Barnelymfom i sentralnervesystemet

Denne studien vil undersøke involveringen av sentralnervesystemet (CNS) hos barn og unge med non-Hodgkins Lymfom (NHL). Det vil si biologien og innvirkningen på den generelle prognosen hos barn med NHL. Studien er gjennomført i et samarbeid med barnekreftsentre i hele norden, Baltikum og andre europeiske land.

Lymfom er den tredje vanligste gruppen av kreftformer hos barn og unge. Non-Hodgkins lymfom (NHL) representerer flertallet av denne diagnosen. Histologi er benyttet til å diagnostisere NHL i barndommen, og det er større sjanse for involvering av sentralnervesystemet hos pasienter med avansert sykdom( f.eks. benmargs affeksjon), primær svults i hode og nakke, eller en subtype av Burkitt lymfom.

Standardmetoden for å påvise kreftceller i sentralnervesystemet er ved undersøkelse av spinalvæsken ved celletelling og mikroskopi. Ved nyere metoder, hvor man undersøker proteiner på cellenes overflate med særlig fintfølende teknikker, er det mulig å finne kreftceller på et langt lavere nivå enn standardmetoden.

 

 

 
Page visits: 247