Apollon RSS feed

Artikler - Apollon

29.11.2022Jurist vil endre lovene og styrke fellesskapets rett til fisken

4_lofoten_guri_hjallen_eriksen

Fra kaikanten i Svolvær har hun dykket ned i havet av lover, bestemmelser og reguleringer som styrer de norske fiskeriene. Få jurister før henne har våget å kaste seg ut i det.

28.11.2022Fra kaia i Svolvær: – Vi knytter sammen distrikt og by – og resten av verden

4_lofoten_salt

– Universitetene henter ut distriktsungdommen og utdanner dem og bidrar dermed til en voldsom sentralisering av kunnskap, sier Kjersti Eline Tønnessen Busch. Selv startet hun kunnskapsbedriften SALT midt i verdens vakreste øyrike.

28.11.2022Det er tonnevis med plast også i Lofoten

4_lofoten_plast

De GPS-merker tau og isoporbiter i fjæra for å finne ut hvordan strender i Lofoten og resten av landet kan ryddes mest mulig effektivt.

25.11.2022Hvorfor så liten interesse for hav, kyst og distrikt? – Det juridiske fagmiljøet har forsømt seg

4_lofoten_fiskebater

– Universitetet i Oslo, den største akademiske institusjonen i Norge, har ikke tatt samfunnsansvaret sitt på alvor – kanskje aller minst det Det juridiske fakultet.

23.11.2022No har også botanikarane hamna på raudlista

4_aktuelt_botaniker_bjoraa

Ikkje berre er ein stor del av plantene i verda truga av utrydding, det er òg ekspertane deira: botanikarane.

17.11.2022Genforskningen endrer fremtidens medisin

4_tema_intro

Medisinsk genetikk blir stadig viktigere for å kunne oppdage og behandle alvorlige sykdommer. For å komme i mål trenger medisinerne drahjelp av både molekylærbiologer, bioinformatikere og matematikere.

17.11.2022Stor genetisk likhet mellom ulike psykiske lidelser

4_tema_norment_illu

Psykiske lidelser kan skyldes en kombinasjon av mange tusen genvarianter. Den genetiske overlappingen mellom de ulike lidelsene er svært stor.

17.11.2022Nye genberegninger avslører faren for kreft

4_tema_brystkreft_scanpix

Sannsynligheten for at du får kreft, øker hvis du har bestemte kombinasjoner av flere tusen genvarianter.

14.11.2022Fikser sjeldne sykdommer ved å klippe og lime sammen gener

4_tema_crispr_x

I fremtiden kan legene bruke genredigering til å behandle pasienter med arvelige immunsviktsykdommer.

10.11.2022Verdens største karbonlager lekker. Forskerne måler utslippene og forbedrer FNs klimamodeller

2_myr_palsmyr

Myr og permafrost lagrer enorme mengder karbon. Men inngrep og varmere klima gjør at drivhusgasser slipper ut. Ingen vet hvor mye. Det gjør klimamodellene usikre.

09.11.2022Fremtidens vaksine mot livsfarlige og resistente bakterier

4_tema_vaksine_illu

Ved å studere alle genene i en bakterieart og hvordan de endrer seg over tid, er det mulig å lage bedre vaksiner mot livsfarlige bakteriesykdommer.

08.11.2022Bakteriegener i avføringen kan avsløre tidlig kreft i tarmen

4_tema_tarmkreft_illu

Forskere analyserer nå alle genene i tarm innholdet til tusenvis av mennesker. Målet er å oppdage tidlig fase av tarmkreft ved å se på bakteriefloraen i tarmen.

07.11.2022Kalle Moene: – Det burde være lett å innse at krigsprofitten fra Nordsjøen ikke kan være til oss

4_krigsprofitt

– Norges ekstraordinære inntekter som følge av krigen, burde lede til ekstraordinære tiltak dem som ikke kan betale den urimelig høye prisen på energi – og dermed på mat, sier Kalle Moene.

31.10.2022Koptiske skrifter gir svar på skapelsens mysterier

3_historie_maleri

Forskere graver seg nå ned i apokryfe skrifter – som gir svar på mange av Bibelens store gåter. Skriftene ble brukt og forkynt i egyptiske klostre, selv om kirken fordømte dem som kjetteri.

14.10.2022En liten karpefisk i Nordmarka kan gi flere organer

3_organdonasjon_illustrasjon


Fem hundre mennesker står på venteliste for nytt organ i Norge. Stadig flere dør i kø. Nå håper forskerne at en liten karpefisk kan gjøre flere organer gode nok for transplantasjon.

06.10.2022Overlevelsen tar aldri slutt

3_kreft_eva_mari-andersen-3

Å komme tilbake til skolen etter alvorlig kreft blir et traume i seg selv for mange unge kreftoverlevende.

04.10.2022PODCAST: Rockeentusiast avslører grunnstoffabrikkene i verdensrommet

podcast-Ann-Cecilie-Larsen

Hør universitetspodcasten med professor Ann-Cecilie Larsen på Fysisk instiutt. På det mest intense forsker hun døgnet rundt for å avsløre atomkjernenes indre liv i gigantiske stjerneeksplosjoner. Da hører hun på finsk tungrock.

04.10.2022Konspirasjonsteorier farlig for den globale folkehelsa

coviddemoweb

De som mener det fins skjulte maktstrukturer som forsøker å kontrollere befolkningen, har større sjanse for å ville nekte vaksine og forebyggende tiltak.

26.09.2022Bærekraft med i nye kostråd: Han vil gi oss verdens beste råd om hva vi bør spise

3_blomhoff

Fem år, fire hundre forskere og titusenvis av artikler. Et enormt arbeid ligger bak når nye, nasjonale kostråd blir til. Professor Rune Blomhoff er leder for det hele.

19.09.2022Fattige land kan betale dyrt for å beskytte natur og befolkning

3_copiid_ntb_n9axk5lzqk

Hemmelige domstoler er anklaget for å favorisere multinasjonale selskaper som saksøker land for å vedta lover om miljøvern, skattepolitikk, offentlig infrastruktur og helsetjenester.

13.09.2022Skogbruket – den største trusselen mot artsmangfold i Norge?

3_skog_hogstfelt

Skogbruksnæringen er noe for seg selv. Ingen andre næringer i landet kan gjennomføre like store naturinngrep uten å melde ifra eller søke om lov.

13.09.2022Skog er også det vi ikke ser

3_sopprot

Når hogstmaskinene kommer, blir ikke bare den synlig skogen dramatisk forandret, men også en hel underjordisk verden.

07.09.2022Kongen delte ut årets Kavlipriser

aqun7237

Kavliprisene for forskning på det aller minste (nano), det aller største (astro) og det mest komplekse (nevro) ble delt ut på Oslo Konserthus tirsdag 6. september 2022.

07.09.2022Artsdiskusjonen om Norges sjeldneste lav tok 150 år

3_lav_vrenger

Etter 150 år kan forskere nå slå fast at Norges sjeldneste lav egentlig er to ulike arter. Den ene av dem vokser bare i bunnen av et gjel i Gudbrandsdalen.

06.09.2022Mesteparten av verdens sopper er fortsatt ukjent

3_sopp_eksperter

Sopp fins overalt. Likevel kjenner forskerne bare til en brøkdel av all soppen i verden.

 

 
Page visits: 12196