Nyheter

Nyhet publisert 4.7.2022 SEB-prosjektet VROslo er kåret til vinner av Innovasjonskonkurransen 2022

Innovasjonskonkurransen 2022 hadde som tema «Næringslivssamarbeid for fremtidens helsevesen» Utvikling av ny teknologi og mer presis diagnostikk og behandling gjennom innovasjon og næringslivssamarbeid er sentralt for å skape en bærekraftig helsetjeneste. OUS ønsket med årets innovasjonskonkurranse å stimulere offentlig privat samarbeid for et bedre sykehus til nytte for våre pasienter og ansatte.

Alle ansatte ved OUS kunne melde seg på med planlagte og etablerte prosjekter og en fagjury har vurdert innmeldingene på bakgrunn av gjennomførbarhet og nytte med ekstra vekting på spredningspotensial.

Fagjuryen til årets innovasjonskonkurranse bestod av Kyrre Eeg Emblem, Ole Jakob Elle, Per Steinar Halvorsen, Torkel Thune, Catherine Bjerke og Sandra Scott Nicolaysen.

17 prosjekter meldte seg på og søkte om over fire millioner kroner for å øke fremdriften i sine prosjekter.  Prosjektet VROslo: Bruk av Virtual Reality (VR) i psykosebehandling var ett av tre vinnerprosjekter. Prosjektansvarlige er June Ullevoldsæter Lystad og Jan Ivar Røssberg ved Seksjon for behandlingsforskning, Forskings- og innovasjonsavdelingen, Klinikk psykisk helse og avhengighet. Premien var på 150.000 kroner.

Les mer om VROslo her.

 

Nyhet publisert 17.09.21 «MinDag» ved prosjektleder Trine Vik Lagerberg vinner av Innovasjonskonkurransen 2021 ved OUS

Prosjektet dreier seg om utvikling og utprøving av en app - MinDag - for oppfølging av pasienter med bipolar lidelse. I MinDag registrerer pasientene viktige sykdomsparametre som humør, søvn, rusmiddelbruk og daglige aktiviteter. MinDag er i utgangspunktet utviklet for å samle forskningsdata som kan gi en bedre forståelse av sykdomsmekanismer ved bipolar lidelse. MinDag kan imidlertid også potensielt brukes til å oppdage endringer i symptomnivået på et tidlig stadium, og til få en bedre forståelse av forhold som påvirker symptomnivået. På den måten tror vi at MinDag kan bidra til bedre og raskere tilpasning av behandlingen. Pasienten kan også bruke MinDag til å følge med på egen tilstand og utvikling. Vi prøver nå appen ut i en klinisk setting for å evaluere om MinDag oppleves som et nyttig verktøy for pasienter og deres behandlere. 

Les mer fra OUS sine hjemmesider - Innovasjonskonkurransens vinnere 2021

Nyhet publisert 28.4.21 Utdanningsprisen 2021 til TIPS Sør-Øst!

Kristin Lie Romm (Foto: Dag Kristiansen)
Kristin Lie Romm (Foto: Dag Kristiansen)

TIPS Sør-Øst regionalt kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose ble i år tildelt OUS' utdanningspris. De får prisen "fordi de vektlegger opplæring og implementering av forskningsbasert kunnskap og viser en helhetlig og innovativ tilnærming til behandling av psykisk helse og avhengighet". 

Mandatet til TIPS Sør-Øst er å bidra til kunnskap og kompetanse om tidlig oppdagelse og behandling ved psykose for hele Helse Sør-Øst.  I en sak på intranettsidene til OUS forteller Kristin Lie Romm, forsker og seksjonsleder at de digitale mulighetene har gjort at vi kan nå flere med den samme kunnskapen, uavhengig av hvor i landet du jobber.

«Vi lager undervisningsopplegg basert på «best practice». Pasientene får høyt kvalifiserte behandlere og behandlere får den faglige tryggheten. Hele veien prøver vi oss frem, tar inn tilbakemeldinger, lytter til dem og justerer underveis. Dette gjelder all undervisning vi gir. Slik forbedrer vi stadig arbeidet vårt »

TIPS Sør-Øst er en del av Forsknings- og innovasjonsavdelingen i Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Nyhet publisert 15.12.20 Depresjons-RCT får 16 millioner fra forskningsrådet

Foto: NAFKAM

Professor og overlege Jan Ivar Røssberg ved Seksjon for behandlingsforskning (SEB) i FIA leder studien "Depressive disorder in primary care - an integrated solution for improving treatment and preventing severe outcome". Studien er en av få helse-relaterte studier som 14.12.20 fikk tildelt midler fra NFR-utlysingen Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv.

Studien vil undersøke effekten av å legge til Attention Bias Modification (ABM) til standard SSRI-behandling ved depresjon i primærhelsetjenesten. ABM er en type kognitiv trening som kan redusere depresjonspasientenes oppmerksomhet mot negative emosjonelle stimuli. Spesifikt vil man undersøke om det oppnås redusert symptomtrykk, suicidrisiko, ruminering eller stress og om psykososial fungering vil bedres hos de som får tilleggsbehandling i form av ABM. Studien vil også ta i bruk nyutviklede IKT-verktøy i gjennomføringen av prosjektet.

Studien er en multisenterstudie som vil være tilknyttet NORMENT og gjennomføres blant annet i samarbeid med Psykologisk Institutt ved UiO. 

 

Nyhet publisert 7.10.2020 Tildeling av innovasjonsmidler til mobilapper

Foto: Kirsten Sjøwall og UiO

Trine Vik Lagerberg (til venstre) og Kristin Lie Romm (til høyre) har hver fått regionale innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst RHF  med kr 1 500 000 til sine innovasjonsprosjekter «MinDag - en digital innovasjon for raskere og mer målrettet hjelp for bipolar lidelse» (Lagerberg) og «iTandem - Sammen om bedring» (Romm).

Lagerberg er leder av seksjon for psykoseforskning, og Romm er leder av TIPS Sør-Øst, begge i Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA).