Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

14.08.2020Vil ikke sende milliardprosjekt på høring – får kritikk av juss-ekspert

Helseminister Bent Høie (H) mener det ikke er naturlig å sende Akson-prosjektet til høring i Stortinget. – Argumentet holder ikke, sier jurist og ekspert på konsekvensutredning, som mener mye taler for brudd på utredningsinstruksen.

14.08.2020NTNU-forskere foreslår massetesting. FHI åpner for muligheten

NTNU-forskere vil at hele husholdninger skal kunne teste seg jevnlig ved hjelp av spyttprøver. Folkehelseinstituttet sier dette er én av modellene de nå utreder, men ønsker å teste opptil 100 i slengen. 

14.08.2020Legeforeningen vil ha granskning av OUS

Foreningen er bekymret for at det kan ha blitt begått lovbrudd i personvern-saker ved Oslo universitetssykehus. Nå vil legene at tilsynsmyndighetene skal kartlegge sykehusets behandling av personvern-saker.

14.08.2020Får ikke karantene etter overgang til PR-byrå

Mette Nilstad har ingen karantenebestemmelser knyttet til sitt arbeidsforhold i Helse Midt-Norge.  – Jeg forholder meg selvsagt til at jeg fortsatt vil være underlagt taushetsplikt. sier hun. 

14.08.2020Nye anbefalinger om bruk munnbind

Det blir munnbind-anbefaling på kollektivtrafikken i Oslo og Indre Østfold.

14.08.2020EMA vurderer deksametason til behandling av covid-19

Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) ser på resultater fra Recovery-studien når de nå vurderer å utvide markedsføringstillatelsen av legemiddelet.

13.08.202011 søkere til toppjobb i Helseplattformen

Christer Mjåset, tidligere visepresident i Legeforeningen og leder av Yngre legers foreningsøker jobb som viseadministrerende direktør i Helseplattformen.

13.08.2020Slørdahl om genterapi: – Blir ikke mindre vanskelig å prioritere

Direktøren i Helse Midt-Norge RHF ser svært positivt på den rasende utviklingen innen genterapi, men innrømmer at prioriteringer rundt innføring av slike nye metoder er vanskelig for Beslutningsforum.

13.08.2020Norsk bidrag blant vinnerne i global covid-19 IT-dugnad

Utviklere verden over har laget billige og brukervennlige løsninger som hver på sin måte bidra i kampen mot koronapandemien. Norske Eivind Holt har utviklet en sensor som måler og lagrer helsedata fra pasienter på lang avstand og integrerer informasjonen i eksisterende journalsystemer.

13.08.2020Konsulentselskap fikk helse-IT-kontrakt verdt opp mot 800 millioner

Det er konsulentselskapet Accenture AS som har vunnet anbudet for å utvikle Helseanalyseplattformen, som blant annet skal gi forskere raskere tilgang til helsedata.

13.08.2020Tror ikke kvinner med lav utdanning og inntekt får dårligere behandling

Professor Bjørn Naume og seksjonsoverlege Ellen Schlichting ved OUS bestrider ikke at det kan finnes forskjeller i overlevelse mellom brystkreftpasienter, men mener det ikke skyldes ulik diagnostisk praksis og behandling basert på forhold som økonomi og utdanning.

12.08.2020Alle grønne land blir gule - men medfører ikke karanteneplikt

Det blir slutt på "grønne" og "røde" land. Nå blir alle grønne land definert som gule. 

12.08.2020Private helseaktører opplever enorm pågang for koronatesting

Private aktører opplever en vekst i forespørselen på koronatesting de beskriver som «eksplosiv» og «enorm». Oslos helsebyråd sier at ti ganger så mange tok kontakt med koronatelefonen etter sommeren: – Mange fikk ikke svar, dette er ikke bra nok.

12.08.2020Kritikk mot covid-19-vaksinen «Sputnik V»

Russland får kritikk fra europeiske forskere for å godkjenne en covid-19-vaksine før fase 3. Vaksinen har fått navnet «Sputnik V».

12.08.2020To av ti nordmenn mot munnbind-krav

Det viser en ny undersøkelse. 17 prosent av befolkningen over 18 år svarer at de vil nekte å bruke munnbind dersom det blir påbudt.

11.08.2020– Hvis smitten øker mye, må vi stenge landet igjen

Under tirsdagens pressekonferanse adresserte helseministeren «fuktige fester» og «trange dansegulv».

11.08.2020Byrådsleder i Oslo: Vil ha anbefaling om munnbind og restriksjoner i flytrafikken

Oslo kommune ønsker seg en nasjonal anbefaling om munnbind i kollektivtrafikken og ber helsemyndighetene vurdere å innstille flyavganger fra land med høye smittetall. 

11.08.2020Putin: Russland har godkjent en koronavirusvaksine

President Vladimir Putin har uttalt at russiske helsemyndigheter har godkjent en russisk-utviklet koronavirusvaksine.

11.08.2020UiO-forskere med viktig funn om hjertestans

Forskere ved Universitetet i Oslo (UiO) har funnet sammenhengen med et spesielt enzym og hjertestans. Nå håper funnet kan bidra til å utvikle nye medisiner – eller ta i bruk eksisterende – som kan forebygge «folkesykdommen».

10.08.2020Vil la farmasøyter rekvirere koronavaksine

Frp mener apotekene også må kunne sette koronavaksine når den kommer.

10.08.2020PR-byrå vil slå seg opp innen helse: – Dette er det prioriterte satsingsområdet for oss

Kruse Larsen henter Mette Nilstad fra Helse Midt-Norge. Ansettelsen beskrives som første trekk i en offensiv satsing på helse- og legemiddelmarkedet.

10.08.2020Har avsluttet studie på malariamedisin

Studien på hydroksylklorokin som ble gjennomført på Akershus universitetssykehus (Ahus) måtte stoppes etter 52 inkluderte pasienter, på grunn av en «gledelig» mangel på pasienter, forteller prosjektleder Olav Dalgard.

10.08.2020FHI: Alle som mistenker at de er smittet bør få teste seg

Fra onsdag førstkommende innføres det nye testkriterier for covid-19.

10.08.2020Søknad om mulig Alzheimers-behandling blir hurtigvurdert

De amerikanske legemiddelmyndighetene FDA har lovet å raskt behandle en søknad om å registrere behandling for Alzheimers sykdom, hevder selskapet som markedsfører legemidlet.

10.08.2020Nordmenn flest støtter å bremse gjenåpning av samfunnet

Bekymringen for at åpningen går for fort har økt voldsomt fra måned til måned, ifølge Opinion. 

07.08.2020Jordmorforbundet om kritikken: – Skivebom fra NFA

– Det er viktig for Jordmorforbundet å fremme vår kompetanse slik at kvinner tar informerte valg når de har behov for våre tjenester, sier forbundsleder Hanne Charlotte Schjelderup.

07.08.2020Trekker frem enkeltaktør i rapport om offentlig milliardprosjekt – får kritikk

Én leverandør trekkes frem i den eksterne kvalitetsrapporten om det omstridte journalprosjektet Akson. IKT Norge-direktøren kaller det «en ganske utrolig tabbe».

07.08.2020– Sol og sommer fikk oss til å glemme alvoret

– Vi kan ikke åpne for mer kontakt mellom mennesker nå, sier helseminister Bent Høie (H).

07.08.2020CEPI: Første bølge av vaksiner er kanskje ikke optimale for utviklingsland

De første vaksinene mot covid-19 kan kreve en kuldekjede for å transporteres, eller to eller tre injeksjoner før de er fulleffektive, noe som kan gjøre dem lite optimale for distribusjon til og bruk i utviklingsland.

07.08.2020Bloomberg: Sykehus i Moskva har laget lister over ansatte som skal motta vaksine

Den første russiskproduserte covid-19-vaksinen registreres snart i Russland. Ifølge finansnettstedet Bloomberg tilbys den nå til noen helsepersonell og offentlig ansatte i Moskva.

07.08.2020Reagerer kraftig på jordmorkampanje: – Sprer feilinformasjon

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) vil at Jordmorforbundet fjerner en video de mener sprer uriktig informasjon som kan gi gravide falsk trygghet. 

06.08.2020Innførte særsvenske munnbind-krav - nå snur sykehuset

Oslo universitetssykehus (OUS) dropper spesielle krav for ansatte som har vært i grønne områder i Sverige. Sykehuset fjerner også kravet om bruk av munnbind etter hjemkomst for sykehusansatte som ikke har pasientkontakt.

06.08.2020Solberg: – Vi må bremse opp

Statsminister Erna Solberg sier torsdag at regjeringen kommer til å vente med flere planlagte tiltak på grunn av smittesituasjonen.

06.08.2020Vurderer å fjerne ferskt munnbind-krav

Det nye kravet om at også OUS-ansatte som ikke har pasientkontakt må gå med munnbind etter Sverige-reiser som kom i går, vurderes allerede fjernet, oppgir fagdirektør for helsefag Matthias Baaske ved OUS.

06.08.2020Toppe om HOD-forslag: – Absolutt ikke godt nok

– At man nå velger å foreslå å utvide vaksineringen kun utenfor influensavaksineringsprogrammet, er etter min mening spesielt.

06.08.2020Sender medisinsk utstyr til Libanon

Norge sender 40 tonn medisinsk utstyr til Libanon etter eksplosjonene i Beirut.

06.08.2020Nå må alle OUS-ansatte gå med munnbind etter Sverige-besøk

Oslo universitetssykehus (OUS) innfører krav om bruk av munnbind på jobb i ti dager for alle ansatte som har vært i grønne områder i Sverige.

06.08.2020Vurderer å skrote omstridt smitte-app – for å lage ny løsning mot Apple og Google

Folkehelseinstituttet jobber nå med tre ulike alternativer for hvordan de skal re-lansere appen Smittestopp. Et av alternativene er å lage en helt ny applikasjon som kobler seg opp mot Apple/Google sin løsning for kontaktsporing.

05.08.2020Ny undersøkelse av spytt som testmetode for covid-19: – Lovende

Helsedirektoratet leder utprøvingen av spytt som testmetode for koronavirus. Prosjektleder Trude Andreassen i Helsedirektoratet mener det er sannsynlig at spyttprøver vil brukes til å påvise infeksjon i fremtiden.

05.08.2020Lovende resultater fra vaksinestudie

Novavax' vaksinekandidat produserer høye nivåer av antistoffer mot SARS-Cov-2, ifølge foreløpige data fra selskapet. CEPIs nestleder Frederik Kristensen er forsiktig optimist. 

05.08.2020Slik vurderer de munnbindbruk i Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å vurdere hvor og hvordan det kan være aktuelt å bruke munnbind blant friske i den norske befolkningen innen 14. august. – Effekten av munnbind henger tett sammen med hvor mange som er smittet, sier FHI-overlege.

05.08.2020– Farmasøyter med eierskap til apotek bør kunne rekvirere influensavaksine

– Når det gjelder vaksinering generelt og influensavaksinering spesielt, har koblingen mellom eierskap og rekvirering ingen negative konsekvenser.

05.08.2020Sverige har takket nei til å delta i global WHO-studie

Sverige vil ikke delta i  WHO-studien Solidarity Trial, som ledes fra Norge.

05.08.2020Ny metode for avklaring av hjerteinfarkt i legevakt kan spare tid og ressurser

Lege og forsker Tonje Rambøll Johannessen tror en ny metode for å bekrefte eller avkrefte hjerteinfarkt vil styrke legevaktens portvokterfunksjon og samtidig bidra til å avlaste akuttmottakene og spare pasientene for tid. 

04.08.2020FHI ut mot HODs vaksineforslag

Folkehelseinstituttet kritiserer Helse- og omsorgsdepartementets forslag om rekvireringsrett for influensavaksine for farmasøyter. – Virker som en lite helhetlig tilnærming for å nå våre mål for influensavaksinasjon.

04.08.2020Legelisten-sak skal opp i lagmannsretten

Rettssaken om legers mulighet til å reservere seg mot publisering av anonyme kommentarer på nett skal behandles skriftlig av Borgarting lagmannsrett i høst.

04.08.2020Forebygging «på resept» reduserte risiko for å dø av hjerte- og karsykdom

–  Studien viser at primærhelsetjenesten fyller en viktig funksjon for å redusere både forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdom, mener førsteforfatteren av en langtidsstudie som nylig er publisert.

04.08.2020Frykter patentering av covid 19-legemidler vil føre til monopol

Leger uten grenser mener selskaper som produserer medisiner og vaksiner mot covid-19 bør avstå fra å søke patent. Legemiddelindustrien (LMI) parerer med at patentsystemet er selve motoren i utviklingen av medisiner som redder liv. 

03.08.2020Studie: Helsepersonell mer utsatt enn den generelle befolkningen

En ny studie basert på selvrapportering av britiske og amerikansk helsepersonell antyder en tre ganger større sannsynlighet for å teste positivt for covid-19 for personer som jobbet med direkte pasientkontakt i vår, sammenlignet med den generelle befolkningen.

03.08.2020Behandling av covid-19: Studie nådde ikke målene

Et legemiddel som brukes i behandling av leddgikt er prøvd ut i en fase 3-studie mot covid-19-lungebetennelse, men studien nådde ikke primærendepunktene.

 
Page visits: 7365