Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

26.05.2022Regjeringen skal utrede å endre spesialistforskriften

Tirsdag ble det enstemmig vedtatt at regjeringen må utrede endring i spesialistforskriften slik at leger som har gjennomført praktisk tjeneste i EU- eller EØS-land, kan få godkjent hele eller deler av tjenesten som LIS1-tjeneste i Norge.

25.05.2022Helseplattformen: Nye datoer for oppstart kommer til uken

Neste uke vedtas en ny innføringsplan for Helseplattformen. St. Olavs hospitals oppstart kan bli senere enn september.

25.05.2022Flertallet støtter ikke Frp-forslag om å endre Beslutningsforum

Men innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen viser at flere partier ønsker en gjennomgang av unntaksordningen i Nye metoder. – Nå må Kjerkol komme på banen, sier generalsektrær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

25.05.2022Lønnsoppgjøret: Enighet i staten og Oslo kommune

Partene i statsoppgjøret ble tirsdag enige om årets lønnsoppgjør og får en lønnsøkning på 3,8 prosent. Natt til onsdag ble også partene i Oslo kommune enige.

25.05.2022SV fremmer forslag om styrking av barnepalliasjon

– Det virker som det er tilfeldig hvem som får og hvem som ikke får god palliativ oppfølging. Det vil vi ha slutt på, sier SVs helsepolitiker Marian Hussein.

25.05.2022Personer over 65 år kan få tilbud om fjerde dose koronavaksine til høsten

Kommunene kan bli bedt om å tilby en fjerde dose koronavaksine til aldersgruppen 65 år og eldre til høsten, ifølge FHI. Også andre aldersgrupper kan få tilbud.

25.05.2022Måler puls og pust – uten en eneste ledning

St. Olavs hospital prøver ut ny radarteknologi for måling av puls og pustefrekvens.

24.05.2022Kjerkol er glad for legevaktenighet mellom KS og Legeforeningen

KS og Legeforeningen vil ha gjennomgang av finansieringen for legevaktordningen og spiller ballen over til regjeringen. – Helt nødvendig å gjøre noe med legevakt, svarer Ingvild Kjerkol, uten å komme med nye løfter.

24.05.2022Hovedoppgjøret: Enighet i kommunesektoren

Det blir ingen storstreik i kommunene. Partene kom til enighet tirsdag ettermiddag – over et halvt døgn på overtid.

24.05.2022Helsetilsynet oppretter sak mot SUS etter Norwait-studien

Statens helsetilsyn skal vurdere om Stavanger universitetssjukehus brøt bestemmelser i helseforskningsloven ved organisering og oppfølging av Norwait-studien.

24.05.2022KS og Legeforeningen enige om kommunelegeavtalen

Mandag kveld ble KS og Legeforeningen enige om kommunelegeavtalen.

24.05.2022Mange studenter og leger i spesialisering er usikre på om fastlegeyrket er noe for dem

To av tre medisinstudenter og leger i spesialisering (LIS1) vurderer fastlegeyrket, men bare tre prosent tror de mest sannsynlig kommer til å jobbe som fastlege i fremtiden, viser en spørreundersøkelse.

24.05.2022Vil innføre nasjonalt kvalitetsregister

Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth ved Oslo universitetssykehus (OUS) vil få på plass kvalitetsregister for pasientbehandlingen i spesialisthelsetjenesten. – Slik får man objektivert kvaliteten i tjenesten – og et verktøy for å løfte den.

23.05.2022Seks metoder fikk ja og tre fikk nei i Beslutningsforum mandag

Et nytt covid-19-legemiddel som kan brukes både forebyggende og som behandling, var blant metodene som fikk ja.

23.05.2022Vil ha ministeren på banen

Sveinung Stensland (H) og Sylvi Listhaug (Frp) ønsker seg en mer aktiv helse- og omsorgsminister i saken om medisinen tafamidis. – Ting har en tendens til å skje hvis man stiller spørsmål, sier Stensland.

23.05.2022Pasienter klager på avslag om hjertemedisin

Innføring av en ny hjertemedisin lar vente på seg – i mellomtiden klager pasientene sine saker inn til tilsynsmyndighetene.

23.05.2022Studie: En av tre vil ha «ja» til dyr og lite effektiv medisin

Halvparten aksepterer «nei» til dyr og lite effektiv kreftmedisin, og syv av ti vil øke finansieringen til den offentlige helsetjenesten. Dette viser en ny norsk studie av folks holdninger til prioriteringer.

23.05.2022– Tvilsomt om apekopper blir allmennfarlig sykdom

I Sverige har apekopper blitt betegnet som en allmennfarlig sykdom. Det vil sannsynligvis ikke skje her til lands, anslår FHI-overlege Preben Aavitsland.

23.05.2022I 2020 døde 295 personer av føflekkreft i Norge

Kun New Zealand har høyere dødelighet, og det er langt flere som får føflekkreft nå enn før.

23.05.2022Norge mangler 1.200 legespesialister

Nav mener det mangler 1.200 legespesialister, ifølge NRK Dagsnytt.

23.05.2022Kan tannleger fange opp vold og overgrep av barn tidlig? Det vil norske forskere finne ut av

I Norge inkluderes tannleger i rettsmedisinske undersøkelser av barn ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep. Forskningsprosjektet OrChid har som mål å gjøre tannhelsetjenesten i bedre stand til tidlig å avdekke slike overgrep.

23.05.2022Dagens Medisin får ny redaktør

Martin Gray blir ansvarlig redaktør i Dagens Medisin.

22.05.2022Oppsving med bismak

Uroen rundt Roe versus Wade-dommen har skutt fart i forretningene til den norske helsegründeren Edvard Engeseth i USA. 

21.05.2022Helende arkitektur: Knallrosa bøttekott og grønne medisinrom

Ved hjelp av farger, store vinduer og natur ønsker de å bidra til en bedre tilværelse for pasientene, de pårørende og ansatte. – Det er helt sikkert at omgivelsene kan ha en positiv påvirkning, sier seksjonsleder Torill Holthe ved Tønsberg sykehus.

20.05.2022– Feil å vente på prioriterings-meldingen for å følge opp de store funnene

Politikere og fagfolk møttes til debatt om prioriteringsmeldingen torsdag kveld. 

20.05.2022Har funnet et fastlegetiltak som har effekt på sykefraværet

Fredag fikk arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen en rapport om et arbeid for å få ned antallet sykmeldinger blant fastleger. Resultatet beskrives som «imponerende». 

20.05.2022Se video: Slik analyserer SKDE forskjellene i Helse-Norge

Et av funnene i helseatlaset for 2018 til 2021 er at det er betydelig geografisk variasjon i bruk av spesialistkonsultasjoner for barn.

20.05.2022Disse metodene skal Beslutningsforum ta stilling til neste uke

Direktørene i de fire regionale helseforetakene skal blant annet revurdere kombinasjonsbehandling mot benmargskreft og behandling mot to sjeldne former for hudkreft.

20.05.2022Sykehusinnkjøp: – Vi skal bidra til ryddige forhold i arbeidslivet

Sykehusinnkjøp sa opp avtale om tolking i akutt-situasjoner. Firmaet som står bak avtalen reagerer sterkt.

20.05.2022Leger og sykepleiere etterlyser mer penger til barnepalliasjon

– Vi ønsker et offentlig helsevesen som er i stand til å ivareta og følge opp de sykeste barne- og ungdomspasientene, uavhengig av hvor de bor og hvilken betalingsevne foreldrene har, skriver fagfolk og pasientorganisasjoner i et åpent brev til helsepolitikerne.

20.05.2022Lanserer unikt samarbeid om kliniske studier

De regionale helseforetakene går sammen med legemiddel- og medisinsk utstyr-industrien og etablerer NorTrials – et offentlig-privat samarbeid for å styrke Norges posisjon og attraktivitet for internasjonale kliniske studier.

19.05.2022Mangler psykiatere: Stanser inntak av nye pasienter

Hammerfest sykehus mangler psykiatere, får ikke vikarer og har sykefravær: – Samlet skaper dette en situasjon som gjør det utfordrende å opprettholde forsvarlig pasientbehandling, sier klinikksjef. 

19.05.2022Prioriteringsmeldingen: Disse tre punktene er viktige fremover, ifølge Bekeng (Ap)

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) kom med tre punkter for debatt, som regjeringen mener vil være viktige for den kommende prioriteringsmeldingen.

19.05.2022Slik vil RHF-ene endre Nye metoder

–  Jeg tror at vi har fått en bedre forståelse for hvordan vi må tenke prosess, sier administrerende direktør Inger Cathrine Bryne i Helse Vest.

19.05.2022Apekopper påvist i Sverige – FHI følger situasjonen nøye

En sjelden virussykdom som gir utslett over hele kroppen, er påvist flere steder i Europa, deriblant i Sverige. Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye.

19.05.2022Disse kan bli tatt ut i streik

Flere forbund som organiserer både helsearbeidere og helsebyråkrater gjør seg klar til strek.

19.05.2022Fastlegeordningen: Flere innbyggere uten fastlege

Kapasiteten i fastlegeordningen har blitt dårligere. – Vi har behov for raske tiltak for å snu trenden, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. 

19.05.2022Nordlys: Alle datasystemer i Helse Nord er oppe og går igjen

– Vi i Helse Nord IKT har satt beredskap og jobber for fullt for å løse problemet, sier kommunikasjonsrådgiver i Helse Nord IKT

19.05.2022Leger uten grenser: – Tilgang på medisiner og vaksiner er en del av beredskapen

Den nyvalgte presidenten i Leger uten grenser, Erlend Grønningen, sier at tidligere har man trodd at tilgang og pris på medisiner har vært en problematikk som tilhører utviklingsland: – Nå begynner det å bli bevissthet omkring dette også i vestlige land. 

18.05.2022Tilliten som forsvant

Allmennlegelederens blå lys for fastlegeordningen er i ferd med å brenne ut.

18.05.2022Hanne Frøyshov konstitueres som ny Helgelandssykehuset-direktør

Prosessen med å rekruttere ny administrerende direktør er i gang.

18.05.2022Har delt ut 100 millioner til lavterskel psykisk helsetilbud

Helsedirektoratet har fordelt 100 millioner kroner til kommunene.

18.05.2022Helsepolitikerne om regionenes fastlegebekymring: – Et tydelig signal

Det er tverrpolitisk enighet blant politikerne i Helse- og omsorgskomiteen om at fastlegeordningen er under sterkt press, og at bekymringene fra direktørene i helseregionene må tas på alvor.

18.05.2022Vil ha utslippsfrie ambulansebåter

Helgelandssykehuset og Sykehusinnkjøp går i gang med et forprosjekt for å vurdere mer miljøvennlige ambulansebåter.

18.05.2022Frykter følgene for sykehusene om fastlegekrisen ikke løses

Hyppige henvisninger, en betydelig økning i antallet innleggelser, kapasitetsutfordringer og vanskeligere rekruttering kan bli resultatet for spesialisthelsetjenesten dersom fastlegekrisen ikke løses.

18.05.2022Virksomheter over hele landet sliter med å rekruttere folk – stor mangel på sykepleiere og legespesialister

Nav anslår at det mangler arbeidskraft i alle yrkesgrupper som tilsvarer mer enn 70.000 personer. Det er over 24.000 flere enn på samme tid i fjor. Knappheten på arbeidskraft var høyere i vår enn før pandemien.

18.05.2022Prisen på Stavangers nye sykehus øker med 450 millioner

Helse Stavanger varsler budsjettoverskridelse på 450 millioner kroner i første byggetrinn av det nye sykehuset. Fremtidige kostnader må finansieres med lån.

18.05.2022Under halvparten nådde de anbefalte målene for blodtrykk og kolesterol

En artikkel nylig publisert i Journal of Internal Medicine om forebygging av tilbakevendende vaskulære hendelser hos pasienter som har gjennomgått hjerneinfarkt viser at de fleste fikk foreskrevet flere forebyggende medikamenter ved utskriving fra sykehuset. 

17.05.2022Nytt verktøy gjør data fra helsevesenet og kommuner lettere tilgjengelig

– Man kan se på alle de store diagnosegruppene, blant annet hjerte- og karsykdommer, skjelettlidelser og kreft, sier lederen for Samhandlingsbarometeret i Helse Førde. 

16.05.2022Fastlege etter 60 timer på jobb: – Regjeringen bare prater, men gjør intet

Frustrert over at det heller ikke i revidert nasjonalbudsjett var satt av penger til å gjøre noe med fastlegeordningen, skrev fastlege Tor Magne Lund et åpent brev til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

 
Page visits: 14371