Kontakt

Har du spørsmål til studien, ta kontakt med prosjektleder overlege PhD Gro Owren Nygaard, nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, telefon: 22 11 80 80, e-post: uxgryg@ous-hf.no.

Du kan ta kontakt med institusjonens personvernombud dersom du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger i studien.

Personvernombud ved institusjonen heter Tor Åsmund Martinsen og kan kontaktes på personvern@ous-hf.no.

 
Page visits: 476