Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

01.06.2020– Norske sykehus med på de viktigste studiene

Flere norske eksperter deltok på Dagens Medisins live-sending mandag ettermiddag.

01.06.2020Mitt abstract - kort forklart

SE VIDEO: Vi har bedt noen av de norske forskerne som har fått antatt forskningen sin på ASCO om å presentere den for leserne av Dagens Medisin. Her er lungelege Janna Berg.

01.06.2020– Viser at T-cellebasert behandling kan virke for større pasientgrupper

Ny behandling viser effekt på pasienter med sarkomer, ifølge studieresultater lagt frem på ASCO-kongressen. Det kan bety at det i fremtiden kan være mulig å bruke T-cellebasert behandling for å behandle flere kreftformer, mener overlege Kjetil Boye ved Radiumhospitalet.

01.06.2020Se livestream: Ekspertene oppsummerer årets høydepunkter fra ASCO

SE OPPTAK: Eksperter kommenterer de nyeste forskningsfunnene fra verdens største kreftkongress på Dagens Medisins livesending om årets ASCO.

01.06.2020Bergensforskere la frem resultater fra forskning på ny form for immunterapi

Kryoimmunterapi-prosjektet i Bergen har gjennomført en sikkerhetsstudie på behandling av pasienter med prostatakreft.

01.06.2020Ett av ti av de sykeste barna fikk ny behandling etter gentest

En stor tysk barnekreft-studie åpner muligheten for behandling med nye målrettede legemidler. Nå er også norske barn med i studien.

31.05.2020Sterkt kritisk til kreftstudie på Covid-19-pasienter

– Denne studien må tolkes med varsomhet, og slett ikke brukes til å fraråde cellegiftbehandling ved kreft i thorax der det er indikasjon for det i Norge.

31.05.2020Håper på bedre forskningsdata om kreft og Covid-19 i Norge

SE VIDEO: Under koronapandemien har studier på Covid-19 fått lett tilgang på penger, godkjenning og hurtig vurdering av søknader.

31.05.2020– Partnerskap er svaret på å gi vekst og ny trygghet etter Covid-19

Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien (LMI) og Ketil Widerberg i Oslo Cancer Cluster snakker om kliniske studier, helsedata og helsenæring – og Norges unike fortrinn for å lykkes.

31.05.2020Leter etter kreftrisiko i immunforsvaret

Forskere ved Akershus universitetssykehus studerer immunforsvaret i håp om å finne ut hvor godt kreftpasienter vil respondere på behandling.

31.05.2020Mitt abstract – kort forklart

SE VIDEO: Vi har bedt noen av de norske forskerne som har fått antatt forskningen sin på ASCO om å presentere den for leserne av Dagens Medisin. Kjetil Boye og Toto Hølmebakk.

30.05.2020– Må gi pårørende til kreftpasienter et bedre tilbud

– Mange pårørende sier til oss at de ønsker seg et bedre tilbud, fordi de føler seg overlatt til seg selv, sier Kreftforeningens Ole Alexander Opdalshei.

30.05.2020Fondsforvalter: – Følger nøye med på resultater på kombinasjoner av legemidler

Fondsforvalter Benedicte Kilander Bakke følger ASCO-kongressen nøye, for å holde tritt med kliniske data fra legemiddelselskaper.

30.05.2020Tarmkreft-pasienter lever lenger med målrettet behandling

– Det er en seier for persontilpasset behandling at vi ser effekt av å kombinere målrettede medikamenter for disse pasientene, sier overlege Tormod Guren. Han mener likevel det er et tankekors at effekten ikke er større.

30.05.2020Mitt abstract – kort forklart

SE VIDEO: Vi har bedt noen av de norske forskerne som har fått antatt forskningen sin på ASCO om å presentere den for leserne av Dagens Medisin. Først ut er Fredrik Schjesvold, leder av Oslo myelomatosesenter.

30.05.2020Sjelden sykdom: Undersøkte effekt av behandling med immunterapi

Cirka 50 kvinner i Norge utvikler hvert år den svært sjeldne sykdommen malign trofoblast sykdom.

29.05.2020Spent på om norske funn får følger internasjonalt

Professor Bjørn Henning Grønberg la fredag frem funn om stråling og lungekreft på ASCO. Tilbakemeldingen gjør ham spent på hvilke følger funnene vil få fremover.

29.05.2020Steg for steg: Slik finner du frem i jungelen av forskningsresultater

Leder av Norsk onkologisk forening, Daniel Heinrich, viser deg i videoen over hvordan du finner frem blant tusenvis av forskningsresultater på årets virtuelle ASCO.

29.05.2020100 kvinner i året kan få tilbud om kreftkirurgi mot tilbakefall

Eggstokkreft er den nest hyppigste formen for underlivskreft i den vestlige del av verden, og i Norge blir 500 kvinner diagnostisert med sykdommen hvert år.

29.05.2020Lever syv måneder lengre

Pasienter med kreft i urinveiene som får immunterapi som vedlikeholdsbehandling lever 7 måneder lengre. Det viser nye resultater som presenteres denne helgen på ASCO.

29.05.2020Forskere: – «Homerun» for studie på lungekreft

Pasienter som er operert for lungekreft med en såkalt EFGR-mutasjon, kan leve lenger med en ny tablettbehandling uten å få tilbakefall. Kreftlege Odd Terje Brustugun håper behandlingen innføres i Norge så snart som mulig.

29.05.2020Regjeringen vil opprette 100 nye LIS-stillinger: – En gledens dag

Regjeringen foreslår å gi 53 millioner kroner til å midlertidig øke antall LIS-stillinger med 100. – Behovet er jo 200 stillinger på permanent basis, men vi er jo glad for alt som fører til at vi får flere leger inn i spesialiseringer, kommenterer Kristin Utne i YLF. 

29.05.2020– Behandlingen bør innføres for norske pasienter så fort som mulig

Forskningsmiljøet på Akershus universitetssykehus har behandlet noen av blærekreftpasientene i studien som skal presenteres under plenary session, søndag.

29.05.2020Tarmkreft: Økt tid før sykdoms-progresjon med immunterapi

Pasienter med tarmkreft og MSI-genmutasjon levde åtte måneder lengre etter immunterapi enn standard kjemoterapi som førstelinje-behandling, viser en ny studie.

29.05.2020– ASCO er som kirkebakken på en søndag

ASCO er en viktig møteplass for forskere, leger og industri. Når kongressen er virtuell blir også møteplassene digitale, forteller forskningsgründere på Radiumhospitalet.

28.05.2020Fremmes som «foregangskommune» i journalprosjekt – nå er politikerne kritiske

Bodø kommune fremmes som en «foregangskommune» i milliardprosjektet Akson. Men politikerne er sterkt kritiske, og ber departementet om utsatt frist før de eventuelt signerer støtteerklæringen helseministeren ber om.

28.05.2020Tror digital kreftkongress vil nå flere leger

Årets ASCO-kongress er gjort heldigital på grunn av koronaviruset. Norske klinikere er spent på om det digitale formatet vil gjøre at kongressen når ut til flere.

28.05.2020Permitterte alle ansatte under pandemien

Over 700 ansatte i private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst har vært permittert på grunn av koronapandemien. Godthaab Helse og Rehabilitering stengte dørene da sykehusene sluttet å sende pasienter.

28.05.2020Røykeslutt også kort tid før lungekreft-diagnose ga høyere overlevelse

Å slutte å røyke, selv om det skjer mindre enn to år før en lungekreftdiagnose, øker sjansen for å overleve etter å ha fått diagnosen.

28.05.2020Ny stråleterapi-studie kan endre behandlingen av lungekreft-pasienter

Lungekreft-pasienter som får kraftig stråleterapi har bedre overlevelsesrate etter to år enn pasienter som får vanlig standardbehandling, viser en ny studie. – Det er nesten så jeg ikke kan tro at det er sant, sier professor og studieleder Bjørn Henning Grønberg.

28.05.2020Fremskritt i kreftbehandling - verdens største kreftkongress i gang

Torsdag starter ASCO 20, som er verdens største kreftkongress. Kongressen er heldigital i år – og Dagens Medisin følger kongressen.

27.05.2020Dette sier de store kommunene om det omstridte journalprosjektet

Kommunaldirektøren i Oslo vil ikke svare på hvorvidt kommunen opprettholder kritikken mot Akson-prosjektet. Andre store kommuner sier de vil signere intensjonserklæringen om å støtte prosjektet.

27.05.2020Helse Nord sa ja til byggestart for nytt sykehus

Helse Nord sa i sitt styremøte onsdag ja til byggestart for nytt sykehus i Narvik.

27.05.2020Ekspertutvalget: – Hold nede-strategien er det beste alternativet

Dagens strategi er den beste, selv om det må gjeninnføres tiltak i perioder, mener Holden-utvalget. I den nye rapporten anslår de kostnadene av koronatiltakene framover til å bli rundt halvparten av det de var ved utgangen av mars.

27.05.2020Legepresidenten takket for innsatsen

President Marit Hermansen åpnet Legeforeningens første digitale landsstyremøte med å prise medlemmenes innsats under koronapandemien. Men ga også et spark i retning myndighetenes beredskap i forkant av pandemien. 

27.05.2020Fastlegene i Bodø er forsiktige optimister

På Mørkved legesenter i Bodø venter fastlegene på handling før de slipper jubelen løs over regjeringens tiltak mot fastlegekrisen.

26.05.2020Vedtok store endringer i bioteknologiloven

Flere representanter brøt med egne partilinjer da de ga sine stemmer i saken om endringer i bioteknologiloven i Stortinget. Blant endringene som ble vedtatt er eggdonasjon og tilbud om assistert befruktning for enslige. 

26.05.2020Ny Akson-rapport kommer samme dag som kommunene må svare

Kommunene får bare få timers frist til å sette seg inn i en ekstern kvalitetssikring som skal være grunnlag for videre behandling av Akson, før de eventuelt signerer intensjonserklæringen om at de støtter prosjektet.

25.05.2020Setter malariamedisin-studie på pause

Verdens helseorganisasjon (WHO) stopper utprøvingen av legemiddelet hydroxyklorokin på Covid-19-pasienter.

25.05.2020Utsetter behandlingen av ny e-helselov

Stortingsbehandlingen av ny e-helselov skulle etter planen skje i juni. Nå utsettes dette til høsten.

25.05.2020Innfører flere kreft-legemidler

Beslutningsforum for nye metoder vedtok i dag å ta i bruk to legemidler mot eggstokk-kreft og ett legemiddel mot beinmargskreft.

25.05.2020Legeforeningen kritisk til beregninger om journal-løsning

Legeforeningen er kritisk til Direktoratet for e-helses beregninger av kostnader og gevinst ved innføring av den nasjonale kommunale journal- og samhandlingsløsningen Akson.

25.05.2020Kostnadene for Akson kan komme opp i 22 milliarder

De samlede kostnadene til den nasjonale kommunale journal- og samhandlingsløsningen Akson kan komme på over 22 milliarder kroner.

25.05.2020Lokalt forbedringsprosjekt ble doktorgradsarbeid

Benedicte Skjold-Ødegaard forsker på hvordan man kan trene erfarne kirurger til å gi bedre opplæring til leger i spesialisering. – Ikke alle kan bli strålende lærere, men alle kan bli bedre, sier hun.

24.05.2020USA åpner opp: 1,4 millioner helsearbeidere har mistet jobben

Mens antallet Covid-dødsfall i USA nærmer seg 100.000, er det også andre tall som bekymrer politikerne.

22.05.2020Sterkere belegg for høy KMI som risikofaktor for Covid-19

Folkehelseinstituttet har oppdatert sin oversikt over forskning på alvorlig sykdom og død ved Covid-19. Oversikten viser at økende kroppsmasseindeks (KMI) medfører økt risiko, og trekker frem flere nye potensielle risikofaktorer.

22.05.2020Styre-ja til protonsenter på Haukeland

Bygging av protonsenter på Haukeland universitetssjukehus starter over sommeren. Det er klart etter at styret i Helse Vest denne uka godkjente forprosjektet.

22.05.2020Stor studie: Kvinner har lavere risiko for hjerte- og karsykdom enn menn

Forskere har fulgt 160.000 kvinner og menn i 27 land over ti år og funnet at kvinner har lavere risiko for å bli rammet av og dø av hjerte- og karsykdom – uansett hvor i verden de lever.

22.05.2020Storbritannia gir 131 millioner til vaksinesenter

Britiske myndigheter har gitt 131 millioner pund for å fremskynde opprettelsen av Vaccines Manufacturing and Innovation Centre (VMIC).

22.05.2020Advarer mot ny nedstenging

Det var ikke et godt nok faglig grunnlag for å stenge skoler og barnehager, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

 
Page visits: 6332