Prosjekter

Prosjektnavn: Prosjektleder:
Exploring neuroblastoma by sequencing technology Lars O. Baumbusch and Klaus Beiske, Oslo University Hospital
Prosjektbeskrivelse cAMP Heidi Kiil Blomhoff, University of Oslo
Preklinisk etablering av individualisert behandling til barn med aggressive former for hjernekreft Einar Osland Vik-Mo, Oslo University Hospital
Prosjektbeskrivelse Mikrobiom Lars O. Baumbusch,Monica Cheng Munthe-Kaas, Eric De Muinck, Knut Rudi Oslo University Hospital
Persontilpasset behandling av kreft hos barn med tilbakefall - INFORM studien Monica Cheng Munthe-Kaas, Oslo University Hospital
NoSarC - Norsk sarkomkonsortium, nasjonalt samarbeid for bedret behandling av sarkom Ola Myklebost, Oslo University Hospital
PROTECT: Presisjonsonkologi til barn og unge med kreft Monica Cheng Munthe-Kaas, Oslo University Hospital
Barnelymfom i sentralnervesystemet Monica Cheng Munthe-Kaas, Oslo university Hospital
   
 
Page visits: 1190