Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

12.12.2019Forklarte at forsinkelser ikke er avvik

Under pressebriefen forklarte fagdirektøren i Helse Nord at de er fornøyd med at UNN har vært ute og korrigert media.

12.12.2019– Hele den akuttmedisinske kjeden må evalueres

Foretakstillitsvalgt for Delta ved Universitetssykehuset Nord Norge (UNN), Jan Eivind Pettersen, mener man i debatten om luftambulansen i nord, fullstendig glemmer å se på hele akuttkjeden.

12.12.2019Kreftforeningen om gratis medisin: – Vi må stole på fagfolkene

– Saken viser med all tydelighet hvorfor vi må jobbe for et sterkt offentlig helsevesen som sørger for at alle pasienter får tilgang til nye medisiner.

12.12.2019Lufttransport: Trenger 17 timer for å få det ene flyet klart

Driftsdirektør i Lufttransport mener det er lite arbeid som skal til for å få de fem «gamle» flyene i lufta. – Vi opererer hundre prosent etter myndighetenes krav.

12.12.2019Sprikende svar om OUS-varsling

– Det er ikke mulig å oppnå kontakt med klinikkleder, skriver tillitsvalgt til Fylkeslegen. Konflikten rundt varslingsrutinene og dialogen mellom ansatte og ledere på OUS, fortsetter med full styrke.

11.12.2019Foreslår to akuttsykehus på Helgeland

–  To akuttsykehus med beredskap i indremedisin og kirurgi på Helgeland, er Helse Nords innstilling til sykehusstruktur på Helgeland.

11.12.2019Brudd i forhandlinger om legevakt-avtale

Legeforeningen brøt onsdag forhandlingene med KS.

11.12.2019Gir gratis konsultasjon – behandling koster minst 20.000 i måneden

Aleris og Kreftklinikken har inngått samarbeid med legemiddelselskapet Roche om å tilby gratis medisin, men pasientene må fortsatt betale for behandlingen. Ved Aleris betyr det en månedlig utgift på minst 20.000 kroner.

11.12.2019Roche: – Ønsker å bidra til en løsning for pasientene

–  Vi føler vi har vært i dialog med myndighetene lenge uten å ha greid å lande en avtale.

11.12.2019Legemiddelselskap tilbyr gratis kreftmedisin - men pasientene kan få regningen

Legemiddelselskapet Roche tilbyr en gruppe pasienter gratis kreftmedisin. Men medisinen er bare en del av behandlingen, og det er ikke gitt at det offentlige betaler resten.

11.12.2019Helse Nord: Flertallet av uønskede hendelser skyldes ikke Babcock

– Et mindretall av hendelsene som er beskrevet i rapporten fra UNN må tilskrives mangel på ambulansefly og tekniske utfordringer, oppgir det regionale helseforetaket.

11.12.2019Gir helseministeren honnør for håndteringen av luftambulansekrisen

Stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V) sier han ikke ser at helseminister Bent Høie (H) kunne gjort noe annerledes i krisesituasjonen rundt luftambulansen i nord. –  Smått absurd å slå seg på brystet, mener Aps Ingvild Kjerkol.

11.12.2019Produsent av tilbaketrukne hjertestartere: – Apparatene er sikre

Den nederlandske produsenten av hjertestarterne som Statens legemiddelverk har trukket fra markedet mener maskinene er sikre og at det er snakk om et «papirproblem». Selskapet jobber nå med å få på plass ny sertifisering.

11.12.2019Utskjelt – men nødvendig

Det er mye som ikke fungerer godt nok med Beslutningsforum, men vi trenger et overordnet system for prioritering i helsetjenesten.

11.12.2019Annenhver prioritering handler om kreft

Nær halvparten av sakene i systemet for Nye metoder handler om kreft, de fleste kreftlegemidler.

11.12.2019Mener farmasøyter bør kunne rekvirere influensavaksine

Flertallet i Stortingets helse- og omsorgskomité mener at farmasøytrekvirering av influensavaksine må komme på plass før neste års influensasesong.

10.12.2019– Ber sykehusene i nord melde avvik

Det har stormet rundt luftambulansetilbudet i Nord-Norge de siste dagene – nå gir foretaket daglige oppdateringer til pressen.

10.12.2019Slik kan kunstig intelligens endre bildemedisinen

– Generative Adversarial Networks (GAN) er det «neste store» innen radiologi og kommer til å forandre måten vi utfører medisin på, sier professor Bradley Erickson fra Mayo Clinic. Han mener vi er på vei mot «hyper-personalisert» medisin.

10.12.2019Trekker tilbake hjertestartere

Legemiddelverket forbyr omsetning og bruk av hjertestartere fra Telefunken og HeartReset.

10.12.2019– Brukernes inntog i sykehusstyrene har betydd mye

– Brukerrepresentantenes deltakelse i sykehusstyrene har betydd mye for arbeidet med pasientsikkerhet.

10.12.2019Lyser ut 30 mill til nye praksisordninger for sykepleiere i kommunene

Regjeringen vil ha flere helse- og sosialfagsstudenter i praksis i kommunene og lyser ut midler til utvikling av nye måter å organisere samarbeid om praksisplasser.

09.12.2019– Sykepleierne er redde for å gå på jobb i flyene

Nå ber Norsk sykepleierforbund om møte med helseminister Bent Høie (H).

09.12.2019– Ikke bare å bruke de gamle flyene

I Stortinget mandag foreslo flere politikere å ta i bruk de gamle ambulanseflyene som står på bakken i Tromsø. Dersom det skal bli løsningen må flere formaliteter på plass, forklarer Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten HF.

09.12.2019Helse Nord setter krisestab

–  Situasjonen er bekymringsfull, sier Helse Nord-direktør Lars Vorland.

09.12.2019Utelukker ikke innleie av gamle fly

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget mandag om å avslutte kontrakten med Babcock. Helseministeren svarte Stortinget at de vurderer å leie inn de gamle flyene for å løse krisen.

09.12.2019Varsler om åtte uønskede hendelser etter mangel på ambulansefly

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) hadde søndag åtte uønskede hendelser siste døgn på grunn av mangel på ambulansefly. Babcock setter inn to ekstrafly fra Sverige mandag.

09.12.2019Vaksinerekord i Norge

Over én million influensavaksiner er blitt sendt ut i år.

06.12.2019– Ledelse av fastleger handler om tillit

«Styringspisking» er ikke oppskriften på god ledelse av fastleger, mener kommuneoverlege Cato Innerdal.

06.12.2019Novartis: – Kjenner oss ikke igjen i historiefortellingen

Myndighetskontakt Jan-Anders Istad i legemiddelselskapet Novartis mener beskrivelsen av migrenemedisinen erenumab (Aimovig) som «for dyr» ikke stemmer.

06.12.2019Kreftforeningen tilbyr bistand

Pasienter med endetarmskreft som er operert med den nye metoden TaTME og deres pårørende kan få råd og hjelp av Kreftforeningen om sine rettigheter.

06.12.2019Onkologer og forskningsmiljø ut mot lovfesting

– Tiden er overmoden for evaluering av systemet.

06.12.2019OUS: Flertall i bystyret i Oslo krever Ullevål-utredning

Sp, Venstre, Rødt, Frp, KrF, FNB, SV og MDG i Oslo bystyre har sendt inn en interpellasjon om sykehusplanene i Oslo.

06.12.2019Høie pålegger RHF-ene å sende ut bedre pasientinformasjon

Helseministeren er ikke fornøyd med informasjonen sykehusene har gitt til de 157 pasientene som ble operert med en omstridt ny metode ved endetarmskreft – som viste seg å gi fra fire til fem ganger høyere tilbakefallsprosent enn standard operasjonsmetode.

05.12.2019Ny migrenemedisin tilgjengelig fra mandag

Prisforhandlingene mellom Sykehusinnkjøp og legemiddelprodusenten Novartis har gitt lavere pris på legemidlet erenumab (Aimovig) som nå kommer inn i blåreseptordningen.

05.12.2019Bare fire av ti leger sier sykepleierne frigjør tid

Flertallet av sykepleiere og legesekretærer i primærhelseteam-ordningen sier de bidrar til å frigjøre tid for fastlegene. Flertallet av fastlegene er uenig.

05.12.2019Må vente på synstap før medisinen dekkes

Pasienter med en spesiell type hodepine må først ha synstap for å få dekket behandling. Nå krever lederen i Norsk nevrologisk forening at det ryddes opp i regelverket.

05.12.2019Pasienter med spesiell type hodepine må betale selv

Mange hodepinepasienter faller mellom to stoler: – Medikamentene som anbefales i norske retningslinjer, dekkes ikke av reseptordningene, fastslår overlege Anne Hege Aamodt ved OUS Rikshospitalet.  

04.12.2019Psykologforeningen har fått ny president

For første gang siden 2007 har Norsk Psykologforening skiftet president. De neste tre årene skal Håkon Kongsrud Skard lose foreningens nesten 10.000 medlemmer gjennom tøffe utfordringer for det psykiske helsevernfeltet – ved å bidra som samfunnsaktør.

04.12.2019Enighet om evaluering av Nye metoder

Dagens system for prioritering skal evalueres.

04.12.2019Færre menn dør av lungekreft

Kvinner har ikke hatt den samme nedgangen i lungekreft som menn.

04.12.2019Psykologistudenter anker dom

Studentene som tapte mot staten i den såkalte ELTE-saken tar saken videre.

04.12.2019– Det er nok lurt med friske midler

Fastlege, høyrepolitiker og kommende statssekretær Inger Klippen vil fjerne meningsløse oppgaver og unngå byråkratisering i fastlegeordningen.

03.12.2019Frykter lovforslag vil svekke pasientenes rettigheter

Tirsdag behandlet Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget saken om lovfesting av Beslutningsforum.

03.12.2019– For tidlig å friskmelde luftambulansetjenesten

Ifølge Luftambulansetjenesten har de kortsiktige tiltakene som er satt inn hatt god effekt.

03.12.2019Ikke fornøyd med svar om gullkantet lederavtale på OUS

Kjersti Toppe (Sp) ville ha svar fra helseministeren på om han mener den gullkantede avtalen en klinikkleder ved OUS fikk da han gikk av ved fylte 70 år var akseptabel og i tråd med retningslinjene. Svaret hun fikk kan ikke stemme, mener Toppe.    

03.12.2019Vil lovfeste Beslutningsforum - mener RHF-ene må ha ansvaret

Regjeringspartiene går inn for å lovfeste at det er de regionale helseforetakene (RHF) som har ansvaret for å ta stilling til hvilke behandlinger og metoder som skal tilbys av spesialisthelsetjenesten.

02.12.2019Håper 2019 er et bunnår

Steinar Madsen, medisinsk fagsjef i Statens legemiddelverk (SLV) kan melde om 1171 tilfeller av legemiddelmangel så langt i år.

02.12.2019Fastlegene misfornøyde med samhandlingen med DPS-ene

Den tidligere positive utviklingen har snudd.

02.12.2019Sender norsk helsepersonell til Samoa

Seks helsepersonell fra Helse Nord reiser til Samoa for å bistå i arbeidet mot det massive mesling-utbruddet.

29.11.2019Bekymret for mangel på læring i helsevesenet

– Fokuset på å lære av feil nedprioriteres av lederne i helsesektoren.

 
Page visits: 4209