Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

02.12.2022Vil stoppe vikarbyråers aggressive rekruttering

Direktør i Helse Vest, Hilde Brit Christiansen, vil sette en stopper for at vikarbyråer «fisker» vikarer hos konkurrenter.

02.12.2022Fylkeslegen i Trøndelag: – Det er åpenbare utfordringer med systemet

Fylkeslegen og Statsforvalteren i Trøndelag venter på redegjørelser fra både St. Olavs hospital og Helseplattformen AS, om feil knyttet til e-meldinger.

02.12.2022OUS-direktøren: – Større risiko ved ikke å bygge

Sykehusdirektør Bjørn Atle Bjørnbeth mener tiden er inne for å gå videre med byggeplanene ved OUS.

02.12.2022KOFA: UNN har ikke foretatt ulovlige anskaffelser

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) handler ikke i strid med rammeavtale inngått i forbindelse med anbudskonkurransen «TNF BIO 2206b». Det konkluderer Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) med.

02.12.2022Ekstrapotten fra regjeringen redder ikke sykehusene

Ekstrabevilgningen til sykehusene redder årets regnskap, men hindrer ikke omfattende kutt neste år. Helse Nord må spare inn over én milliard kroner på driften for å komme i balanse neste år.

02.12.2022Legepresidenten: – Alvorlig at regjeringen forhåndskonkluderer

President i Den norske legeforening, Anne-Karin Rime, mener ekspertutvalgets vurderinger så langt i stor grad samsvarer med Legeforeningens syn.

02.12.2022Koronamedisinen Paxlovid snart tilgjengelig på apoteket

Legemiddelet  Paxlovid  blir fra torsdag 8. desember tilgjengelig på norske apotek, bekrefter helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). 

02.12.2022Helseministeren betrygget etter orientering om Nye OUS

Nye OUS anslås å komme til å koste over 37 milliarder kroner. Fredag vedtok styret i Oslo universitetssykehus (OUS) forprosjektrapporten for Nye Aker og Nye Rikshospitalet.

02.12.2022Selskapene etter tap i retten: – Veldig skuffet

MSD og Janssen fikk ikke støtte av tingretten i prislekkasje-saken. – Skuffet over utfallet og hvilke eventuelle konsekvenser det kan få, sier Hans Petter Strifeldt i MSD Norge.

02.12.2022Neste år skal OUS teste nytt IT-system: Målet er å unngå avlyste operasjoner

OUS og KPMG jobber for å nå målet om å teste et nytt planleggingsverktøy for operasjoner i løpet av 2023.

01.12.2022Kjerkol forsvarer LIS1-kutt selv om regjeringens utvalg vil øke antallet

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol tar ikke selvkritikk når det gjelder kutt av LIS1-stillinger, i lys av anbefalingene fra fastlegerapporten hun selv har bestilt. 

01.12.2022Fødeavdelingen i Vesterålen driftes som normalt i løpet av neste uke

Fødeavdelingen i Vesterålen vil driftes som normalt i løpet av uke 49. Nordlandssykehuset har nå fått på plass døgnberedskap på blodbanken.

01.12.2022Mener fastlegeordningen fremstår som et lappeteppe

Regjeringens ekspertutvalg leverte torsdag sin foreløpige rapport. Utvalgets leder, Kjetil Elias Telle, sier det er viktig å bruke tid for å se helheten. – Ordningen har eksistert siden 2001, ingen har sett helhetlig på den. Jeg tror vi er tjent med å se de lange linjene.

01.12.2022Fastlegeordningen: Første rapport fra ekspertutvalget er klar

Snaut fire måneder etter at arbeidet med å gå gjennom fastlegeordningen startet, har regjeringens ekspertutvalg levert sine foreløpige vurderinger og anbefalinger.

01.12.2022Onkologianbudet er gyldig: – En viktig kjennelse for pasientene

Sør-Rogaland tingrett ga Sykehusinnkjøp HF medhold. – Nå håper vi å få kontraktene signert så raskt som mulig, sier Bente Hayes, administrerende direktør i helseforetaket til Dagens Medisin.

01.12.2022Helseministeren sier nei til å utrede omskjæring

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) ser ingen grunn til å utrede om rituell omskjæring av gutter bryter med menneskerettighetene, slik Røde Kors har bedt om.

01.12.2022MSD og Janssen tapte i tingretten - Avtaler på kreftlegemidler blir signert

Sør-Rogaland tingrett ga denne uken ikke medhold til legemiddelselskapene MSD Norge og Janssen Norge. Dermed kan avtalene i onkologianbudet signeres. 

01.12.2022Farmasøyter: – Opplever at kompetansen er mer etterspurt

I forbindelse med innføring av nytt journalsystem har St. Olavs hospital redusert drift og ekstra bemanning. Blant annet er bemanningen av farmasøyter i akuttmottaket tredoblet frem til nyttår.

30.11.2022Ingvill Kvernmo blir eierdirektør i Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norges nye eierdirektør overtar jobben etter sin far.

30.11.2022Dette fikk SV inn på helsefeltet i budsjettavtalen med regjeringen

SV fikk verken LIS1-stillinger eller mer midler til sykehusene inn i neste års statsbudsjett. Partiet fikk derimot en verbal om regulering av helprivate allmennlegetjenester.

30.11.2022FHI om salmonellautbrudd: – Det gjør oss litt urolige

Folkehelseinstituttet (FHI) jobber bredt for å finne årsaken til det nasjonale salmonellautbruddet. Torsdag har antall påviste tilfeller økt til 42.

30.11.2022Mangel på bioingeniører påvirker sykehusdriften i Vesterålen

Tillitsvalgt for Legeforeningen i Nordlandssykehuset er bekymret for konsekvensene av nattestengt lab ved Nordlandssykehuset Vesterålen, Stokmarknes. Nå engasjerer både stortingspolitikere og Helse Nord seg.

30.11.2022Snart får alle sykehusene i Helse Midt-Norge leveranser fra samme lager: – Unikt

– Det er bare vi i Midt-Norge som har klart å samle oss om en helregional felles løsning der vi er enige om hvordan vi skal gjøre det og alle er med. Det er unikt.

29.11.2022– Risikoen er betydelig mindre for at vi vil se slike saker i Innlandet i fremtiden

Fylkeslege Harald Vallgårda ved Statsforvalteren i Innlandet er betrygget etter orienteringen han fikk av Sykehuset Innlandet om nye metoder, meldekultur og informasjon til pasienter.   

29.11.2022Redd Barna vil ha utredning om omskjæring av gutter

Redd Barna ber regjeringen undersøke om omskjæring av gutter bryter med menneskerettighetene. Nå ber de om en barnerettslig utredning av spørsmålet.

29.11.2022St. Olavs hospital har sendt bekymringsmelding til Statsforvalteren

Sykehuset sendte fredag en bekymringsmelding til Statsforvalteren i Trøndelag. Bakgrunnen er feil knyttet til e-meldinger. Helseplattformen melder at ingen informasjon er gått tapt, og at problemet anses som avklart.

29.11.2022Norske forskere med funn om delirium

En norsk studie viser en sammenheng mellom delirium og opphopning av en bestemt metabolitt i hjernen.

28.11.2022FHI tilbyr sluttpakke til alle som har vært ansatt i minst ett år

Hovedtillitsvalgt i Legeforeningen hos Folkehelseinstituttet (FHI) frykter at kuttene vil gå ut over overvåking og beredskap.

28.11.2022Nasjonalt utbrudd av salmonella – påvist smitte hos 31 personer

Folkehelseinstituttet har oppdaget et nasjonalt utbrudd av salmonella agona. Så langt er det påvist smitte hos 31 personer bosatt i flere fylker.

28.11.2022Regjeringen vil ha risikovurdering etter oppkjøp av luftambulanse-selskap

Babcock er i ferd med å bli solgt til ukjente eiere, og regjeringen har bedt om en risikovurdering av det nye eierskapet.

28.11.2022Verdens lengste helseundersøkelse har fulgt de samme personene i 76 år

Den unike britiske undersøkelsen har fulgt 5362 personer fra de ble født i samme uke i mars 1946. Den siste studien avslører faktorer som øker demensrisiko.

28.11.2022Utnevnt til æresdoktor ved Københavns universitet

Tom Eirik Mollnes er utnevnt til æresdoktor i medisin ved Københavns universitet.

28.11.2022Har byttet ut «post-it»-lapper med app: – Ga umiddelbar effekt for brukeren

Forskere ved Nasjonalt senter for e-helseforskning har undersøkt erfaringene med innføring av en ny mobilapp i Nordlandssykehuset. – Suksess, sier forsker Gro-Hilde Severinsen.

28.11.2022Internasjonale forskere foreslår ny definisjon av sykdommen MS

– Jeg ble veldig entusiastisk da jeg så denne artikkelen. Det er bra at dette tas opp og systematiseres, sier overlege Gro Owren Nygaard.

25.11.2022Helseplattformen: Fastleger får ikke alle epikriser fra St. Olavs hospital

– Vi ser svært alvorlig på dette, da det potensielt kan true pasientsikkerheten, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

25.11.2022Nellix ble brukt 22 ganger ved andre norske sykehus

Akershus universitetssykehus (Ahus), Sykehuset i Vestfold (SiV), St. Olavs hospital og Sykehuset Østfold prøvde det nye implantatet som etter hvert viste seg å fungere dårlig. Til sammen behandlet de 22 pasienter før bruken ble stoppet.

25.11.2022Regjeringen vil gi sykehusene 2,5 milliarder ekstra

Regjeringen foreslår en ekstra pott på 2,5 milliarder kroner til sykehusene. Grunnen er en ekstraordinær kostnadsvekst i 2022.

25.11.2022Nytt undervisningsprogram med pasienten i fokus

Oslo universitetssykehus (OUS) har i Avdeling for kreftbehandling (AKB) utviklet et kunnskapsbasert undervisningsprogram i kommunikasjon for leger i spesialisering (LIS) i onkologi.

25.11.2022Høy EU-skår for norsk ammeprogram

Det norske tiltaket «Ammekyndig helsestasjon» kom på andreplass i en EU-kåring.

24.11.2022Legemiddelselskap anklager UNN for ulovlige anskaffelser

Legemiddelselskapet UCB Pharma mener Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har endret rammeavtalen inngått i forbindelse med anbudskonkurransen «TNF BIO 2206b», og dermed har brutt anskaffelsesforskriften og anskaffelsesloven. Sykehuset mener på sin side at det har fulgt innkjøpsavtalen.

24.11.2022Frp vil gi 240 millioner mer til fastlegeordningen

– Krisen er nå, og vi må handle umiddelbart, sier Bård Hoksrud (Frp).

24.11.2022Forskning: Noen gener typisk hos dem som får alvorlig flåttsykdom

Forskere i USA har identifisert 35 gener som går igjen hos personer med langvarig borreliose etter flåttbitt. Norske forskere sier funnene er spennende.

24.11.2022Delvis utsolgt for diabetesmedisin – mer enn 20 prosent av salget er på hvit resept

Legemiddelverket har undersøkt om diabetesmedisin er blitt skrevet ut på blå resept til folk som vil gå ned i vekt. En slik medisin er delvis utsolgt.

23.11.2022Studie: Trygt og effektivt med hyppige koronavaksiner til immunsupprimerte

Hyppigere oppfriskningsvaksiner har noe for seg for pasienter som går på immundempende medisiner – og gjentatte vaksineringer er trygt, viser ny forskning.

23.11.2022Marit Lind konstituert som Helse Nord-direktør

Marit Lind er konstituert i stillingen frem til ny administrerende direktør i Helse Nord er på plass. 

23.11.2022Norsk studie: Vaksine stopper ikke langcovid

Vaksiner gir dårlig beskyttelse mot langcovid, ifølge en ny norsk studie. Veldig overraskende, mener en forsker.

23.11.2022Ber om innspill til styringsdokument

Regjeringen har tidligere uttalt at den vil avvikle finansiering av Felles kommunal journal (FKJ). Nå er Felles kommunal journal interims (FKJI) strategidokument om løsnings- og gjennomføring sendt på høring.

23.11.2022Studie: Rask infarktavklaring på legevakten kan gi færre innleggelser og spare penger

Pasienter med akutte brystsmerter kan avklares 19 timer raskere på legevakt enn på sykehus. Det betyr færre sykehusinnleggelser og penger spart for helsetjenesten, viser norsk forskning.

22.11.2022Meldte ikke fra om dødsfall: – En svikt i rutiner som er svært beklagelig

Sykehuset i Hamar meldte ikke dødsfallene knyttet til implantatbehandlingen til Statsforvalteren, Legemiddelverket eller i sitt eget interne avvikssystem. Nå skal pasienter og pårørende få brev med informasjon om klagerett.

22.11.2022Flere enn før får gonoré

Hittil i år er det registrert 1.584 tilfeller av gonoré i Norge. I Vestland er det registrert 179 tilfeller i år, som er det høyeste tallet noensinne i fylket.

 
Page visits: 16145