Uniforum rss

Nyheter - Uniforum

25.01.2021DEBATT: Vitenskapens kår på et byråkratisert universitet

nedkvitne-arnved-lesesal

En eventuell nyvalgt rektor på UiO vil få presserende utfordringer i sitt forsvar av den faglige kvaliteten. Mestring av byråkratiseringa vil bli den viktigste interne oppgaven, skriver Arnved Nedkvitne i dette innlegget.

23.01.2021Universitet og høgskular i Oslo-regionen må stengja på nytt på grunn av mutert virus

bent-hoie

Universiteta, høgskulane og fagskulane i Oslo-regionen vert stengde for studentar frå måndag. På grunn av eit mutert virus i Nordre Follo må all undervisning og arrangement anten utsetjast eller gjennomførast digitalt. Det opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie på ein pressekonferanse i formiddag.

22.01.2021Slakter Dæhlens notat: – Dette tåler ikke dagens lys

gundersen-bernt

Saksgangen i MN-styret peker i retning av inhabilitet hos dekanen, vurderer Jan Fridthjof Bernt. Kristian Gundersen anklager fakultetsstyret for å ha sovet i timen.

22.01.2021MINNEORD: Frøydis Hertzberg (1944 -2021)

hertzberg-froydis

Som fagperson og medmenneske var Frøydis Hertzberg en sjelden kombinasjon av klokskap, generøsitet, kritikk, kreativitet og stringens, skriver fire av Frøydis Hertzbergs kolleger på UiO og NTNU i denne nekrologen.

21.01.2021Forsker Grand Prix: – Ikke avhengig av NRK

forsker-grand-prix-vinner-2020.jpg.yngve-vogt

Forskningsrådet har ikke mottatt beskjed fra andre universiteter enn UiO om at de vurderer å trekke seg.

21.01.2021UiO: Morten Dæhlen var ikke inhabil i IBV-saken

morten-dehlen-terje-heiestad

Uenigheten mellom Morten Dæhlen og Finn-Eirik Johansen var ingen personlig konflikt, men handlet om faglig og strategisk uenighet, vurderer UiO.

21.01.2021Lang tids ferd mot vitenskapelig toppstilling for postdoktorene

henrik-asheim-6-copy

Rundt halvparten av postdoktorer har en vitenskapelig stilling ved forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner eller i helseforetak i Norge fem år etter endt postdoktorperiode. Det viser en ny undersøkelse NIFU har gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

21.01.2021UiO skal vera leiande i Norden på humaniora

frode-helland-2

For første gong i historia har UiO no fått ein eigen humaniorastrategi. – Målet er at UiO skal vera leiande på humaniora både i Noreg og i Norden og bidra til å løysa dei viktigaste samfunnsutfordringane, seier HF-dekan Frode Helland.

20.01.2021Nordiske røyster skal diskutera opphavet til konstruksjonen Norden

tore-rem-uio-norden-copy

– Tanken er at me skal utforska kva Norden har vore i tidlegare tider og kva det kan seia oss om kven me er i dag, seier direktør Tore Rem i UiO: Norden. Det seier han dagen før UiO:Norden og Nasjonalbiblioteket opnar seminarrekkja Konstruksjon Norden.

20.01.2021HF garanterer digital undervisning til alle ut vårsemesteret

gunn-enli-2-copy

Alle HF-studentene skal sikres digital undervisning fram til sommeren. Det har fakultetsledelsen besluttet i dag for å skape forutsigbarhet for studenter og ansatte som følge av situasjonen med Covid-19.

20.01.2021Koronatiltakene holder fram i Oslo

raymond-johansen-pressekonferanse-januar

Oslo kommune holder fram med de strenge koronatiltakene som ble innført i november. Skjenkestoppen blir ikke opphevet, men alle barn i barneskolealder kan begynne med innendørs trening og andre fritidsaktiviteter.

20.01.2021Uenighet om UiOs nettsider: – Advarer kolleger mot å bruke dem

aleksnder-jensenius-1-copy

Nettsidene til UiO har blitt for store i omfang og må ryddes opp i. Forskere frykter at aktiviteter skal forsvinne for alltid, men UiO lover å ikke slette innhold uten godkjenning fra instituttene.

19.01.2021KRONIKK: Den politiske ustabiliteten i USA vil fortsette

Trumptilhengjarar-demonsterer-ved-kongressen

Donald Trumps forsøk på å omgjøre valgresultatet minner om selvkupp vi kjenner fra Latin-Amerika. Hvordan kom vi hit, og hvor går veien videre?

19.01.2021Livsvitenskapsbygningen blir enda større

livsvitenskapsbygningen-med-utvidelser

Tilbygg og påbygg skal hindre at miljøer fra UiO blir presset ut når Klinikk for laboratoriemedisin flytter inn i Livsvitenskapsbygningen.

19.01.2021Ledertilsetting på MN: – Et sterkt inngrep i instituttets autonomi

kristian-gundersen-2-copy

Hvorfor tilsatte ikke fakultetsstyret på MN instituttstyrets foretrukne kandidat som instituttleder? Kristian Gundersen etterlyser mer åpenhet i tilsettinger på UiO.

18.01.2021Opposisjonen sikrar truleg milliardpakke til studentane

andreas-trohjell-foto-nso-skjalg-bohmer-vold.jpg-ny

Dei fire opposisjonpartia FrP, Ap, Sp og SV har gått saman om å sikra milliardstøtte til studentane. – Stortinget har fått med seg det studentane har ynskt og bede om, seier leiar Andreas Trohjell i Norsk studentorganisasjon.

18.01.2021Studenter kan få fysisk undervisning i områder med lav smitte

erna-solberg.i-stortinget

Universiteter, høyskoler og fagskoler fortsetter med digital undervisning der det er mulig, men studenter i områder med lav smitte bør få mulighet til fysisk undervisning i mindre grupper minst én gang i uken. Det opplyste statsminister Erna Solberg i Stortinget i dag.

18.01.2021Storbritannia kan få assosiert avtale med Horisont Europa

oxford-universitetet

Britene får tilgang til det meste i Horisont Europa, fremgår det i en ny avtale. Norske aktører kan dermed trygt samarbeide med britiske partnere om søknader til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

18.01.2021DEBATT: Arne Melsom: – Stenseth tar ikke min kritikk innover seg

protest-i-hongkong

Gjennom sine innlegg i dagspressen har Stenseth valgt å ta steget inn i den offentlige debatten. Jeg ber ham derfor ta et oppgjør med kinesiske myndigheter, skriver Arne Melsom i et svar på Nils Chr. Stenseth svarinnlegg om Kina-kritikk.

17.01.2021DEBATT: Biden/Harris' visjoner for vitenskapen gir håp og inspirasjon

biden-harris

Starten på 2021 har vært sterkt preget av USAs demokratiske og politiske utfordringer. I helgen kom derimot en oppløftende nyhet, nemlig lanseringen av Biden/Harris nye «science team» og deres vitenskapsambisjoner, skriver UiO-rektor Svein Stølen.

15.01.2021Ingen er enno blitt koronasmitta på universitetsområdet til UiO

universitetstyremotet-3-copy

Så langt er ingen studentar eller tilsette på UiO blitt smitta på universitetet. Det konstaterer rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Arne Benjaminsen. – Det viser at dei tar ansvar, meiner dei.

15.01.2021Unio ber regjeringen komme med en krisepakke til studentene

ragnhild-lied

– Studentene er i en kritisk situasjon. Nå haster det med krisepakken høyere utdannings- og forskningsminister Henrik Aasheim har lovet, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

15.01.2021Ti millioner kroner fra regjeringen skal bøte på ensomhet blant studenter

fadderuka-4-copy

Studentsamskipnaden i Oslo får 2,4 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet for å motvirke ensomhet blant studenter. Til sammen får samskipnadene i Norge og ANSA ti millioner kroner.

14.01.2021Ingvild Sælid Gilhus får Akademiets HumSam-pris

ingvild-gilhus

Det Norske Videnskaps-Akademis pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap, HumSam-prisen 2021, går til professor i religionsvitenskap Ingvild Sælid Gilhus ved Universitetet i Bergen.

14.01.2021Danske Eske Willerslev får den internasjonale forskningsprisen fra Olav Thon Stiftelsen

eske-willerslev

Den internasjonale forskningsprisen for 2021 tildeles direktør og professor Eske Willerslev, Senter for geogenetikk, ved Københavns universitet i Danmark. Det har Olav Thon Stiftelsen bestemt.

 
Page visits: 8134