Godkjenning

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har vurdert studien, og har gitt forhåndsgodkjenning forutsatt supplerende opplysninger, som nå er inkludert, referanse 2019/905.

Etter ny personopplysningslov har behandlingsansvarlig for dine personopplysninger avdelingsleder professor dr. med. Hanne F Harbo, Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus og prosjektleder overlege PhD Gro Owren Nygaard, Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag. Dette prosjektet har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6 a og 9 nr. 2 a og ditt samtykke.

Du har rett til å klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet.

 
Page visits: 464