Forskning i Klinikk psykisk helse og avhenighet (KPHA)

På disse sidene vil du finne en beskrivelse av hvordan forskning og innovasjon er organisert i KPHA og en oversikt over de forskjellige forskningsområdene og forskningsgruppene. Sidene er ment for forskere, forskningsinteresserte klinikere og ledere i sykehusavdelinger både i og utenfor egen klinikk, men også for pasienter/brukere og andre som interesserer seg for forskningen som foregår i KPHA. Vi har en ambisjon om å legge ut forsknings- og innovasjonsrelaterte nyheter. Vi har også en oversikt over ressurser for forskere og forskningsinteresserte klinikere som vi håper vil være til nytte.

Sidene vedlikeholdes av Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA).

A website for research in Division of Mental Health and Addiction at the Oslo University Hospital in English: https://www.ous-research.no/dmha/

(Foto: OUS og NORMENT)

Nyhet publisert 15.12.20 Depresjons-RCT får 16 millioner fra forskningsrådet

Foto: NAFKAM

Professor og overlege Jan Ivar Røssberg ved Seksjon for behandlingsforskning (SEB) i FIA leder studien "Depressive disorder in primary care - an integrated solution for improving treatment and preventing severe outcome". Studien er en av få helse-relaterte studier som 14.12.20 fikk tildelt midler fra NFR-utlysingen Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv.

Studien vil undersøke effekten av å legge til Attention Bias Modification (ABM) til standard SSRI-behandling ved depresjon i primærhelsetjenesten. ABM er en type kognitiv trening som kan redusere depresjonspasientenes oppmerksomhet mot negative emosjonelle stimuli. Spesifikt vil man undersøke om det oppnås redusert symptomtrykk, suicidrisiko, ruminering eller stress og om psykososial fungering vil bedres hos de som får tilleggsbehandling i form av ABM. Studien vil også ta i bruk nyutviklede IKT-verktøy i gjennomføringen av prosjektet.

Studien er en multisenterstudie som vil være tilknyttet NORMENT og gjennomføres blant annet i samarbeid med Psykologisk Institutt ved UiO. 

 

Organisering av forskning i KPHA

I Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPHA) er forskning og innovasjon organisert både i de enkelte kliniske avdelingene og i Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA).

Sykehusets linjeledere har totalansvar for pasientbehandling, undervisning, innovasjon og forskning i sin administrative enhet.

Klinikken har en forskningsleder som er rådgiver til klinikkleder i forskningsspørsmål og linjeleder i den tilsvarende universitetsklinikken ved Universitetet i Oslo.

Klinikkens forskningsutvalg (KFU) ledes av forskningsleder og har en rådgivende funksjon for klinikkledelsen. Blant KFUs oppgaver er behandling av søknader om klinikkens frie forskningsmidler. Mer om KFU finner du her.

FIAs intranettside finner du her, og FIAs internettside her.

For en fullstendig oversikt over forskningsaktiviteten se "Hva forsker vi på i KPHA" i menyen til venstre.