Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

11.10.2019Norges første spesialist i akutt- og mottaksmedisin

Helsedirektoratet har til nå godkjent 13 spesialister i akutt- og mottaksmedisin. Først ut var Jørn E. Rasmussen ved Drammen sykehus.

11.10.2019Mandag starter rettsaken mellom ELTE-studentene og staten

Psykologistudentene fra Eötvös Loránd University (ELTE) har gått til gruppesøksmål mot staten og Helse- og omsorgsdepartementet. Saken skal opp i Oslo tingrett 14. oktober.

11.10.2019– Det som beskrives er ikke greit

Kommunikasjonsdirektøren var til stede på møtet og forteller hva han mener om meldesituasjonen på OUS.

11.10.2019Oppfordrer leger til å sende avvik utenom ledelsen

De tillitsvalgte på OUS forteller flere historier om dårlig håndtering fra ledere ved alvorlige hendelser, hvor historier blir endret på.

11.10.2019Immunterapi-saken: – Vil ikke bli anklaget for uforsvarlig helsehjelp

Helse Stavanger har valgt å fortsette behandlingen av en kreftpasient som selv har betalt for immunterapi privat og fått dokumentert at behandlingen virker.

10.10.2019– Jeg har sluttet å rapportere

Det sa en av de mange legene som var på et allmøte for leger ved OUS om varslingsrutinene ved sykehuset, torsdag ettermiddag.  

10.10.2019Stortingspolitikere krever redegjørelse om IT-prosjekter

Helsepolitisk talsperson for Ap, Ingvild Kjerkol, krever at Stortinget får årlige orienteringer om IT-prosjektet Akson – felles kommunal journal - som planlegges nå.

10.10.2019Klart for Gaustad-lån - Sp varsler omkamp

Regjeringen gir lån til planene om nye Oslo universitetssykehus i statsbudsjettet for 2020. Men Senterpartiets Kjersti Toppe er misfornøyd og varsler mulig omkamp.

10.10.2019Forsvarer OUS-rutiner

OUS-ledelsen avviser påstandene fra tillitsvalgte om at sykehusets rutiner for varsling og håndtering av uheldige hendelser går på legenes rettsikkerhet løs.

10.10.2019FHI: Snusbruken øker blant tidligere ikke-røykere

Snus kan ha en rekke helseskadelige effekter for brukerne konkluderer Folkehelseinstituttet i den siste rapporten om snus.

09.10.2019– Hadde vi ikke hatt regelen hadde situasjonen vært en annen

Helseminister Bent Høie (H) mener Den gylne regel har forhindret at somatikken har spist for mye av ressursene av psykisk helse og rus.

09.10.2019Ber regjeringen stanse nedbyggingen av psykisk helsevern

–  Nedbyggingen av døgnplasser i psykiatrien må stanse.

09.10.2019Helse Sør-Øst: – Vi skylder innbyggerne løsninger så snart som mulig

– Det er et stort prosjekt som skal løfte hele primærsektoren. Generelt er jeg skeptisk til kjempeprosjekter.

09.10.2019KS: – Velger å misforstå om kommunal journal

–  Vi kjenner også på utålmodigheten med å komme videre. Samtidig er det viktig at det lages en realistisk plan for hvordan vi går videre i fellesskap. 

09.10.2019Refser gigantisk IT-prosjekt

I 2015 lovte regjeringen at det skulle bli en slutt på gigantiske IT-prosjekter. Nå planlegger Direktoratet for e-helse et av Norgeshistoriens største IT-prosjekt. Flere aktører i Helse-Norge reagerer på planene.

09.10.2019Direktoratet: – Kjenner oss ikke igjen

– Flere av påstandene fra DIPS og IKT Norge kjenner vi oss ikke igjen i, sier Karl Vestli, divisjonsdirektør for strategi og portefølje i Direktoratet for e-helse. 

09.10.2019Legeforeningen: – Føles veldig rart at man ikke gjør det enkleste først

– Det har gått syv år siden «Én innbygger – én journal» ble lansert, konstaterer Legeforeningen.

08.10.2019Mangel på tramadol

Statens legemiddelverk melder om mangel på det smertestillende legemiddelet.

08.10.2019Økt dødelighet etter kreftoperasjon på små sykehus

Sykehus som utfører få nyrekreft-operasjoner har høyere dødelighet enn sykehus som utfører mange slike inngrep årlig, viser en studie.

08.10.2019UNN-ledere med varsko om psykisk helsevern

Fire ledere innen psykisk helsevern ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sier situasjonen i psykisk helsevern ved sykehuset er kritisk.

07.10.2019Spikeren i kisten for Ullevål – eller?

Det er ikke sikkert at siste ord er sagt i striden rundt Oslo universitetssykehus. For selv om dagens statsbudsjett etter alle solemerker blir vedtatt, vet ingen hvem som sitter med makten om to år.

07.10.2019Forskertrio får nobelprisen

Nobelprisen i medisin 2019 går til William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza.

07.10.2019Tillitsvalgt om OUS: Hadde håpet å bli hørt

– Jeg opplever at det har gått prestisje i dette prosjektet, og at man skal gjennomføre det uten å tenke på de manglene som blir avdekket, sier RHF-tillitsvalgt Christian Grimsgaard.

07.10.2019– Spørsmålene om Ullevål er besvart

Helseminister Bent Høie mener ikke det mangler informasjon om Ullevål-alternativet når Regjeringen nå gir lån til sykehus på Gaustad.

07.10.2019– Tannløst budsjett

Allmennlegeforeningen ser mørkt på fremtiden i lys av statsbudsjettet.

07.10.2019Her er helsetallene i budsjettet

Her er noen av de største bevilgningene i årets statsbudsjett.

07.10.2019Går for Gaustad

Regjeringen foreslår en låneramme på drøyt 29 milliarder kroner.

05.10.2019Innfører nasjonalt nettverk for Parkinsons

Suksessordningen ParkinsonNet skal styrke oppfølgingen av pasienter med Parkinsons sykdom i hele landet. 

04.10.2019Engelske myndigheter sier nei til ny migrenemedisin

NICE i England sier nå nei til å innføre erenumab (Aimovig) for migrene.

04.10.2019Industriens tre krav i striden om Compassionate Use

Legemiddelindustrien og de regionale helseforetakene forhandler om vilkårene for bruk av legemidler før markedsføringstillatelse. 

03.10.2019Storbritannia forbyr eksport av flere legemidler

Etter en rekke forespørsler om parallellimport av legemidler fra Norge til Storbritannia, forbys nå eksport av flere legemidler ut fra de britiske øyer.

03.10.2019373 millioner kroner til e-helse

Pengene skal sikre drift og vedlikehold av nasjonale e-helseløsninger i kommuner og helseforetak, det skal etableres et standardisert språk for elektroniske journalsystemer, og helsedata blir lettere tilgjengelig.

03.10.2019Kirurgsjef ut mot Helse Vest: Mener kreftoperasjoner bør sentraliseres

– Helse Vest har valgt å se bort fra alle faglige råd, sier kirurg og avdelingssjef Christian Beisland ved Haukeland universitetssjukehus. Han råder nyrekreftpasienter til å velge behandling i Bergen eller Stavanger.

03.10.2019Får etterlønn i 12 måneder

Den avgåtte direktøren for Helse Nord-Trøndelag får sluttpakke.  

02.10.2019Ny elektrosjokk-forskning forkaster tidligere teori

I en ny studie viser bergensforskere at elektrosjokk-behandling mot depresjon virker på flere områder i hjernen.

02.10.2019Direktøren for Helse Nord-Trøndelag trekker seg

Administrerende direktør Torbjørn Aas fratrer sin stilling umiddelbart. Årsaken er langvarige samarbeidsutfordringer.

02.10.2019Planlegger ny syvårig legeutdanning for «IT-leger»

Ved NTNU planlegges nå en ny legeutdanning over syv år – der legene også blir IT-kyndige.

01.10.2019– Vi har ropt høyt og lenge om volden - dere har bare ikke hørt det

– Det har vært ropt høyt fra Sametinget for lenge siden og ved flere anledninger om denne situasjonen. Dere har bare ikke hørt det.

01.10.2019Førde og Haugesund beholder bryst- og nyrekreftkirurgi

Helse Førde og Helse Fonna får beholde bryst- og nyrekreft-kirurgi til tross for at de ikke oppfyller krav til antall operasjoner og har for få kirurger. Det bestemte styret i Helse Vest mandag.

01.10.2019Legeledere om Tinder-bruk: – Må være sin rolle bevisst

Lederne av medisinstudentene og Yngre leger forening oppfordrer leger til varsomhet på Tinder.

01.10.2019Milepæl for norsk kreftstudie

Studien på medikamentet Bemcentrinib er godt tolerert av pasientene og har fått klarsignal for å inkludere flere pasienter.

30.09.2019Norske kreftleger vil ikke vente lenger

To av Norges fremste krefteksperter forventer nasjonal handling for persontilpasset medisin til kreftpasienter. – Det settes bare ned nye komiteer som et slags treneringsarbeid i stedet for å gjøre noe, sier professor og overlege Hans Petter Eiksedal. 

30.09.2019Mye om biomarkører i blod på kongressen

Spennende nytt innen kolorektalkreft og hvordan man leter etter biomarkører i blodet fra ESMO.

30.09.2019Luftambulanse-situasjonen: – Forventer at Helse Nord følger opp

–  Jeg forventer at Helse Nord RHF følger opp bekymringene rundt regularitet og responstid som kan påvirke forsvarligheten i tjenesten.

30.09.2019Diskuterer nytt INSPIRE-prosjekt i gangene på ESMO

Onkologene og legemiddelindustrien har møttes under kreftkongressen ESMO for å diskutere en mulig ny indikasjon under INSPIRE-prosjektet, i Kreftregisteret.

30.09.2019Norsk poster om biomarkører for lungekreft-pasienter med plateepitelkreft

Studie fra OUS søker å finne gensignaturer på plateepitelkreft i lungene. For øyeblikket finnes få markører.

30.09.2019Helfo-kampanjen – en bommert

Timing er alt, heter det. Derfor kommer Helfos kampanje om takstbruk blant fastleger i beste fall på et klossete tidspunkt.

30.09.2019Leger reagerer på Helfo-brev om tidsbruk

– Samtidig som fastlegeevalueringen viser at pasientene etterlyser mer tid med pasientene, signaliserer helsemyndighetene at legene må bruke mindre tid på pasientene.

29.09.2019God effekt av kombinasjon for malignt melanom

God effekt av kombinasjonsbehandling for melanom og lungepasientene presentert under ESMO – og en oppdatering på norsk forskning på mulige mål for persontilpasset medisin.

29.09.2019Flere nordmenn i ilden under årets kongress

Mange norske kreftleger har muntlige presentasjoner og postere under årets kongress – blant annet på stråleterapi og unge kreftoverlevende.

 
Page visits: 3722