Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

23.09.2021Studie: – Økte ressurser på fødeavdelingene fører ikke nødvendigvis til bedre utfall

Simon Søbstad Bensnes, forsker ved Statistisk sentralbyrå, finner at det ikke er noen negativ helseeffekt for kvinner som ankommer fødeavdeling under spesielt travle perioder.

23.09.2021FHI undersøker koronavaksiner og forstyrrelser i menstruasjon

Folkehelseinstituttet (FHI) vil benytte pågående befolkningsundersøkelser for å undersøke om koronavaksiner har en sammenheng med blødningsforstyrrelser.

23.09.2021Tør vi å ta debatten?

Skal fastleger ha «copyright» på spesialisering i allmennmedisin?

23.09.2021Studie: – Betydelig effekt mot delta-varianten

Første koronavaksine som viser betydelig redusert risiko for ny infeksjon blant tidligere smittede personer.

23.09.2021– Må tenke nytt for å sikre bærekraftig helsetjeneste

- Vi er takknemlige for alle initiativ som kan bedre rekrutteringen til allmennmedisinen og fastlegeordningen, sier kommuneoverlegen i Fredrikstad. 

23.09.2021– Får ikke spesialisering i allmennmedisin

– Vi ønsker å bidra. Særlig gitt at vi har en krise i allmennmedisin i Norge, hvor altfor få unge leger kommer inn i faget, sier lederen i Dr.Dropin. – De kan jo bare bli fastleger, svarer Spesialitetskomiteen. 

22.09.2021– Plutselig har vi nådd antibiotikamålet

Siden 2012 har det vært en markant nedgang i total antibiotikabruk i Norge. Tallene fra NORM 2020 viser en reduksjon på 32 prosent.

22.09.2021– Aksjonær i smittevernsselskap som tyvedoblet omsetningen

Selskapet omsatte for enorme summer i 2020.

22.09.2021Inngikk folkehelse-avtale i England – vil ha lignende i Norge

– Vi vil bidra til å bedre folkehelsen når det kommer til spesielt kardiovaskulære lidelser og høyt kolesterol, sier Novartis Norge-sjef Veronika Barrabes.

22.09.2021Koronaåret 2020: Mindre hjerte- og karsykdom

Betydelig færre pasienter med akutt hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt ble registrert i 2020 enn året før.

21.09.2021Mottok Kongens fortjenstmedalje: – Har spilt en ledende rolle

Diabetesforbundets tidligere generalsekretær ble nylig hedret for innsatsen.

21.09.2021Presenterte norsk studie om hjernemetastaser

Under årets ESMO presenterer norske forskere muntlig sine data om pasienters opplevelse av å ha spredning til hjerne.

21.09.2021Vil bli kommunikasjonsdirektør ved Sykehuset Telemark

Geir Jørgen Bekkevold (KrF), leder av Helse- og omsorgskomiteen, har søkt på stillingen som kommunikasjonsdirektør ved Sykehuset Telemark.

21.09.2021– Et arbeid som ikke er over i løpet av åtte år

Bent Høie (H) er stolt over hva de har fått til. For tiden som kommer, er det spesielt to ting som bekymrer ham.

21.09.2021«Lettet» over høye krefttall

Kreftforeningen offentliggjorde tirsdag statistikk for 2020. Der viser det seg blant at pandemifrykten ikke slo helt til.

21.09.2021Gratis influensavaksine til målgruppene

Influensavaksinen for sesongen 2021/2022 blir gratis, både for risikogruppene for alvorlig influensa og for andre målgrupper.

21.09.2021Ber kommunene forberede eventuelle lokale forskrifter

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ber kommunene forberede eventuelle lokale forskrifter som bør være på plass ved overgang til «En mer normal hverdag med økt beredskap».

20.09.2021Studie: Leger feilvurderer kreftprognoser

Leger sliter med å holde tritt med utviklingen innen kreftfeltet, viser en irsk studie.

20.09.2021To koronastudier publisert under kreftkongressen

Under Presidential Symposium mandag ble det presentert resultater fra to studier på vaksineeffekt av koronavirus.

20.09.2021Studie på behandling som brukes off label publisert i hovedprogrammet

Resultater om behandling med sunitinib for sjeldne kreftpasienter med nevroendokrine svulster publisert under Presidential Symposium på ESMO. – Viktig argumentasjon om denne behandlingen, sier overlege Espen Thiis-Evensen ved OUS Rikshospitalet.

20.09.2021Dobling av influensavaksiner satt i apotek

I fjor tok 85 000 personer influensavaksinen på apotek, en dobling fra 2019.

20.09.2021– Må gi raske og tydelige beskjeder

Kreftforeningens generalsekretær er fornøyd med at det har kommet mer spesifikke anbefalinger om tredje dose koronavaksine for kreftpasienter, men hun mener behovet for tydelige beskjeder til pasientene er stort. 

20.09.2021– Formidabel effekt

Overlege mener head-to-head studie av to legemiddelkonjugat viser formidabel effekt av HER2-rettet behandling for brystkreftpasienter, som tidligere har mottatt taxan og HER2-antistoff.

20.09.2021Disse kreftpasientene anbefales å ta en tredje vaksinedose

Norsk onkologisk forening har sendt ut informasjon til kolleger ved landets sykehus med anbefaling om hvilke kreftpasienter som bør få en tredje dose koronavaksine.

20.09.2021Innføring av overtredelsesgebyr

Det vil ikke være aktuelt å ilegge overtredelsesgebyr før mindre inngripende virkemidler har vært forsøkt, uttaler Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet til Dagens Medisin.

20.09.2021I gang med ALS-studie: – Ser lovende ut

– Finnes kun en håndfull lignende studier.

19.09.2021Halvparten av pasientene hadde liten effekt av helbestråling av hjernen

Norske forskere presenterte observasjonsstudie på behandling av pasienter med hjernemetastaser. Halvparten som fikk helhjernebestråling antas å ha liten effekt av behandlingen ettersom de døde innen 3 måneder etter å ha fått påvist hjernemetastasene.

19.09.2021Kvinner kan ha høyere risiko for alvorlige bivirkninger

Flere kvinner enn menn får de mest alvorlige bivirkningene etter immunterapi, viser foreløpige data fra europeisk multisenter-studie. Nå skal norske pasienter inkluderes i studien.

19.09.2021To studier med lovende resultater av tilleggsterapi for prostatakreft

Resultater fra de store prostatakreftstudiene PEACE-1 og STAMPEDE ble presentert under kreftkongressen ESMO. Begge studiene viser effekt av å legge abiraterone til standardbehandling for prostatakreft med høy risiko eller spredning.

19.09.2021Lever 12 måneder lenger

Nye forskningsdata viser en tydelig effekt av brystkreft-behandling. – Dette bekrefter at norske myndigheters godkjennelse var riktig, sier overlege og professor Hans Petter Eikesdal.

19.09.2021Fikk effekt av «gjenbruksmedisin»

Pasienter med eggstokk-kreft kan ha nytte av å få en ny runde med såkalt PARP-hemmer.

18.09.2021Nye funn om HER2-terapi mot lungekreft

En fase 2-studie publisert i tidsskriftet New England Journal of Medicine lørdag, viser at en undergruppe av lungekreftpasienter kan ha nytte av HER2-terapi.

18.09.2021Tror på praksisendring for bruk av immunterapi ved livmorhalskreft

En stor studie viser effekt av tilleggsbehandling med immunterapi for pasienter med avansert livmorhalskreft. – Dette ser veldig lovende ut, sier seksjonsoverlege Line Bjørge ved Haukeland universitetssjukehus.

18.09.2021– Studien antyder at vi bør starte tidligere

Tilleggsbehandling med PD-1-hemmer etter kirurgi for pasienter med tykke hudmelanomer, viser om lag 35 prosents reduksjon i risiko for tilbakefall.

18.09.2021Norsk kreftvaksine med god respons på melanompasienter

E-poster om studie på norsk kreftvaksine presentert under årets europeiske kreftkongress viste lovende data i fase 1. Studien viste objektiv respons hos syv av tjue melanompasienter som ikke hadde effekt av første runde med PD-1-hemmer.

17.09.2021Deltar på ESMO i Paris: – Veldig rar stemning

– Det er klart at dette er langt unna det normale og at vi har en lang vei igjen å gå.

17.09.2021– Plattformen var egentlig tenkt til hiv, men så kom covid-19

I sitt innlegg under fagseminaret DM Arena HIV gikk Jan Kristian Damås, professor og overlege ved Avdeling for infeksjonssykdommer ved St. Olavs hospital, gjennom likheter og forskjeller mellom hiv og covid-19 i utvikling av vaksiner.

17.09.2021Foreslår å autorisere flere helsepersonellgrupper

Regjeringen foreslår endringer i helsepersonelloven som vil gi flere grupper autorisasjon som helsepersonell, til dels mot Helsedirektoratets tilråding. 

17.09.2021Overraskende effekt av immunterapi mot nyrekreft

– Vi hadde ikke trodd at spriket mellom overlevelseskurvene skulle være så stort, sier overlege Katarina Puco.

17.09.2021Kommunale leger skeptiske til å legge pasienter inn på KAD

En ny studie finner at fastleger og legevaktsleger er skeptiske til å legge pasienter inn på kommunale akutte døgnenheter (KAD).

17.09.2021– Brukermedvirkning satt ut i livet

Kristin Bårdsen Aas, sykepleier, og Kim Fangen, erfaringskonsulent, ved Sørlandet sykehus fortalte under fagseminaret DM Arena HIV om deres erfaringer fra brukerstyrt poliklinikk for hiv-pasienter.

17.09.2021Stor skandinavisk studie utfordrer mal for behandling

Onkolog Halfdan Sørbye presenterer mandag en stor skandinavisk studie om en sjelden kreft-type på den europeiske kreftkongressen ESMO. Funnene viser at dagens mal for behandling kan være feil.

17.09.2021Bekymret for manglende kompetanse

Anne-Karin Kolstad, generalsekretær i Hiv Norge, fortalte i sitt innlegg under fagseminaret DM Arena HIV om at organisasjonen får flere henvendelser fra hiv-positive og pårørende om brudd på taushetsplikten.

17.09.2021Inngår samarbeid om e-helseløsninger

Dips og Medanet inngår et formelt partnerskap. 

16.09.2021Hiv-forebyggende føres ikke tilbake til blåresept nå

Maria Jahrmann Bjerke, statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) uttalte under debatten på fagseminaret DM Arena HIV at preeksposisjonsprofylakse (PrEP) ikke vil bli ført tilbake til blåresept før Solberg-regjeringen går av.

16.09.2021Ny rapport om e-helse: Kjempeøkning i pandemien

Nasjonalt senter for e-helseforskning har laget et sammendrag av erfaringene fra primærhelsetjenesten under pandemien som er publisert av WHO.

16.09.2021En av seks kreftpasienter med langtidseffekter av korona

De første dataene om kreft og koronavirus er sluppet på kreftkongressen ESMO. Norske kreftspesialister følger spent med på dataene som slippes på kongressen.

16.09.2021Leder av Aps homonettverk krever hiv-forbyggende på blåresept

Jon Reidar Øyan (Ap) mener helseministeren må vedta å flytte forebyggende hiv-behandling tilbake på blåresept før Solberg-regjeringen mister makten. – Hvis ikke gjør vi det selv.

16.09.2021Store forventninger til årets europeiske kreftmøte

Norske kreftleger følger den europeiske kreftkongressen ESMO tett. Flere venter nye data på immunterapi, både etter kirurgi og i avansert setting.  

16.09.2021Over 2400 abstracts på europeisk kreftkongress

For andre gang arrangeres den europeiske kreftkontressen ESMO digitalt. Over 19.000 deltakere er påmeldt det virtuelle møtet.

 
Page visits: 12541