Oslo University Hospital contributions at ESMO 2019 presented by Dagens Medisin

Marianne Guren and Theres Sørlie interviewed by Anne Hafstad.
Marianne Guren and Theres Sørlie interviewed by Anne Hafstad.

The European Society of Medical Oncology (ESMO) Congress 2019 was held in Barcelona September 27th - October 1st, with tens of thousands participants and 3904 abstracts, The Norwegian newspaper for health and medicine - Dagens Medisin - has published several articles presenting Oslo University Hospital researchers contributions. Some of the interviews are shown as videos.

Links to articles covering ESMO 2019 from Dagens Medisin (in Norwegian):

Nå samles kreftlegene i Barcelona

All DM articles from the congress

OUH specific articles:

Dagens Medisin article title: OUS researchers presented
Mye om biomarkører i blod på kongressen (video) Therese Sørli and Marianne Guren
Blodprøve kan erstatte biopsi Åslaug Helland
Norsk poster om biomarkører for lungekreft-pasienter med plateepitelkreft Vilde Dragset Haakensen
God effekt av kombinasjon for malignt melanom (video) Marta Nyakas, Åslaug Helland and Vilde Dragset Haakensen
Halvparten lever etter fem år Marta Nyakas
Flere nordmenn i ilden under årets kongress (video) Stein Kaasa
PARP-hemmer bedrer overlevelse ved ovarialcancer Bente Vilming
Resistente kreftsvulster utfordrer fremtidens kreftbehandling (video) Jon Amund Kyte
 
Page visits: 4598