Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

12.08.2022Lena Verås Eriksen blir en del av NHO Geneo-ledelsen

Lena Verås Eriksen er ansatt som kommunikasjonsdirektør i NHO Geneo. 

12.08.2022Bill Gates-penger ga Removaid en start: Håper nå å hente 40 millioner kroner

Removaid-grunder Marte Bratlie så en mangel ved hvordan P-staver fjernes. Slik ble et nytt verktøy født.

12.08.2022Kjerkol vil ikke si om basistilskuddet økes i statsbudsjettet for 2023

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) forsikrer at nedsettelsen av ekspertutvalget som skal levere en rapport om fastlegeordningen i april neste år, ikke er en trenering. Hun lover «kraftfulle tiltak» i statsbudsjettet for 2023.

12.08.2022Studier: Legemidler viser ikke effekt mot mulig årsak til Parkinsons sykdom

To legemiddelstudier som nylig ble publisert i New England Journal of Medicine, viser manglende effekt av behandling mot proteinet alfa-synuklein hos pasienter i tidlig stadium av Parkinsons sykdom.

11.08.2022Fastlege om ekspertutvalget: – Jeg mistenker at dette er en politisk sjonglering

– Jeg mener virkelig at det finnes mer enn nok kunnskap om hvor skoen trykker, til å komme med endringer som kan effektueres rimelig raskt, sier fastlege Tor Magne Lund.

11.08.2022Fagdirektør i FHI skal lede ekspertutvalget

Kjetil Elias Telle skal lede regjeringens «hurtigarbeidende ekspertutvalg» som skal komme med konkrete forslag til tiltak for å styrke fastlegeordningen. – En viktig og krevende jobb, sier Telle.

11.08.2022Hvor mange fastlegevelgere mistet Ap i dag?

Regjeringens «redningspakke» for fastlegeordningen oppleves der ute som nok en trenering. 

11.08.2022KS: – Vi må få tilbake troen på fastlegeordningen

Kommunesektorens interesseorganisasjon er fornøyd med statens beslutning om å bedre fastlegeordningen. De mener det er viktig å få troen tilbake på ordningen.

11.08.2022Setter ned ekspertutvalg for fastlegeordningen

Regjeringen nedsetter et «hurtigarbeidende ekspertutvalg» som skal gi konkrete forslag til tiltak for å styrke fastlegeordningen. Peker på statsbudsjettet for 2024 for å løse «de store utfordringene».

11.08.2022Nytt samarbeidsforum for helseberedskap

Forsvarets sanitet har invitert beredskapsavdelingene i Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene (RHF) til nytt samarbeidsforum. Forumet har fått navnet Totalforsvarsarbeidsgruppe helse.

10.08.2022Parkinsonregisteret først ute med ny løsning som skal sørge for mer pasientdata

Norsk Parkinsonregister åpner for at pasientene selv kan registrere seg, samtykke og bidra med data uten at det trenger å gå via poliklinikkene.

10.08.2022Fødeavdelingen i Kristiansund: Kjerkol ber helseforetakene ordne opp

Klinikkledelsen ved fødeavdelingen i Kristiansund gikk onsdag av. Nå ber helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) helseforetakene om å «vurdere hvordan den utfordrende situasjonen skal følges opp».

10.08.2022Studie: Klimaendringer øker faren for infeksjonssykdommer

Klimaendringene gir oss mer flom, hetebølger og tørke. Det igjen påvirker helsa vår – i negativ forstand, viser en ny studie.

10.08.2022Klinikkledelsen for fødeavdelingen i Kristiansund går av

Bakgrunnen er at fødeavdelingen i Kristiansund ikke får tak i nok fagfolk til å holde åpne.

10.08.2022FHI legger ned Smittestopp-appen

Folkehelseinstituttet (FHI) legger onsdag ned Smittestopp-appen, og alle brukere kan slette appen.

10.08.2022Helsenorge mest besøkt i 2021

I 2021 gikk Helsenorge forbi svenske 1177 Värdguiden i antall besøk per innbygger og har flest besøk sammenlignet med helseportalene i Sverige, Danmark og Finland.

10.08.2022Ut mot statens sykehusplaner

Striden om Oslo-sykehusene fortsetter. Nå går byrådet i Oslo hardt ut mot sin egen regjerings sykehusplaner for hovedstaden.

10.08.2022Studie: Har funnet gen som kan reparere hjernevev etter oksygenmangel

Etter seks uker var hjerneskaden, som hadde vært ganske stor til å begynne med, blitt delvis reparert hos musene som hadde dette genet.

09.08.2022Wiersholm skal granske konsulentbruk i e-helsetjenesten

Advokatfirmaet Wiersholm skal granske konsulentbruken i  Helseplattformen  etter anklager om ulovlig store overskridelser.

09.08.2022Norsk studie: Ingen forverring i hjertefunksjonen etter covid-innleggelse

Nye funn fra den norske PROLUN-studien tyder på at hjertefunksjonen holder seg stabil etter covid-19 og sannsynligvis ikke spiller en viktig rolle når det gjelder vedvarende covid-symptomer.

09.08.2022Studie: Økt KMI gjør barn mer tilbøyelige til emosjonell overspising

Det er økt kroppsmasseindeks, KMI, som driver spiseatferden, ikke motsatt, ifølge norsk forskning. 

09.08.2022Medisinbruk for psykiske lidelser øker

Bruken av medisiner for psykiske lidelser øker. I fjor tok 124.000 nordmenn antipsykotika, som er 20.000 flere enn for fem år siden.

08.08.2022Risikerer å feilvurdere risiko for hjertesykdom blant ukrainere

– Estimert risiko for hjerte- og karsykdom er betydelig høyere for personer fra Ukraina enn personer fra Norge gitt samme nivå av risikofaktorene blodtrykk, kolesterol, røyking, alder og kjønn, sier overlege Haakon E. Meyer. 

08.08.2022Dansk forskning: En av ti kvinner kan ha endometriose

Kun en av fem personer som er diagnostisert med sykdommen  endometriose , får behandling tidsnok til å unngå fysiske og sosiale problemer, ifølge dansk forskning.

08.08.2022Styringsgruppe anbefaler nytt sykehus i Moelv

Styringsgruppa for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet anbefaler at det skal bygges et nytt mjøssykehus i Moelv.

08.08.2022Har undersøkt langtidseffekt ved bruk av smertestillende i svangerskap

Forskere ved Universitetet i Oslo (UiO) har blant annet sett på hvordan språk, atferd og temperament utviklet seg hos barn av mødre som rapporterte å ha brukt paracetamol i svangerskapet.

08.08.2022Studie: Tidlig overgangsalder knyttes til økt risiko for hjertesvikt og atrieflimmer

– Dette er en veldig viktig studie, sier UiT-professor og UNN-overlege Maja-Lisa Løchen om ny koreansk forskning som inkluderer data om over 1,4 millioner kvinner.

05.08.2022Alle over 65 år anbefales en ny oppfriskningsdose med koronavaksine

Alle over 65 år anbefales en ny oppfriskningsdose med koronavaksine. Vaksineringen vil starte senest 1. oktober, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

05.08.2022Pridok-gründerne «lånte opp til pipa». Nå har omsetningen femdoblet seg

I denne ukens episode av «Helsegründerne» forteller Jørgen Gilberg om hvordan Pridok har bygget seg opp til å bli en stor leverandør av journalsystemer.

05.08.2022Anbefaler at apekopper defineres som allmennfarlig smittsom sykdom

Anbefalingen kommer fra FHI og Helsedirektoratet. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt et forslag ut på høring. HOD har også gitt klarsignal til FHI for å bruke koppervaksiner fra beredskapslageret til vaksinasjon av apekopper.

05.08.2022Poliosmitte oppdaget i New York

Uvaksinerte barn og voksne i New York bes om å vaksinere seg mot polio så snart som mulig på grunn av risikoen for at den dødelige sykdommen skal spre seg.

05.08.2022Forventet levealder øker betydelig i Afrika

Den forventede levealderen i Afrika økte med ti år mellom 2000 og 2019, ifølge Verdens  helse organisasjon. Det er dobbelt så mye som gjennomsnittet i verden.

04.08.2022Dr. Dropin gikk i pluss for første gang i 2021

Koronatesting ga gode inntekter til selskapet i fjor.

04.08.2022Studie: Hyppige mareritt hos eldre voksne kan være tidlig Parkinson-tegn

Det å oppleve mer mareritt i eldre alder, uten noen åpenbar trigger, kan være et tidlig tegn på Parkinsons sykdom, ifølge forsker bak ny studie.

04.08.2022EMD grep ikke inn for å holde britisk tolvåring i live

Den europeiske menneskerettsdomstolen grep ikke inn for å hindre britiske leger fra å skru av pustemaskinen som holder en tolvåring i live.

03.08.2022FHI: Uforutsigbar koronasituasjon – venter smitteøkning etter ferien

Sommerens smittebølge ser ut til å ha passert toppen og smitteveksten er i svak nedgang, men den kan øke igjen når folk kommer hjem fra ferie, ifølge FHI.

03.08.2022Insulife vil folkefinansiere studie på insulinspray

Med legemiddelveteran Åge Nærdal i ledelsen ønsker Insulife å revolusjonere diabetesbehandling med sprøytefri insulin. Snart kan allmennbefolkningen bli med på å finansiere prosjektet.

03.08.2022Masterstudie: Dette er utfordringene for de som vil selge teknologi til helsevesenet

Masterstudien har identifisert faktorer ved teknologiprosjekter som blir kjøpt av helsevesenet, og funnet ut hvorfor andre ikke kommer seg så langt. 

03.08.2022Forsker: – Helsepersonell med betydelige helseproblemer må identifiseres og hjelpes

Helsepersonellstudien kartlegger hvordan det har vært å jobbe på sykehus under koronapandemien. Mange rapporterer om betydelige psykiske og somatiske helseproblemer, viser foreløpige resultater.

02.08.2022Hun er ny Boots-sjef

Kathrine Mehlin blir ny administrerende direktør i Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS

02.08.2022EMA vurderer ny mulig medisin mot covid-19

Det europeiske legemiddelbyråets Emergency Task Force (ETF) vurderer nå datamateriale for det utprøvende legemidlet sabizabulin.

02.08.2022Oslo-skytingen: Statsforvalteren avslutter tilsyn – ikke mistanke om svikt i siktedes behandling

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ikke funnet grunnlag for å mistenke svikt i helsetjenestenes behandling av terrorsiktede Zaniar Matapour.

01.08.2022Britisk studie: Tre typer «long covid» identifisert

Det finnes tre typer «long covid» med hver sine symptomer, ifølge britiske forskere.

01.08.2022FHI: Kondomer beskytter ikke mot apekopper

Hittil har 53 personer fått påvist apekopper i Norge. Nå følger FHI i WHOs spor og oppfordrer utsatte grupper til å redusere antall sexpartnere.

01.08.2022Legemiddelverket endrer paracetamol-anbefalinger

Statens legemiddelverk endrer doseringsanbefalingene for det populære legemiddelet paracetamol, som mange bruker. Nå kan man ta det inntil fire ganger i døgnet.

29.07.2022Over 130 døgnplasser for ruspasienter på Vestlandet kan ryke

Når regjeringen avvikler fritt behandlingsvalg fra nyttår, kan 137 døgnplasser innenfor rus- og psyiaktriomsorgen på Vestlandet ryke.

29.07.2022Koronaviruset er sporet til et spesifikt avløp i Wuhan

En dansk virusdetektiv mener laboratorie-hypotesen kan avskrives etter at forskere har funnet avstamninger fra koronavirus i avløpet på våtmarkedet i Wuhan.

29.07.2022Slik har han utviklet Laerdal Medical til å bli en norsk gigant innen medisinsk teknologi

Tore Lærdal tok over bedriften som 29-åring. I denne ukas episode av Helsegründerne, kan du høre om både fortiden og fremtiden til Laerdal Medical.

29.07.2022Verdens fjerde og eldste hiv-pasient har blitt kurert

En 66 år gammel hiv-pasient har blitt fri for hiv-virus etter en stamcelle-transplantasjon for behandling av leukemi. – Viser potensial, men det er en risikabel behandling, sier NTNU-professor.

29.07.2022Avtale åpner for distribusjon av hiv-medisin

En ny avtale åpner for at billige versjoner av en godt kjent  medisin  for forebygging av hiv-infeksjon kan selges i fattige land der mesteparten av smitten er.

 
Page visits: 15034