Uniforum rss

Nyheter - Uniforum

30.11.2023Minna 80-årsdagen for arrestasjonen av 1200 UiO-studentar

kransar-pa-minnesmerke

Den 30. november 1943 arresterte den tyske okkupasjonsmakta 1200 UiO-studentar. 644 av dei blei sende til konsentrasjonsleiren Buchenwald i Tyskland. Det blei i kveld markert med kransenedlegging på minneplaketten i Aulatrappa.

30.11.2023Bærekrafthuset: Fem UiO-enheter foreslås slått sammen

1-halskov-hansen-mette

Arbeidsgruppen for Bærekrafthuset foreslår å etablere en ny enhet «på nivå med fakultet og museum». Ledelsen skal inn i dekangruppen. Flere utfordringer venter.

30.11.2023UiOs nye cateringavtale får kritikk: – Bestillar veit ikkje kva han eller ho bestiller

Portrett av ei kvinne

Salat til kvar rett gir matsvinn, leverandørar leverer for tidleg eller for seint, og det er for dårleg tilbod til folk med allergi. Det er klagar frå brukarane av UiOs nye berekraftige cateringavtale. Seniorrådgjever Asle André Orseth i Innkjøpsseksjonen lovar at alt skal bli betre.

29.11.2023Studentparlamentet demonstrerte for Palestina-flagging på UiO

Fleire menn og kvinner sit på  golvet i 1. etasje i Lucy Smiths hus

Demonstrantar frå Studentparlamentet kravde i dag at Universitetet i Oslo flagga på FN-dagen for solidaritet med det palestinske folket. Dei fekk nei frå UiO-leiinga.

29.11.2023UIOs Vikingtidsmuseum: Risiko ved sjøenergianlegg utelatt i både miljørapporter og søknader

staalstrom--langviksbukta

Statsbygg vil pumpe opp sjøvann fra 20 meters dyp med høy forekomst av næringssalter og pumpe det ut igjen på grunt vann i Langviksbukta på Bygdøy. Eventuelle miljøproblemer ved dette er ikke blitt utredet, bekrefter prosjektleder i Statsbygg.

28.11.2023Johanne Sundby: – Eg synest global solidaritet og systersolidaritet er viktig

Portrett av to kvinner

– Eg er rørt, stolt og glad, ikkje minst på vegner av alle kvinner i verda. Det sa medisinprofessor Johanne Sundby etter at ho i går fekk overrekt Kongens fortenestemedalje.

27.11.2023Unge journalistar på Cuba vil helst jobba for uavhengige media

Portrett av ei kvinne

Dei unge journalistane på Cuba vil heller jobba for uavhengige digitale media enn for dei statseigde avisene. Det er eitt av funna Anne Natvig har gjort i doktoravhandlinga si frå Institutt for media og kommunikasjon ved UiO.

24.11.2023UiOs nye Vikingtidsmuseum: Naboer frykter økt forurensning i sjøen

utslipp-bygdoy-4

I Langviksbukta på Bygdøy vil Statsbygg slippe ut sjøvann fra varmepumpeanlegget til Vikingtidsmuseet og overflatevann fra området rundt museet. Løsningen som er valgt, er miljøskadelig, mener beboere i området. De får støtte fra NIVA-forsker

23.11.2023Lønnsopprykk til to av ti – se hvem som fikk mest

zubillaga-natalia-ntl-2

Renholderen og professoren fikk det samme i lønnsøkning hos LO og YS i vår. Da resten av pengene ble fordelt lokalt på UiO, var fordelingen en annen.

22.11.2023Den europeiske menneskerettighetsdomstolen vil behandle Macchiarini-varsling

En universitetsbygning i Stockholm

Nå skal Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg avgjøre om Sverige har oppfylt kravet om vern mot gjengjeldelse for varslere. Det er varslerne i Macchiarini-saken som får vurdert behandlingen av dem etter at de sendte den første meldingen om kollegaen sin i 2014.

21.11.2023Nå skal det bli enda lettere å bli universitet i Norge

Portrett av en kvinne

Regjeringen vil stille færre krav for å bli universitet. – De kravene vi stiller, skal ikke føre til unødig byråkrati eller flytte ressursene bort fra kjerneoppgavene til universiteter og høyskoler, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp).

21.11.2023UiO-studentar i Israel er evakuerte til ein tryggare stad

Portrett av ein mann

Dei ni UiO-studentane som deltar på studieprogrammet for jødiske vegvisarar på Det teologiske fakultetet er flytta frå den israelske grensa mot Libanon til ein tryggare stad lengre sør i Nord-Israel.

20.11.2023– Det er nå verden må støtte russiske akademikere

ivan-fomin-11

– Sanksjonene mot Russland bør ikke omfatte akademikere som forsker innenfor humaniora og samfunnsfag. Skal disse disiplinene overleve, er kontakten med utlandet viktigere enn noen gang, insisterer de russiske forskerne Ivan Fomin og Dmitry Dubrovsky.

17.11.2023Forskingsrådet er 30 år: – Eg er stolt over det me har fått til

mari-sundli-tveit-1

For 30 år sidan slo Noreg saman fem forskingsråd til eitt felles forskingsråd. Administrerande direktør Mari Sundli Tveit ser no framover og spår ei rivande utvikling i forskinga på kunstig intelligens og bygginga av eit berekraftig samfunn.

16.11.2023Nå vil hun bli direktør for Kulturhistorisk museum

aud-tonnessen-dekan-teologi-5-copy

Tidligere TF-dekan Aud Tønnessen er blant søkerne til direktørstillingen på KHM. Hun får konkurranse fra flere andre UiO-kvinner. Her er den offentlige søkerlisten.

15.11.2023I 22 land har den akademiske fridomen blitt forverra dei siste ti åra

Portrett av ein mann

Det var 169 akademikarar og studentar som anten blei drepne, opplevde valdelege åtak eller blei bortførte frå 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Til saman var det i denne perioden 409 åtak på universitet i 66 land.

15.11.2023Borch møtte studenttoppane: – God dialog, men ingen blir heilt nøgd

Portrett av to kvinner

I går møtte leiarane av studentorganisasjonar frå heile landet forskings- og høgare utdanningsminister Sandra Borch på eit studentpolitisk toppmøte i Oslo.

15.11.2023KRONIKK: Har aktiv bruk av detaljert arbeidstidsregnskap noe å si for arbeidsmiljøet?

Portrett av en kvinne

Når fokuset dreier seg bort fra «ja, det vil jeg gjerne gjøre» til «hvilken uttelling (hvor mange timer) får jeg for det?» blir arbeidsklimaet påvirket. Og ikke i positiv forstand.

14.11.2023Svein Stølen: – Me vil ta imot forskarar frå Gaza på same måten som forskarer frå Ukraina

Portrett av ein mann

UiO-rektor Svein Stølen er fortvila og rysta over dei sivile lidingane i konflikten mellom Israel og Hamas. – Me vil ta i mot forskarar frå Gaza og Vestbreidda på same måte som me tok imot forskarar frå Ukraina, lovar han.

13.11.2023Dei fekk prisar for kritiske og utfordrande masteroppgåver

prisvinnande-studentar-på-sv-20231109_152540

Fire SV-studentar blei før helga heidra med Våg å vite-prisane for oppgåver innanfor sosiologi, freds- og konfliktstudiar, psykologi og samfunnsøkonomisk analyse.

10.11.2023Hadde UiO bestilt en konklusjon, ville han takket nei til jobben

oyvind-fylling-jensen-og-johannes-falk-paulsen-1

Øyvind Fylling-Jensen skal lede utredningen av en fusjon av OD og medisin. Om UiO-ledelsen har et foretrukket resultat, er det ikke sikkert at det er dette de får.

09.11.2023Terrorsiktede Olesia Krivtsova fra Russland fikk journalistjobb i Kirkenes

olesia-kristova-4

Olesia Krivtsova var bare nitten år da hun ble angitt av medstudenter og måtte flykte fra Russland. Ekaterina Glikman, viseredaktør i Novaya Gazeta Europe, skjuler identiteten til journalistene som arbeider i Russland.

09.11.2023UiO og NTNU enige om å forsøke å bli enige om medisinutdanning i Innlandet

391042.webp-forsmo-og-harbo.webp

Krangel og konflikt skal erstattes av fred og forsoning. Det er dekanene ved de to universitetene enige om. Så gjenstår å se hvilken løsning de kan samles omkring.

09.11.2023SV vil styrke studiestøtta med nesten 722 millioner kroner neste år

Portrett av en kvinne

Hver student kan få utbetalt 2500 kroner ekstra i måneden, dersom SV får gjennomslag for sitt alternative budsjett for 2024. NSO-leder Oline Sæther skryter over forslaget.

09.11.2023Israelsk forskar: – Hamas skapte ei kjensle av at dei var nær å få inn eit avgjerande slag mot Israel

sobelman-daniel.img_9690

– Israel og dei andre aktørane i regionen og verdssamfunnet kan ikkje unnlata å sjå behovet for å fremja ei politisk løysing på konflikten mellom Israel og Palestina. Det seier førsteamanuensis Daniel Sobelman på Det hebraiske universitetet i Jerusalem.

 
Page visits: 16627