NoSarC - Norsk sarkomkonsortium, nasjonalt samarbeid for bedret behandling av sarkom

NoSarC prosjektet er et stort nasjonalt samarbeid hvor det benyttes sekveseringsdata kombinert med andre molekylære tekninkker for å undersøke nye tilnærminger i forbindlese med diagnose og behandling. Det er samlet inn prøver fra de fleste sarkompasientene i Norge gjennom de siste 3 årene og det pågår en sekvensering av alle gener i 300 tumorer 

Prosjektet har pågått i ca 30 år, og den nåværende hovedinnsatsen støttes av Kreftforeningen, Norges forskningsråd,Helse SørØst og Radium Hospitalets Legat.

Mer informasjon om studiene gunner du på nettsiden sarcom.no og Myklebost.uib.no

 
Page visits: 272