Brukermedvirkning og pasientdeltagelse

Klinikken ser det som svært viktig å involvere av brukere i forskningen på et tidligst mulig stadium, og innsatsen på dette området er økende.

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helses sider om brukermedvirkning i forskning: Lenke

På vår oversiktsside for kliniske studier ved sykehus i Norge finner du en oversikt over de kliniske studier (behandlingsutprøvning med pasienter) på mental helse ved Oslo universitetssykehus som er pågående (siden er ikke komplett, men innholdet vil øke fremover). Du må velge filtrene "Mental helse" og "Oslo universitetssykehus".

 
Page visits: 1079