Uniforum rss

Nyheter - Uniforum

24.04.2024Norges mestpubliserende forsker granskes for alvorlige brudd på etiske normer

Forskeren Filippo Berto i laboratoriet på NTNU

Ingen i Norge publiserte mer enn NTNU-professoren. Så begynte en britisk professor å granske publikasjonene.

23.04.2024DEBATT: UiO undergraver medisinsk forskning på norsk

120718_oh_021.jpg-domus-medica

Regjeringen ønsker at norske forskere skal ha tilgang til gode norskspråklige vitenskapelige publiseringskanaler. Universitetet i Oslo ønsker det tydeligvis ikke.

23.04.2024Etikkprofessor: – Akademisk frihet er ikke et absolutt prinsipp

jan-helge-solbakk-med-uio-3-copy

Jan Helge Solbakk er involvert i et «megaprosjekt» der universitetet i Tel Aviv er partner. Nå forsvarer han en differensiert form for akademisk boikott av Israel.

22.04.2024DEBATT: Tverrfaglighet: 40-grupper til besvær

danielsen-og-jensenius-2-sh

Vi er positive til fler- og tverrfaglige studieløp og synes 40-grupper er en god idé. Strukturen er på plass, men implementeringen er mangelfull. Til tider er det vanskelig å skjønne at vi jobber ved samme institusjon.

22.04.2024Lønnsforhandlingene i staten er i gang

Unio-delegasjon skal inn i lønnsforhandlinger med staten

– Årets lønnsoppgjør må verdsette høyere utdanning, krever Unios forhandlingsleder Guro Lind. I dag gikk startskuddet for lønnsforhandlingene i staten.

22.04.2024Kandidatar med realfag slit mest med å få jobb etter avslutta utdanning

oddmund-hoel-3-copy

Kandidatar med master i real- og naturfag slit mest med overgangen frå utdanning til jobb. Dei er òg mest overraska over at overgangen til arbeid var vanskeleg. Det kjem fram i kandidatundersøkinga for 2023.

22.04.2024Politiavhøyr kan bli endra over heile verda - UiO-senter har spelt ei sentral rolle

knut-asplund-jus-1-copy

FN har no lansert ein manual for nye retningslinjer for politiavhøyr. Den er utvikla av forskarar ved Norsk senter for menneskerettar på UiO saman med blant andre FNs høgkommisær for menneskerettar. Brasil er eit av landa som no vil endra måten politiavhøyra går føre seg på.

19.04.2024Skal bruka 120 millionar kroner på senter for norsk språkforsking

Portrett av Mari Sundli Tveit, adm. dir. i Forskingsrådet

Forskingsrådet lyser no ut inntil 120 millionar kroner til ei satsing på senter for norsk språkforsking. Utlysinga rettar seg mot norske fag- og forskingsmiljø innanfor språkvitskapen.

19.04.2024Vil Norge etterforske forbrytelser i Gaza? Snart kommer avgjørelsen

jihad-amman-al-mahdi-1-copy

Kripos har behandlet en anmeldelse av forbrytelser begått i Gaza mot norske borgere. Norsk jusprofessor tror ikke påtalemyndighetene vil kunne gi en god begrunnelse for å henlegge saken. – En etterforskning vil vise at Norge tar vår rettssikkerhet på alvor, mener norsk-palestinere.

18.04.2024Innovasjon: UiOs forslag refses både internt og eksternt

blindernstasjon-loopen-dscience

Å legge til rette for innovasjon er komplisert. UiO:Livsvitenskap var nådeløse i sin kritikk da forslaget til ny IPR-politikk var på høring i vinter. De var ikke alene.

17.04.2024Statsråden om kunstig intelligens: – Dei største utfordringane er knytte til vurdering og eksamen

oddmund-hoel-5-copy

– Kunstig intelligens-teknologiar byr på store moglegheiter for samfunnet, men også nokre openberre trugsmål. Frå samfunnet si side krev dette ei fast og trygg regulering av teknologiar, seier forskings- og høgare utdanningsminister Oddmund Hoel.

16.04.2024Ti kandidater ble foreslått til UiO-styret – disse sju ble godkjent

universitetsstyret-okt-2023-1-copy

Først var de for få. Nå er de sju. Her er kandidatene som er godkjent til vårens universitetsstyrevalg for midlertidige vitenskapelige ansatte.

16.04.2024KRONIKK:Vi må selv håndtere endring

_93a1685-2-3

Vi må som universitet utvikle oss, håndtere endring og være aktive inn mot de veiskillene vi vet står foran oss. Samtidig må vi stå støtt i sentrale verdispørsmål, ikke minst knyttet til institusjonell autonomi og akademisk frihet.

16.04.2024DEBATT: Gravers prinsipprytteri

helmich-pedersen-senneset-lien

For meg ser det ut som om Graver i sin argumentasjon forsøker å opphøye sine egne synspunkter til rettslige realiteter.

16.04.2024Snart vil Air igjen skinne i solen

air-reparasjon-4-copy

Air, Norges første abstrakte monumentalskulptur og et betydningsfullt verk i UiOs kunstsamling, har fått en overhaling

15.04.2024DEBATT: Refleksjon og diskusjon, ja. Boikott, nei

hansp-petter-graver-1-copy

Vi må akseptere at man kan vurdere etikken i forskjellige aktiviteter forskjellig, og holde oss til midler som ikke tvinger vår oppfatning på andre.

15.04.2024DEBATT: Jo, det er et krav at forskningen vår ikke skal påføre andre skade

gaza-fn

Vi etterlyser en grundigere og mer empirisk basert refleksjon fra sektorens side om implikasjonene av institusjonelt samarbeid med israelske institusjoner.

14.04.2024Universitetsavisa erfarer: Jan Gulliksen er med til andre runde med rektorintervjuer

402116-jan-gulliksen.webp

Jan Gulliksen er trolig den fjerde rektorkandidaten som går videre til andre intervjurunde. Gulliksen er norsk statsborger og er professor ved Kungliga Tekniske högskolan KTH.

12.04.2024DEBATT: Akademisk frihet og forskningsetikk

hanss-petter-graver-5-copy

Det er ikke opplagt hvordan forskningssamarbeid eller utveksling med kolleger ved israelske institusjoner skader palestinske kolleger eller bidrar til undertrykkelse, krigføring og folkemord.

12.04.2024Ingvild Kjerkol går av som helse- og omsorgsminister

kjerkol1_ntb_smk

Ingvild Kjerkol går av. Det meldte statsminister Støre i en pressekonferanse fredag formiddag.

12.04.2024DEBATT: Har Graver glemt våre forskningsetiske forpliktelser?

bygninger-sentrum-bygnes

Vi stiller oss undrende over Hans Petter Gravers syn på universitetsdemokratiet når han sier at enkelte forsøker å «tvinge gjennom sitt syn» og «utøve sensur».

12.04.2024NTL UiO kallar avtale med Microsoft for ei snikprivatisering

axel-hjelme-ntl-uio-4-copy

UiO har bestemt seg for å setja i gang ein full overgang til Microsofts oppgraderte programvarepakke MS365. NTL-UiO krev ei revurdering av denne avgjerda. IT-direktør Gard Thomassen forsvarar planen.

11.04.2024TV 2 og NRK Ingvild Kjerkol felt for fusk- masteroppgaven underkjennes

kjerkol1_ntb_smk

Nemnda for studentsaker vedtok enstemmig at helseministeren skal fratas sin mastergrad, melder TV2. NRK opplyser at hun likevel ikke blir utestengt.

11.04.2024DEBATT: Boikott er politisering av universitetet

Lucy Smiths hus er administrasjonsbygningen til Universitetet i Oslo

Akademisk frihet er et bolverk mot politikk. Vår aktivitet som forskere er basert på vår frihet til å samarbeide med kolleger hvor som helst i verden, ut fra kriterier som er faglige.

11.04.2024No lærer jusstudentane å samarbeida og å snakka med folk

malcom-langford-jus-2-copy

– Her på fakultetet snakkar me ikkje lenger om karakterar. Me seier at C er ein god gjennomsnittleg karakter. Det seier jussprofessor Malcolm Langford som har leia undersøkinga om læringsmiljøet på Det juridiske fakultetet ved UiO.

 
Page visits: 19158