Velkommen til ProTx

ProTx (patient reported outcomes in transplantation) er nettsiden til Senter for helsefagsforskning ved Avdeling for transplantasjon, Oslo universitetssykehus. Senteret ble opprettet i 2021 med mål å styrke bruken av pasientrapporterte utfall (PRO) i vår kliniske forskning i avdelingen. I tillegg vil vi arbeide for å implementere funn i hverdagspraksis.

Med PRO menes at pasientene selv rapporterer hvordan det oppleves å gjennomgå sykdom og behandling av denne gjennom å besvare spørreskjema, disse omfatter blant annet målinger av livskvalitet, helsekompetanse, funksjonsnivå og symptomer.

Mandag 20. juni 2022 kl.09-15 FAGKONFERANSE 2022

Avdeling for Digital Helseforskning i Medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus HF har gleden av å invitere til fagkonferanse
Tid: Mandag 20. juni kl.09-15
Sted: Konferansen avholdes i Rødt auditorium på Rikshospitalet

Lunsj og forfriskninger blir servert.

Program (PDF)

Påmeldingsfrist 10 juni

Påmelding via denne linken: https://nettskjema.no/a/dig2022