Growth house

RSS feed disputations from Medical Faculty UiO

Disputaser - Institutt for klinisk medisin

02.05.2024Public Defence: Håvard Bjerkeseth Solvin

Cand.med. Håvard Bjerkeseth Solvin at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Telemedicine in Cardiology - Remote-controlled Robotic and Remote-guided Echocardiography” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

07.05.2024Public Defence: Mille Sofie Stenmarck

Image may contain: Person, Nose, Cheek, Head, Smile.

Cand.med. Mille Sofie Stenmarck at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Understanding severity: exploring public views on the meaning of severity of ill health” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

08.05.2024Public Defence: Anna Isotta Castrini

anna-isotta-castrini-150

MD Anna Isotta Castrini at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Pregnancy and progression of cardiac disease in genetic cardiomyopathies” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

08.05.2024Public Defence: Silvia Nanjala Walekhwa Hertzberg

Image may contain: Cheek, Smile, Eyebrow, Flash photography, Jaw.

Master Silvia Nanjala Walekhwa Hertzberg at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Economic assessments and quantitative modelling of alternative treatments for retinal disorders in Norway” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

08.05.2024Public Defence: Helle Kristine Skjerven

Image may contain: Person, Hair, Chin, Smile, Jaw.

Cand.med. Helle Kristine Skjerven at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Improved breast cancer surgery in DCIS, is less more than enough?” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

08.05.2024Public Defence: Hege Nyhus Skytte

Image may contain: Forehead, Hair, Cheek, Lip, Chin.

M.Sc. Hege Nyhus Skytte at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Exploring metabolic risk profiles related to overweight and obesity in pregnancy: Longitudinal studies of pregnancy complications” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

10.05.2024Public Defence: Ivar Mjåland Salte

Image may contain: Forehead, Smile, Eyebrow, Dress shirt, Jaw.

Cand.med. Ivar Mjåland Salte at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Artificial intelligence to improve measurement reproducibility of left ventricular function in echocardiography” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

10.05.2024Public Defence: Lars Johan Marcus Sandberg

Image may contain: Smile, Academic dress, Gesture, Scholar, Mortarboard.

MD Lars Johan Marcus Sandberg at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Evidence Based Female Breast Aesthetics - Guidance for the Plastic Surgeon” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

10.05.2024Public Defence: Kristina Wendel

Image may contain: Cheek, Smile, Eyebrow, Flash photography, Jaw.

Cand.med. Kristina Wendel at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Long-chain polyunsaturated fatty acid supplementation for prevention of inflammation and chronic lung disease in preterm infants” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

14.05.2024Public Defence: Kristin Hammersbøen Bjørlykke

nic_9879-(002)

Cand.med. Kristin Hammersbøen Bjørlykke at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Personalised therapy with therapeutic drug monitoring and assessment of immunogenicity to infliximab and COVID-19 vaccinations in patients with immune mediated inflammatory diseases on immunosuppressive therapies” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

14.05.2024Public Defence: Sarah Louise Mikalsen Murphy

Image may contain: Glasses, Hair, Glasses, Vision care, Smile.

MSc Sarah Louise Mikalsen Murphy at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Studies of the immune response in severe COVID-19” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

14.05.2024Public Defence: Nina Martine Krafft Sande

Image may contain: Cheek, Smile, Eye, Jaw, Sleeve.

Cand.med. Nina Martine Krafft Sande at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Evaluation of ultrasound in juvenile idiopathic arthritis” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

15.05.2024Public Defence: Kathrine Aglen Seeberg

Image may contain: Cheek, Smile, Eyelash, Gesture, Layered hair.

Cand.med. Kathrine Aglen Seeberg at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Non-alcoholic fatty liver disease in patients with severe obesity and type 2 diabetes mellitus. Effect of bariatric surgery and associations with insulin sensitivity and cardiovascular risk factors” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

OUS research seminars at Faculty of Medicine

News search for OUH

Faculty of Medicine, UiO

Uniforum rss

Events at the Faculty of Medicine, UiO

Publikumsarrangementer - Det medisinske fakultet

26.04.2024What is age?

Image may contain: Water, Sky, People on beach, Beach, Happy.

If some of the leading experts on ageing are given free rein to answer the age-old question of "What is age?" you can expect to be surprised.

04.09.2023SHEtalk: Collective (ir)responsibility: How is maternal care provided within the Serbian health care system by Ljiljana Pantović

earth as a face

How to understand the impact and effect of market-based private healthcare on the existing public, universal healthcare landscape in post-socialist Serbia?

05.02.2024Hjernen i sentrum: Skjerm

Bildet kan inneholde: hår, hode, hånd, væpne, menneskekroppen.

Hvordan påvirker skjermtid hjernen din? Gjør skjermbruk at du får noe eller at du mister noe?

07.02.2024Hjernen i sentrum: Kunst

Illustrasjon av mann som tenker

Hvordan bearbeider hjernen kunsteriske inntrykk? Opplev forskningsformidling under Munchs malerier.

22.01.2024SHEtalk: Photographing World Health, 1948-1990, by Alexander Medcalf

earth as a face

Welcome to a SHEtalk about the World Health Organisation.

15.05.2024Medical Humanities: Critical Concepts, Creative Practices

art paint, the sun

Welcome to interdisciplinary, research-led lectures introducing Medical Humanities.

23.04.2024Forskningstorg om kropp og sinn

Bilde av en medisinsk dukke og to mennesker i hvite frakker

Møt hjerneforskere, se inn i kroppen med VR-briller, lær om hjerteforskning, kosthold, produksjon av proteser og hvordan bærekraft og helse henger sammen. Velkommen til forskningstorg for hele familien!

Disputations, The Faculty of Mathematics and Natural Sciences, UiO

In Norwegian: RSS News feed Med Fac UiO

Link to UiO "Aktuelle forskningssaker"

Aktuelle forskningssaker - Det medisinske fakultet

10.05.2024Lege: – Vi kan ikke lenger skille menneskenes helse fra jordas helse

2_tema_india_bonde

I ‘Indias kornkammer’ er mye av jorda syk og utarmet. Måten jordbruket drives på, gjør også menneskene syke.

10.05.2024Hvorfor har vi fraværsgebyr?

Syk mann ligger på sofaen.

Manglende oppmøte til sykehustimer kan koste deg dyrt. Det såkalte fraværsgebyret sørger for det. Men hva er egentlig hensikten med gebyret, og hva er begrunnelsen for i det hele tatt å bruke det på norske sykehus?

03.05.2024Fastleger registrerte færre lange konsultasjoner etter forskningseksperiment

Bildet kan inneholde: hånd, musikk instrument, skriving, personlig datamaskin, elektronisk instrument.

Besparelsene for samfunnet kan være betydelige, mener forskerteamet bak studien.

30.04.2024Det er klimasmart å følge kostrådene

Lene Frost Andersen og Julie Marie Lengle går mot fotografen over en innglasset bro.

Vi kan slå to fluer i en smekk ved å følge kostrådene: Det er bra for helsa, og det minsker klima- og miljøavtrykket vårt både nasjonalt og internasjonalt.

24.04.2024Norske legers stressnivå kartlagt av UiO-forskere

Ung kvinnelig kirurg sitter på gulvet i en sykehuskorridor

Nyutdannede leger opplever mest krevende arbeidsrelatert stress, og de kvinnelige legene er mest utsatt. Det viser en oversiktsartikkel over oppfølgingsstudier av norske leger som nå er publisert i Scandinavian Journal of Public Health.

22.03.2024Vil gi medisiner superkrefter med unik teknologi

Bildet kan inneholde: smil, produkt, vindu, kjole skjorte, vitenskap.

I fremtiden trenger du kanskje ikke ta faste medisiner like ofte som i dag. Norske forskere har utviklet en unik teknologi som gir superkrefter til medisiner basert på antistoffer. Da kan de både virke lengre i kroppen og bekjempe flere sykdommer.

15.03.2024Undersøker langtidseffekten av DBT for unge

En ung kvinne ved vannkanten som ser på mobilen sin. Foto

Lenge ville ein ikkje diagnostisere unge med personlegdomsforstyrringar, og dei vart heller ikkje behandla med dialektisk åtferdsterapi. Men for femten år sidan gjekk norske forskarar føre. No undersøker dei resultata.

13.03.2024Digitalt verktøy skal hjelpe unge som har hatt kreft

Førsteamanuensis Hanne Cahtrine Lie kommer gående opp en trapp.

Det skal bli lettere å leve med seneffekter etter å ha hatt kreft som barn eller ung. Førsteamanuensis Hanne Cathrine Lie har en viktig rolle i et europeisk innovasjonsprogram som skal utvikle det digitale verktøyet e-QuoL.

07.03.2024Hva skjer i overgangsalderen?

Bilde av dame som ler

Ingen kommer for å informere oss om overgangsalderen. Men kanskje er det ikke så nøye? Overgangsalderen er vel ingen sykdom?

05.03.2024– Hvem de har mistet, kan bety noe for følelsene i etterkant

Hånd med ring som strekker seg mot en blomst. Foto

Mens mange foreldre strever med selvbebreidelse, kan partnere oftere oppleve sinne mot den som har tatt livet sitt, ifølge erfaringene til sorgterapeut Hege Sandanger og kollegaene.

04.03.2024Pandemien endret kommuneoverlegens rolle

Illustrasjon av en lege som sitter og snakker med andre leger på en pc-skjerm.

Kommuneoverlegene ser et større behov for å prioritere beredskap og være tettere på beslutningsprosessene i kommunene i etterkant av pandemien.

01.03.2024Avansert infrastruktur vil revolusjonere hjerneforskningen

Forskerne Ingvild Bjerke og Trygve Leergaard smiler til kameraet.

Den europeiske forskningsinfrastrukturen EBRAINS setter hjerneforskere i stand til å dele, finne og benytte data på nye måter og langt mer effektivt enn tidligere.

23.02.2024Den skjulte helsekrisen i norske fengsler

Bildet kan inneholde: sko, bein, flash fotografering, tre, sollys.

Andelen innsatte i norske fengsler med både ruslidelser og psykiske lidelser øker. Dette bekymrer norske forskere. Nå etterlyser de en mer målrettet og helhetlig tilnærming til innsattes helse.

22.02.2024Motstridende teorier om bevissthet kan likevel passe sammen

Illustrasjon av fire av de fem teoriene for bevissthet.

Professor emeritus Johan Frederik Storm har ledet arbeidet med en artikkel som vekker oppsikt. Målet har vært en ny tilnærming til forståelsen av hvordan bevisstheten vår fungerer.

20.02.2024Kan eksamen bli kortere og bedre?

Stefan Schauber er fotografert i et fellesområde på Institutt for medisisnke basalfag..

Førsteamanuensis Stefan Schauber jobber med eksamenskvalitet, og mener det må være mulig å utfordre dagens praksis med rundt 100 spørsmål ved eksamener på profesjonsstudiet i medisin.

Page visits: 1