Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

18.06.2019Sykehusansatte varsler mistillit til OUS-direktøren

Fagforeningene ved Oslo universitetssykehus varsler om at de ikke lenger har tillit til direktøren, skriver Aftenposten.

18.06.2019Tvang: Fire lover blir til en murstein

Det legges opp til en opprydning og forenkling i regelverket for bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten. Én lov skal erstatte dagens fire. 

18.06.2019– Flere fag må samarbeide om behandlingen

– Informasjonen vi nå får fra genomikken forteller oss om en kompleks situasjon. Dette gjør at vi må samarbeide om å behandle pasienten, sier George Vasmatzis fra Mayo-klinikken.

18.06.2019Tillitsvalgt slakter styreforslaget om nye OUS

– Av de planene vi har sett komme i OUS-prosessen, så er nok denne den dårligste, sier Christian Grimsgaard, konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst for Akademikerne.

18.06.2019Han vil bli Helse Nord-direktør

Det er fire søkere til stillingen som administrerende direktør i Helse Nord RHF.

18.06.201933 varsler på én måned til undersøkelses-kommisjonen

På kort tid har den nyopprettede undersøkelseskommisjonen for helse- og omsorgstjenesten fått mange saker i fanget.

17.06.2019Nei til lungekreftmedisin - ja til brystkreftmedisin

Beslutningsforum sa mandag ja til at en brystkreftmedisin kan tilbys via det offentlige, men avgrenset til en gruppe pasienter.

17.06.2019Drama om OUS i tolvte time

Etter at Helse Sør-Øst direktøren sendte sin anbefaling til styret om at det nye OUS bør bygges på Gaustad og Aker, har tillitsvalgte sykepleiere i helgen jobbet intenst med et alternativt forslag. Konsekvensen kan bli at Aker vrakes – og Ullevål reddes.

17.06.2019Står fast på nye OUS på Gaustad og Aker

Regionssykehus og lokalsykehus på Gaustad, lokalsykehus på Aker – samtidig som Ullevål vrakes: Dette skal styret i Helse Sør-Øst avgjøre på torsdag.

17.06.2019Vil ha obligatorisk screening av eldre kreftpasienter

Geriater Siri Rostoft mener at kreftpasienter i 70-årene bør screenes for «skrøpelighet» før behandling.

14.06.2019Krevende og meningsfylt

At depresjon og selvmord er mer vanlig blant helsepersonell som jobber med kreft enn i andre grupper, må tas på ytterste alvor. Det kan gå på pasientsikkerheten løs. Samtidig er det en berikelse å se hvor mye mot og styrke som bor i den enkelte når livet utfordres.

14.06.2019Kritisk til treg innføring av gentesting

– I dag må jeg stadig oftere si til pasientene at jeg ikke kan tilby den beste utredningen, rett og slett fordi vi ikke tar de nødvendige testene, sier overlege Christian Kersten ved Sørlandet Sykehus.

14.06.2019Slik gentester de i Danmark

Norske David Scheie er overlege i patologi ved Rigshospitalet i København. Han kan fortelle om en helt annen praksis enn onkologene som jobber i Norge.

14.06.2019Slår alarm om mangel på gentesting

Etter verdens største konferanse for kreftforskning kommer ledende norske onkologer – fra flere store sykehus – med følgende brannfakkel: Fraværet av gentesting er et massivt hinder for persontilpasset medisin i Norge.

14.06.2019– Ikke godt nok forberedt

Helseminister Bent Høie forteller at de regionale helseforetakene jobber med å etablere en infrastruktur for presisjonsdiagnostikk.

13.06.2019Vil vite om barn får riktig hjelp i pakkeforløp for psykisk helse

Pakkeforløpene for psykisk helsevern barn og unge er nylig startet. Men så langt har man ikke kunnskap om behandlingseffekten i BUP på gruppenivå.

13.06.2019Høie forsvarer lederavtalen

Helseminister Bent Høie (H): - Dette er en gammel avtale som er et resultat av forhandling mellom partene innenfor de rammene som var den gangen

13.06.2019Krever full gjennomgang av lederavtale

S tortingspolitikere reagerer kraftig på tilleggsavtalen til direktør Herlof Nilssen i Helse-Vest. Kjersti Toppe (Sp) krever full gjennomgang, og mener lovligheten og prinsippene i avtalen må vurderes.

13.06.2019Helsetoppenes mange gode avtaler

Alle de fire RHF-direktørene har høy lønn og gode avtaler. Administrerende direktør Herlof Nilssen i Helse Vest RHF tjener mest, har de beste avtalene – og får i tillegg 664.000 kroner på til sammen fem ulike styreverv. Han får også beholde lønn og alle godene hvis det regionale helseforetaket legges ned.

12.06.2019Immunterapi bremset diabetes-debut

Immunhemmende behandling forsinket progresjon til diabetes type 1 hos høyrisikopasienter, viser en ny studie.

12.06.2019Trekker søknad om ALS-medisin

Selskapet bak en ny ALS-medisin trekker søknaden om å få legemidlet godkjent i Europa.

12.06.2019Savner unge kolleger på ASCO

Overlege Katarina Puco mener det er manko på unge leger på ASCO og skulle gjerne ha sett flere unge deltakere fra Norge.

11.06.2019Første fellesnordiske legemiddel-vurdering er klar

For første gang har Norge, Sverige og Finland gjort en felles helseøkonomisk vurdering av et legemiddel.

10.06.2019Trapper opp sykehusstreiken

YS og LO tar ut 177 nye medlemmer i streik. De sykehusansatte streiker for at også de i små stillinger skal få pensjon.

07.06.2019Åpnet studie-poliklinikk for pasienter med benmargskreft

Nordens største forskningssenter på benmargskreft har fått et sted å være.

07.06.2019Stemmer ned opposisjonens tiltak mot legemiddelmangel

Regjeringspartiene stiller seg fredag ikke bak opposisjonspartienes innstilling til ti tiltak for å redusere sårbarhet ved legemiddelmangel.

07.06.2019Kunnskap om gen-risiko kan endre faktisk risiko

Bare det å bli fortalt at man har en genetisk risiko for fedme eller lavere treningskapasitet, kan endre en persons fysiologi, viser en amerikansk studie.

07.06.2019– Bruken av biotilsvarende må bli «biogenerisk»

– I praktisk bruk må vi se på biotilsvarende legemidler som generiske legemidler.

06.06.2019Disse skal lede Legeforeningen

Legepresident Marit Hermansen ble gjenvalgt som president i Legeforeningen enda en gang. Med seg får hun et helt nytt sentralstyre.

06.06.2019Reagerer på legemiddel-forsinkelser

Høyres Sveinung Stensland mener ny praksis fra Beslutningsforum hindrer rask tilgang til nye legemidler, og ber partikollega og helseminister Bent Høie redegjøre.

05.06.2019Frykter å stå uten ambulansehelikopter

– En nasjonal kapasitetsutfordring knyttet til ambulansehelikoptre, varsler UNN-direktøren.

05.06.2019Skal se på tall i OUS-utredning etter kritikk

– Oslo universitetssykehus har lagt frem feil tall, mener Eilif Holte og Rolf Kåresen.

05.06.2019– Samhandling er blitt et svarteperspill

– Diskusjonen handler om hvilket budsjett pasienten skal på, mener samhandlingslege Svein Kjosavik.

05.06.2019Halvparten mener digitalisering ikke gir mer pasientkontakt

I en undersøkelse svarer over halvparten av helsepersonellet at økt satsing på digitale verktøy ikke frigjør tid til mer pasientkontakt.

04.06.2019Sterkt kritisk til at ferske leger ansettes som «postleger»

– Det er nå et desperat arbeidsmarked for dem som ikke får LIS1, sier nyvalgt leder for Yngre legers forening, Kristin Utne.

04.06.2019Stor sarkomstudie: Ikke færre tilbakefall med stråling før operasjon

Pasienter med bløtvevssarkomer i bakre bukvegg har ikke bedre effekt av å få stråling i forkant av kirurgi, viser ny studie. Men det er mulig at enkelte subgrupper kan ha en effekt.

04.06.2019Gynkreft: – Kan spare kvinner for cellegift

Funn lagt frem på ASCO kan være positivt nytt for kvinner som rammes av gynekologisk kreft.

04.06.2019Slagmedisiner tas av markedet – 32.000 pasienter rammes

32.000 pasienter kan rammes når legemiddelfirmaet Boehringer Ingelheim slutter å produsere legemidler som brukes til behandling av hjerneslag.

04.06.2019Én million kroner til kampanje mot overbehandling

Legeforeningens «Kloke valg»-kampanje får én million kroner.

03.06.2019Genfeil-funn: – Kan bety at flere bør vurderes for kirurgi for tarmkreft

Tarmkreft-pasienter med spredning til bukhinnen som har BRAF-mutasjon kan ha en bedre prognose enn fryktet, viser en ny norsk studie.

03.06.2019– Vi er nødt til å vurdere pasientene med gensekvensering

Melanom, lungekreft og ASCO-oppsummering er temaer for denne sendingen fra Chicago.

03.06.2019– Spennende data på brystkreft

Per Eystein Lønning og Hans Petter Eikesdal redegjør for status på brystkreft fra ASCO.

03.06.2019Advarer mot kommunehelse-forfall

– En svekket kommunehelsetjeneste vil gå ut over de svakeste, advarer legepresidenten, som tirsdag samler sine medlemmer til landsstyremøte.

03.06.2019Eggstokk-kreft: – Vil ha stor betydning hvis man kan spare pasienten for cellegift

Pasienter med eggstokk-kreft som får tilbakefall må vanligvis gjennom mange runder cellegift, men en ny nordisk studie tyder på at det kan være mulig å redusere bruken av cellegift.

03.06.2019Norsk studie valgt ut som «én av fem» i presse-programmet

Åsmund Avdem Fretland ved OUS Rikshospitalet presenterer funn om kikkhullskirurgi – og skal bli grillet på pressetreff på ASCO.

03.06.2019– Kikkhullskirurgi er i sum bedre enn åpen leveroperasjon

En stor studie gjennomført av forskere ved Rikshospitalet viser at pasienter som opereres med kikkhullsoperasjon lever like lenge etter operasjon som dem som gjennomgår en åpen operasjon. Sammenlagt med andre positive effekter er det ikke tvil om hvilken metode som er best, mener forsker og overlege Åsmund Avdem Fretland.

03.06.2019Skal kalkulere legemiddel-usikkerhet

Målet med PRECISE-studien er å utvikle nye helseøkonomiske metoder for bedre å håndtere usikre data i persontilpasset medisin.

03.06.2019Medisinstudenter trives dårligere enn før

En studie har undersøkt tilfredsheten blant medisinstudentene i 2015 sammenlignet med for 20 år siden.

03.06.2019Plenary session: – Skuffende for sarkom og pankreas-kreft

Nyheter inn GI-kreft, prostata og sarkom er sluppet på ASCO. Hør ekspertenes dom i DM TV ASCO.

 
Page visits: 2704