Events at Med Fac UiO

Forsknings­arrangementer - Det medisinske fakultet

04.04.2024Vi varmer opp til Arendalsuka: Bli med på innspillstorg om realisering av veikartet for helsenæringen

Logo møt oss i Arendal

Hvordan kan vi hver for oss og sammen bidra til å realisere veikartet for helsenæringen? Vi har gråpapir og post-it-lapper og inviterer alle til innspillstorg i Forskningsparken.

17.01.2024dScience lunsjseminar: Towards global glacier mapping from satellite data by deep learning

Bildet kan inneholde: font, elektrisk blå, magenta, parallell, logo.

Velkommen til vårt ukentlige lunsjseminar i dScience-loungen med Thomas Schellenberger.

29.02.2024Researcher Assessment

Image may contain: Azure, Blue, Gesture, Kitchen utensil, Font.

Join us for this Open Science Lunch to learn about the work on reforming research assessment in Norway and hear about experiences from implementing the CoARA commitments.

06.03.2024SHEtalk: Is alternative agriculture to agronomy as alternative medicine is to biomedicine?

earth as a face

Welcome to a SHEtalk about contested knowledge about microbes, soils and more-than-human health in India by Daniel Münster.

08.04.2024SPARK Social Innovation Educational Forum: Hvordan designe team?

Bildet viser logoen for SPARK Samfunnsinnovasjon Norge

Til vårt Educational Forum april 2024, skal Kristin Wulff snakke om å designe autonome team. Hun tar utgangspunkt i sosioteknisk systemteori og sin PhD innen organisasjonsdesign.

20.03.2024Symposium: Addressing the effects of polyploidization and their evolutionary implication

illustration of polyploidization

In this symposium, experts from various disciplines will illuminate the impacts of polyploidization. Polyploidization is a process in genetics where an organism acquires more than two complete sets of chromosomes.

Registration is appreciated to count potential attendees.

12.04.2024Trial lecture: Knut Ørnes Brodahl

Cand.med. Knut Ørnes Brodahl at Institute of Health and Society will give a trial lecture on the given topic: “Methods of teaching communications skills: implications for personal growth”

12.04.2024Public Defence: Knut Ørnes Brodahl

knutorn-(1)

Cand.med. Knut Ørnes Brodahl at Institute of Health and Society will be defending the thesis “Empathy in medical students' clinical interactions – a multimethod qualitative study” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

04.01.2024Vårseminar for kliniske etikk-komiteer og etikkråd i kommunene

Bildet kan inneholde: maling, kunstmaling, pattedyr, organisme, anlegg.

Et årlig etikkseminar for kommunale etikk-komiteer/etikkråd.

01.02.2024Throne Holst Symposium with THS paper, poster and communication awards

07.03.2024dScience lunsjseminar

Bildet kan inneholde: font, elektrisk blå, magenta, parallell, logo.

Velkommen til vårt ukentlige lunsjseminar i dScience-loungen med Fahimeh Najafi.

27.02.2024Nasjonal nettverksdag for etikkveiledere

180718_oh_004-(3)

Senter for medisinsk etikk arrangerer sin årlige nettverksdag for etikkveiledere 14. mai 2024.

07.03.2024dScience lunsjseminar

Bildet kan inneholde: font, elektrisk blå, magenta, parallell, logo.

Velkommen til vårt ukentlige lunsjseminar i dScience-loungen med Øyvind Christiansen.

29.01.2024Tuberculosis control and the politics of public health in Mau Mau-era Kenya

Image may contain: Forehead, Nose, Cheek, Smile, Lip.

Guest Speaker: Danelle van Zyl-Hermann, Department of History, University of Basel

26.03.2024Handler alt om hjernen?

Bildet kan inneholde: nese, hår, væpne, ansiktsuttrykk, virveldyr.

Hvordan samspill mellom det biologiske miljøet og genetiske faktorer påvirker mental helse.

04.09.2023SHEtalk: Collective (ir)responsibility: How is maternal care provided within the Serbian health care system by Ljiljana Pantović

earth as a face

How to understand the impact and effect of market-based private healthcare on the existing public, universal healthcare landscape in post-socialist Serbia?

21.12.2023dScience lunsjseminar: Capitalizing on Norwegian health registry data in large European federated data base initiatives

Bildet kan inneholde: lys, blå, font, rektangel, elektrisk blå.

Velkommen til vårt dScience lunsjseminar i Realfagsbiblioteket med Hedvig Nordeng.

11.04.2024Deep learning for sequence based gene expression prediction

Biostatistical seminar with Ksenia Sokolova, Department of Computer Science, Princeton University, USA.

05.04.2024Sivilkurasje: Mot til å mene – vilje til å handle

bilde av foredragsholderne, Hans Petter Graver, Nina Witoszek og Einar Øverenget.

I anledning av at professor Michael Bretthauer avslutter sitt professorat ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Institutt for helse og samfunn, inviterer Klinisk effektforskning til seminar om temaet sivilkurasje .

05.02.2024Hjernen i sentrum: Skjerm

Bildet kan inneholde: hår, hode, hånd, væpne, menneskekroppen.

Hvordan påvirker skjermtid hjernen din? Gjør skjermbruk at du får noe eller at du mister noe?

12.12.2023SPARK Norway Educational Forum

Image may contain: Product, Font, Material property, Magenta, Logo.

SPARK Norway Educational Forum are monthly open meetings organized by UiO:Life Science and SPARK Norway partners.

16.01.2024De vanskelige beslutningene: Etikk og jus i verktøykassa

Bildet kan inneholde: anlegg, himmel, eiendom, bygning, vindu.

Hvert annet år avholder Senter for medisinsk etikk et todagers kurs for leger i alders- og sykehjemsmedisin, fastleger samt kommune- og fylkesleger.

28.03.2024Empirical Bayes in Bayesian learning: understanding a common practice

Biostatistical seminar with Sonia Petrone, Professor, Department of Decision Sciences, Bocconi University of Milano, Italy.

 
Page visits: 59913