Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

24.06.2021Kan få koronasertifikat i posten

Løsningen for ikke-digitale brukere som vil ha koronasertifikat er nå klar.

24.06.2021Konkurransetilsynet mistenker ulovlig samarbeid mellom aktører i helse

Konkurransetilsynet har gjort databeslag etter mistanke om ulovlig samarbeid mellom aktører i et helserelatert marked.

24.06.2021– Et skritt på veien mot sann persontilpasset medisin

Beslutningsforum har gitt klarsignal for forhandlinger om det som kan bli det første tumoragnostiske legemiddelet som innføres i den offentlige helsetjenesten.

24.06.2021Spår at ny variant vil dominere i EU

Delta-varianten av koronaviruset, som først ble oppdaget i India, vil i løpet av de kommende månedene utgjøre opp mot 90 prosent av nye koronatilfeller i EU.

23.06.2021Etablerer nytt «IKT-helseforetak» i Helse Midt

Hemit, som er Helse Midt-Norges interne IKT-leverandøren i Helse Midt, etableres som helseforetak.

23.06.2021Får godkjentstempel på opptrappingsplanen for rusfeltet

Regjeringens mål om å styrke innsatsen på rusfeltet med 2,4 milliarder kroner, vurderes som å være innfridd. Men evalueringen av opptrappingsplanen for rusfeltet avslører også store variasjoner i tilbudet til målgruppen.

23.06.2021Studie: Nedkjøling av pasienter med hjertestans forbedrer ikke overlevelsen

Forskere fant ingen forskjell mellom gruppen som ble behandlet med nedkjøling etter hjertestans og dem som ikke ble det.

22.06.2021– Vi tar Riksrevisjonens funn på største alvor

Fungerende direktør i Direktoratet for E-helse, Karl Vestli, sier de lytter til Riksrevisjonen.

22.06.2021SV om konsulent-kritikk: – Absurd at dette ikke er tatt tak i

Stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV) mener helse- og omsorgsministeren etterlater seg en ehelse-ryddejobb til en ny regjering.

22.06.2021Vil ha handlingsregel for IKT-initiativ i helse

Reaksjonene fra aktørene i ehelse-Norge etter Riksrevisjonens knusende kritikk mot helsemyndighetenes IKT-arbeid er kraftige. Abelia ber om endring.

22.06.2021Ap om IKT-rapport: «En åtte år lang konsulentfest»

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol sier hun ikke er overrasket over Riksrevisjonens konklusjon om helsemyndighetenes arbeid med IKT i Helse-Norge.

22.06.2021Knusende rapport om ehelse: – Myndighetenes tro på egen fortreffelighet har fått seg et skudd for baugen

– Riksrevisjonen peker både på mangelen på kunnskap, forståelse av teknologi og manglende innsikt i hvordan et leverandørmarked fungerer, sier IKT Norge.

22.06.2021Har brutt reglene i 11 av 14 anskaffelser Riksrevisjonen har undersøkt

– Direktoratet for e-helse har brutt anskaffelsesregelverket og har ikke god nok styring og kontroll med anskaffelsene.

22.06.2021Massiv kritikk av arbeidet med «Én innbygger – én journal»

Riksrevisjonen nær slakter helsemyndighetenes arbeid med den store IKT-visjonen i helsevesenet.

22.06.2021Redd for å tape på protonterapi

Oslo universitetssykehus frykter at sykehuset vil tape på å tilby protonterapi.  

21.06.2021Håper på flere legemiddel-avtaler: – Står og tripper

Legemiddelindustrien gleder seg over at sykehusene har gått med på en ny avtale om compassionate use-programmer for nye, lovende legemidler.

21.06.2021Ap: – Regjeringen undergraver HF-enes mulighet til å ansette psykiatere

– Å legge til rette for en fast track for en stor privat behandlingssektor, når Helse Nord og andre har et så stort behov for å rekruttere og ansette fagfolk i årene som kommer, er feil medisin, fastslår Invgvild Kjerkol (Ap)

21.06.2021Tommel opp for fem nye metoder

Beslutningsforum sier blant annet ja til en ny behandling for barn med alvorlig atopisk dermatitt og kreftbehandling. Seks metoder fikk nei.

21.06.2021Sier ja til nye vilkår for tidlig tilgang til lovende legemidler

Sykehusene og industrien har blitt enige om nye vilkår for den såkalte compassionate use-ordningen. 

21.06.2021Ny pandemirapport: – Dette er en kraftig vekker for oss alle

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering peker ut Helse Nord som spesielt sårbar foran neste helsekrise: – Er bemanningssituasjonen i Helse Nord er tilstrekkelig robust? Mitt klare svar på det er nei, sier Cecilie Daae, administrerende direktør.

21.06.2021Tillitsvalgt: – En landsdekkende frustrasjon

 – Presset på DPS og døgnbehandling meldes gjennomgående for hele landet.

21.06.2021Utdanner sine egne psykiatere, men har ikke råd til å ansette dem

I revidert nasjonalbudsjett setter regjeringen av 100 millioner til kjøp av private psykiatertjenester. Dette provoserer i sykehuset.

18.06.2021Mener regjeringen hopper bukk over én viktig ting

– Dessverre forbigår regjeringen i stortingsmeldingen i stillhet anbefalingen om rettslig regulering av prioriteringskriteriene i kommunehelsetjenesteloven, sier utvalgsleder Aud Blankholm. 

18.06.2021Legger frem historisk melding for Stortinget

Etter 34 år og flere utredninger om prioriteringer i spesialisthelsetjenesten, kommer nå den aller første for kommunale helse- og omsorgstjenester og offentlig finansierte tannhelsetjenester. – En viktig milepæl, sier Bent Høie, helse- og omsorgsminister (H)

18.06.2021Hevder Nye metoder vekter risiko negativt

Det er motvilje til å ta risiko i vurderinger av nye metoder til innføring i helsetjenesten, hevder konsulentselskap. Beslutningsforums leder tilbakeviser påstanden: – Vi tar ofte på oss risiko ved innføring av nye legemidler.

18.06.2021Vil ha «fast track» for ny behandling

Kreftlegene Arne Kolstad og Alexander Fosså mener at det bør innføres en betinget godkjenningsordning for å gi rask tilgang til nye, lovende kreftbehandlinger i Norge. 

17.06.2021Nye behandlinger aktuelle etter kirurgi

Under årets ASCO presenteres studier på målrettede kreftbehandlinger og immunterapi som etterbehandling for pasientene som får kirurgiske inngrep. Dette setter høyere krav til effektivitet og sikkerhet fordi mange av pasientene kureres med dagens standardbehandling.

17.06.2021Legelisten-saken skal behandles av Høyesterett i november

Saken mellom staten og Legeforeningen er nå berammet.

17.06.2021Ny avtale kan åpne for at flere får tilgang til nye legemidler

Mandag skal Beslutningsforum for nye metoder behandle et forslag om nye vilkår for såkalt «compassionate use» i sykehusene.

17.06.2021Slutter i Dagens Medisin

Markus Moe (46) slutter som ansvarlig redaktør i Dagens Medisin etter ti år i stillingen. 

17.06.2021Nytt «radarpar» vil ha ny debatt om prioritering i helsevesenet

Professor emeritus Reidun Førde og helsepolitiker Sveinung Stensland tar til orde for en ny og mer gjennomsiktig debatt om prioriteringer i helsevesenet. – Vi må skape forståelse for at alle ikke kan få alt.

17.06.2021Dette svarer de om ny prioriteringsmelding

Reidun Førde og Sveinung Stensland vil ha en ny stortingsmelding om prioritering i helsetjenesten. Slik blir utspillet mottatt.

16.06.2021Sliter fortsatt med direktørjakten

Styreleder for Nordlandssykehuset, Odd Roger Enoksen, jakter fortsatt på ny sykehusdirektør.

16.06.2021Oppdatert risikovurdering av Delta-varianten

Folkehelseinstituttet melder at de har oppdatert risikovurderingen om en mulig fremvekst av Delta-varianten av koronaviruset.

16.06.2021Frykter tilbud fra helprivate skal skape større ulikhet

– Samhandling kan ikke bare skje på papiret, råder påtroppende legepresident Anne-Karin Rime.  

16.06.2021Sykehusstreiken er over

Sykehusstreiken er over, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk sykepleierfornbund overfor VG.

16.06.2021Studie: Fant få spor av samhandling

Lege Rune Aakvik Pedersen har undersøkt epikriser om hjerneslagpasienter som ble skrevet ut fra sykehus.

16.06.2021Høyesterett forkastet anken til tvangsinnlagt kvinne

Kvinnen har vært tvangsinnlagt på et aldershjem siden 2018 og ville skrives ut slik at hun kan ta seg «to drammer» før hun legger seg. Men Høyesterett mener inngrepet er nødvendig for å unngå alvorlig helseskade.

15.06.2021Mener studie bekrefter valg av akuttbehandling for bivirkninger

Overlege Pål André Holme ved OUS Rikshospitalet mener flere pasienthistorier nå bekrefter at det er viktig å raskt behandle de som får akutte blødninger etter koronavaksine, med intravenøse immunglobuliner.  

15.06.2021Hovedsykehuset i Innlandet legges til Moelv

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har tatt en beslutning i den langvarige sykehusstriden.

15.06.2021Åpnet Senter for pasientnær kunstig intelligens i Tromsø

Helse Nord er først ut med en strategi for kunstig intelligens. Tirsdag var det offisiell åpning av Senter for pasientnær kunstig intelligens i Tromsø.

15.06.2021Flere godkjente melatonin-tabletter på markedet

Fra i dag kommer det flere størrelser godkjente melatonin-tabletter på markedet. 

14.06.2021Tilsyn med ambulanseflytjenesten: – Alvorlige funn

– Vi ønsker hele tiden å bli bedre og vil iverksette nødvendige tiltak for å sikre en best mulig tjeneste som både pasienter og pårørende kan føle seg trygge på når det er behov for det, sier Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord RHF.

14.06.2021Skotsk studie viste dobbelt så høy risiko for innleggelse av Delta-varianten

Studie publisert i The Lancet viste dobbelt så høy risiko for sykehusinnleggelse ved infeksjon av Delta-varianten av SARS-CoV-2, sammenlignet med Alpha.

14.06.2021Helsetilsynet: – Uforsvarlige ambulanseflytjenester til befolkningen i nord

De regionale helseforetakene har ikke sørget for at pasienter i Nord-Norge med behov for øyeblikkelig hjelp tilbys forsvarlige, koordinerte og helhetlige ambulanseflytjenester, konkluderer Statens helsetilsyn.

14.06.2021Foreslår nytt helseforetak for IKT i Helse Midt

Helse Midt-Norges interne IKT-leverandør kan bli eget helseforetak.

14.06.2021Lager koronasertifikatet for ikke-digitale brukere

Folkehelseinstituttet (FHI) melder at rundt 110.000 personer i Norge ikke kan bruke PC, mobil eller nettbrett.

14.06.2021Vant millionkontrakt på koronaberedskap på Gardermoen

Dr. Dropin vant anbudet med å koronateste og ivareta passasjerer som lander på Gardermoen i sommer. Kontraktsverdien tilsvarer halvparten av selskapets 2019-omsetning hver måned.

14.06.2021UNN-overleger advarer mot samlokalisering

Over 30 overleger ved Psykisk helse- og rusklinikken i ved Universitetssykehuset i Nord-Norge advarer Helse Nord-styret om følgene av å si ja til å samlokalisere klinikken med det somatiske sykehuset i Tromsø.

11.06.2021Slik har Rikslønnsnemnda konkludert om legestreiken

Rikslønnsnemnda har avgitt sin kjennelse om Legeforeningens streik i fjor høst. 

 
Page visits: 11460