Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

04.08.2021Grønt lys for nytt senter for psykisk helse

St. Olavs hospital og NTNU har fått klarsignal for et nytt senter for psykisk helse på Øya i Trondheim.

04.08.2021Studie antyder lavere antistoffnivå hos dem som fikk gjennombruddsinfeksjon

Fullvaksinerte ansatte i helsevesenet som fikk SARS-CoV-2- infeksjon hadde lavere antistoffnivåer enn fullvaksinert personell som ikke ble smittet.

04.08.2021Nå kan biotilsvarende legemidler byttes i apotek

Nå er bytte i apotek mulig for biotilsvarende legemidler.

04.08.2021Barn får sjelden langvarige covid-symptomer

Kun et fåtall av barn som blir syke med covid-19 har symptomer etter fire uker, viser en nypublisert britisk studie i tidsskriftet The Lancet Child & Adolescent Health.

03.08.2021Studie: App hjelper personer med ryggplager

Ifølge ny forskning fra NTNU opplevde 52 prosent av pasientene stor bedring i ryggplagene etter å ha brukt appen i tre måneder.

03.08.202128 av 65 kommuner åpner for å bli med på felles journalsystem

Før sommeren hadde 28 av 65 kommuner i Midt-Norge behandlet opsjonsavrop på deltakelse i Helseplattformen.

03.08.2021Har samlet inn over 1900 blodprøver til vaksinestudie for MS-pasienter

Den store Nevrovax-studien som undersøker effekten av vaksine mot koronavirus hos MS-pasienter, har allerede tatt 1928 blodprøver og fått svar fra 3125 MS-pasienter.

03.08.2021Fikk sin egen jobb

Espen Rostrup Nakstad har fått et treårig engasjement i toppledelsen i Helsedirektoratet.

03.08.2021Størst sosial ulikhet i bruk av helsetjenester blant eldre

Personer over 45 år bruker helsetjenester i større grad enn yngre grupper. Samtidig er det en sterkere sammenheng mellom variasjonen og utdanningsnivå og inntekt.

02.08.2021Dømt for å ha utstedt falske korona-attester

En lege er i Göteborgs tingsrätt dømt for å ha utnyttet pandemien for egen vinning.

02.08.2021FHI: mRNA-vaksiner kan trygt kombineres

En kombinasjon av de to mRNA-vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna gir like god beskyttelse og medfører ikke større risiko, enn to doser av samme vaksine.

02.08.2021Skal vurdere om snoking er oppsigelsesgrunn

En helsefagarbeider som ble sagt opp som følge av snoking i pasientjournal, får saken sin behandlet av Høyesterett. 

02.08.2021Frp spør om sykehusinvesteringer over statsbudsjettet

Frp spør om regjeringen vil ta initiativ til at investeringer i sykehusbygg skal finansieres direkte over statsbudsjettet.

02.08.2021Studie: Én troponinmåling på legevakt utelukket hjerteinfarkt hos en av tre

Med 100 prosent sikkerhet kunne én enkelt troponinmåling utelukke akutt hjerteinfarkt hos én av tre lavrisikopasienter på legevakt. Hvis risikokalkulatoren HEART hadde vært brukt, ville derimot fem hjerteinfarkt vært oversett.

30.07.2021– Problemet er at det ikke finnes krav til kompetanse for kosmetisk behandling

Karim Sayed, styreleder i Norsk forening for kvalitet i estetisk medisin (NORFEM) sier han forstår at NFA og Tannlegeforeningen ikke ønsker at helsepersonell som ikke har kompetanse innen kosmetisk behandling utfører denne type behandling.

30.07.2021Studie: Allmennlege-pasienter verdsetter god kommunikasjon høyest

Ny forskning viser at pasienter i Norge og Norden verdsetter god kommunikasjon og pasientmedvirkning høyest i vurdering av ulike aspekter ved allmennpraksis.

30.07.2021Regjeringen vil utvikle nasjonal strategi for livskvalitet

Regjeringen vil at livskvalitet skal være et supplerende mål på samfunnsutviklingen i Norge.

29.07.2021– Ønsker innspill enten man er enig eller uenig i den foreløpige konklusjonen

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har utarbeidet en foreløpig vurdering av helseeffekter av sukker i mat og drikke som nå er sendt ut på offentlig høring.

29.07.2021Hudplukkingslidelse: – Høyere prevalens enn tidligere antatt

Tall fra en stor amerikanske befolkningsundersøkelse viser at 2,1 prosent identifiserer seg med hudplukkingslidelse.

28.07.2021Den største lassa-feber-studien noensinne utvides

Den største studien noensinne for å gi mer nøyaktig kunnskap om forekomsten av lassa-feber-infeksjoner, har blitt utvidet til å omfatte flere land i Vest-Afrika.

28.07.2021NFA og Tannlegeforeningen har laget policydokument for kosmetisk behandling

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Den norske tannlegeforening har gått sammen og laget et policydokument for kosmetisk behandling i allmennmedisin og odontologi.

28.07.2021Koronasituasjonen: – Venter med å gå over til trinn fire av gjenåpningen

Helse- og omsorgsminister Bent Høie uttalte på dagens pressekonferanse om koronasituasjonen at man etter råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet venter med å gå over til trinn fire i gjenåpningen av samfunnet.

27.07.2021– Det diskuteres hvordan legemiddelmyndighetene skal forholde seg til rapporten

EFSA konkluderte i en risikovurdering som er publisert i mai, med at titandioksid (E171) ikke er trygt å bruke som tilsetningsstoff i mat. Stoffet brukes også som hjelpestoff i legemidler. – Det blir diskutert i EMA hvordan legemiddelmyndighetene skal forholde seg til denne rapporten, sier Steina...

27.07.2021Stor oppslutning om koronavaksine blant helsepersonell

En spørreundersøkelse gjennomført blant helsepersonell fra 16. til 30. juni viser at av flertallet av helsepersonell som ikke enda er vaksinert mot covid-19, ønsker å ta vaksine.

27.07.2021FHI: Delta-varianten krever årvåkenhet

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i forbindelse med en ny risikorapport at covid-19-epidemien er liten, stabil og under kontroll i Norge akkurat nå, men at Delta-varianten dominerer og at stadig flere smittes, noe som skaper usikkerhet og krever årvåkenhet.

27.07.2021Informasjonsvideoer om covid-19 på 25 språk

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) og nyreavdelingen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) har gått sammen og laget informasjonsvideoer om covid-19 på 25 forskjellige språk, skreddersydd for nyresyke og transplanterte.

26.07.2021Anbefaler godkjenning av Modernas covid-19 vaksine for barn 12-17 år

Den europeiske legemiddelmyndigheten (EMA) anbefaler godkjenning av Modernas mRNA vaksine mot covid-19, Spikevax, for bruk hos barn i alderen 12-17 år.

26.07.2021Vil involvere tjenestene i arbeidet med ny tvangslov

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) inviterer dem som blir berørt av de endringene som er foreslått av Tvangslovsutvalget til å komme med innspill.

26.07.2021150 000 dansker får tilbud om en tredje vaksinedose

Rundt 150 000 dansker som er vaksinert med to forskjellige vaksiner mot covid-19 får tilbud om en tredje dose med vaksine mot covid-19.

23.07.2021– Tilliten til helsevesenet og behandlingsbiobanken opprettholdes

Den 1. juli avsa Høyesterett sin kjennelse i saken om utlevering av biologisk materiale fra behandlingsbiobank. Kjennelsen sier at materiale ikke kan brukes til annet formål, og utlevering kan ikke baseres på presumert samtykke.

23.07.2021Flest søkere til utdanning innenfor helse

Helsefagutdanninger er det fagområdet som har klart flest planlagte studieplasser, søkere og der flest søkere får tilbud om studieplass.

23.07.2021Guillain-Barré syndrom listes som svært sjelden bivirkning av Janssen-vaksine

Den europeiske legemiddelmyndigheten EMAs sikkerhetskomité, PRAC, melder at Giullain-Barré syndrom settes på listen av svært sjeldne bivirkninger av covid-19 vaksinen til Janssen, et selskap i Johnson & Johnson-konsernet.

23.07.2021Har eksemplifisert ny norskutviklet biomedisinsk teknologi

En forskningsgruppe ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo har utviklet teknologien som består av en designet variant av proteinet albumin, og kan bane vei for utvikling av langtidsvirkende medisin.

22.07.2021Rasjonering av legemiddel

Legemiddelverket melder at fra og med 22. juli klokken 13. innføres det rasjonering av legemiddelet tocilizumab (RoActemra).

22.07.2021Studie: Pårørende yter storpart av hjelp siste tid før innleggelse

En nylig publisert studie har undersøkt omfanget av tjenester som personer med demens, som nylig har flyttet inn i sykehjem, mottok den siste måneden før innleggelse.

21.07.2021Norge mottar 100 000 ekstra vaksinedoser

Folkehelseinstituttet skriver at Norge denne uken mottar 100 000 ekstra doser med Comirnaty, Pfizer og BioNtech sin mRNA-vaksine mot covid-19.

21.07.2021FHI: Dose nummer 5 million med covid-19 vaksine settes 21. juli

Folkehelseinstituttet oppgir at i løpet av 21. juli vil dose nummer 5 million av vaksine mot covid-19, settes i Norge.

21.07.2021EMA starter løpende vurdering av ny covid-19 vaksine

Den europeiske legemiddelmyndigheten (EMA) har startet vurderingsprosessen av Vidprevtyn, Sanofi Pasteurs covid-19 vaksine.

21.07.2021Drammen sykehus har etablert spesialteam for de eldste pasientene

I akuttmottaket på Drammen sykehus tar spesialteamet «Silver team», bestående av to leger, hvorav en er spesialist i akuttmedisin, en sykepleier og en bioingeniør, imot pasienter som er 65 år og eldre.

20.07.2021Studenter må sende inn lønnsslipper for å få gjort om lån til stipend

Alle studenter som har hatt ekstra inntekt fra arbeid knyttet til koronapandemien kan få omgjort lån til stipend ved å sende inn lønnsslipp som dokumentasjon til Lånekassen.

20.07.2021EMA starter evaluering av legemiddel for behandling av covid-19 pasienter

Den europeiske legemiddelmyndigheten EMA har startet evaluering av søknad om utvidet bruk av legemiddelet anakinra (Kineret) for behandling av covid-19 pasienter i risiko for å utvikle respirasjonssvikt.

19.07.2021Studie: Sosioøkonomiske faktorer påvirker risiko for covid-19 smitte hos barn

En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at sosioøkonomiske faktorer, landbakgrunn og bosted øker sannsynlighet for smitte blant barn og unge.

19.07.2021Ny forklaringsmodell for elektrostimulerende behandling

Forskere i Bergen har i en nylig publisert artikkel lansert en ny forklaringsmodell for elektrostimulerende behandling (ECT).

16.07.2021FHI: Høy beskyttelse mot covid-19 blant fullvaksinerte

En oppdatert rapport fra Folkehelseinstituttet viser at kun en av om lag en 3000 av personer som er fullvaksinert får påvist covid-19.

16.07.2021Partier med røykeslutt-legemiddel tilbakekalt

Legemiddelselskapet Pfizer tilbakekaller partier med vareniklin (Champix) etter funn av N-nitroso-vareniklin urenheter som var over selskapets grense for akseptabelt daglig inntak.

15.07.2021Rapporterte om digitale verktøy og pandemi til WHO

Nasjonalt senter for e-helseforskning har utarbeidet en kort rapport til Verdens helseorganisasjon (WHO) om bruk av digitale verktøy i norsk primærhelsetjeneste under covid-19 pandemien.

15.07.2021Ga ikke forsvarlig helsehjelp

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har konkludert med at Finnmarkssykehuset HF ikke ga forsvarlig helsehjelp når fødestua ved Klinikk Alta i februar 2020 ble stengt etter en pasienthendelse.

15.07.2021FHI: – Høy oppslutning om koronavaksinasjon i Norge

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver at 72 prosent av alle kvinner og menn i Norge over 18 år eller eldre nå er vaksinert med minst en dose av vaksine mot covid-19.

14.07.2021– Vi frykter at de ikke oppnår beskyttelse mot covid-19 infeksjon

Foreløpige resultater fra en studie viser at nesten ingen lymfekreft-pasienter som behandles med antistoffet rituximab, oppnår beskyttelse mot covid-19 etter vaksinering.

14.07.2021Åtte nye stoffer på narkotikalisten

Mandag ble åtte nye stoffer oppført på narkotikalisten uten høring.

 
Page visits: 11951