Samarbeidspartnere

Haukeland Universitetssykehus: Sykehuset har omlag 12 000 ansatte som hver dag har som mål og gi best mulig behandling og pleie til sine pasienter. De ansatte er sykehusets viktigste ressurs. Sykehuset arbeider for å knytte til seg de beste fagfolka, og vil legge til rette for at alle ansatte skal trives og yte sitt beste. ​​​

Barne- og ungdomsklinikken, Medisin 3:  Avdelingen er en døgnåpen sengepost for barn og ungdom i alderen 0-18 år. Vi jobber med utredning og behandling av barn med sykdomstilstander innen følgende fagfelt; endokrinologi og metabolisme, gastroenterologi og ernæring, nefrologi og reumatologi, hematologi og onkologi, kardiologi - og nevrologi .

Her jobber leger, sykepleiere, hjelpepleiere, barnepleiere og sekretærer. Under oppholdet vil barn og foreldre møte mange av våre ansatte, men vi prøver å sikre kontinuitet. Vi samarbeider med andre faggrupper som fysioterapeut, psykolog, ernæringsfysiolog, sosionom og prestetjenesten. 

https://helse-bergen.no/

 

 

 

St.Olav Hospital: Det er omlag 10 500 ansatte ved St.Olav Hospital. Visjonen til sykehuset er "Fremragende behandling"

Seksjon Barn kreft- og blodsykdommer mottar barn og ungdom i alderen 0 - 18 år fra Møre og Romsdalen og Trøndelagsfylkene. Pasientene har ulike kreft- og blodsykdommer. Her gjennomføres undersøkelse, utredning, observasjon, behandling eller undervisning og veiledning. I tillegg mottar avdelingen polikliniske pasienter.

https://stolav.no/

Tine Karlsen

 

Universitetssykehuset i Nord-Norge: Med 6300 medarbeidere bidrar Universitetssykehuset i Nord-Norge til å skape trygghet for folket i nord. De ansatte ønsker å gi den beste behandlingen og det er resultatene for pasienten som teller.

Sykehuset har virksomhet flere steder i Nord-Norge.

https://unn.no/

Malen O Nørby           

 

 
Page visits: 1183