Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

15.02.2019OUS-varsler om stillingsendring: – Bra, men ikke nok

Endringer som nå gjøres i staben på OUS er ikke nok for å imøtekomme varsel om personvern, mener en av legene bak varselbrevet.

15.02.2019Personvernkonflikten ved OUS: Erikstein gjør endringer i staben

Samme person skal ikke lenger være både personvernombud og informasjonssikkerhetsleder ved sykehuset.

15.02.2019Bruker for lang tid på pakkeforløp for kreft

40 prosent av pakkeforløpene for kreft ved Oslo universitetssykehus oppfyller ikke standard forløpstid.

15.02.2019UNN-styreleder gir seg: – Det var mye armer og bein

– «Annus horribilis» og «ingen festreise», sier Ansgar Gabrielsen om sitt år som UNN-styreleder.

15.02.2019Helsedirektoratet snur – skal revurdere hvilke gravide som skal anbefales screening

Etter sterke protester kan det nå bli slutt på at 70 prosent av de gravide testes for svangerskapsdiabetes. Helsedirektoratet åpner for endringer i retningslinjen for svangerskapsomsorg.

14.02.2019OUS-direktøren tar varselet på alvor

Direktør Bjørn Erikstein ved Oslo universitetssykehus lover at varslerne skal få skikkelig svar. 

14.02.2019Datatilsynet om varslingen på OUS: Alvorlig - det må ryddes opp

– Det er uheldig når ulike regelverk for personvern og datasikkerhet tolkes forskjellig internt ved OUS og på tvers av ulike helseforetak. Interne forhold må løses internt, men vi ønsker å bidra til bedre systemer og felles tolkning nasjonalt, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.  

14.02.2019– Vinninga opp i spinninga for psykisk helsevern

Ved OUS fikk man mer penger for å forsøke å nå kravene til Den gylne regel. Men pengene spises opp av effektiviseringskravet, mener tillitsvalgt Birgit Aanderaa.  

13.02.2019Massiv legeprotest mot ombud på OUS

22 profilerte leger og forskere ved Oslo universitetssykehus står bak et skriftlig varsel hvor det hevdes at personvernombudet i en årrekke har opptrådt på en måte som rammer pasientsikkerheten. Det rettes også knallhard kritikk mot OUS-ledelsen som beskyldes for å bagatellisere alvorlige problemer  og tåkelegge ansvarsforhold.

13.02.2019Høie besøkte sykehusene i nord: – Tror folk senket skuldrene noe

– Høie fikk en del fakta fra oss, som for eksempel at dette er et område som er større enn Danmark, sier tillitsvalgt ved Finnmarkssykehuset, Arnt Johannessen.

13.02.2019Trine Melgård blir ny kommunikasjons-direktør i Helsedirektoratet

Trine Melgård forlater Direktoratet for e-helse og starter som kommunikasjonsdirektør i Helsedirektoratet 1. mai 2019.

13.02.2019Sykehus og industri krangler om regning – pasienter går glipp av medisiner

I ett år har bruken av «Compassionate use»-program stoppet opp på grunn av kostnadsstrid mellom sykehus og legemiddelindustri. – Det går utover pasientene som går glipp av effektive medisiner, sier kreftlege Åslaug Helland.

13.02.2019Beslutningsforum: Vi har flyttet risikoen over på industrien

– Hvis industrien har gode medikamenter til en fornuftig pris, så er ikke dette noen risiko for dem, sier lederen av Beslutningsforum.

12.02.2019– Behov for flere hundre allmennleger i spesialisering

En solid økning i antallet allmennleger i spesialisering må til om behovene skal dekkes, ifølge en ny rapport.

12.02.2019Arrogansen mot nord er uforståelig

Punktet om Finnmarkssykehuset i regjeringsplattformen mangler utredning, involvering og en faglig begrunnelse – og bidrar kun til avmakt.

12.02.2019Kun «ny informasjon» kan få Ap til å snu om OUS-utbygging

Dersom Ap skal støtte Venstre i at Ullevål-alternativet skal utredes, må det komme «ny informasjon», sier Ap’s Ingvild Kjerkol.

12.02.2019Bergen på bunn på barsel

Haukeland universitetssjukehus og Hammerfest sykehus kommer dårligst ut i ny undersøkelse om fødsels- og barseltilbud.

12.02.2019Her er de best på fødselsomsorg

Sykehusene i Kongsvinger og Sandnessjøen er best i landet på fødsel- og barselomsorg.

11.02.2019Nye konflikter om ambulansefly

Fem måneder før Babcock overtar ansvaret for luftambulansetjenesten brøt forhandlingene om vedlikehold av fly sammen. Det er igjen duket for maktspill og nok en gang kan liv og helse  for befolkningen i Nord-Norge settes på spill.

11.02.2019– Kunne sikkert ha gjort mer for å informere helsepersonell om kjernejournal

Direktoratet for e-helse  vil evaluere eget informasjonsarbeid knyttet til kjernejournal.

11.02.2019Fortviler over mangel på legemiddel for amming

Det er nå fullstendig mangel på et legemiddel som brukes av nybakte mødre for å få i gang ammingen.

11.02.2019Aktiv dødshjelp utfordrer alles etiske kompass

Gjennom to personlige historier er aktiv dødshjelp igjen satt på dagsorden. Angsten for smerter og en uverdig død stikker dypt i oss alle, men er aktiv dødshjelp den eneste og beste løsningen?

11.02.2019Har tildelt milliardkontrakt i Helse-Midt

Det amerikanske selskapet Epic Systems Corporation er som ventet tildelt kontrakten om Helseplattformen, som er verdt 2,7 miliarder.

10.02.2019Sykehusstriden i Oslo: Venstre vil utrede Ullevål

– Det er snakk om summer i en størrelsesorden vi neppe kommer til å oppleve igjen når det gjelder sykehus i Norge, sier Venstres Carl-Erik Grimstad. 

08.02.2019Slipper sommerplaner i private ideelle sykehus

Leger får ha rullerende arbeidsplaner hele året som hovedregel, mot at de kan pålegges å jobbe lengre på ukedager. – Et viktig gjennomslag, sier legepresident Marit Hermansen.

08.02.2019Går bort fra sprøyter i brystkreftbehandling

Infusjon er billigere enn injeksjon i årets kreftanbud. Derfor skal legene velge ny behandlingsmetode for sine pasienter.

08.02.2019Kommuneoverlege: – Er utredningen en skinnprosess?

Kommuneoverlege i Vadsø, Britt Larsen Mehmi, håper helseministeren har tatt innvendingene fra fagfolkene til etterretning.

08.02.2019Helseministeren om sammenslåing: – Berører ikke sykehusstrukturen i Finnmark

– Det er vår politiske mening at det å koble Finnmarkssykehuset og klinikkene der tettere til UNN, vil bidra til rekruttering i den desentraliserte strukturen, sier Bent Høie (H) til Dagens Medisin.

08.02.2019Når følelser underbygges av fakta

Spørsmålet om vaksinering, eller ikke, er ingen privatsak alene. Det handler ikke bare om vår egen beskyttelse og helse, men like mye om at våre valg kan få store konsekvenser for andre med en skjørere helse enn vår.

07.02.2019Helse Midt vil opprette AS

Helse Midt mener det beste er om et eget AS forvalter avtalen mellom Helseplattformen og leverandør.

07.02.2019Rapport om Helseplattformen får kritikk fra sykehusdirektørene

– Innholdsmessig svevende, er St. Olavs-direktør Grethe Aasveds karakteristikk av den nye «gevinstrealiseringsstrategien» som Helseplattformen har laget.

07.02.2019Helseministeren: – Lær av Solskjær

Helseminister Bent Høie (H) mener norske helseledere må følge suksessoppskriften til Ole Gunnar Solskjær.

07.02.2019Han er årets helseleder

Tron Simen Doksrød ved Sykehuset Telemark HF får Helselederprisen 2019. 

06.02.2019Melin: – Jeg beklager

Jesper Melin har tidligere nektet å forklare seg for politiet. Nå erkjenner han å stå bak den anonyme blomsterleveringen, sier unnskyld til journalisten og kaller det hele en humoristisk handling.

06.02.2019– Alvorlig å skremme journalister

Dette mener generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening og advokat Jon Wessel-Aas. Begge sier det var riktig å politianmelde forholdet.

06.02.2019Trusler må anmeldes

300 røde roser sendt til ens hjemme-adresse med et håndskrevet kort – men uten avsender  – med blant annet teksten «Håper å se deg igjen snart... Kjære tanker,  F».

06.02.2019Økende skepsis fra fastlegene

– Dette stagger neppe den gryende skepsisen mot Melin-systemet, sier fastlege-leder Petter Brelin. Han har sagt opp avtalen med Melin.

06.02.2019Journalist fikk 300 roser anonymt etter kritiske artikler

Dagens Medisin oppfattet rosene som en mulig trussel og anmeldte saken. Politiets etterforskning viser at rosene var betalt med kortet til noen i den nærmeste familien til mangemillionæren som journalisten hadde skrevet kritisk om.

06.02.2019Ny vekstkurve for hodeomkrets hos små barn

Flere tusen friske barn har vært unødvendig henvist til spesialisthelsetjenesten for utredning av stor hodeomkrets. Nå kommer Helsedirektoratet med nye anbefalinger tilpasset norske barn i alderen 0–2 år, slik fagfolk har bedt om i årevis.

06.02.2019– Flere leger bør benytte seg av kjernejournal

Lege Steinar Madsen tror mange leger ikke er klare over at de kan få tilgang til kjernejournal uten å be om samtykke fra pasienten i forkant. Det har han heller ikke selv vært klar over.

06.02.2019Unge tester ut angstbehandling på nett

Helse Bergen er i gang med ein pilot for å teste ut om ungdom kan bli kvitt angst gjennom behandling over internett.

05.02.2019Oppdaterer råd om antibiotika på sykehus

Dagens retningslinjer for bruk av antibiotika på sykehus er seks år gamle.

05.02.201945 leger mistet autorisasjonen i 2018

I 2018 mistet 155 helsepersonell til sammen 160 autorisasjoner.

04.02.2019Frykter at nye OUS vil svekke helsetilbudet

– Kapasiteten i Oslo blir for liten og vil ikke dekke behovet, mener Kristin Hovland, leder i Oslo legeforening.

04.02.2019– Ingen medisinske argumenter for å slå sammen sykehusene

Lederne for akuttmedisin på UNN og ved Finnmarkssykehuset mener det ikke eksisterer faglige argumenter for sammenslåing av sykehusene i de nordligste fylkene.

04.02.2019Velkommen til nye nettsider

Dagens Medisin lanserer i dag en nyoppusset nettavis. Målet er få frem bredden av nyhetsartikler, kronikker og kommentarer på en tydeligere og bedre måte.

01.02.2019Trenger ikke lenger samtykke for å se pasientenes resepter

Fra 1. januar har leger lov til å sjekke pasientens gyldige resepter uten å måtte få en godkjenning på forhånd.

31.01.2019Døren på gløtt for Ullevål

Med torsdagens styrevedtak er tillitsvalgte og ansatte ved OUS delvis blitt hørt. Der OUS-styret før jul ikke vek en tomme for sitt forslag om utbygging på Gaustad og Aker, åpner Helse Sør-Øst for en alternativ løsning på Ullevål.  

31.01.2019Konkurransetilsynet advarer sterkt mot åpne medisinpriser

Konkurransetilsynet mener åpenhet om legemiddelpriser kan føre til høyere priser som gjør at færre pasienter får tilgang til nye legemidler.

31.01.2019Nå må Erikstein utrede Ullevål

Helse Sør-Øst krever at det gjøres en grundigere vurdering av mulighetene for fortsatt drift på Ullevål. – Jeg syns det er fint at vi nå har fått et vedtak, sier administrerende direktør Bjørn Erikstein ved OUS. 

 
Page visits: 1631