Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

22.04.2021Stiller ikke som presidentkandidat

Kristin Utne er gjenvalgt som leder for Yngre legers forening. Hun stiller nå som kandidat til visepresidentvervet i Legeforeningen.

22.04.2021Vil jobbe for å få inn leger i myndighetsutvalg

Ståle Onsgård Sagabråten er ny leder i Legeforeningens fagstyre. – Vi skal tydeliggjøre Legeforeningens fagakse, slik at pasientene opplever at vi har en helsetjeneste som er faglig solid, kunnskapsbasert og oppdatert.

22.04.2021Brukte 30 mill. på tre måneder til innleie av helsepersonell

Nordlandssykehuset har i perioden januar til mars 2021 brukt 30,5 millioner kroner på innleie av leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Den prosentvise økningen er på 80 prosent fra samme periode i fjor. 

22.04.2021Reagerer på Helsetilsynets uttalelser: – En feilslutning

Leder Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin mener at det er en feilslutning å peke på kommunal ansettelse som en måte å få bukt med tilsynssaker mot fastleger.

22.04.2021Valgt til etikkleder i Verdens legeforening

Legepresident Marit Hermansen er valgt til leder av den medisinske etikkomiteen i Verdens legeforening (WMA).  

21.04.2021Skal evalueres: – Avgrensning er en utfordring

Lederen Halfdan Sørbye i Ekspertpanelet spør seg hvilke pasientgrupper som kan bli inkludert dersom panelets mandat blir utvidet.

21.04.2021På disse områdene vil Helse Nord bli bedre

Helse Nord er ikke fornøyd med egne resultater i nasjonale kvalitetsregistre. To områder innen psykisk helsevern og fem områder innen somatikken er pekt ut som risikoområder som krever særlig oppmerksomhet og oppfølging.

21.04.2021RHF-ene skal evaluere Ekspertpanelets mandat

Helse Vest får i oppdrag å lede evalueringen av Ekspertpanelet.

21.04.2021Ber FHI prioritere vaksinering av flere avtalespesialister

Det er flere avtalespesialister innen ulike fagområder som ikke er vaksinert ennå. Nå ber de FHI om å prioritere å inkludere disse.

20.04.2021EMA endrer bivirkningslisten for ny koronavaksine

EMA setter opp den sjeldne tilstaden med blodpropp, lave blodplater og blødninger opp som en svært sjelden bivirkning ved Johnson & Johnsons koronavaksine.   

20.04.2021– Klimaendringer er en av de største truslene mot folkehelsen

Det uttalte Maja Elisabeth Mikkelsen, leder for Norsk medisinstudentforening, under dagens åpne høring i Stortingets helse- og omsorgskomité. Høringen var for representantforslag om å utarbeide en klimaplan for helsesektoren.

20.04.2021Fem tomter skiller seg ut når nytt sykehus skal bygges

Nå bes styret i Helgelandssykehuset gi tommel opp til neste trinn i prosessen mot å velge tomt for Nye Helgelandssykehuset.

20.04.2021Lanserer to helt nye alternativer for sykehus i Innlandet

Etter at Helse Sør-Øst avholdt høring om ny sykehusstruktur i Innlandet, kommer de nå med tre alternativer, to av dem er helt nye.

20.04.2021Nav vet ikke hvor mange som har fått redusert uføretrygd etter å ha blitt innlagt

Nav har ikke oversikt over hvor mange psykisk syke og rusavhengige som har fått redusert uføretrygd fordi de ble lagt inn for å få behandling.

20.04.2021Fant ny genvariant som kan ha betydning for hundretusenvis av pasienter

Stipendiat Line Skute Bråten ved Diakonhjemmet sykehus og OsloMet har funnet en ny genvariant som kan medføre økt dosebehov av antidepressive legemidler.

20.04.2021Ønsker ikke å få Legelisten-saken tatt opp i Høyesterett

Regjeringsadvokaten mener at saken om nettstedet Legelisten ikke er tilstrekkelig prinsipiell til å tas opp i Høyesterett.

19.04.2021Babcock fikk EU-kontrakt - helt uten konkurranse

Babcock Scandinavian Air Ambulance, som allerede leverer ambulanseflytjenester i Norge, utvider stallen med et nytt jetfly som skal styrke beredskapen i hele EU. Oppdraget fikk de uten konkurranse fra andre.

19.04.2021Vil ha klimaplan for helsesektoren

– Klimaendringene vil skade hele helsesektoren med flere pandemier og større mangler av medisiner. Utslippene skal ned, og helsesektoren må bli med på dugnaden, sier Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsperson for Sosialistisk Venstreparti (SV).

19.04.2021KS: – Et paradoks at kommunene ikke er sikret å ivareta lovpålagt ansvar

KS sier de ser med interesse på uttalelsene fra Helsetilsynets direktør Jan Fredrik Andresen, om at flere kommuneansatte leger kan gjøre at kommunene tar mer ansvar.

19.04.2021Angst og depresjon gir økt sannsynlighet for utvikling av inkontinens

– Det er god dokumentasjon på en nevrohormonell sammenheng. Når man har angst og depresjon er serotoninnivået senket i sentralnervesystemet, det påvirker igjen blærefunksjonen og kan bidra til urininkontinens, sier Gunhild Felde, fastlege og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

19.04.2021– Foreslår tre tiltak

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Finansdepartementet ga i mars 2020 Vista analyse og EY i oppdrag å foreta en gjennomgang av folketrygdens utgifter til legemidler og vurdere tiltak som kan begrense utgiftsveksten til blåreseptordningen fremover.

18.04.2021Ut mot Ap etter valgløfte om psykisk helse: – Vinglete og lite troverdig

– Forklaringen fra Ingvild Kjerkol om hvorfor Ap den 8.mars i Stortinget stemte sammen med regjeringspartiene mot vårt forslag, er ikke troverdig, sier Senterpartiets Kjersti Toppe.

17.04.2021Ap stemte ned eget valgløfte om psykisk helse

Ap lover at ingen henvisninger av barn og unge i psykiatrien skal avvises. Men for seks uker siden vendte de tommelen ned for det samme forslaget, i Stortinget.

16.04.2021Tar opp kampen om å bli legepresident

Anne-Karin Rime har meldt seg på konkurransen om å bli Legeforeningens nye president. 

16.04.2021Lars Vorland tar vaksineoppdraget med knusende ro

Lars Vorland er godt vant til å ta store, tunge beslutninger som får konsekvenser for mange. Denne gangen skal han «bare» gi regjeringen råd om hva som blir skjebnen til to omstridte koronavaksiner, men jobber til gjengjeld mot en svært kort deadline.

16.04.2021Skal lede europeisk studie på lovende medisin mot covid-19

Infeksjonsoverlege Marius Trøseid ved OUS skal lede studien, som skal evaluere leddgikt-legemidlet baricitinib som behandling av alvorlig eller kritisk syke covid-19-pasienter på sykehus.

16.04.2021Ap med helseløfte: Ingen skal avvises i psykiatrien

Arbeiderpartiet (Ap) lover at alle barn og unge skal få rask psykisk helsehjelp, og at ingen skal avvises når de søker hjelp.

16.04.2021Lønnsoppgjøret er i gang: Krever reallønnsvekst for sykehusansatte

Fredag klokken ti starter årets lønnsforhandlinger i sykehusene. – Vi har en klar forventning om reallønnsvekst for våre medlemmer i år, sier Rune Frøyland, leder for Akademikerne helse.

16.04.2021– Bør vurdere kommunal ansettelse av leger

Fastlegene får flere reaksjoner fra tilsynsmyndighetene enn andre leger. Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn mener organiseringen av fastlegene bør revurderes.

16.04.2021Sykehus melder få fristbrudd – over 10.000 pasientavtaler forsinket

– Når du blir målt på, og får økonomisk straff for å ha fristbrudd, prioriterer du dem som venter på sin første time, kanskje på bekostning av dem som venter på en senere time i forløpet eller operasjon, sier helseøkonom Per Arne Holman.

15.04.2021Utsetter avgjørelse om AstraZeneca-vaksinen

Regjeringen gir en ny ekspertgruppe i oppdrag å vurdere bruken av både AstraZeneca-vaksinen og Johnson & Johnsons koronavaksine.

15.04.2021Politiet har siktet Sørlandet sykehus

Agder politidistrikt har siktet Sørlandet sykehus HF (SSHF).

15.04.2021Gjenvalgt som leder for overlegene

Anne-Karin Rime fortsetter som leder for Overlegeforeningen. 

15.04.2021Sammenlignet å vokse opp under pandemien med krigen

Samfunnsmedisiner la frem sin kortversjon av Koronakommisjonen på Dagens Medisins skandinaviske møte om koronapandemien.

15.04.2021Lovet å ta tak i forskjellsbehandling av psykisk syke – ingenting skjedde

Psykisk syke og rusavhengige får redusert uføretrygd om de blir innlagt mer enn fire måneder for å få behandling. Det skjer ikke med dem som har fysiske sykdommer, og som blir innlagt på et vanlig sykehus.

15.04.2021– Vi må ha et mål om å få bedre kvalitet, ikke å straffe leger

Fastlegeleder Marte Kvittum Tangen mener det er på tide å ta i bruk nye metoder for å bedre kvaliteten på legenes arbeid.

15.04.2021KS: – Fastlegemarkedet har kollapset

– Markedet for fastlegehjemler har åpenbart kollapset, når det ikke er noen som vil kjøpe og det bare er noen som vil selge, sier avdelingsdirektør i KS, Åse Laila Snåre. Nå vil KS endre Fastlegeforskriften. Det vil ikke Legeforeningen.

15.04.2021Vil ha ny nasjonal ordning for fastleger

– I denne saken virker det som om Legeforeningen i altfor stor grad ivaretar et system som er tilpasset de eldre og etablerte fastlegene.

15.04.202120,5 milloner til fastlegene ble stående ubrukt: – Legeforeningen hindrer rekruttering

Over 20 millioner kroner som er øremerket fastleger, ble ikke brukt fordi leger ikke lenger ønsker å være selvstendig næringsdrivende. – Legeforeningen hindrer rekruttering, mener stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp).

14.04.2021Toppe om koronarapporten: – Som å lese en kriminalroman

Kjersti Toppe (Sp) ble overrasket over alvorlighetsgraden i kritikken mot regjeringen fra Koronakommisjonen. – Dette er ikke betryggende og en alvorlig tilbakemelding til regjeringen og politikerne om at vi ikke har gjort jobben vår.

14.04.2021De skandinaviske smittevernekspertene tror viruset vil være med oss lenge

Anders Tegnell (SE), Preben Aavitsland (NO) og Lone Simonsen (DK) er forberedt på at koronaviruset vil sirkulere i lang tid framover. Men alle ser de lys i enden av en lang tunnel. 

14.04.2021Refser pandemi-samarbeidet mellom kommunene og staten

Stener Kvinnsland, Koronakommisjonens leder, sier han ble overrasket over det dårlige samarbeidet mellom kommunene og staten under pandemien.

14.04.2021Koronakommisjonen: – Alvorlig svikt

Det er en alvorlig svikt at regjeringen ikke var forberedt da covid-19 pandemien kom, konkluderer Koronakommisjonen.

14.04.2021Studie: Fastleger får flest reaksjoner fra Helsetilsynet

Fastleger fikk ti ganger flere advarsler enn sykehusleger i perioden 2011 til 2018, viser en fersk forskningsartikkel. Sammenlagt er det distriktsleger som får flest reaksjoner. 

14.04.2021Derfor blusset sentrum-periferi-konflikten opp da pandemien traff

Begrepet «søringkarantene» har ikke forsker Anette Fosse noe særlig til overs for. Men Nasjonalt senter for distriktmedisin har likevel undersøkt hvorfor kommuner med lite smitte - i en periode - valgte å stenge grensene for personer som kom fra områder med mye smitte.

13.04.2021FDA pauser bruk av Johnson og Johnson-vaksinen

Legemiddelmyndigheten FDA twitrer tirsdag at de pauser bruk av Johnson-vaksinen.

13.04.2021Nå kan fastleger teste ut triagering av pasientene

Helsedirektoratet etterlyser deltakere til et pilotprosjekt der man skal prøve ut et prioriteringsverktøy på fastlegekontoret. Målet er å spare både lege og pasient for tid, øke andelen digitale kontakter og heve kvaliteten på konsultasjonen.  

13.04.2021Forskere slår alarm: – Tusenvis av prosjekter er satt på vent og nye stanses

– Europeiske akademiske institusjoner kan ikke dele helsedata med forskere ved offentlige instutusjoner utenfor EU og EØS. Bare her ved Kreftregisteret har vi fem-seks prosjekter på vent på grunn av dette, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret.

12.04.2021Legevaktstrid skal behandles av Rikslønnsnemnda til sommeren

Behandlingen av striden mellom KS og Legeforeningen som førte til streik i fjor høst, skulle opprinnelig ha vært behandlet i mars, men ble utsatt på grunn av LO-leder Hans-Christian Gabrielsens brå bortgang.

12.04.2021«Snakk med far min»

Mangelen på ressurser kamufleres ved at ansvar sendes rundt i ring.

 
Page visits: 10506