Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

07.12.2021Ny direktør for samfunnskontakt ved Høyskolen Kristiania

Etter fire år på Stortinget er førsteamanuensis Carl-Erik Grimstad tilbake på Høyskolen Kristiania.

07.12.2021Jubler over storsatsning på kreft, revmatisme og hodepine

Forskningsrådet gir over 300 millioner kroner til tre nye sentre som skal forske på kreft, revmatisme og hodepine. 

07.12.2021Ny dom: Arbeidsgiver kan si opp helsepersonell som snoker

En helsefagarbeider som tilegnet seg taushetsbelagte opplysninger tapte saken mot arbeidsgiver i Høyesterett.

07.12.2021SLV overtar ansvaret for å godkjenne GMO-studier

Ansvaret for å vurdere miljørisiko ved bruk av GMO-legemidler i kliniske utprøvinger er overført fra Miljødirektoratet til Statens legemiddelverk. 

07.12.2021Automatiserer mer av patologifaget

Ett av Norges største private medisinske laboratorier har tatt i bruk snittrobot og digital patologi. De nye teknikkene ved Fürst Medisinsk Laboratorium kan revolusjonere patologifaget i Norge, mener patolog Ying Chen.

06.12.2021Vil ikke svare om ekspertråd før evaluering er klar

Helse- og omsorgsdepartementet vil ikke svare på om det er aktuelt å gi politiske føringer om Ekspertpanelets råd før evalueringen av panelet foreligger. 

06.12.2021Innsatte i fengslene skal få bedre psykisk helsehjelp

Psykiske helsetjenester og rusbehandling til innsatte i fengslene skal styrkes, til tross for at tilbudet har blitt bedre de siste årene.

06.12.2021– Vi jobber kontinuerlig med å forbedre Nye metoder

Det uttaler Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum, i en kommentar til debatt og kritikk av systemet som har kommet i etterkant av publisering av evalueringsrapporten av Systemet for nye metoder.

06.12.2021Historisk lav andel store fødselsrifter

Statistikk fra Helsedirektoratet viser at andelen kvinner som fikk store fødselsrifter under vaginal fødsel i 2020 var på et historisk lavt nivå. 

06.12.2021Sprikende syn på gjenåpning av pasientsak

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken mener det er i pasientenes interesse at Helsetilsynet går inn i saken om en hjertesyk pasient. Helsejurist forstår ikke Helsetilsynets hjemmel for å gjenåpne saken og mener utfallet ikke kan komme til ugunst for pasient.

04.12.2021Korona-fatigue – et større problem enn først antatt

Korona-fatigue – eller pandemiutmattelse – kan være et større problem enn man først hadde trodd. Michael Bang Petersen, førsteforfatter av en dansk studie om pandemiens påvirkning av sosiale forskjeller i åtte vestlige land, mener at avstanden mellom vaksinerte- og uvaksinerte i samfunnet har...

03.12.2021Etterlyser nasjonal føring om ekspertråd

Overlege Kristina Lindemann vil ha en nasjonal holdning til Ekspertpanelets anbefalinger.

03.12.2021Kommuneoverleger reagerer på manglende støtte

Over 70 kommuneoverleger har signert en kronikk på NRK Ytring om at de mener regjeringen skaper en falsk oppfatning om at kommunene er trege på å gi en tredje vaksinedose. – Støtten som var der, oppleves som borte, sier kommuneoverlege Cato Innerdal til Dagens Medisin.

03.12.2021Re-screener celleprøver: – I 30-40 prosent av tilfellene avdekket vi celleforandringer

– Et problem at det hvert år er 70–80 kvinner som utvikler kreft til tross for normal celleprøve, sier overlege Sveinung Wergeland Sørbye

03.12.2021Skeptisk til kvalitetssikringsprosjekt

Giske Ursin i Kreftregisteret mener at prosjektet med kvalitetssikring har flere svakheter.

03.12.2021Han blir leder for HelseOmsorg21-rådet

Per Morten Sandset skal lede HelseOmsorg21-rådet.

03.12.2021Ingen av RHF-ene oppnår ambulanse-målet

Det er ingen av de regionale helseforetakene som oppnår de nasjonale målene om  responstid for ambulanser, viser data fra Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for 2020.

02.12.2021Regjeringen innfører nasjonale tiltak

Omikron-smitte gir hodebry for flere kommuner. Nå innføres regionale tiltak.

02.12.2021Ber personell melde seg: – Har fått en del telefoner

Helse Bergen ber folk med relevant erfaring melde seg til tjeneste.

02.12.2021Ny handlingsplan for prostatakreft: – Alle skal kunne lese anbefalingene

To medikamenter ble godkjent av Beslutningsforum i høst og er nå inkludert i Nasjonalt handlingsprogram for prostatakreft.

02.12.2021– På tide å jobbe aktivt for det grønne skiftet

– Vi ønsker fokusendring og et sterkt og robust miljømedisinsk kompetansemiljø i hele landet. Det er på tide å jobbe aktivt for det grønne skiftet, og miljømedisin må få større oppmerksomhet, mener Geir Riise.

01.12.2021Voksesmerter

De som hadde ventet at evalueringen av Nye metoder skulle bli en revolusjon for den norske befolkningens tilgang til nye medisinske metoder, ble nok skuffet.

01.12.2021Gjenåpner sak om hjertesyk pasient

Etter bekymring fra sykehustopper går Statens helsetilsyn inn i saken hvor en pasient fikk ja til at det offentlige skal dekke en dyr hjertemedisin.

01.12.2021To tilfeller med omikron påvist i Norge

Stort smitteutbrudd også i Oslo.

01.12.2021Går fra Merck til Aleris

Gro Bogen Nilsen blir ny kommunikasjonsdirektør i Aleris. 

01.12.2021Måtte vente over åtte måneder på svar i klagesak

Kreftpasient Eline Rostock Rødseth ventet nesten ni måneder på å få svar på sin klage på avslag på behandling. – Vi erkjenner at saken burde ha vært behandlet raskere fra vår side, svarer assisterende avdelingsdirektør Eskil Lobben ved Statsforvalteren i Oslo og Viken.

30.11.2021Nye oppgaver venter for Markus Moe

Klar for ny rolle hos Oslo universitetssykehus.

30.11.2021Vil gjøre Oslo til et innovasjonsdistrikt

Tirsdag lanseres en mulighetsstudie for «Oslo Science City» i Oslo rådhus. Ambisjonene er å få Oslo på det internasjonale forsknings- og innovasjonskartet, sammen med Stockholm, København, Oxford og Boston.

30.11.2021– Etter blodprøven ble reagensglass lagt i sekken før man syklet videre

Fagkoordinatoren i hjemmesykepleien Fredrikstad forteller at de alle fikk noen aha-opplevelser da de ble med i hjemmetjenesteprosjektet. Nå frykter de kutt i finansieringen til tilbudet som endret deres rutiner og bidro til grunnleggende opplæring i laboratoriearbeid. 

30.11.2021Anbefaler oppfriskningsdose for alle over 18 år innen påske

Tirsdag redegjorde Jonas Gahr Støre for koronahåndteringen i Stortinget.

30.11.2021FHI anbefaler innkjøp av ny koronamedisin

Kan senke risikoen for alvorlig sykdomsforløp hos eldre.

30.11.2021Legeforeningen ber om strengere tiltak

Legeforeningen ble i sist uke bedt om å gi innspill til Helsedirektoratet om hva som foreningen mener er det viktigste som må iverksettes nå. Her er tiltakene som er spilt inn.

29.11.2021Ellen Moen Rønning-Arnesen ny statssekretær

Ny rolle for Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap).

29.11.2021Regjeringen innfører tiltak mot omikronvarianten

Målet å bremse spredningen av den nye varianten når den kommer til landet.

29.11.2021WHO: Omikron utgjør en svært høy global risiko

– Varianten av koronaviruset vil trolig spre seg over hele verden.

29.11.2021Joe Biden vil fjerne patentrettigheter på koronavaksiner

Omikron-varianten viser nødvendigheten av at flere land produserer vaksiner, mener presidenten i USA.

29.11.2021Rapport forlenger sykmeldingen av fastlegeordningen

Halvannet år etter at Handlingsplan for allmennlegetjenesten, øker utfordringene med å rekruttere og beholde fastlegene. – Tiltak har ikke vært i nærheten av å snu den negative utviklingen, fastslår Nils Kristian Klev.

29.11.2021«Helselandslaget» fronter kreftsak: Mottok hilsen fra landslagsprofil

Lagleder mener også dette er en god arena for å knytte nettverk på tvers av fagfelt.

26.11.2021Bierverv vurdert av HR samme dag som det ble omtalt

– Jeg synes det er nedslående at jeg skal få vite hva som skjer via en journalist, sier Anne Marit Wang Førland, ansattrepresentant i styret til Oslo universitetssykehus (OUS). Hun reagerer på at retningslinje for bierverv for ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS) ikke er fulgt.

26.11.2021Line Vold er ny ekspedisjonssjef i HOD

VG melder at Line Vold er ny ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

26.11.2021Vurderer anskaffelse av antiviralia før jul

I disse dager avgjør myndighetene hvordan de skal anskaffe antiviralia mot covid 19. Storbritannia og Danmark har inngått direkteavtaler med produsenten for å skaffe medisin før jul. Helse- og omsorgsministeren vil konkludere i løpet av kort tid om Norge skal inn på en tilsvarende avtale.

26.11.2021Går sammen om kreftforskning i flere europeiske land: – En viktig milepæl

Et nytt samarbeid om forskning på persontilpasset medisin i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Nederland kan bidra til å løfte europeisk kreftforskning.

26.11.2021Norsk fastlege tiltrer som president i WONCA World

Fredag innsettes Anna Stavdal som president for WONCA-World, et globalt faglig nettverk med over en halv million allmennleger.

25.11.2021Fikk gehør for innspill om å involvere kommunene tidligere

Helseminister Ingvild Kjerkol (AP) møtte fire kommuneoverleger for å få innspill om hvordan arbeidshverdagen deres har vært under pandemien.

25.11.2021Under en prosent av norske barn registrert som influensavaksinert

En oversikt fra Folkehelseinstituttet (FHI) fra uke 45 viser at kun 0,7 prosent av norske barn mellom 0-17 år er registrert som influensavaksinert.

25.11.2021Intern glipp da prosjektdirektørs bierverv ble vurdert

Skjema for forhåndsvurdering av bierverv ble ikke benyttet i forbindelse med at prosjektdirektør for nye OUS, Just Bing Ebbesen, påtok seg styreverv for Hjemmelegene AS. – Dette skjemaet ble ved en intern glipp ikke benyttet, skriver OUS til Dagens Medisin.

25.11.2021Mener AI-metode er kostnadseffektiv

Nå skal det gjennomføres en klinisk studie av AI-markøren DoMore-v1-CRC, for å undersøke om den fører til faktisk endring i behandling.

24.11.2021Finnmarkssykehuset tar ned elektiv operativ aktivitet

Smittetrykket er høyt i Nord-Norge og det er et massivt press hos helsevesenet. Nå må Finnmarkssykehuset igjen ta grep for å kontrollere smittetrykket.

24.11.2021Datatilsynet følger rettssak med argusøyne: – Kan få store konsekvenser

Ansatte i Datatilsynet har fulgt rettssaken mellom Staten og Legeforeningen denne uken.

24.11.2021– Må alle yrkesgrupper finne seg i evaluering?

Følger for andre yrkesgrupper var blant temaene den siste dagen i retten om saken om nettstedet Legelisten.  

 
Page visits: 13148