Previous meetings

Møteagenda tirsdag 3 mars 2020
1. Forskningsinstruks v/Johny
2. Forskningsprosjekter ved Lungeavdelingen. Status
3. ScanClad v/Inga

Møteagenda mandag 17 juni 2019
1. Midtveisevaluering PhD programmet- Mariann Ulvestad 
2. Forsknings- og kvalitetsregistre ved avdelingen
A. Erfaringer knyttet til omlegging av kvalitetsregister på fibrose til forsknings- og kvalitetsregister v/Liv Ingunn B. Status/erfaringer Tx-registeret v/Are Holm-Status.
C. Erfaringer LUCAN v/Lars Fjellbirkeland

Møteagenda mandag 17 desember 2018
TNM-Immunscore ved lungekreft - En prospektiv multisenterstudie ......og potensielle spinoff v/ Onkolog Sigve Andersen fra Tromsø, Lars Fjellbirkeland

Møteagenda mandag 22 oktober 2018
Møteagenda: "Outcomes of patients with advanced IPF at initiation of antifibrotic therapy." Michael Durheim

Møteagenda mandag 11 juni 2018
1. Forskerutdanningen ved MedFak UiO- May Brit Lund
2. Forskningsprosjekter ved avdelingen- Oppdatering av excelskjema - Liv Ingunn Sikkeland
3. "Klinisk forskning: Urgent call i Scandiatransplant"-Are Holm

Møteagenda mandag 26 februar 2018
Møteagenda: Forskningen ved Lungeavdelingen. Forskningsgrupper. Forskningsnettsiden for Lungeavdelingen https://www.ous-research.no/respiratory/   Må oppdateres! –Liv Ingunn

Møteagenda mandag 18 desember 2017
Møteagenda: Forskningsnettsiden for Lungeavdelingen https://www.ous-research.no/respiratory/   Må oppdateres! –Liv Ingunn
Doktorgradsarbeidet til Sharad Pathak.

Møteagenda mandag 23 oktober 2017
Hver forsker/forskergruppe presenterer seg selv og sin forskning 2-5 min per person
Overlevelse etter lungekreftkirurgi v/Anders Bugge

Møteagenda mandag 29 mai 2017
Evaluering av nytt ILD-spørreskjema v/Tone Sjåheim
Eksponering av skytegasser fra blyfri og blyholdig ammunisjon- hvordan påvirker det helsen?  v/ Liv Ingunn Sikkeland

Møteagenda mandag 27 mars 2017
Oppdatering ScanClad-studien v/Inga Leuckfeld
Mottaker av stimuleringsmidlene-protokollgjennomgang v/Michael Durheim og Elisabeth Edvardsen

Møteagenda mandag 2 januar 2017
Min forskning på Duke Clinical Research Institute v/Michael Durheim

Møteagenda mandag 17.oktober 2016
ScanCLAD studien v/Inga Leuckfeld
AlloSS young –Protokollgjennomgang v/ Ole Henrik Myrdal

Møteagenda 29 august 2016
Forskningsformaliteter v/Peder Utne, Avdelingsleder. Avdeling for forskningsadministrasjon og biobank, OUS HF.

Møteagenda mandag 13 juni 2016
Presentasjon av forskningsmøtet. v/ Liv Ingunn
Hver forsker/forskergruppe presenterer seg selv og sin forskning maks 3 min per person
Hovedforedrag v/Anders Bugge. Overlevelse etter kirurgisk behandling av lungekreft på Rikshospitalet. Stipendiat på Thoraxkirurgisk avdeling.

 

 

 

Forskningsmøte på Lungeavdelingen

Utskrift

Neste møte: 26 oktober 2020
Hvor: Seminarrom 3 B1.1017
Hvem: Ansatte på avdelingen som er interessert i forskning
Mat: Kaffe og gjærbakst
Møteleder: Liv Ingunn Sikkeland

Møteagenda: 
1. Overlevelse og behandlingsrutiner assosiert med antifibrotiske medikamenter ved idiopatisk lungefibrose- Phoung Phuong
2. Sykdomsforløp ved alvorlig IPF under antifibrotisk behandling- Mike

Velkommen!

Forskningsmøter på Lungeavdelingen

Formål:

  1. Øke motivasjon og skape en fellesskapsfølelse for forskning på lungeavdelingen gjennom a) Alle blir kjent med forskningen som utføres på avdelingen. b)Bedre kommunikasjon på tvers av forskerne/forskningsgruppene. c)Lettere å ta del i forskningen som gjøres.
  2. Heve den faglige kompetansen innenfor forskning ved at forskningsgrupper på lungeavdelingen, forskningsgrupper på OUS og samarbeidende forskningsgrupper presenterer sin egen forskning.  
  3. Styrke sin egen forsking ved å presentere prosjektet, diskutere protokoll eller som idèskapning.  
  4. Informere om søknadsfrister for utlysning av midler, abstractfrister, og også informasjon om godkjenninger knyttet til prosjekter.

Når: Mandager eller tirsdager kl 15.15-16.15
Hvor: Seminarrommet lungeavdelingen
Hvor ofte: 2x høst og 2x vår
Hvem: Ansatte på avdelingen som er interessert i forskning
Mat: Kaffe og gjærbakst

Januar møte skal det diskutereres forskningsstrategi på avdelingen.


                                   

 
Formalia

Dette er en oversikt over viktige linker ved oppstart av forskningsprosjekt. Alle forskningsprosjekter skal klargjøres med avdelingsleder på Lungeavdelingen.

Forskningsstøtte OUS

Forskningsstøtte UiO

Regional Etisk Komite

Forskningshåndboken

Godkjente tidsskrifter

eHåndboken. Forskningsinstruks og forskningsprosedyre

 

Affiliations Lungeavdelingen

Department of Respiratory Medicine, Oslo University Hospital, Rikshospitalet
Department of Respiratory Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo

evt. Department of Respiratory Medicine, Oslo University Hospital AND University of Oslo.