Organisering av forskning i KPHA

I Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPHA) er forskning og innovasjon organisert både i de enkelte kliniske avdelingene og i Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA).

Sykehusets linjeledere har totalansvar for pasientbehandling, undervisning, innovasjon og forskning i sin administrative enhet.

Klinikken har en forskningsleder som er rådgiver til klinikkleder i forskningsspørsmål og linjeleder i den tilsvarende universitetsklinikken ved Universitetet i Oslo.

Klinikkens forskningsutvalg (KFU) ledes av forskningsleder og har en rådgivende funksjon for klinikkledelsen. Blant KFUs oppgaver er behandling av søknader om klinikkens frie forskningsmidler. Mer om KFU finner du her.

FIAs intranettside finner du her, og FIAs internettside her.

For en fullstendig oversikt over forskningsaktiviteten se "Hva forsker vi på i KPHA" i menyen til venstre.

 

 
Page visits: 1312