The Norwegian Inflammation Network seminar Wednesday March 16th Morgendagens medisin

The Norwegian Inflammation Network (NORIN) is holding a seminar on Wednesday, 16 March entitled "Morgendagens medisin."
Time and Place: 3 PM (15.00), Domus Medica, “Rotunde,” Runde auditorium (GA21 R-105), Sognvannsveien 9, University of Oslo
Refreshments will be served after the program.

Program

15.00-15.20
Arne Rødseth, Overlege, Lovisenberg sykehus
“IBD - medisinsk behandling og patient empowerment”

15.20-15.40
Navn vil bli annonsert senere
IBD pasienthistorie - “Å leve med inflammatorisk tarmsykdom”

15.40-16.00
Øyvind Molberg, Overlege/Professor, Avdeling for revmatologi, UiO/OUS
“Morgendagens behandling av revmatiske systemsykdommer; -fra ønskeliste til kravspek”

16.00-16.30 Kaffepause

16.30-16.50
Hilde Mellum
Psoriasis pasienthistorie - “Å leve med psoriasis og psoriasis artritt”

16.50-17.30
Kåre Tveit, Seksjonsoverlege, Hudavdelingen, Haukeland sykehus
“Psoriasis. Utfordrende diagnose. Behandling før nå og i fremtiden”


To participate: Please fill out the registration form

Download invitation in PDF format

 
Page visits: 5402