Uniforum rss

Nyheter - Uniforum

24.03.2023Ola Borten Moe gravlegg teljekanten for publisering

Portrett av ein mann på ein talarstol

Regjeringa følgjer forslaget frå Hatlenutvalget og tek bort indikatoren som premierer publisering, det som vert kalla teljekant i forskinga. Det kom fram då forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe i dag la fram ei stortingsmelding om utsyn og kompetansebehov i Noreg.

24.03.2023Utsynsmeldinga: Tar han bort teljekantane?

ola-borten-moe-pa-uhr-konferanse

I dag klokka 12 legg forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe fram ei stortingsmelding som vil gje retning for regjeringas utdannings- og kompetansepolitikk i åra som kjem.

23.03.2023Nå er hun fast ansatt som HR-sjef: Tilsettingen følger et mønster i personalavdelingen

ostby-bakke-parelius

Seksjonslederen UiO-styremedlem Marianne Østby har vikariert for kommer ikke tilbake. Nok en gang er personaldirektørens håndplukkede ledervikar tilsatt fast.

23.03.2023UiO opna Grønt kontor for studentar på Blindern

gront-kontor-4-copy

I dag opna viserektor Mette Halskov Hansen og masterstudent Toril Finnbråten Grønt kontor på UiO. – Det skal gjera både universitetet og studentane meir berekraftige, seier Toril Finnbråten.

23.03.2023Ho sa ifrå om rasisme -jusstudentane gav henne inkluderingsprisen

celine-song.mee-nilsen

Då nokre av dei tilsette på ein asiatisk restaurant i Oslo opplevde å bli utsette for rasistiske tilrop i fjor, greip jusstudenten Celine Song Mee Nilsen inn. Handlekrafta hennar er no blitt belønna med ein pris.

23.03.2023Kunnskapsdepartementet ber fire universitet om felles syn på festeavtalar med statleg kyrkjefond

Nedre Blindern-20221213_155714

Kunnskapsdepartementet ber UiO, NTNU, NMBU og UiT Noregs arktiske universitet om å koma med ein felles uttale om Opplysningsvesenets fond. Dermed kan synspunkta til universiteta bli lagde fram før saka blir sendt over til Stortinget.

22.03.2023Tre forskingsmiljøer skal samarbeide om nytt nukleært senter til 200 millioner kroner

borten-moe-og-sundli-tveit

Universitetet i Oslo, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) og Institutt for energiteknikk (IFE) skal samarbeide om et nytt nasjonalt nukleært senter. Tildelingen vil gå over åtte år og utgjør til sammen 200 millioner kroner.

22.03.2023Abelprisen for 2023 går til argentineren Luis A.Caffarelli

Portrett av en mann

Luis A. Caffarelli fra University of Texas i USA tildeles Abelprisen i matematikk for 2023. Det kunngjorde Det Norske Videnskaps-Akademi klokken 12:00 i dag.

21.03.2023Regjeringa vil byggja 546 nye studenthyblar i Oslo

studentbolig-sio-1-copy

Studentsamskipnaden i Oslo får 175,6 millionar kroner til 446 nye hybeleiningar i Nydalen. Det skal også byggjast 100 nye hyblar andre stader i Oslo. Det melder Kunnskapsdepartementet.

21.03.2023DEBATE: This old black rock is cracked by the modern Iranian ‘woman, life, freedom’-revolution

protest-iran

It is wise to stand with human based rights and dignity as values and a mandatory duty and not to submit to the Islamic Republic’s invitations, demands and conducts. This regime is falling down.

20.03.202321 rektorer til KD: – Utsett skolepenger ett til to år

borten-moe-og-borg.webp

I et åpent brev adressert til Kunnskapsdepartementet argumenterer 21 rektorer ved statlige universiteter og høyskoler for at de ikke er klare for å innføre skolepenger for internasjonale studenter.

20.03.2023FNs klimapanel: Verden kan passere 1,5 graders-målet mellom 2030 og 2035

fn-klimarapport-2-copy

– Rapporten fra FNs klimapanel er nok et alvorlig varsku. Den viser at klimaendringene og tap av natur er to av de største utfordringene vi står overfor, og at de to henger tett sammen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

20.03.2023KRONIKK: Har UiO glemt å tenke på kjønn i kunnskapsgrunnlaget for kvinners helse?

Portrett av en kvinne

Selv om det er en økende bevissthet om betydningen av kjønn for helse, helsetjenester og levekår, er det langt igjen. Denne NOUen påpeker at det er store kunnskapshull, og at trådene fra vår forrige NOU ikke ble plukket opp i politikken – og heller ikke i institusjonene.

17.03.202332 personer har søkt stillingen som IT-direktør på UiO

gard-thomassen-3-copy

Etter en kraftig forlenget søknadsfrist foreligger nå søkerlisten til stillingen som direktør for UiOs nylig omorganiserte IT-avdeling. Se hvem som har søkt.

17.03.2023Dei står opp for akademisk ytringsfridom og demokrati i Tyrkia

Portrett av ein mann i ei bygate framfor ein trikk.

Akademikarane Erol Koroglo og Mirat Sevinc skreiv i 2016 begge under på ei oppfordring til Tyrkias regjering om å ta opp igjen fredsforhandlingane med dei kurdiske opprørarane. Den eine fekk halda fram i jobben som litteraturprofessor, medan den andre fekk sparken som jussprofessor.

16.03.2023Avtroppende IT-direktør: – Det er mye jeg er stolt av

lars-oftedal-1-copy

En rivende utvikling har skjedd siden Lars Oftedal var med å trekke datakabler til bygningene på Blindern på 80-tallet. Nå overlater UiOs IT-direktør roret til en annen.

15.03.2023Pedagogikkprofessor: – Chatboter er en ressurs som studentene må øve seg på å bruke

Portrett av en mann med briller

Professor i læring og digitalisering Sten Ludvigsen, har selv tatt i bruk ChatGPT som et hjelpemiddel i sitt eget arbeid. Nå vil han gi studentene ved UiO kunnskap og ferdigheter som de trenger for å bruke teknologien på en konstruktiv måte.

15.03.2023Svein Stølen om UiO:Demokrati: – Dette handlar om å ha ein demokratidugnad

oline-sather-og-svein-stølen

– Å visa fram kor avhengig demokratiet og universitetet er av kvarandre, er viktig for å sikra at Noreg i åra framover også skal vera ein demokratisk stat, slo studentleiar Oline Sæther fast under lanseringa av UiO:Demokrati i går.

14.03.2023Jordskjelvtragedien i Tyrkia og Syria blei markert på UiO

minnestund-jordskjelv-1-copy

Med klassisk musikk og talar av rektor Svein Stølen og leiar for Studentparlamentet, Oline Sæther markerte UiO i dag jordskjelvtragedien for tyrkiske og syriske studentar og tilsette.

14.03.2023Katalanske Joan Martinez-Alier får Holbergprisen 2023

Portrett av en mann

Holbergprisen 2023 tildeles professsor Joan Martinez-Alier ved Det autonome universitetet i Barcelona (ICTA-UAB) i Spania for sin forskning innen økonomi, politisk økologi og miljørelatert urettferdighet.

13.03.2023UiO-professor Bård Harstad gir prispengar til Regnskogfondet

Portrett av ein mann i ein skog

Økonomiprofessor Bård Harstad fekk i fjor tildelt HUMSAM-prisen frå Vitskapsakademiet. No fortel BårdHarstad at han vil gi Regnskogfondet like mykje som beløpet som kjem inn frå andre, opp til 250 000 kroner, fram til 50-årsdagen sin 16. mars,

13.03.2023UiO støttar nye opptakskrav, men vil halda på realfags- og språkpoeng

Portrett av ein mann

UiO støttar forslaget om å oppretta ein rangerande opptaksprøve retta mot søkjarar med eit grunnlag som ikkje kan utreknast i poeng, og mot dei som ynskjer å betra rangeringsposisjonen sin. Men forslaget om å fjerna realfags- og språkpoeng er UiO ueinig i.

10.03.2023– Jordskjelvet i Tyrkia kan få fylgjer for presidentvalet

jordskjelv-tyrkia-5-copy

– Uansett kor mykje du har sett det på fjernsynsskjermen, så viser det berre ein bitte liten del av storleiken på desperasjonen, øydeleggingane, tapa og sorga. Det finst ikkje ord som kan skildra det, seier den tyrkiske TV-produsenten Güldenay Sonumut. Både ho og kollegaen Nida Kara trur jordskjelvet kan få fylgjer for presidentvalet i mai.

09.03.2023MatNat har laget nettside med råd om ChatGPT

audun-skau-hansen

I en artikkel på nettsiden til MatNat på UiO, har de samlet tips om hvordan oppgaver og undervisning kan tilpasses i chatbotenes tidsalder.

08.03.2023DEBATT: Kunstig intelligens og konsekvensene for eksamensavvikling

bjorn-stensaker-copy

Universitetet i Oslo mener det ikke er hensiktsmessig å endre selve regelverket, men vil informere mer konkret om bruken av Chat GPT og tilsvarende verktøy i lys av dagens eksamensreglement. Et sentralt punkt her er nettopp om teksten som leveres inn er studentenes egen.

 
Page visits: 14636