Funding and grants

We have recieved grants from the following foundations:

 • Den Norske Kreftforening
 • Styringsgruppe/enhet for forskning innen molekylærbiologi, bioteknologi og bioinformatikk ved Universitetet i Oslo (EMBIO)
 • Norges forskningsråd (NFR)
 • Funksjonell genomforskning (FUGE)
 • Legatet til Henrik Homans Minde
 • Ella og Kristian Nyerrøds stiftelse for medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo
 • Kjøpmann Einar Unsgaard og hustru Kitty Unsgaards legat
 • Generalkonsul Tønder Bull og hustru Valborg Bulls legat til medisinsk forskning
 • Astri og Birger Torsteds legat
 • H.G. og Andrine Berg og deres sønn Hans Gysler Bergs legat
 • Raagholtstiftelsen
 • Lillemor Grobstoks legat
 • Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi
 
Page visits: 1182