Uniforum rss

Nyheter - Uniforum

06.12.2019Idil Eser risikerer 15 år i tyrkisk fengsel: – Eit stort vonbrot

idil-eser-6-copy

Idil Eser risikerer mellom 7 1/2 og 15 år i tyrkisk fengsel. Amnesty Tyrkias tidlegare generalsekretær som no arbeider på UiO, er skuffa. – Me har skaffa mange bevis som frikjenner oss.

06.12.2019Nina Sandberg om ABE-reformen: – En feig og urettferdig styringsform

nina20sandberg

– Flate kutt er en feig og urettferdig måte å styre på. Arbeiderpartiet i posisjon kommer til å fjerne ABE-reformen i sin nåværende form, sier Nina Sandberg til Universitetsavisa.

06.12.2019Seyran Ates fekk overrekt UiOs menneskerettspris

img_20191205_184029

Den kvinnelege imamen Seyran Ates frå Berlin fekk torsdag 5. desember overrekt Universitetet i Oslos menneskerettspris i Gamle festsal i Urbygningen.

05.12.2019Dekaner sabler ned rapport om utsatte humaniorafag

jorgen_magnus_sejersted

Skuffende, for snever og uten reell betydning er karakteristikker to dekaner bruker om den foreslåtte beredskapsløsninga for utsatte humaniorafag.

04.12.2019UiO reduserer tala på flyreiser og skal gjera bilparken fossilfri

el-bil-nett

Talet på flyreiser ved Universitetet i Oslo skal ned med ti prosent og bilparken skal bli fossilfri i 2020. Det er to av tinga som vert sett i verk etter at universitetsstyret i går vedtok eit utkast til tiltaksplan for klimagassreduksjon.

04.12.2019Misnøye i Domus Juridica

jus-follesdal-1-copy

Hos PluriCourts og Norsk senter for menneskerettigheter ved UiO sitter forskere og administrative ansatte sammen i åpent landskap. Hverken ledelsen ved Det juridiske fakultet eller Eiendomsavdelingen vil svare på hvorfor denne løsningen er valgt.

04.12.2019Universitetsstyret er einige om hovudretninga i Strategi 2030

u-styret-des-6-copy

Skal klimakrisa vera ein premiss i verksemda til UiO? Det var punktet det var mest debatt om då universitetsstyret diskuterte Strategi 2030 for opne dører i går.

03.12.2019Odontologi og medisin kan få felles administrasjon

pal-barkvoll-odontologi-2

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen vil utrede om administrasjonen ved Det odontologiske- og Det medisinske fakultet kan slås sammen.

03.12.2019Håkon Glørstad får fire nye år som direktør for Kulturhistorisk museum

hakon-glorstad1-copy

Universitetsstyret vedtok i dag å tilby arkeologiprofessor Håkon Glørstad et nytt åremål som direktør for Kulturhistorisk museum.

03.12.2019Siste: Diskusjon om Strategi 2030 skjer for opne dører

u-styret-des-1-copy

Strategi 2030 skal diskuterast for opne dører. Det vedtok universitetsstyret rett etter at møtet starta klokka 10.00 i dag. Først blir det diskusjon om klimagassutsleppa frå UiO. Det blir også avgjort kven som skal tilsetjast som direktør for Kulturhistorisk museum dei neste fire åra.

03.12.2019Internrevisjonen på UiO vil se på medforfatterskap

knut-ruyter-9

Medforfatterskap kan for første gang bli gjenstand for internrevisjon på UiO. – Spennende og spenstig, synes vitenskapsombud Knut W. Ruyter.

02.12.2019Arne Benjaminsen: – Dårleg og ineffektivt å overlata universitetsbygningar til Statsbygg

skogen-og-benjaminsen-2-copy

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen ved UiO synest det er ein dårleg idé å overføra bygningar og eigedom frå universiteta til Statsbygg. – Eit stort tilbakesteg, synest han.

02.12.2019Flertallet av fagforeningene droppet Strategi 2030-høringen

natalia-zubillagantl-3-copy

Høringen på Strategi 2030 resulterte i 60 innspill. Flertallet av UiOs fagforeninger lot imidlertid være å svare. NTL-leder Natalia Zubillaga tar selvkritikk.

29.11.2019Tre aktuelle søkere til rektorstillingen ved NTNU

campus_frokostmote_gloshaugen-(1-of-6)-anne-borg

Finaleheatet i rektorløpet har skrumpet ytterligere inn: Av de åpne søkerne er Anne Borg og Dag Rune Olsen alene om å bli med videre. I tillegg kommer én av de anonyme søkerne.

29.11.2019Strategi 2030 og klimagassreduksjon skal diskuterast i universitetsstyret

universitetsstyret-okt-1-copy

Diskusjonen om Strategi 2030 og reduksjon av klimagassutsleppa til UiO er mellom dei viktigaste sakene som kjem opp på møtet i universitetsstyret 3. desember. Medan diskusjonen om klimagassutsleppa skal gå føre seg for opne dører, vil drøftinga om Strategi 2030 skje bak stengde dører.

28.11.2019De ansatte har flyttet inn i UiOs nye jusbygning

jus-1-copy

De lyse og luftige lokalene bærer fortsatt litt preg av å være en byggeplass, men når studentene kommer i januar, skal alt være klart.

27.11.2019Rektorar seier nei til å måla universiteta på berekraft

uhr-svein-stolen-uio-1-copy

Planen om å innføra eit poengkort for å måla kva universitet som er best på berekraft, får ei kald skulder frå UiO-rektor Svein Stølen. Heller ikkje rektorane i Agder og Stavanger applauderer ideen.

27.11.2019Disputas på Skype

disputas-pa-skype-copy

Fredag var professor Franklin Lewis opponent på Blindern - på storskjerm fra Chicago. Med konferanseutstyr kan UiO få de største kapasitetene og samtidig redusere antall flyreiser.

27.11.2019Kristian Gundersen: – Rart å diskutera Strategi 2030 bak stengde dører

kristian-gundersen-2-copy

Strategi 2030 skal diskuterast på eit seminar bak stengde dører i universitetsstyret 3. desember. – Det er rart med ei sak som er så prinsipielt viktig, synest biologiprofessor Kristian Gundersen. Universitetsdirektør Arne Benjaminsen forsvarar lukkinga.

26.11.2019Det er blitt færre midlertidige ansatte ved universitetene og høgskolene

leiarar-i-akademia-og-iselin-nybo

Andelen midlertidig ansatte i universitets- og høyskolesektoren er nå totalt 13,7 prosent, viser NSDs Database for statistikk om høgre utdanning Det er en nedgang på 1,2 prosentpoeng fra i fjor.

26.11.2019Se direktestrømming fra UHR-konferansen

karenobrien

Her kan du se direktestrømming fra Universitetets- og høgskolerådets konferanse fra klokken 10.00 i dag.

25.11.2019UiO leier arbeid med å hjelpa forfylgde forskarar med å få jobb

inspireurope_quinnmushtaqogormanegner15.10.2019

Fleire europeiske universitet og Scholars at Risk har gått saman om å etablera eit nettverk som skal hjelpa forfylgde forskarar med mellom anna å få finansiert relevante jobbar i Europa. UiO leier ei arbeidspakke som skal brukast for å læra opp universitet i dette.

23.11.2019Tidlegare UiO-rektor Kaare R. Norum er død

ullern-vgs-2-nett

Tidlegare UiO-rektor Kaare R. Norum døydde fredag etter eit kort sjukeleie. Han blei 86 år gammal.

21.11.2019Universitetene og høgskolene skal konkurrere om å være grønnest

klimamote-22-copy

– Universitetene og høyskolene vet mest om miljø- og klimaendringene og hvordan vi skal bekjempe dem. Da må vi leve som vi lærer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og drar i gang en miljøkonkurranse mellom lærestedene.

21.11.2019Regjeringen kutter ut forkurs i matematikk

mattekurs-3-foto-ola-sether-nett

Kunnskapsdepartementet viderefører ikke den midlertidige ordningen med forkurs i matematikk for lærerstudenter.

 
Page visits: 3603