PROTECT: Presisjonsonkologi til barn og ungdom med kreft

Hvert år utvikler omtrent 200 barn kreft i Norge. Til tross for betydelig forbedret behandling finnes det fortsatt barn som får aggressiv kreft, uventede tilbakefall og/eller livslange bivirkninger. I dag er barnekreft den dominerende dødsårsaken hos barn over ett år i vestlige land. I løpet av de siste årene har man sett en rask utvikling innen teknologi og genetisk forskning som bidrar til bedret kunnskap om hvorfor noen barn kan være mer utsatt for å få kreft eller bivirkninger av behandling, og til å forstå hvorfor noen krefttyper oppfører seg mer aggressivt enn andre. Hovedutfordringen er imidlertid å «oversette» denne nye molekylærgenetiske informasjonen til behandling i klinisk praksis.I PROTECT vil vi kartlegge forekomst av genetiske predisposisjoner og moderne metoder for testing av tumor for implementering i avdelinger. Målet er at dagens barn med kreft får tilgang til mer presise metoder for diagnostikk og behandling for å redusere sykelighet og dødelighet ved barnekreft.

 

 
Page visits: 468