Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

23.10.2020Stanser all planlagt aktivitet ved Hammerfest sykehus

Det innføres innleggelsesstopp ved Hammerfest sykehus.

23.10.2020Sykepleierne og KS møtes til mekling i slutten av november

20. november skal KS og Norsk Sykepleierforbund møtes til mekling, etter at sykepleierne avslo resultatet av årets forhandlinger. – Løsningen avhenger av reell profil eller tiltak som ivaretar kommunenes behov for å rekruttere og beholde livsnødvendig kompetanse, sier forbundsleder Lill...

23.10.2020Ser på nye kriterier for operasjon av tykktarmskreft

– Vi kan ikke redusere problemet til å kun dreie seg om et tak på antall inngrep, sier leder av Fagrådet for kvalitetsregisteret for tykk- og endetarmskreft, Hartwig Kørner. Kreftregisterets Giske Ursin er nå spent på om fagmiljøene vil komme med tydeligere krav.

23.10.2020– Kan ikke binde behandlere på hender og føtter

Det er ikke mulig å pålegge behandlere å informere om at de ikke har oppgjørsavtale, mener Høyre.

23.10.2020Varsler nye nasjonale tiltak neste uke

– Jeg er bekymret, sier statsminister Erna Solberg om smittesituasjonen.

23.10.2020Vil at helsepersonell som mangler oppgjørsavtale skal ha plikt til å opplyse pasientene

I forbindelse med endringer i folketrygdloven om krav til direkte oppgjør, vil Nicholas Wilkinson (SV) pålegge spesialister og andre fagfolk som ikke har avtale om direkte oppgjør, om å opplyse pasientene om det.

23.10.2020Satser millioner på desentralisert tilbud til nyrepasienter

I Finnmark får 20 pasienter dialyse fordelt på seks behandlingssteder. Den desentraliserte organiseringen har en åpenbar kostnad, men medisinsk fagsjef Harald G. Sunde mener nytteverdien er større.

22.10.2020Når sykehus-prosjekter kuttes, må direktører være ærlig på hva som skjer

Det inngir ikke tillit når direktører i spesialisthelsetjenesten kaller spader for graveredskap.

22.10.2020Ble utfordret om ansattes motstand mot sykehusplaner

OUS-ledelsen fikk mange spørsmål om høy temperatur og intern uenighet da planene for Nye Oslo universitetssykehus var oppe til diskusjon i styret i Helse Sør-Øst.

22.10.2020Nye MS-pasienter skal få rituksimab eller okrelizumab i Bergen

Haukeland universitetssjukehus starter nå en studie som skal gi pasienter med multippel sklerose (MS) okrelizumab eller rituksimab.

22.10.2020Fire sykehusprosjekter kuttet med fem milliarder

Fire sykehusprosjekter har samlet blitt kuttet med 5,2 milliarder kroner og 72.211 kvadratmeter – fra behovene ble identifisert og frem til endelig prosjekt.

22.10.2020Første norske pasient får CAR-T-behandling mot benmargskreft

Denne uken får norske pasienter med benmargskreft for første gang såkalt CAR-T-behandling.

21.10.2020Ekstra ambulansefly på vei til Finnmark

Flere ekstra ambulansefly kommer nå til Finnmark for å være i beredskap for å transportere pasienter. Onsdag er et dansk ambulansejetfly på beredskap i Alta, og to til kommer neste uke og uken etterpå.

21.10.2020Selskap anslår å kunne søke FDA-godkjenning for koronavaksine i november

Legemiddelselskapet Pfizer anslår at de vil ha sin covid-19-vaksine klar til å søke amerikanske legemiddelmyndigheter om godkjenning den tredje uken i november.

21.10.2020Kun ett selskap ga tilbud på nye Smittestopp

Da Folkehelseinstituttet og Norsk helsenett gjennomførte anbud på å lage den nye Smittestopp fikk de kun tilbud fra en danskeid aktør. – For kort tid på å skaffe riktig folk og stor omdømmerisiko, sier CTO i norskeide Bouvet.

21.10.2020Mener Legeforeningen nå bærer ansvaret for liv og helse

– Først og fremst må jeg bare beklage at man går til konflikt, sier Tor Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS.

21.10.2020Vil streike i solidaritet med distriktsleger: - Det er ikke meningen å sette pasienter i fare

Legeforeningen tar ut leger i streik i storbyene, til tross for at de mener problemene er størst i de små kommunene. 

21.10.2020Tar ut leger i streik i fem byer

Legeforeningen tar ut 23 leger i Tromsø, Trondheim, Narvik, Bergen og Stavanger  i streik fra og med mandag.

21.10.2020Enighet i sykepleiernes lønnsoppgjør i sykehusene

Norsk Sykepleierforbund og Arbeidsgiverforeningen Spekter er enige om lønnsoppgjøret i sykehusene.

21.10.2020Studie viste nedgang i gjennomsnittlig fødselsvekt

Resultater fra Den norske mor-, far- og barnundersøkelsen (MoBa) fant at fødselsvekten hos nyfødte gikk ned, dersom mor brukte cannabis langvarig.

20.10.2020OUS-styret sa ja til å starte forprosjekt for nye sykehus

Tirsdag kveld tok styret i Oslo universitetssykehus stilling til om sykehuset bør gå starte forprosjekt for nye sykehus. Styreflertallet gikk inn for å ta planene videre, til tross for motstand fra ansatterepresentantene.

20.10.2020Dansk firma skal lage den nye Smittestopp-appen

Selskapet Netcompany skal utvikle den nye digitale smittesporingsappen til Folkehelseinstituttet. 

20.10.2020«Ulydig» kontrollgruppe overrasket i norsk studie

En treningsivrig kontrollgruppe gjorde at NTNU-forskere fikk litt trøbbel med å tolke resultatene av en ny studie.

20.10.2020Skal gi råd til FHI om hvem som bør få koronavaksinen først

En rekke eksperter skal gi råd om hvem som bør få vaksine mot covid-19 først.

20.10.2020Varsler midlertidige vaksineresultater i november fra russisk vaksine

Det russiske Gamaleya instituttet varsler at de vil slippe midlertidige data om vaksinen Sputnik V i november.

20.10.2020Utvider fritak for fraværsattest til høsten 2021

Regjeringen vil fortsette å la elever i videregående skole slippe å levere fraværsattest fra lege frem til skoleåret er omme.

20.10.2020Foreslår nasjonalt senter for farmasøytisk produksjon

I en fersk rapport foreslår The Life Science Cluster å etablere et nasjonalt senter for farmasøytisk produksjon. Nå håper de Stortinget vil sette av ti millioner kroner til en utredning i behandlingen av statsbudsjettet.

19.10.2020Lei av omkamper – støtter sjefen

– Før eller siden må man sette strek. Man kan ikke ha omkamp på omkamp, sier avdelingsleder Dag Jacobsen ved Medisinsk intensivavdeling om sykehusutbyggingen i Oslo.

19.10.2020Han var selv en motstander – nå vil sykehussjefen ta prosessen videre

– Vi kan ikke stoppe opp fordi dette er komplisert, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth ved Oslo universitetssykehus (OUS).  

19.10.2020–  Særlig Høyre og Arbeiderpartiet som er problemet

Stortingsrepresentant Jan Bøhler er kritisk til sitt tidligere partis standpunkt i saken om nye sykehus i Oslo. Nå håper han gamle partikamerater vil tenke seg om på ny.

19.10.2020Sykepleierne sier nei til KS-oppgjør

Norsk sykepleierforbund sier nei til resultatet etter forhandlingene med KS. En eventuell streik kan først starte første uken i november. 

19.10.2020Advarer mot å gå videre med sykehusplaner: – Det fremstår veldig fragmentert

Ansatteorganisasjoner er kritiske til anbefalingen om å gå videre med dagens plan om utvikling av nye sykehus i Oslo.

19.10.2020Legene må melde fra om hvem de vil ta ut i streik innen onsdag

Snart går fristen ut for at Legeforeningen må melde inn hvor mange og hvilke leger som blir tatt ut dersom det blir streik i kommunene. KS varsler at de oppretter en døgnbemannet telefontjeneste for kommunene fra fredag.

19.10.2020Statens legemiddelverk kjøper ny digital plattform til nesten 200 millioner

Legemiddelverket går til innkjøp av en ny digital plattform. – Dette er en digital milepæl og kan bli historisk for Legemiddelverket, sier direktør Audun Hågå.

19.10.2020Den nye appen skal også hete «Smittestopp»

Folkehelseinstituttet melder at navnet Smittestopp gikk av med seieren i navnekonkurransen om den nye appen. – Det som er viktig nå fremover er å synliggjøre at dette er en helt ny og annen app enn den forrige, sier Gun Peggy Knudsen i FHI.

19.10.2020Styrebehandler nytt storsykehus – anbefaler oppstart av forprosjekt

Både styret i Oslo universitetssykehus HF og styret i moderforetaket Helse Sør-RHF har Nye OUS på sakslisten uken som kommer.

19.10.2020Første ebola-behandling godkjent: – En kjempestor nyhet

De amerikanske legemiddelmyndighetene (FDA) har godkjent det første legemiddelet noensinne til behandling av pasienter med ebola. – Dette er kjempestore nyheter, sier Monica Thallinger, barnelege.

17.10.2020Helsepersonell strømmer til Hammerfest: – En fantastisk dugnad

Hammerfest sykehus har 60 ansatte i karantene. For å få dekket opp vaktene i helga, ble intensivpersonell fløyet opp med ambulansefly. – Helt fantastisk, sier Siri Tau Ursin, direktør ved Finnmarkssykehuset.

16.10.2020Trekker forslaget om e-helselov

Kritikken mot den nye e-helseloven var massiv. Nå trekkes lovforslaget tilbake, melder regjeringen fredag. – Strålende nyheter, sier Oslos helsebyråd.

16.10.2020Nå skal lagmannsretten ta stilling til Legelisten

Siste frist for Legeforeningen og Staten til å si sitt om Legelisten.no i ankesaken om nettstedet går ut i dag. Nå skal Borgarting lagmannsrett vurdere om det er greit å publisere anonyme kommentarer om leger på nett. – Vi har store forhåpninger, sier leder Nils Kristian Klev i Allmennlegeforenin...

16.10.2020Anbudsfrist for ny smitte-app på mandag

Mandag går anbudsfristen ut for den nye appen for smittesporing. Da offentliggjøres også resultatet av navneavstemningen.

16.10.2020Studie: Remdesivir virker ikke

De nye resultatene fra WHO-studien Solidarity viser at medikamentet remdesivir ikke fører til at flere overlever alvorlig covid-19-infeksjon: – Det er alltid synd å komme med nyheter om at medisiner ikke virker, sier John-Arne Røttingen. 

16.10.2020Ansatte koronasmittet, sykehuset er i rød beredskap

Fem ansatte ved Hammerfest sykehus har testet positivt på covid-19. Man vet ikke hvor smitten kommer fra. Sykehuset setter planlagt behandling på vent, bortsett fra kreftbehandling. 

16.10.2020Analyse: Symptomer på covid-19 er en dårlig markør for faktisk smitte

En britisk befolkningsundersøkelse viser at tre av fire ikke har symptomer på covid-19 når de tester positivt.

15.10.2020Helse Nord-sjefen: – Dette har ikke vært noen enkel beslutning

Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord, står fast på at det nå var nødvendig å gripe inn overfor Helgelandssykehuset: – Å sikre et forutsigbart og likeveldig tilbud til en pasientgruppe som er i en alvorlig situasjon veide tyngst.

15.10.2020KS om Legeforeningen: – Veldig skuffet

Tor Arne Gangsø i KS er skuffet over at Legeforeningen velger å gå i konflikt og spør seg om det finnes leger som kun vil ha hjemmesittende vakt.  

15.10.2020Fikk samme spørsmål om Akson tre ganger – svarte ikke

Tre ganger ba Kjersti Toppe (Sp) helseministeren svare på hvem som har tatt beslutningen om å unnlate ekstern høring av Akson, det omstridte kommunale journal- og samhandlingsprosjektet som planlegges.

15.10.2020Norske forskere publiserer studie på nylig patentert biomedisinsk teknologi, utviklet ved OUS

Onsdag publiserte forskningsgruppen til molekylærbiolog Jan Terje Andersen en artikkel i det velrennomerte tidsskriftet Science Translational Medicine på såkalt «superalbumin».

15.10.2020– Ordningen er direkte «anti-rekrutterende»

Legene vil ha en maksgrense på syv timer aktiv vakt for fastlegene. Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen mener dagens legevaktordning er et hinder for å få inn nye fastleger.

15.10.2020Sykehusansatte: – Vi er sjokkert og forbannet

Ansatte ved Helgelandssykehuset Mo i Rana varsler mistillit mot Helse Nord dersom styret onsdag vedtar å flytte alle planlagte tarmkreftoperasjoner til Bodø. Men selv om det er sendt flere bekymringsmeldinger til styret om arbeidsmiljøet, så avviser sykehusansatte at de har et dårlig arbeidsmiljø...

 
Page visits: 8242