RSS feed disputations from Medical Faculty UiO

Disputaser - Institutt for klinisk medisin

26.11.2021Digital Public Defence: Jesintha Navaratnam

MD Jesintha Navaratnam at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis "The application of ultra-widefield fundus autofluorescence in the diagnosis and monitoring treatment effect of various retinal diseases and choroidal melanoma" for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

26.11.2021Public Defence: Kjersti Baksaas-Aasen

Cand.med. Kjersti Baksaas-Aasen at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis "OPTIMIZTTIC - OPTIMIZing the Treatment of Trauma Induced Coagulopathy" for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

26.11.2021Digital Public Defence: Elisa Napoli

Image may contain: Glasses, Clothing, Forehead, Nose, Glasses.

Msc Elisa Napoli at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Quantification methods of 224Ra and 212Pb activity applied to characterize therapeutic radiopharmaceuticals” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

01.12.2021Digital Public Defence: Lisa Victoria Burrell

MPhil Lisa Victoria Burrell at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Parental death by external causes and psychosocial sequelae in bereaved offspring” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

01.12.2021Digital Public Defence: Magnus Harneshaug

MD Magnus Harneshaug at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis "Vulnerability measures in older adults with cancer, and their potential covariance and impact" for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

01.12.2021Digital Public Defence: Maria Mastrangelopoulou

Image may contain: Person, Hair, Smile, Outerwear, Tartan.

MSc Maria Mastrangelopoulou at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “A novel approach to inner cancer treatment through the activation of photosensitizers by protons.” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

03.12.2021Digital Public Defence: Magne Mørk Kleppestø

Image may contain: Glasses, Forehead, Hair, Nose, Glasses.

MSc Magne Mørk Kleppestø at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging of high-grade gliomas - methodological aspects and error estimations” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

03.12.2021Public Defence: Morten Kvello

Image may contain: Person, Forehead, Nose, Cheek, Smile.

Cand.med. Morten Kvello at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis "Surgical and patient reported outcomes after novel techniques for gastrostomy insertion and fundoplication in children" for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

NTNU research RSS

OUS research seminars at Faculty of Medicine

Dagens medisin RSS

Disputations, Faculty of Medicine, UiO

Uniforum rss

Events at the Faculty of Medicine, UiO

Arrangementer - Det medisinske fakultet

30.11.2021Targeting Mitochondria in Cardiovascular Disease

NORHEART invites everyone with an interest in the mitochondrion and cardiovascular disease to our half-day seminar.

28.09.2021NCMM Tuesday Seminar: Helene Knævelsrud and Charlotte Boccara

Image of test tubes in a blue test tube holder

Helene Knævelsrud, Senior Scientist and head of the Mapping and Disrupting Cancer Circuits Project at Oslo University Hospital, and Charlotte Boccara, head of the Sleep, Cognition & Development project team at the Institute of Basic Medical Sciences, UiO, will present their latest research as part of NCMM's Tuesday Seminar series.

28.09.2021NCMM Tuesday Seminar: Lorena Arranz and Christine Hanssen Rinaldo

Image may contain: Product, Fluid, Plastic bottle, Liquid, Gas.

NCMM Associate Investigators, Lorena Arranz, Group Leader of the Stem Cell Aging and Cancer Research Group, UiT, and Christine Hanssen Rinaldo, Professor at the Department of Clinical Medicine, UiT, will present their research as part of the NCMM Tuesday Seminar Series.

07.12.2021Musikk for stamceller: Mot en kur for diabetes med lydbølger

Image may contain: Brown, Infrastructure, Line, Amber, Ceiling.

Forskningsprosjektet ABINO utvikler framtidens modeller for diabetesforskning ved å dyrke fram insulinproduserende øyceller fra iPS-celler fra mennesker. Dette gjøres gjennom differensiering og akustisk stimuli av cellene.

03.12.2021Smittsomt!

Bildet kan inneholde: tekst, fargerikhet, skrift, blågrønn, turkis.

Smitte har preget folks hverdag den siste tiden. Hvordan var synet på smittsomme sykdommer før? Hvordan skjer smitte? Har vi grunn til å frykte det? Hvordan ser fremtiden ut?

03.12.2021Livet etter stråleterapi: Protonterapi kan redusere bivirkninger

Bildet kan inneholde: brun, infrastruktur, linje, rav, tak.

Seminaret vil gi et overblikk over strålebehandling av kreft, med fokus på protonterapi som er en ny behandlingsform i forhold til dagens røntgenterapi. Her vil man få kunnskap om hvilke fordeler protonterapi kan gi for kreftpasienter sammenliknet med dagens stråleterapi, der fokus vil være på reduksjon av bivirkninger. I tillegg vil man få høre erfaringene til en tidligere hode- og halskreftpasient, både fra selve behandlingen og tiden etter.

03.12.2021En hjertesak: Organdonasjon ved sirkulasjonsstans. Hvordan trekkes grensen mellom liv og død ved cDCD?

Image may contain: Brown, Infrastructure, Line, Amber, Ceiling.

Høsten 2021 ble det innført en ny metode for organdonasjon i Norge, kalt cDCD. Selv om metoden har vært i bruk i mange andre land, har noen stilt kritiske spørsmål: Hvordan kan vi vite at pasienten virkelig er død før organene doneres? Kan vi fortsatt ha tillit til at hensynet til den døende pasienten kommer først?

03.12.2021Farmasøytisk Tidsreise: Fra historiske planteremedier i Skandinavia til moderne medisiner 

Bildet kan inneholde: blomst, blad, utgivelse, blomstrende plante, botanikk.

Planter har i tusener av år blitt brukt i behandling av sykdommer. Vi kjenner over 390 000 plantearter, men hvordan kan vi identifisere de plantene som kan brukes som medisin?

08.02.2021Dr. Bart Deplancke

Dr. Bart Deplancke , Professor at the École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Lausanne, Switzerland, will present his current research.

08.12.20216th conference of Digital Life Norway Research School

eal1684-1657x1080

The annual conference for and by the members of the research school.

08.11.2021LAR-konferansen 2022

Bildet kan inneholde: azure, organisme, anlegg, gjøre, aqua.

20. og 21. oktober 2022 arrangeres for 14. gang LAR-konferansen – denne gangen sentralt i Oslo sentrum.

Disputations, The Faculty of Mathematics and Natural Sciences, UiO

RSS News feed Med Fac UiO

Aktuelle forskningssaker - Det medisinske fakultet

07.12.2021Ny immunterapi for kreft basert på mekanismen for transplantasjonsavvisning

Bilde av Johanna Olweus i laboratoriet

Forskere har fått immunceller til å tro at kreften er et transplantert organ som de bør kvitte seg med. Behandlingen er svært effektiv i mus med leukemi, og skal nå prøves ut på mennesker.

02.12.2021– Vi må tenke på leveren

Illustrasjonsbilde av lever foran en kvinne som holder hendene rundt

Vi kan forebygge og behandle leversykdommer. Nye medisiner kommer på løpende bånd. Men behandlingen når ikke alltid pasientene.

01.12.2021Hva var det egentlig legen sa, igjen?

Bildet viser en kvinne som sitter bak et bord og diskuterer med to kvinner i hvit frakk

Skulle du være forsiktig med å ta disse to medisinene sammen, og kunne du løfte tungt? Helsepersonell bør bruke strategier når de skal informere pasienten, mener forskere.

26.11.2021Immunforsvaret kan gi større skader etter hjertestans

Bilde av forskerne i laben

Noen klarer seg bra etter hjertestans, mens andre får alvorlige skader og mister livet. Det medfødte immunforsvaret viser seg å være en del av forklaringen.

25.11.2021En randomisert studie av smitteverntiltak – en av veldig få

Logo fra TRAiN-studien

Smitteverntiltak som maskebruk, avstand og nedstengning, ble tatt i bruk på store befolkningsgrupper uten at vi visste effekten av det. En av få studier som faktisk undersøkte effekten av slike tiltak, ble nylig publisert av forskergruppen Klinisk effektforskning.

17.11.2021Vil halvere antall dager med antibiotikabehandling

Bildet kan inneholde: mat, mat, rett, ingrediens, oppskrift.

En halvering av behandlingstiden ved halsbetennelse og skarlagensfeber er ett av tiltakene i oppdaterte retningslinjer for antibiotika i primærhelsetjenesten som skal bidra til redusert og riktigere antibiotikabruk.

14.11.2021Middelhavsdietten kan føre til for høyt inntak av miljøgifter

Bildet viser en mann som sitter foran PCen

Det er mye sunt og bra med middelhavsdietten, men du kan risikere å få i deg for mye miljøgifter. Økologisk dyrket mat kan bøte på det, viser en ny studie.

29.10.2021Hvorfor dør aldrende nerveceller?

Illustrasjonsbilde av nerveceller.

Når nervecellenes DNA ikke repareres godt nok, blir cellene gradvis ødelagt, for etter hvert å gå tapt når vi blir eldre. Klarer vi å beskytte nervecellene, kan vi kanskje klare å forebygge Parkinsons sykdom.

28.10.2021Hjertet fungerer normalt hos de fleste som har hatt covid-19

Lege Klaus Murbræch gjør ultralydundersøkelse av en hjertepasient på Kardlab, Rikshospitalet.

Det ser ikke ut til at nedsatt hjertefunksjon er en av årsakene til at det tar lang tid for noen å bli helt friske etter gjennomgått covid-19. Dette kommer frem fra en ny studie.

05.10.2021Hundre år etter at insulin ble oppdaget: De er dømt til å dø av diabetes

ntb_edjqcshwlkk

I store deler av verden vil et barn med diabetes ha små sjanser til å overleve. Det livreddende insulinet er en luksus bare de rike har råd til.

29.09.2021Kan forutsi hvem som kan få kognitiv svikt etter hjerneslag

Bilde av slagpasient som pusler et puslespill av hjernen

Ved hjelp av MR-bilder kunne forskerne se at pasienter som utviklet kognitiv svikt, allerede hadde forandringer i hjernen før slaget.

24.09.2021Mange kan ha arvet høyt kolesterol uten å vite om det

Bildet viser to kvinner som smiler til kamera

Og kvinner som har diagnosen, går uten behandling i forbindelse med graviditet.

17.09.2021Ultralyd redder fosterliv

Bilde av en gravid kvinne som det blir gjort ultralydundersøkelse på.

Siden 1970-tallet har det vært et stort fall i antall dødfødsler. Innføringen av diagnostisk teknologi forklarer en stor del av denne nedgangen.

08.09.2021Fant ut hvorfor hjernen sveller ved leverskade

Bildet viser tre personer i labfrakker inne på et laboratorium.

Ute i verden er leverencefalopati en av sykdommene som tar flest liv. Viktige prosesser i hjernen forstyrres, fant en ny norsk studie.

27.08.2021Endret på etablert sannhet om immunforsvaret

Bilde av professor Mollnes sammen med senioringeniør i laboratoriet.

Protein i blodet hadde ikke den funksjonen man trodde i samspillet mellom to av kroppens forsvarssystemer. Professor Tom Eirik Mollnes med kolleger endret dermed på en etablert sannhet.

Page visits: 1