Apollon RSS feed

Artikler - Apollon

30.06.2022De undersøker hele landskap av bakterier for å finne resistens

1_resistens

Før undersøkte de én og én bakterie. Nå kartlegger forskerne en hel mikrobeverden på én gang. Jakten på resistente bakterier har aldri vært mer effektiv enn nå.

29.06.2022Dette er verdens best bevarte oldtidskultur

1_egypt-prosesjon

Det vil ta århundrer å undersøke hele kulturarven fra Egypt. Og ennå ligger enorme skatter skjult i ørkensanden – skatter som kan kaste nytt lys over sivilisasjonen vi alle er påvirket av.

24.06.2022PODCAST: Botanikeren med ni liv

charlotte_sletten_bjoraa507

Hør universitetspodcasten med førsteamanuensis Charlotte Sletten Bjorå på Naturhistorisk museum. Hun er lederen for landets største herbarium. Om kort tid utgir hun en ny norsk flora. Uten floraer er det umulig å si hvilke planter som er utrydningstruet. Hun har også trosset krokodiller og væpnete menn for å kartlegge det biologiske mangfoldet i Afrika.

24.06.2022Én av ti vokste i pandemien

2_tema_posttraumatiskvekst

Kriser kan gi nytt utsyn på verden, endre prioriteringer og hvordan vi ser våre medmennesker.

23.06.2022De som flykter fra krig: Et vanlig liv er uvanlig god medisin

flyktninger_lars_lien-foto_1

Å legge forholdene til rette for et normalt liv – så raskt som mulig – kan være beste medisin mot ekstremt unormale minner og erfaringer.

22.06.2022Selve flukten kan gi større psykiske plager enn krigen de rømte fra  

flyktninger_ntb_

Krigshandlinger, vold og ekstrem frykt tvinger dem til å dra. Men reisen til et trygt sted kan være vel så traumatiserende.

21.06.2022NAV allierer seg med juss-forskerne: Skal sikre demokrati og rettsstat når maskinene overtar

digital_velferdsstat_illustr_hovland

Intelligente maskiner bringer velferden stadig mer effektivt ut til oss alle. Men å la maskinene overta før viktige rettsstatsprinsipper er sikret – hvor intelligent er egentlig det?

31.05.2022De unges lidelse

2_tema_introillustrasjon2

Jenter melder om mer psykiske problemer enn gutter. 75 prosent av psykiske lidelser viser seg før fylte 25.

25.05.2022Håper hjernestrukturen kan gi svar på psykiske lidelser

2_tema_hjernestruktur

Personer med schizofreni har endringer i hjernestrukturen. Psykiater jakter nå på persontilpasset behandling.

24.05.2022Psykiatere får drahjelp av matematiske beregninger

2_tema_beregninger

Matematisk modellering av hjernen kan gi bedre og mer presis behandling av en rekke psykiatriske diagnoser.

19.05.2022Oslo vil ha grønn byutvikling – dumper enorme mengder grå masse i andres natur 

deponier_foto-sverre-solberg-justert

Om lag hvert tredje minutt passerer en lastebil bygrensa – fylt opp med stein, grus og forurenset gravemasse fra alle byggeprosjektene. Nabokommunene er blitt fyllplasser.

18.05.2022Gransker familien for å finne  nøkkelen til fødselsdepresjon 

2_tema_depresjon

Fars anlegg for psykisk sykdom kan forutsi om mor blir fødselsdeprimert.

17.05.2022PODCAST: Rikskjemikerens klassereise

1_portrett_portrett

Hør universitetspodcasten med førsteamanuensis Alexander Sandtorv på Kjemisk institutt som vokste opp i en arbeiderklassefamilie på Sotra og har vært igjennom en stor klassereise. Nå er han en av landets fremste kjemiformidlere og har i løpet av noen få år skrevet ikke mindre enn ti bøker om kjemi.

12.05.2022Putin har selv én av tre russiske atomkofferter

2_atomkrig_satan2

Den russiske diktatorens trussel om atomkrig kan virke som en eskalering av en allerede høyspent situasjon. Målet hans kan likevel være å de-eskalere.

11.05.2022Kan i fremtiden behandle demens gjennom hjernevæsken

2_hjernevaeske_per_kristian_eide

Nye oppdagelser har endret synet på hjernevæsken. Det kan bedre behandlingen av alvorlige demenssykdommer som Alzheimer og Parkinson.

09.05.2022Infeksjoner øker risikoen for schizofreni

2_tema_infeksjoner

Sannsynligheten for at du får en psykisk lidelse, som schizofreni eller bipolar lidelse, har sammenheng med hvor mange infeksjoner du har hatt.

06.05.2022Usikkerhet gir bedre anbefalinger

1_usikkerhet_simeneide

De automatiske anbefalingene på Finn.no fungerer mye bedre når algoritmene tar hensyn til usikkerheter.

05.05.2022Derfor holder de seg hjemme

2_tema_skolevegring

Stadig flere av barna våre makter ikke å gå på skolen. Et japansk begrep for tilbaketrekning kaster lys over fenomenet skolevegring.

23.03.2022Abelprisen til amerikansk topologi-professor

sullivan507

Den amerikanske matematikeren Dennis Parnell Sullivan får Abelprisen 2022 for sitt banebrytende bidrag i topologiens verden.

16.03.2022Frykter at spekkhoggersafari forsterker virkningen av miljøgifter

1_spekkhogger_krisztinabalotay

Forskerne undersøker om den stadig mer intense hvalturismen gjør at klimaendringene og miljøgiftene som dyrene utsettes for, virker enda sterkere.

14.03.2022Vi lever alle etter et seksuelt skript vi kanskje ikke vet om

1_sex_w_pedersen_ola_saether

Hippiene hadde sin frie kjærlighet. Dagens ungdom hooker på sosiale medier. Vi følger alle seksuelle oppskrifter vi ofte ikke vet om.

10.03.2022Loven hindrer transpersoner like rettigheter til å bli foreldre

1_sex_trans

Lovgiver mangler vilje til å endre bioteknologiloven og barneloven. Dette innskrenker transpersoners mulighet til å få barn, mener jurist.

04.03.2022Jussprofessorar hevdar: Vernet mot diskriminering er svekka 

1_diskriminering

Jusprofessorar fryktar at diskrimineringsvernet er blitt eit verktøy for dei mest ressurssterke.

28.02.2022Friheten til å tro sikrer vårt seksuelle mangfold

1_kirke_regnbueflagg_ntb

Det kan virke som det er konflikt mellom religionsfriheten og menneskers mulighet til å leve ut seksualiteten sin. Det stemmer ikke, mener forsker.

22.02.2022Sex i gråsonen mellom samtykke og voldtekt

1_sex_

I lover og rettsvesen ønsker vi klare definisjoner på hva som er frivillig sex og hva som er tvang. I virkeligheten er det langt mer komplisert.

 

 
Page visits: 11477