Growth house

RSS feed disputations from Medical Faculty UiO

Disputaser - Institutt for klinisk medisin

28.11.2023Public Defence: Sara Foss Debes

Image may contain: Cheek, Smile, Sleeve, Gesture, Eyelash.

Cand.med. Sara Foss Debes at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Burdens of viral respiratory infection and consumption of antibiotics in Østfold, Norway” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

30.11.2023Public Defence: Ingrid Christensen

Image may contain: Cheek, Smile, Shoulder, Jaw, Neck.

Cand.med. Ingrid Christensen at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Exploring physicians' antibiotic prescription behavior and the procalcitonin assay as a clinical decision aid to improve hospital antibiotic use - A thesis on antimicrobial stewardship” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

30.11.2023Public Defence: Inger Marie Bowitz Lothe

Cand.med. Inger Marie Bowitz Lothe at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Pancreatic and Periampullary Adenocarcinomas: A Clinical, Hisotpathological and Molecular Study” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

30.11.2023Public Defence: Joakim Øverbø

Image may contain: Clothing, Forehead, Head, Sleeve, Collar.

Cand.med. Joakim Øverbø at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Hepatitis E Virus Epidemiology and Vaccine Response: Studies from Norway and Bangladesh” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

01.12.2023Public Defence: Shams Dakhil

Image may contain: Top, Forehead, Hair, Nose, Head.

Cand.med. Shams Dakhil at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Functional decline after a hip fracture – Long-term trajectories and the impact of orthogeriatric care and of fracture type” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

04.12.2023Public Defence: Christoffer Nyborg

Image may contain: Person, Hair, Smile, Arm, Beard.

Cand.med. Christoffer Nyborg at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Biomarkers after Norseman Xtreme Triathlon, with an emphasis on endothelial NO-metabolism” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

05.12.2023Public Defence: Lasse Grønningsæter

Image may contain: Smile, Eyebrow, Beard, Dress shirt, Jaw.

Cand.med. Lasse Grønningsæter at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Cardiovascular function and cardiorespiratory fitness in women with previous preeclampsia” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

OUS research seminars at Faculty of Medicine

News search for OUH

Faculty of Medicine, UiO

Uniforum rss

Events at the Faculty of Medicine, UiO

Publikumsarrangementer - Det medisinske fakultet

02.10.2023Godt pårørendesamarbeid ved psykoselidelser

Bildet kan inneholde: hånd, gest, finger, tommel, håndledd.

Deltakere fra prosjektet Bedre Pårørendesamarbeid oppsummerer fem års forsknings- og implementeringsarbeid i psykisk helsevern.

17.11.2023Conference on Medical and Legal Knowledge and the Problematic of Translation, March 6–7, 2024

Three, red gears that go into each other.

The conference seeks to bring together researchers to focus on the interaction of medical, legal and lay understandings of phenomena that are highly topical and political, namely rape and abortion.

Disputations, The Faculty of Mathematics and Natural Sciences, UiO

RSS News feed Med Fac UiO

Aktuelle forskningssaker - Det medisinske fakultet

08.12.2023Studert musehjerner for å lære mer om hvordan vi lagrer informasjon om objekter

Mus i bur

Hvordan husker vi hvor objekter befinner seg? Dette er nå avdekket i et prosjekt ledet av Koen Vervaeke. Kunnskapen kan få betydning for behandling av sykdommer som rammer hukommelsen vår, slik som for eksempel alzheimer.

06.12.2023Hjernen til små dyreplankton kan kaste lys over nevrodegenerative sykdommer

Mikroskopi av to Oikopleura dioica, et marint kappedyr.

Nevrodegenerative sykdommer som Parkinsons sykdom og Huntingtons sykdom rammer blant annet menneskets evne til å bevege seg. Nå har forskere undersøkt hjernens kontrollsystem for bevegelse hos et lite dyreplankton for å bedre forståelsen av hvordan området i menneskehjernen som rammes av disse sykdommene er blitt til under evolusjon. Studien kan bidra til kunnskap om hvordan sykdommer angriper motorikken vår.

01.12.2023Tverrfaglig forskning på demens ved UiO

Bildet viser forskning på et laboratorium

Demensforskningen ved UiO inkluderer blant annet studier av molekyler, søvn, melkesyre og livsstil. Her forteller fem forskere om sitt arbeid.

29.11.2023Mer alvorlig hudkreft hos organtransplanterte pasienter

Bildet kan inneholde: finger, fot, snute, spiker, arr.

– Vi har sett at organtransplanterte har flere svulster og mer spredning enn andre med samme hudkreft. Disse pasientene må beskytte seg godt mot solen og sjekke huden regelmessig, sier professor.

24.11.2023Vitamintilskudd gir håp til barn med sjelden sykdom

Bildet kan inneholde: smil, mennesker i naturen, anlegg, blad, flash fotografering.

Langvarig bruk av B-vitaminet NR forbedret koordinasjon og øyebevegelser hos pasienter med den sjeldne sykdommen ataxia telangiectasia (AT), viser ny studie.

06.11.2023Ny studie gir håp for pasienter med medisinsk uforklarlige plager og symptomer

Illustrasjonsbilde lege i fortrolig samtale med pasient.

Et nytt samtaleverktøy for fastlegetjenesten, har vist seg å redusere sykefravær, forbedre generell funksjon og øke livskvaliteten blant pasientene, viser en randomisert studie.

06.11.2023Oppdatert atlas over rottehjerner markerer milepæl i hjerneforskningen

Heidi Kleven og Ingvild Bjerke ved en datamaskin med bilder fra hjerneatlaset

Et ferskt oppdatert rottehjerneatlas kan nå hjelpe vitenskapen fremover. Waxholm Space rottehjerneatlas er et 3D-atlas som gir et detaljert kart over rottehjernen. Nå har forskere videreutviklet atlaset med omfattende oppdateringer og sørget for åpen tilgang.

03.11.2023En av tre har kroniske magesmerter etter fedmeoperasjon

Bilde av en person med fedme hvor man ser personen bakfra. Himmelen og solen er i bakgrunnen.

Etter operasjonen hadde en av tre pasienter kroniske smerter i magen, ifølge en ny studie. Forskerne mener at pasientene trenger tettere oppfølging etter fedmeoperasjon.

04.10.2023Antivirusmedisiner reduserer tap av insulin hos barn med diabetes type 1

Bilde av forskergruppen

Norske forskere har nå vist at medisiner mot virus motvirker tapet av insulin hos barn med nyoppdaget diabetes type 1. Resultatet gir håp om at det er mulig å bremse, og kanskje etter hvert forebygge sykdommen.

02.10.2023Mulig ny behandling for leukemi

Bildet kan inneholde: organisme, linje, rød, font, kreativ kunst.

Forskere har identifisert en ny immunterapi mot akutt myelogen leukemi. Immunceller programmeres til å gjenkjenne en mutasjon som finnes hos leukemipasienter. Resultatene gir håp om ny og effektiv behandling for den vanligste leukemiformen for voksne.

29.09.2023Ny studie avdekker genetisk sammenheng mellom schizofreni og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom

Bildet kan inneholde: virveldyr, organ, menneskelig, verden, kjeve.

Ny forskning fra NORMENT viser at personer med schizofreni har en tilbøyelighet for røyking og en redusert risiko for fedme. Studien understreker hvor viktig det er å ta med livsstilstiltak i behandlingen av personer med schizofreni.

26.09.2023Dobbelt så mange gravide papirløse kvinner er alvorlig syke når de søker hjelp på legevakten

Kvinne som ligger i sykehusseng med spedbarn på brystet

En ny UiO-studie viser at gravide, papirløse kvinner oftere er alvorlig syke og må legges inn på sykehus, når de søker hjelp ved allmennlegevakten i Oslo.

13.09.2023Ny studie kan bane vei for effektiv behandling av E. coli-infeksjon

Professor Jukka Corander

Målrettede angrep på E. coli-bakteriens beskyttende kapsel kan bidra til å forebygge og behandle alvorlige infeksjoner i blodet, viser ny studie.

11.09.2023Utvikler metode for å sikre optimalt jod-inntak i verden

3_jod_baby1

Å tilsette jod i salt er trolig verdens mest kostnadseffektive måte å sikre befolkningens mentale utvikling på. Men det gjelder å treffe riktig. Både for lite og for mye kan gi alvorlig sykdom.

06.09.2023Samfunnsinnovasjoner: Forskning driver samfunnet framover

3_tema_inngang

Mens kommersielle foretak søker om patent for å holde ideene for seg selv, handler samfunnsinnovasjon om å dele og videreutvikle ideer sammen.

Page visits: 1