Books, Reports & Popular Science publications

Books

Indremedisin. Red.: Kåre I. Birkeland, Lars Gullestad og Lars Aabakken (2017)

- Lungemedisin. Klinisk undersøkelse og utredning. Are Holm s299-306
- Interstitielle lungesykdommer. May Brit Lund og Tone Sjåheim s317-326
- Lungesvultser. Lars Fjellbirkeland s349-358
- Respirasjonssvikt. Magnus Qvarfort og Are Martin Holm s367-382

 

Lungesykdommer 3. utgave, Petter Giæver (2015)

Norsk Lungehelse Norsk Lungehelse. Jubileumsbok for Norsk forening for lungemedisin ved 75-årsjulileet, Amund Gulsvik og Knut Stavem (red). 2013.

- Økt behov for lungeleger og innføring av "Røykeloven" (2002-2005), s53. Øystein Bjørtuft
- Utvikling av bronkoskopi og intervensjonsbronkoskopi, s100. Arve Sundset
- Undersøkelser av luftveismateriale ved ikke-infeksiøse lungesykdommer, s130. Are M. Holm
- Yrkeseksponering og årsakssammenhenger med lungesykdom, s135. Johny Kongerud et al.
- Lungetransplantasjon i Norge, s193. Øystein Bjørtuft

Forskning og forskningsbaserte helsetjenester  Forskning og forskningsbaserte helsetjenester. Sjur Humerfelt (red). 2013
-Kap 4. Fra cellekultur til klinisk lungekreftbehandling.Lars Fjellbirkeland
-Kap 6. Yrkeseksponering og obstruktiv lungesykdom. Johny Kongerud

 Lungesykdommer 2 utgavePetter Giæver (2008)

 

Reports

Helseeffekter ved bruk av blyholdig og blyfri ammunisjon i kombinasjon med HK416. Øyvind Voie, Anne-Katrine Borander, Liv Ingunn Bjoner Sikkeland, Svein Grahnsted, Arnt Johnsen, Johny Kongerud, Tor Erik Danielsen og Kjetil Longva. Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvarets bedriftshelsetjeneste, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo. ISBN 978-82-464-2274-9. 2013

Helserisiko ved innånding av bioprotein produsert ved hjelp av Nordsjøgass som energikilde. Wijnand Eduard, Marit Skogstad og Kari Heldal, Statens arbeidsmiljøinstitutt.
Liv Ingunn Bjoner Sikkeland og Johny Kongerud, Rikshospitalet.
Reidun Øvstebø, Kari Bente Foss Haug og Peter Kierulf, Ullevål universitetssykehus.
Rapport fra etterundersøkelsen utført 2007 Nr. 10 Årgang 10
ISSN 1502-0932

 

Articles

 

Tone B Sjåheim. Viktig å få stilt diagnosen tidlig. Billag Mediaplanet, Dagbladet september 2015

Are M. Holm og Arnt Fiane. Fordeling av lunger til organtransplantasjon: Hvem skal få? Indremedisineren 02, 2015

Tone B Sjåheim og May Brit Lund. Idiopatisk lungefibrose (IPF). Indremedisineren 02, 2015

Steinar Solberg, Lars Fjellbirkeland og Odd Terje Brustugun. Lyspunkter for lungekreft. Innlegg Dagsavisen. 12 jan, 2015.

Johny Kongerud. Slik takler du KOLS. Billag Mediaplanet, Dagbladet 9 oktober 2014

Are Martin Holm og Inga Leuckfeld (2014). Hvem skal få nye lunger? Hvis én får transplantasjon, er det en annen som ikke får. Kronikk Aftenposten. 22 april, 2014. Del 2, s 8-9.

Lars Fjellbirkeland. Ikke umulig å starte behandling innen 20 dager. Debatt Dagens medisin. 27 jan, 2014

Naalsund A, Aaløkken TM, Sjåheim T (2013) Idiopatiske interstitielle pneumonier. Indremedisineren. 2, 14-18.

Fjellbirkeland L. Lungekreft - fra konfeksjon til skreddersøm. Indremedisineren. Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening, 2012; 2:8-10

Lund MB. Nitrogenoksid i utåndingsluft: en biomarkør for astma. Allergi i Praksis 4; 2009: 8 - 13

Kongerud J, Sikkeland LI. Indusert sputum: metode for diagnostikk av lungesykdom. Allergi i Praksis 2009; 4:20-25.

Lund MB, Sikkeland IB, Kongerud J. Utredning av yrkesastma på ulike nivåer i helsevesenet. Allergi i Praksis 1 - 2009: 16 - 22