Previous meetings

Møteagenda tirsdag 3 mars 2020
1. Forskningsinstruks v/Johny
2. Forskningsprosjekter ved Lungeavdelingen. Status
3. ScanClad v/Inga

Møteagenda mandag 17 juni 2019
1. Midtveisevaluering PhD programmet- Mariann Ulvestad 
2. Forsknings- og kvalitetsregistre ved avdelingen
A. Erfaringer knyttet til omlegging av kvalitetsregister på fibrose til forsknings- og kvalitetsregister v/Liv Ingunn B. Status/erfaringer Tx-registeret v/Are Holm-Status.
C. Erfaringer LUCAN v/Lars Fjellbirkeland

Møteagenda mandag 17 desember 2018
TNM-Immunscore ved lungekreft - En prospektiv multisenterstudie ......og potensielle spinoff v/ Onkolog Sigve Andersen fra Tromsø, Lars Fjellbirkeland

Møteagenda mandag 22 oktober 2018
Møteagenda: "Outcomes of patients with advanced IPF at initiation of antifibrotic therapy." Michael Durheim

Møteagenda mandag 11 juni 2018
1. Forskerutdanningen ved MedFak UiO- May Brit Lund
2. Forskningsprosjekter ved avdelingen- Oppdatering av excelskjema - Liv Ingunn Sikkeland
3. "Klinisk forskning: Urgent call i Scandiatransplant"-Are Holm

Møteagenda mandag 26 februar 2018
Møteagenda: Forskningen ved Lungeavdelingen. Forskningsgrupper. Forskningsnettsiden for Lungeavdelingen https://www.ous-research.no/respiratory/   Må oppdateres! –Liv Ingunn

Møteagenda mandag 18 desember 2017
Møteagenda: Forskningsnettsiden for Lungeavdelingen https://www.ous-research.no/respiratory/   Må oppdateres! –Liv Ingunn
Doktorgradsarbeidet til Sharad Pathak.

Møteagenda mandag 23 oktober 2017
Hver forsker/forskergruppe presenterer seg selv og sin forskning 2-5 min per person
Overlevelse etter lungekreftkirurgi v/Anders Bugge

Møteagenda mandag 29 mai 2017
Evaluering av nytt ILD-spørreskjema v/Tone Sjåheim
Eksponering av skytegasser fra blyfri og blyholdig ammunisjon- hvordan påvirker det helsen?  v/ Liv Ingunn Sikkeland

Møteagenda mandag 27 mars 2017
Oppdatering ScanClad-studien v/Inga Leuckfeld
Mottaker av stimuleringsmidlene-protokollgjennomgang v/Michael Durheim og Elisabeth Edvardsen

Møteagenda mandag 2 januar 2017
Min forskning på Duke Clinical Research Institute v/Michael Durheim

Møteagenda mandag 17.oktober 2016
ScanCLAD studien v/Inga Leuckfeld
AlloSS young –Protokollgjennomgang v/ Ole Henrik Myrdal

Møteagenda 29 august 2016
Forskningsformaliteter v/Peder Utne, Avdelingsleder. Avdeling for forskningsadministrasjon og biobank, OUS HF.

Møteagenda mandag 13 juni 2016
Presentasjon av forskningsmøtet. v/ Liv Ingunn
Hver forsker/forskergruppe presenterer seg selv og sin forskning maks 3 min per person
Hovedforedrag v/Anders Bugge. Overlevelse etter kirurgisk behandling av lungekreft på Rikshospitalet. Stipendiat på Thoraxkirurgisk avdeling.

 

 

 

 
Page visits: 2049