COVID-19 bekymringer blant pasienter og personell ved en alderspsykiatrisk avdeling

Etter utbruddet av koronapandemien har det oppstått en nødvendighet av å forske på de psykologiske konsekvensene mennesker opplever, både av selve pandemisituasjonen og av de smittebegrensede tiltakene som ble innført. Her kan eldre personer være i en sårbar situasjon, særlig de som allerede opplever psykiske eller fysiske sykdommer eller helseplager. Alderspsykiatrisk seksjon har ved hjelp av spørreskjemaer utforsket hvorvidt pasienter ved Alderspsykiatrisk poliklinikk og Alderspsykiatrisk døgnenhet opplevde frykt, engstelse eller endring i livskvalitet som følge av pandemisituasjonen, og om situasjonen har innvirket på deres behandling eller bedringsprosess. De ansatte besvarte spørreskjemaer som omhandlet deres arbeidssituasjon og hvorvidt Covid-19 påvirket deres evne til å yte god behandling.

Det viktigste funn er at selv om flertallet av pasienter klarer seg godt, har omkring en tredjedel av pasientene store problemer med å tilpasse seg livet under pandemisituasjonen. Det fantes ikke noe tydelig mønster i denne gruppen, og man kunne heller ikke trekke noen assosiasjoner mellom diagnose og grad av frykt og engstelse for viruset. Derfor foreslås det at samtaler om koronasituasjonen bør integreres som en del av den individuelle behandlingen hos hver enkelt pasient og i gruppesesjoner.

Et flertall av de ansattes uttrykte bekymring rundt pandemisituasjonen, der frykt for å smitte pasienter og usikkerhet tilknyttet deres ansvarsområder er gjennomgående. Samtidig mente langt flere ansatte enn pasienter at de innførte tiltakene var for strenge og vanskelige å forholde seg til. Siden mange av de ansatte uttrykte misnøye og negative utkom av pandemisituasjonen kan det også være behov for individuell oppfølging eller gruppediskusjoner rundt dette temaet på arbeidsplassen.

Les mer om studien her: https://ous-research.no/home/corona/Projects/20893

 
Page visits: 262