Events at Med Fac UiO

Forsknings­arrangementer - Det medisinske fakultet

21.06.2024Arendalsuka: Mer enn hjerne

Illustrasjon av kvinne med fargerik energi i hodet

Avansert billedforskning av hjernen: Hva er potensiale og hva er dagens status

04.04.2024Arendalsuka: Helsenæringen fra A til Å – slik lykkes vi med å realisere veikartet

Logo møt oss i Arendal

Et samlet innovasjonsøkosystem kommer med innspill til regjeringens veikart for helsenæringen. Vi er klare til å bidra med konkrete tiltak!

20.06.2024Arendalsuka: Helsefakultetenes betydning for nasjonal beredskap

Militært helsepersonell

Pandemi, krig og terror: Hva er medisin- og helsefakultetenes betydning for nasjonal beredskap?

11.06.2024Hvordan bruke MER KI i Norge?

Bildet kan inneholde: sky, eiendom, verden, font, plakat.

Samfunnet må bruke mer kunstig intelligens (KI) og det må skje raskere for at vi skal klare å løse store utfordringer i alle sektorer. Vi inviterer til en samtale for å se nærmere på konkrete utfordringer og mulige løsninger.

27.06.2024Seminar: Utdanning for å handle i situasjoner preget av usikkerhet

I anledning at professor Kristin Heggen går over i emerita-rolle, ønsker vi å markere det med et lite seminar om ett tema hun har engasjert seg i den senere tid.

29.05.2024NCMM International Seminar: Denes Hnisz

Graphical illustration of DNA as a network

Denes Hnisz, group leader at the Max Planck Institute for Molecular Genetics, will come to present his research at NCMM. The title of his talk is "Transcriptional condensates in health and disease".

15.03.2024Kristine Bonnevie-forelesningene 2024: Hvordan kunstig intelligens hjelper oss å forstå oss selv og naturen rundt oss

Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) som verktøy innen evolusjonær biologi. Med Mackenzie Mathis og Matteo Fumagalli.

12.02.2024First summer school on Preference Statistics - PrefStat 2024

26.06.2024Æresdoktorforelesninger ved Det medisinske fakultet

Professor Maria Graça Raposo og direktør Richard Hatchett 

Professor Maria da Graça Raposo og direktør Richard J. Hatchett utnevnes til æresdoktorer ved UiO, og vil i den anledning holde forelesninger.

02.07.2024Graca Raposo Honorary Doctorate Lecture

Image may contain: Person, Forehead, Smile, Nose, Lip.

Professor Maria da Graca Raposo, Research Director at the Institut Curie in Paris, France, part of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), receives an honorary doctorate from the University of Oslo on September 3rd. She will hold a seminar on her scientific work at the Institute for Cancer Research prior to the ceremony.

27.06.2024Seminar om brukermedvirkning i selvmordsforskning

Bildet kan inneholde: natur, anlegg, kvist, tre, font.

Den 5. september i år arrangeres det seminar om brukermedvirkning i selvmordsforskning. Gratis inngang, begrenset antall plasser.

12.06.20242024 Student Conference on Sustainability and Health

Green plant, drop

Can innovation and technology reshape healthcare for a sustainable future?

09.10.2023Nordic EMBL Partnership meeting 2024

Logo Nordic EMBL partnership for molecular medicine

The Centre for Molecular Medicine Norway, NCMM, will host the 13 th Nordic EMBL Partnership meeting in September 2024 in Oslo.

21.05.202410 år med nalokson i Norge

Bildet kan inneholde: rektangel, erme, font, materiell egenskap, elektrisk blå.

Seminaret finner sted på Grand Bergen den 19. september.

18.06.2024dScience lunsjseminar

Bildet kan inneholde: font, elektrisk blå, magenta, parallell, logo.

Velkommen til vårt dScience lunsjseminar i Realfagsbiblioteket.

16.04.2024Den nasjonale helseøkonomikonferansen 23. – 24. september 2024

Foto av hovedbygningen til Sundvolden Hotel

Helseøkonommiljøene i Norge inviterer til presentasjoner og diskusjoner om dagsaktuelle helsepolitiske problemstillinger. Slik som ventetider; beslutningsusikkerhet i økonomisk evaluering; perspektiv og prioriteringer; allmennlegetjenesten; fedme, Alzheimers og nye behandlinger.

Til dette har vi blant annet to internasjonale eksperter Professor Luigi Siciliani (ventetider) og Professor Leona Haakart - van Roijen (økonomisk evaluering) og flere nasjonale fagpersoner, slik som Områdedirektør Kjetil Telle (leder av allmennlegeutvalget), Professor Eline Aas (deltager i ekspertutvalget for prioriteringer og perspektiv) og Professor Jon Magnussen (leder av sykehusutvalget).

09.01.2024Science Impact 2024 – tomorrow's solutions start today 

Illustration title conference

Spend a day with great science, innovation and networking opportunities at this meeting place for academia, the institute sector, the public sector, start-ups and industry.​ Topic: Artificial intelligence in life sciences and energy. The conference is a part of Oslo Innovation Week 2024.

21.05.2024SPARK Norway Educational Forum

Image may contain: Product, Font, Material property, Magenta, Logo.

SPARK Norway Educational Forum are monthly open meetings organized by UiO:Life Science and SPARK Norway partners.

04.01.2024Innføringskurs for medlemmer av kliniske etikk-komiteer og etikkråd

Bildet kan inneholde: anlegg, veidekke, asfalt, fortau, gress.

Hvert år arrangerer Senter for medisinsk etikk et innføringskurs for medlemmer av kliniske etikk-komiteer og etikkråd. Et sentralt tema for kurset er: Hvordan jobbe med etikk i praksis?

07.05.2024Innovation hangout for academia and industry #1 2024

People talking and networking. Signs saying innovation hangout – a meeting place for academia and industry and tonight, talks, matchmaking, mingling.

Welcome to the first UiO Growth House innovation hangout of 2024 – a meeting place for academia and industry. This hangout is a collaboration with Health2B and The Intervention Centre at Oslo University Hospital.

14.06.2024The use of Artificial Intelligence in global health

Are you interested in finding out more about AI (artificial intelligence) and its use in medicine, research and teaching from a global health perspective?

25.04.2024Digital Life 2024

A banner with the title AI in Biotechnology

The annual Centre Digital Life Norway conference will be held at Hurdalsjøen Hotel October 14.-15. 2024

18.03.2024Save the date! Data Science Day @ UiO 2024

Image may contain: Electricity, Water, Astronomical object, Sky, Lens flare.

dScience ønsker velkommen til årets Data Science Day.

21.05.2024SPARK Norway Educational Forum

Image may contain: Product, Font, Material property, Magenta, Logo.

SPARK Norway Educational Forum are monthly open meetings organized by UiO:Life Science and SPARK Norway partners.

18.06.2024dScience lunsjseminar

Bildet kan inneholde: font, elektrisk blå, magenta, parallell, logo.

Velkommen til vårt dScience lunsjseminar i Realfagsbiblioteket.

 
Page visits: 61183