RSS News feed Med Fac UiO

Aktuelle forskningssaker - Det medisinske fakultet

10.09.2019For mye B-vitaminer kan føre til hoftebrudd

vitamin-b-colourbox-660.

Mange tar B-vitaminer som kosttilskudd uten at de trenger det. Kombinasjonen av B6- og B12-vitaminer kan til og med være skadelig.

27.08.2019Persontilpasset kreftbehandling kan hjelpe når standardbehandling svikter

malrettet-kreftbehandling-h1-crop-660px

Grundigere undersøkelse av kreftsvulsten kan forlenge overlevelse hos pasienter med spredning av kreft.

14.08.2019Ensomhet: Den glemte faktor i psykisk helsearbeid?

ensomhet-ung-mann-660px-colourbox31291747

Tiltak mot ensomhet hos personer med psykiske lidelser kan gi bedre fysisk helse og lavere dødelighet.

12.08.2019Norge trenger en nasjonal stamcellebank

stamceller-h-crop2-colourbox38756555

Med en stamcellebank vil Norge stå bedre rustet til å behandle de tusenvis av nordmenn som rammes av blindhet, diabetes, Parkinsons sykdom, MS, ALS, hjerte- og karsykdommer og mange andre sykdommer.

08.08.2019Pasientens digitale helsevesen

pasientens-digi-colourboxi35776469-660px

Aktiv bruk av egen helseinformasjon er en forutsetning for en personalisert behandling, oversikt og gode helsevalg.

09.07.2019Vi trenger en nasjonal stamcellebank

Vil bidra til forskning på mange skader og lidelser. Noen få superdonorer kan dekke behovet til sju av ti nordmen.

27.06.2019Tarmbakteriene holder oss friske

samarbeid-i-tarmen-h-crop-660

Fra Askøy vet vi at tarmbakterier i drikkevannet kan være farlig. Men våre egne tarmbakterier holder oss ikke bare friske, de kan også benyttes i behandling av tarmsykdom.

18.06.2019Målstyrt malariavaksine

malariavaksine-h2-660px-colourbox20611899

Hvert år dør en halv million mennesker av malaria. I Norge forsker vi nå på en vaksine.

29.05.2019Antibiotikaresistens – er det du eller bakterien som blir resistent?

antibio-figh-660px-colourbox29559592

Taper vi kampen mot bakteriene uten nye og effektive antibiotika? Ikke nødvendigvis. Her er det viktigste du trenger vite om antimikrobiell resistens og antibiotika.

20.05.2019Gjør kloke valg hos legen

klokere-valg-3-colourbox22767746-660

Overforbruk i helsetjenesten har flere negative konsekvenser. Jeg ønsker å fokusere på hva vi kan gjøre med det, både som lege og som pasient.

13.05.2019Felles celletyper for autoimmune sykdommer

autoimmun-tcelle

Sentrale immunceller ved cøliaki er funnet igjen hos pasienter med andre autoimmune sykdommer. Funnene gir håp om å finne årsaken til en rekke sykdommer.

06.05.2019Nytt fra cellens miljøstasjon

autofagi-eat-me

Vi lærer stadig mer om hvordan celler samler avfallet sitt og sender det til degradering. Anne Simonsens gruppe har nettopp bragt oss enda et hakk videre.

29.04.2019Medmenneskelighet viktig for pasienttillit

colourbox18093782

Ofte ses vennskapelige relasjoner mellom sykepleier og pasient som et problem, men en veldig rigid grensedragning kan stå i veien for god behandling, konkluderer en ny studie.

29.04.2019Cellens miljøstasjon holder deg frisk

autofagi-h2-hoyere-ramme

Gjenvinning og gjenbruk er noe cellen er god på. Da sparer den energi og du unngår sykdom.

11.04.2019Kolesterol: Den usynlige hjerte-kar risikoen

kolesterol-apotek-660px

Du kan ha kritisk høyt kolesterolnivå uten å merke det. Men en enkel test kan avsløre risikoen.

 
Page visits: 27133