Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

20.08.2019Slik svarer Høie om spesialist-sykepleierne

– Det vil være opp til den enkelte kommune hvilke oppgaver, ansvar og roller en sykepleier med masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleier skal ha, sier Bent Høie.

20.08.2019Beslaglegger store mengder tramadol

– Økningen i opioidholdige legemidler gir grunn til bekymring, sier leder ved seksjon for narkotikaanalyse i Kripos.

20.08.2019– Fortsatt lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier i Norge

Norge har lav forekomst av  resistente bakterier sammenlignet med mange andre land.

19.08.2019SLV: Mangel på Piperacillin/Tazobactam

Statens legemiddelverk ber sykehusene umiddelbart redusere bruken av Piperacillin/Tazobactam med 50 prosent.

19.08.2019Søker til direktørstillingen i Helse Nord trekker seg

Andreas Moan trekker sin søknad til stillingen som administrerende direktør i Helse Nord RHF.  

19.08.2019Hyppig bruk av sosiale medier påvirker unge jenters psykiske helse

Jenter som er ofte på sosiale medier har mer psykiske plager enn jenter som ikke er så ofte på nett. Årsakene er primært nettmobbing, mindre søvn og mindre fysisk aktivitet. Det viser en ny undersøkelse.

18.08.2019Danmark: Forsøk med rehabilitering av brystkreftopererte i kommunen

I København kommune får kvinner som er operert for brystkreft tilbud om rehabilitering, og en undersøkelse viser at effekten er positiv for mange av kvinnene. I Norge er det ulik tilgang til rehabilitering, sier Kreftforeningen.

16.08.2019Vil ha undersøkelse av rehabilitering etter hjerneslag

Tre brukerforeninger ber Riksrevisjonen gå gjennom oppfølgingen av hjerneslag-rammede.

16.08.2019Gunnar Bovim slutter som NTNU-rektor

Bovim gir seg som rektor ved NTNU etter seks år.

16.08.2019Mangel på to legemidler til

Statens legemiddelverk (SLV) melder om mangel på medikamenter for behandling av kviser og hyppig vannlating.

16.08.2019EMA gir klarsignal for ny cannabismedisin: – Ingen vidunderkur, sier professor

Den plantebaserte medisinen anbefales til bruk ved to sjeldne former for alvorlig epilepsi.

15.08.2019Lege anmeldt etter å ha vist personopplysninger på Facebook

I Sverige er en lege politianmeldt etter å ha delt en film med pasienters personopplysninger.

15.08.2019Inkluderer nederlandske pasienter i stamcellestudien

Nå starter studien på stamcelletransplantasjon av MS-pasienter opp i Nederland, forklarer Lars Bø, som leder studien.

15.08.2019Splittet om utredning av sykehussammenslåing i nord

Helsekomiteens leder Geir Jørgen Bekkevold (Krf) og komitemedlem Carl Erik Grimstad (V) har ulik oppfatning av utredningen om sykehussammenslåing i nord.

14.08.2019Mangel på enda flere legemidler

Statens Legemiddelverk (SLV) melder om ny mangelsituasjon på tre ulike medisiner.

14.08.2019Vil ha «forståelig» avklaring om spesialistsykepleiere og leger

Helse- og omsorgskomiteens Kjersti Toppe (Sp) ønsker at helseministeren svarer på hvem som skal gjøre hva.

14.08.2019Fagfolk positive til klamydiavaksine

En vaksine mot klamydia er for første gang testet ut på mennesker. – Dette er et lite, men positivt skritt, sier avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

13.08.2019Har sammenlignet lungekreft- behandlingstilbudet i Europa

En ny studie har sammenlignet tilbudet til lungekreftpasienter i 11 europeiske land. – Norge scorer bra, men kan gjøre det bedre på flere områder, sier forsker Mary Bussell.

13.08.2019– Fastlegekrisen er langt mer alvorlig nå

Fastlege Tor Magne Johnsen advarer mot at man «evaluerer seg i hjel» mens fastlegeordningen forvitres.

13.08.2019Over 80 kreftpasienter behandlet ved Aleris i år – de fleste betaler selv

– Stadig flere hører om oss, blant annet fra andre pasienter som har hatt nytte av behandling her og ikke minst fra mine kolleger i det offentlige som ikke kan tilby det samme som oss, sier lege Øystein Henske Flatebø ved Aleris Kreftsenter.

13.08.2019Se helsedebatten fra Arendalsuka

Med en fastlegeordning i krise frykter mange at komunehelsetjenesten kollapser.

13.08.2019– Industrivennlig politikk gagner pasientene

– Man trenger ikke være pro farmasøytisk industri for å være for en industrivennlig politikk. Gevinsten går hovedsakelig til pasientene.

13.08.2019Lancet-gruppen vil ha større mangfold

Redaktørene i Lancet-tidsskriftene vil fra nå av ikke delta i panelsamtaler med utelukkende mannlige deltakere.

12.08.2019– Mat trenger ikke være sykt vanskelig

Mat handler om mer enn kalorier, næringsstoffer og flate mager, sier matminister Olaug Bollestad, som slår et slag for «vanlig mat».

12.08.2019FDA melder om manipulasjon av data for nytt SMA-legemiddel

Den amerikanske legemiddelmyndigheten FDA skriver at de har fått beskjed fra legemiddelprodusenten av medikamentet om et datamanipulasjonsproblem i dyrestudiene på Zolgensma.

12.08.2019– Ineffektive IKT-system det største hinderet for legene

–  Man skulle ha borret mer i kompetansen til styremedlemmene i helseforetakene, sier Therese Johnsen, ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen gjennom 25 år.

12.08.2019Forventer ny vurdering av MS-medisin

Legemiddelprodusenten Roche opplyser at de har gitt et nytt tilbud på MS-medisinen Ocrevus.

09.08.2019– Fortsatt mye som er uklart

Legeforeningen etterlyste onsdag en avklaring fra helseminister Bent Høie på hva de nye spesialist-sykepleierne i allmennmedisin skal gjøre og ikke gjøre. Bakgrunnen er at de frykter at sykepleiere med master i klinisk allmennsykepleie (AKS) skal overta legeoppgaver. – Vi har ikke foreslått...

09.08.2019Spesialist-sykepleiere ble «minileger» i Australia

Fastlege Bjarte Sørensen frykter dette kan bli situasjonen også i Norge.

09.08.2019En av fem pasienter ble sendt med back up-løsning i juli

Rundt 20 prosent av pasientene i luftambulansetjenesten fikk innleid eller annen transport i sommer. Regnestykket for kostnadene er enda ikke klart.

08.08.2019Mener kritikerne «ser spøkelser på høylys dag»

– Det må være mulig å utvikle sykepleierrollen uten at det oppfattes som en trussel mot leger, sier helseminister Bent Høie om sykepleier-striden.

08.08.2019Nye metoder har mottatt fullstendig metodevurdering av MS-legemidler

Rapporten som ble oversendt Bestillerforum i starten av august, blir først offentlig etter at fagsjefene i de regionale helseforetakene har vurdert rapporten.

08.08.2019Ny oppdatering av verktøy for utredning av ROP-lidelser

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse lanserer en ny norsk versjon av diagnoseverktøyet PRISM.

07.08.2019Aftenposten: Ullevål kan vippe flertallet i Oslo

En utredning av Ullevål kan bli avgjørende i Oslo-området. – Dette er den store saken som er helt avgjørende for hvem man støtter, sier Kjersti Toppe (Sp).

07.08.2019Legepresidenten: – Uklart hva sykepleierne skal gjøre og ikke

Marit Hermansen, president i Legeforeningen, ber helseministeren klargjøre om de nye spesialist-sykepleierne skal ha selvstendig behandlingsansvar eller ikke.

07.08.2019Deler ikke legenes bekymring for at sykepleiere skal erstatte leger

– Det er synd at Legeforeningen og NSDM ikke ser de nye sykepleierne som en verdifull ressurs, sier helseminister Bent Høie.

07.08.2019– Håper ingen setter seg på bakbena

Norsk Sykepleierforbund deler ikke Legeforeningens skepsis til ny spesialist-sykepleierutdanning. – Ingen har monopol på kunnskap, sier forbundslederen.

06.08.2019Mangel på betablokker

Statens Legemiddelverk (SLV) melder på mangel av legemiddelet atenolol.

06.08.2019Flere pasienter får erstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har fattet over 20 prosent flere avgjørelser i erstatningsansvarssaker så langt i år, enn til samme tid i fjor.

05.08.2019Flere gutter velger helsefag

Over 20 prosent av søkerne til Vg1 helse og oppvekstfag i år er gutter.

05.08.2019Kritiske til ny sykepleierutdanning

Både Legeforeningen og Nasjonalt senter for distriktsmedisin har sterke innvendinger mot regjeringens planer om ny masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie.

02.08.2019– Ambulansearbeidere opplever at de ikke strekker til

Ved fødsler på vei til sykehus må ambulansearbeiderne bistå den fødende. – De ønsker å gjøre en god jobb, men det er vanskelig innen dagens rammer, sier forsker Eline Skirnisdottir Vik.

02.08.2019Ny genetikkstudie viser at anoreksi er mer enn en psykisk sykdom

En stor genetikk-studie viser at anoreksi er mer enn en psykisk sykdom. Internasjonal forskergruppe kobler sykdommen til endret metabolisme.

02.08.2019Blir ny divisjonsleder i Helsedirektoratet

Lege Helen Brandstorp blir leder for divisjon analyse og samfunn i Helsedirektoratet.

01.08.2019Nye kjøreregler for rapportering av legemiddelmangel

EUs legemiddelmyndigheter har publisert nye instrukser for hvordan legemiddelfirma skal rapportere om medisinmangel, og hvordan myndighetene skal informere publikum.

01.08.2019Lege fikk advarsel etter muslimhets

En legevaktlege er ilagt en advarsel fra Statens helsetilsyn etter stadig nedsatte omtale av muslimer overfor pasienter.

01.08.2019Har påvist ny klamydiavariant

En ny variant av klamydiabakterien er påvist i Norge. Pasienter som har blitt testet med en test som ikke fanget opp den nye klamydiavarianten og kan ha fått et feilaktig prøvesvar, får nå tilbud om ny test.

31.07.2019Varsler normal drift for ny ambulansefly-operatør fra 1. august

Helse Nord ber likevel ikke om mer hjelp fra Forsvaret for å sikre beredskapen i luftambulansetjenesten.

31.07.2019WHO slår alarm om resistens mot hiv-legemidler

Stadig økende resistensutvikling mot hiv-legemidlene efavirenz og nevirapin i flere afrikanske, asiatiske og sør-amerikanske land, viser ny rapport.

30.07.2019Fikk ikke saksøke lege for å få endret journal

En pasient ønsket å endre det en sykehuslege hadde skrevet i pasientjournalen og ønsket å saksøke legen. Det har Høyesterett nå avslått.

 
Page visits: 3238