RSS News feed Med Fac UiO

Aktuelle forskningssaker - Det medisinske fakultet

23.02.2024Den skjulte helsekrisen i norske fengsler

Bildet kan inneholde: sko, bein, flash fotografering, tre, sollys.

Andelen innsatte i norske fengsler med både ruslidelser og psykiske lidelser øker. Dette bekymrer norske forskere. Nå etterlyser de en mer målrettet og helhetlig tilnærming til innsattes helse.

22.02.2024Motstridende teorier om bevissthet kan likevel passe sammen

Illustrasjon av fire av de fem teoriene for bevissthet.

Professor emeritus Johan Frederik Storm har ledet arbeidet med en artikkel som vekker oppsikt. Målet har vært en ny tilnærming til forståelsen av hvordan bevisstheten vår fungerer.

20.02.2024Kan eksamen bli kortere og bedre?

Stefan Schauber er fotografert i et fellesområde på Institutt for medisisnke basalfag..

Førsteamanuensis Stefan Schauber jobber med eksamenskvalitet, og mener det må være mulig å utfordre dagens praksis med rundt 100 spørsmål ved eksamener på profesjonsstudiet i medisin.

14.02.2024Snart kan vi få en universell influensavaksine

Bildet kan inneholde: ledd, hånd, erme, gest, mobiltelefon.

Er du lei av å ta influensavaksine hvert år? Om noen år kan du få slippe.

05.02.2024Også eldre kan få kjønnssjukdommar

Bilde av et eldre par som holder rundt hverandre.

Førekomsten av kjønnssjukdommar blant vaksne i alderen 60 til 89 år har auka subtilt i Noreg sidan 1990. Førebyggjande tiltak bør også rettast mot denne aldersgruppa, ifølgje forskarane bak ein ny internasjonal studie.

02.02.2024Hvordan møter legen alvorlig syke kreftpasienters eksistensielle bekymringer?

Lege og pasient.

Alvorlig kreftsykdom utgjør en eksistensiell trussel mot alle sider av livet og kan føre til lidelse, usikkerhet og tap av kontroll.

30.01.2024Ny kunnskap om den alvorlige leversykdommen PSC

Tegning av lever og gallegangene

Det er mye vi ikke vet om leversykdommen PSC. Ny forskning gir oss enda en brikke i det vitenskapelige puslespillet.

25.01.2024Noen antibiotika gir mer multiresistente og sykdomsfremkallende E. coli

Professor Corander står ved en tavle og smiler.

Det er en klar årsakssammenheng mellom bruk av en bestemt type antibiotikum og økt forekomst av en multiresistent E. coli-variant. Studien illustrerer behovet for nasjonale overvåkingssystemer for antibiotikaresistens.

23.01.2024Avliving av dyr kan gi selvmordstanker hos veterinærer

Veterinær Helene Seljenes Dalum står utendørs med en hest.

Helene Seljenes Dalum har forsket på hva som er forbundet med selvmordstanker hos veterinærer. I juni tok hun sin doktorgrad ved Institutt for medisinske basalfag, og har kommet noen skritt nærmere årsakene.

17.01.2024Studenter gjorde det godt på eksamen under pandemien

Stefan Schauber og Kåre-Olav Stensløkken i dialog.

Å lage et rettferdig eksamensopplegg for studentene på andre året av medisinstudiet var krevende under pandemien. Nå viser resultatet av en studie at det var vellykket.

22.12.2023Involvering av pårørende er viktig i behandlingen av mennesker med alvorlige psykoselidelser

Bildet kan inneholde: hånd, bein, komfort, gest, finger.

UiO-forskere bak forsknings- og implementeringsprosjektet Bedre Pårørendesamarbeid ønsker at nasjonale retningslinjer for samarbeid med pårørende til mennesker med alvorlige psykoselidelser i større grad skal tas i bruk ute i helsetjenesten.

21.12.2023Superproteinet som kan utmanøvrere koronaviruset

Bildet kan inneholde: gass, måleinstrument, duppeditt, elektrisk blå, elektronisk apparat.

Norske forskere har designet et protein som kan blokkere alle variantene av koronaviruset. Det gir håp for pasienter med et svekket immunsystem i kampen mot covid-19.

08.12.2023Studert musehjerner for å lære mer om hvordan vi lagrer informasjon om objekter

Mus i bur

Hvordan husker vi hvor objekter befinner seg? Dette er nå avdekket i et prosjekt ledet av Koen Vervaeke. Kunnskapen kan få betydning for behandling av sykdommer som rammer hukommelsen vår, slik som for eksempel alzheimer.

06.12.2023Hjernen til små dyreplankton kan kaste lys over nevrodegenerative sykdommer

Mikroskopi av to Oikopleura dioica, et marint kappedyr.

Nevrodegenerative sykdommer som Parkinsons sykdom og Huntingtons sykdom rammer blant annet menneskets evne til å bevege seg.

Nå har forskere undersøkt hjernens kontrollsystem for bevegelse hos et lite dyreplankton for å bedre forståelsen av hvordan området i menneskehjernen som rammes av disse sykdommene er blitt til under evolusjon. Studien kan bidra til kunnskap om hvordan sykdommer angriper motorikken vår.

01.12.2023Tverrfaglig forskning på demens ved UiO

Bildet viser forskning på et laboratorium

Demensforskningen ved UiO inkluderer blant annet studier av molekyler, søvn, melkesyre og livsstil. Her forteller fem forskere om sitt arbeid.

 
Page visits: 40677