Hva skjer med prøvene og opplysninger vi har om deg?

Prøvene tatt av deg, og opplysningene som registreres om deg, skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien.

Alle opplysningene og prøvene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger og prøver gjennom en navneliste. Listen som kan koble ditt navn til koden vil kun bli oppbevart på sykehuset og bare personell med ansvar for studien har tilgang til denne.

MR-bildene og beskrivelsen av bildene vil bli lagret identifiserbare på vanlig måte i bildelagrings- og journalsystemet ved den institusjonen bildene blir tatt. MR bildene vil i tillegg bli avidentifisert og overført Radiologisk og nukleærmedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus og en forskningsserver ved Universitetet i Oslo, for tolkningen av MR-bildene i studien.

Fordi forskningen utvikler seg hele tiden og det kan tilkomme nye problemstillinger kan det være behov for å benytte prøvene dine til flere analyser på et senere tidspunkt. Slike analyser vil kun bli gjennomført etter godkjenning av forskningssøknader til Regional Komité for medisinsk og helsefaglig forskning (REK). Dersom REK anbefaler det, vil vi be om tillatelse til å henvende oss for nytt samtykke til bruk av opplysningene dine i nye studier eller videre oppfølgingsstudier.

Opplysningene og prøvene anonymiseres 15 år etter at sluttrapport fra studien foreligger. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres.

 
Page visits: 457