Uniforum rss

Nyheter - Uniforum

02.12.2022UiO-ledelsen vil etablere et Bærekrafthus – fagforening reagerer på prosessen

belinda-skjostad-ntl-2-copy

UiO-ledelsen vil etablere et Bærekrafthus allerede fra neste år, og har pekt ut en arbeidsgruppe til å konkretisere forslaget. Nok en gang er fagforeningene utelatt.

01.12.2022Opptaksutvalet vil ikkje at alder lenger skal trumfa karakterar ved opptak til høgare utdanning

Ei kvinne og ein mann står på eit podium

Alderstillegg og kjønnspoeng kan bli fjerna for søkjarar til høgare utdanning og ein standardisert opptaksprøve kan erstatta privatisteksamenar, føreslår Opptaksutvalet. NSO-leiaren er skeptisk til ein opptaksprøve.

01.12.2022UiO går kraftig imot studieavgifter for studentar utanfor EØS og Sveits

Ein mann med kappe står midt mellom studentar

UiO meiner forslaget om studieavgifter for studentar frå land utanfor EØS og Sveits ikkje bør innførast. Det går fram av utkastet til ei høyringsfråsegn som blir lagt fram i Universitetsstyret på tysdag.

30.11.2022SV-studentene kan få karrierestøtte integrert i studieløpet

eilert-sundts-hus

Studentene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan nå få karrierestøtte integrert i studieløpet. Leder for Karrieresenteret ved UiO sier det ikke finnes tilbud som Finn din framtid andre steder i Norge.

29.11.2022Blandet mottakelse på budsjettforlik

Portrett av en kvinne som står i ei gate

Fulltidsstudenter får 5400 kroner i økt støtte til studier. – Et solid løft for studentene, sier Arbeiderpartiet. Seier med bismak, kommenterer NSO-leder. – Et statsbudsjett som forverrer studenters helse, ifølge samskipnadsleder.

29.11.2022Håkon Glørstad: – Det aller viktigaste er å sikra tryggleiken til vikingskipa og sledane

Portrett av ein mann med briller framfor eit vikingskip

– Det er både bra og fornuftig. Det seier museumsdirektør Håkon Glørstad etter at det i går blei klart at Kunnskapsdepartementet føreslår å utvida kostnadsramma til nytt vikingtidsmuseum til 3,7 milliardar kroner.

29.11.2022Forskerkarriere har sunket kraftig i popularitet

lind-guro

Langt færre unge forskere vil anbefale forskerkarriere i dag enn for få år siden. — nå må bunnen være nådd, sier Forskerforbundets Guro Elisabeth Lind.

28.11.2022Vikingtidsmuseet kan få auka ramma til over 3,7 milliardar kroner

Eit vikingskip i Vikingskipshuset på Bygdøy

Regjeringa føreslår å auka kostnadsramma til nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy til 3,7 milliardar kroner. Det går fram av budsjettforslaget Kunnskapsdepartement har sendt til Stortinget.

28.11.2022Polske dommarar må leva under press frå regjeringa

tre-dommarar-frå-polen

I Polen er dommarar blitt suspenderte og oppsagde fordi dei har kome fram til dommar som regjeringa har vore ueinig i. Nyleg var fleire av dei på UiO og fortalde korleis den utøvande makta sakte, men sikkert har tatt over den dømmande makta.

25.11.2022Regjeringen foreslår 1,64 milliarder til Forskningsrådet

Portrett av en mann i et auditorium

Forskningsrådet skal få 1,64 milliarder i statsbudsjettet for 2023. Det foreslår regjeringen i nysalderingen av budsjettet som ble presentert i dag.

25.11.2022Lokale lønnsforhandlinger: – Vår politikk er ikke å omfordele skjevt

skjostad-belinda-1

Færre enn to av ti UiO-ansatte fikk individuelle tillegg i Unio og Akademikernes lønnsforhandlingsløp. Bare én fikk over 100 000 kroner. Hvor ble pengene av?

24.11.2022Internasjonale UiO-tilsette får krasjkurs i norsk arbeidskultur

Fleire personar sit på eit møterom og lyttar til førelesar

– Det me ynskjer å gjera er å gi deltakarane innsikt i uskrivne reglar i norsk arbeidskultur som kan bli utfordrande for internasjonale tilsette, fortel Jakob Fossland Dietz. Han er koordinator for krasjkurset om norsk kultur som UiO tilbyr internasjonale tilsette.

24.11.2022– Det er en motstandsbevegelse på gang

denlilleprinsen

Avstanden mellom mennesker øker, tydeligvis. Det kan hjelpe å få banket inn budskapet fra en snart 80 år gammel bok. Nationaltheatret prøver å oppfylle dette målet sammen med UiO:Livsvitenskap.

24.11.2022Kulturhistorisk museum viser fram Kyivrikets og Skandinavias felles vikinghistorie

kyiev-utstilling-4

Både Olav Tryggvason, Olav den heilage og Harald Hardråde var mellom dei norske vikingkongane som oppheldt seg i Kyivriket. Harald Hardråde blei også gift med dottera til fyrst Jaroslav den vise. Denne felles historia vert no gjort levande i ei ny utstilling i Kulturhistorisk museum.

23.11.2022UiO får ikkje grønt lys til å overta festetomter på Nedre Blindern gratis

Fysikkbygningen

UiO får ikkje gjennomslag for ynsket sitt om å få overta tomtene det festar hos Opplysningsvesenets fond på Nedre Blindern utan å betala for dei. Det går fram av eit svar Barne- og familiedepartementet har sendt til Kunnskapsdepartementet.

23.11.2022NTNU vil ha medisinutdanning i Gjøvik, men får ikke lov til å gi studentene praksis i regionen

forsmo-siri

NTNU vil ha medisinutdanning på Gjøvik. Men både Helse Sør-Øst og UiO slår fast at kun UiOs medisinstudenter får ha praksis ved sykehusene i dette området.

22.11.2022Ingen ERC Starting Grant til UiO, men to til NTNU

Portrett av to kvinner

I dag delte Det europeiske forskningsrådet (ERC) ut 635 millioner euro til 400 unge og lovende forskere i EU- og EØS-landene. Seks av dem gikk til Norge, men ingen av dem var fra Universitetet i Oslo denne gangen.

22.11.2022UiO får nytt senter for fremragende utdanning

sveinung-skule

Senter for tverrfaglig utdanning ved UiO får status som senter for fremragende utdanning. Det melder Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

22.11.2022UiO-ledelsen vil redusere støtten til Khrono

khrono-5-ar-1-copy

De siste fire årene har UiO støttet sektoravisa Khrono med én million kroner årlig. I framtiden mener UiO-ledelsen det er naturlig å bidra mindre til spleiselaget.

21.11.2022– Me må vera med på å skapa fleire forskingsintensive universitet i Afrika

To menn med briller sit i eit auditorum

– Samarbeidet skal gå føre seg mellom tre universitet frå tre europeiske land og tre universitet frå tre afrikanske land, fortel rektor Svein Stølen og prorektor Åse Gornitzka ved UiO etter eit møte i Sør-Afrika.

21.11.2022DEBATT: Ikke gjør som rektor Stølen sier!

Portrett av en mann

Akademia har nemlig ingen institusjonell makt, kun institusjonell frihet. Den må forvaltes med kløkt - slik akademikere har gjort i over 800 år. Det Stølen ber akademikere om å gjøre, fremstår som historieløst - og derfor lite gjennomtenkt.

18.11.2022Nærmer vi oss en slutt på Ukraina-krigen?

En mann fra en skjerm snakker til EU-parlamentet

Vi hører optimistiske røster som sier at Russland er i ferd med å tape krigen i Ukraina. Men det er ikke mye grunn til optimisme, advarer sentrale forskere på krig og konflikt.

17.11.2022UiO-professor Bård Harstad er tildelt HUMSAM-prisen av Det Norske Videnskaps-Akademi

bard-harstad

Bård Harstad har fått HUMSAM-prisen fra Akademiet. Begrunnelsen er at han blant annet har bidratt til å gjøre miljø-økonomi mer relevant, mer tverrfaglig og mer synlig.

17.11.2022Medisinstudenter fra UiO kan ta to studieår ved Sykehuset Innlandet

Foto av en bygning

For å kunne utdanne flere leger, satser Universitetet i Oslo (UiO) på å opprette en ny campus knyttet til Sykehuset Innlandet. De første studentene vil komme dit våren 2025.

17.11.2022391 åtak på universitet i verda på eitt år

Mange flyktningar i Ukraina tar toget til ein sikker stad

Det var 391 åtak på høgare utdanningsinstitusjonar i 65 land mellom 1. september 2021 og 31. august 2022, melder Scholars at Risk.

 
Page visits: 13703