Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

25.01.2021Tarmkreft-screening: – Lovende resultater

Siden 2012 har det blitt gjennomført et pilotprosjekt for tarmkreft-screening i Norge. Nå er resultater fra prosjektet publisert i tidsskriftet Gastroenterology. – Dette er den første randomiserte studien som sammenligner sigdmoidoskopi med test for blod i avføring. Det ser ut til at vi finner...

25.01.2021Kan bruke en femtedels vaksinedose for gulfeber

Studie publisert i The Lancet viser at man kan bruke mye mindre dose for å vaksinere mot gulfeber.

25.01.2021Overfører ansvar for finansiering av seks legemidler til RHF-ene

De regionale helseforetakene får ansvaret for finansiering av legemidler som brukes ved flere tilstander, blant annet multippel sklerose (MS).

25.01.2021Fastleger fortviler: Må rekvirere lab-analyser på papir

I Lillehammer må fastleger krysse av på et papirskjema som sendes med bud til Sykehuset Innlandet for å bestille laboratorieanalyser til sine pasienter. Ved sykehuset må bioingeniørene skanne og legge inn informasjonen manuelt. Årsaken er en dom i EU som kan få konsekvenser for alle som håndterer...

25.01.2021Dips: – Vi vil være helt trygge før vi lanserer et nytt program

Dips jobber med å finne en løsning for Pridok-brukere, men kan ikke si hvor lang tid det vil gå før denne er på plass. – Vi kommer ikke til å lansere dette produktet før vi er helt trygge på at vi tilfredsstiller loven, sier produktsjef Tore Dundas.

24.01.2021Dette gjør sykehusene i sørøst nå

– Vi prioriterer nå psykisk helse og rusbehandling, og behandling av barn og unge. Videre prioriterer vi dem som vil lide prognosetap om de ikke kommer til utredning og behandling, og selvsagt fødende og øyeblikkelig hjelp.

22.01.2021Dødsårsakregisteret mottok pris for elektronisk løsning

Under koronapandemien fikk Folkehelseinstituttet og Direktoratet for e-helse fart på bruken av elektroniske melding om dødsfall og dødsårsak.

22.01.2021Engelsk virusvariant påvist i Nordre Follo

Et utbrudd av den så kalte engelske virusvarianten er avdekket i Nordre Follo. Folkehelseinstituttet ser på utbruddet som alvorlig ettersom det ikke er kjent smittevei for tilfellene.

22.01.2021Kommunelege: – Det har blitt mange tøffe samtaler

Kommuneoverlege Carl Magnus Jensen har hatt mange vanskelige samtaler under koronapandemien.

22.01.2021KS: – Konflikten med Legeforeningen skal ikke påvirke arbeidet lokalt

Kartleggingen fra Helsedirektoratet og bekymringene om belastningen på norske kommuneleger, kommer parallelt med at KS har en pågående konflikt med Legeforeningen. 

22.01.2021Lanserer fire «kloke valg» for kreftbehandling

Norsk onkologisk forening og Legeforeningen har utarbeidet fire råd for kloke valg i kreftbehandling.

21.01.2021Kommunelegene: – Dette er utfordringene akkurat nå

Norske kommuneleger er slitne etter nærmere et år i kriseberedskap. Stadig flere oppgaver fra stat, kommune og befolkning, døgnet rundt, en uoversiktlig smittesituasjon og organisering av vaksinering tærer på kreftene. 

21.01.2021Går av som departementsråd

Bjørn-Inge Larsen (59) varsler nå sin avgang som departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet. Han avviser en internasjonal karriere.

21.01.2021Avbestiller kontrakt med sykehus-entreprenør

Helse Møre og Romsdal har vedtatt å avbestille kontrakten med Skanska Norge om nytt sykehus. 

21.01.2021Kirkenes sykehus fikk varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Kirkenes sykehus har fått varsel om tolv pålegg etter at Arbeidstilsynet gjennomførte tre besøk i oktober 2020.

21.01.2021Høie: – Bekreftet det vi fryktet

Da vi ga dette oppdraget til Helsedirektoratet, var det fordi vi hadde et klart inntrykk av at kommunelegene sto i en krevende situasjon. Kartleggingen bekreftet dette inntrykket, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

21.01.2021I to av tre kommuner er kommunelegen alene på post

– Dette er ikke godt nok, vedgår Helsedirektoratet. – En vanskelig floke å løse, mener kommunelege, som ikke tror problemet vil la seg løse før fastlegekrisen løses. 

21.01.2021Legeforeningen bekymret: – Et slitent korps

Ni av ti kommuneleger har jobbet ut over sin stillingsprosent under koronapandemien, ifølge en spørreundersøkelse som Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) har utført blant sine medlemmer. Resultatene gir grunn til uro, mener Legeforeningen.

20.01.2021Ahus: Fem onkologer har sluttet på to år

Flere kreftleger har sluttet ved onkologisk avdeling ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

20.01.2021Strammer inn: Vil lovfeste kompetansekrav ved kosmetiske inngrep

Regjeringen sender på høring forslag til lovendringer som skal motvirke kroppspress. Blant dem et forslag om at kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling som kan påføre pasienten alvorlig skade, sykdom, komplikasjon eller bivirkning, kun skal utføres av helsepersonell. 

20.01.2021– Mange har mistet håpet

Etter mandagens avslag på flere medisiner for cystisk fibrose, forteller CF-foreningen om alvorlige tilbakemeldinger fra medlemmene.

20.01.2021Blandingsstudie av AstraZeneca og Sputnik-vaksinen starter i februar

Kombinasjonsstudie av Sputnik V og AstraZeneca/ Oxfordvaksinen starter i februar, opplyser russiske R-Pharm.  

20.01.2021Covid-19-studie på avføringsprøver i Bergen

Et forskerteam ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen skal studere innsamlede avføringsprøver fra personer med pågående covid-19-infeksjon for å forsøke å finne ut mer om covid-19-viruset og om tarmbakterier beskytter mot alvorlig sykdom.

20.01.2021Rapport: Kontrakt om e-helseprosjekt i strid med regelverk om anskaffelser

– En handling fra direktoratet som bidrar til å svekke konkurransen og behandler én leverandør mer fordelaktig enn de øvrige leverandørene.

20.01.2021Medisinstudenter kan nå lære om kunstig intelligens, stor-data og innovasjon

Studenter ved Universitetet i Oslo (UiO) kan for første gang denne våren lære om kunstig intelligens, stor-data og innovasjon koblet til beslutningsstøtte for helsetjenesten.

19.01.2021Lover svar om vaksiner til helsepersonell til uken

Folkehelseinstituttet vil ikke prioritere å gi vaksiner til flere helsearbeidere nå, men neste uke kommer en avklaring om fordelingen av vaksinedosene som kommer i februar, opplyser overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet.

19.01.2021Fastlegene får nytt prioriteringsverktøy for covid-19-vaksine

Direktoratet for e-helse og Folkehelseinstituttet (FHI) har laget et verktøy i fastlegenes journalsystem som skal forenkle fastlegenes arbeid for å varsle og gi informasjon til pasienter om covid-19-vaksine.

19.01.2021Usikkerhet rundt nytt sykehus

Entreprenøren Skanska og Helse Møre og Romsdal ble ikke enige før jul om pris på gjennomføringsfasen for det nye Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) på Hjelset. Mandag ble endelig tilbud fra Skanska presentert for prosjektstyret.

19.01.2021Studie: Nesten alle fastleger hadde rigget seg for pandemien

En observasjonsstudie utført blant 200 norske fastleger i begynnelsen av koronapandemien kaster lys over hvordan legekontorene har håndtert pandemien. – En beskrivelse av hvor flinke de har vært, sier førsteforfatter Ingvild Vatten Alsnes.

19.01.2021Lanserer nytt verktøy istedenfor bemanningsnorm

Helsedirektoratet ønsker ikke å innføre juridiske krav til hvor mange ansatte det skal være på helsestasjonene. Isteden lanserer direktoratet denne uken et nytt verktøy for å gi kommunene bedre oversikt over bemanningsbehov.

18.01.202115 pasienter trolig smittet på Sykehuset Telemark

Sykehuset Telemark melder at 15 pasienter sannsynligvis har blitt smittet av covid-19 inne på sykehuset. Seks av pasientene er nå døde.

18.01.2021Helseatlas avslører stor variasjon i kvalitet

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) finner store geografiske variasjoner når det gjelder behandling av flere alvorlige sykdommer.  – Men variasjon viser jo nettopp at noen får det til, sier prosjektleder Kristel Guldhaugen, som håper atlaset vil fremme kvalitetsarbeid. 

18.01.2021– En kostnad som tilsvarer driftsbudsjettet til et lite sykehus

Beslutningsforum mener medisiner for cystisk fibrose er altfor dyre. OUS-overlege peker på at behandlingen kan redde gjennomsnittlig ni år for pasientene.

18.01.2021Tok stilling til fire nye metoder

Beslutningsforum tok mandag stilling til behandlinger mot psoriasis, kreft og cystisk fibrose.

18.01.2021Profilert kreftlege forlater Ahus

Overlege og leder for Norsk onkologisk forening, Daniel Heinrich, bytter jobb.

18.01.2021Har sendt ut råd om vaksinasjon for MS-pasienter

Nasjonal kompetansetjeneste for MS har sendt ut råd til alle nevrologer om hvordan de skal legge opp behandlingen for MS-pasienter, i lys av koronavaksinering.  

18.01.2021– Full tillit til at myndighetene prioriterer riktig

– Vi forholder oss til det vi får, sier administrerende direktør Grethe Aasved ved St. Olavs hospital om vaksinering av helsepersonell.

15.01.2021– Haster å få flere vaksiner til sykehusene

– Skal vi sikre at ansatte i kritiske funksjoner er vaksinert før neste smittebølge kommer, haster det med å få flere vaksiner til sykehusene, sier medisinsk direktør Hilde Myhren ved Oslo universitetssykehus. Sykehuset ønsker å få vaksinere 2000 flere ansatte nå.

15.01.2021Covid-19-data lekket etter cyberangrep på EMA

Nå viser etterforskning av hendelsen at dokumenter relatert til legemidler og vaksiner mot covid-19 har kommet på avveie. – Det er mange som har en agenda, sier SLV-direktøren.

15.01.2021Bergen får egen korona-etat

Bergen kommune oppretter en midlertidig etat for håndteringen av koronapandemien.

15.01.2021Høy ambulansefly-beredskap i 2020

Luftambulansetjenesten HF melder at landets ni ambulansehelikoptre og -fly hadde en høy beredskap i 2020. 

15.01.2021Helsedirektoratet: Mer avstand blant folk flest

Rapport fra Helsedirektoratet viser at folk holder mer avstand i løpet av den siste uken.

15.01.2021Leger kritiske til militærøvelse

Over 3 000 utenlandske soldater samles i Nord-Norge til øvelse.

14.01.2021Storbritannia vaksinerer mot korona i apotek

Fra torsdag skal vaksinen gis ved større apotekkjeder i Storbrittania. Vaksinesatsningen er en del av planen om å vaksinere 15 millioner innen midten av februar.

14.01.2021– Oppfatter ikke at helseministeren har prioritert psykisk helse

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Sykepleierforbundet, mener de regionale helseforetakene ikke prioriterer psykisk helse og rus.

14.01.2021Helseministeren i sin åttende sykehustale: – Nå ser vi hvor mye en velfungerende helsetjeneste betyr

I årets sykehustale berømmer helseminister Bent Høie (H) de ansatte i helsetjenesten for innsatsen under pandemien.

14.01.2021Avviser trenering: – Vi må ha en grundig og forsvarlig behandling

Tidligere leder Geir Tollåli i Bestillerforum mener at saken om organdonasjonsmetoen cDCD ikke blir trenert i systemet. – Denne saken er svært komplisert, sier Tollåli.

14.01.2021Høie til kommunene: – Dere står i en krevende spagat

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) skryter av norske kommuner: – 2021 blir året der Norge vaksinerer befolkningen og vender tilbake til hverdagen vi forlot for snart et år siden. Det får vi til takket være dere som står i første linje, sier han.

14.01.2021Slik rehabiliteres de mest alvorlig syke covid-pasientene

Det er åtte måneder siden Sunnaas sykehus fikk den aller første covid-pasienten til rehabilitering. Avdelingsoverlege Ellen Schaanning og avdelingsleder Geir Ove Karlsson forteller om komplekse hjelpebehov etter en sykdom de ikke har sett maken til.  

13.01.2021Helse Nord: – Vi tar tilbakemeldingene på største alvor

Helse Nord har ikke fulgt opp nasjonale anbefalinger ved å opprettholde et desentralisert tilbud til tarmkreftpasienter. Og heller ikke hatt på plass risikoreduserende tiltak for å kompensere for dette.

 
Page visits: 9464