Nyheter

General information, grants, education INFORMATION

Hei,

og vel overstått sommer så langt håper jeg. 

Vi minner om intensivseminar den 22.oktober fra kl.14.00-18.00 der vår forskningsgruppe står som arrangør. Avhengig av økonomi og organisering blir det enten Rikshospitalets grønne auditoriet eller Soria Moria der høstmøtet skal foregå.

Programmet begynner å falle på plass, men vi tar fortsatt gjerne i mot innspill fra dere. Her er noen smakebiter;

Hva foregår av klinisk forskning i norske intensivavdelinger ? Oppsummering fra hver av de regionale helseforetakene

Tolkningsutfordringer i klinisk intensivmedisin. Endepunkt      v/ Professor Kjetil Sunde, OUS

Kliniske studier og samarbeid med industrien                        v/ Professor Tor Inge Tønnesen, OUS

Registerstudier. Registre nå også i Norge?

Sett av ettermiddagen og del denne informasjonen!

 

Med vennlig hilsen

Hilde

 

 

 

Hei,

Møtet jeg har annonsert med Peder Utne og Tor Even Martinsen vedrørende den nye forskningsinstruksen er utsatt til over sommeren. Årsaken er at det gjenstår noen avklaringer som de vil ha på plass før de ulike avdelingene får en gjennomgang. Vi opprettholder møtetidspunktet:  tirsdag 11/6 kl.12.30, Anestesiens møterom D1,3 etasje, men endrer tema.

I forbindelse med at vi har fått innvilget søknad på stimuleringsmidler som skal benyttes til å arrangere et intensivseminar den 22.oktober (i forbindlese med høstmøtet), så ønsker vi å diskutere programinnholdet litt åpent i vår forskningsgruppe. Fint om dere kan være med på møtet, eller komme med innspill via mail.

Elin, Torsten og jeg har diskutert noen temaer og eventuelle forelesere.

Program: temaforslag

  1. Status - hvilke utfordringer har vi - i Norge?
  2. Tolknings utfordringer i klinisk intensiv medisin? Endepunkt(?!! - mortalitet eks) 3. RCT eller observasjonsstudier?
  3. Etikk?
  4. Kliniske studier og industrifinansiering (etikk også) 6. Utvikling av ny teknologi i samarbeid med industri- hvordan? Etiske utfordringer?
  5. Hvordan prioritere studier i avd? Info til pårørende ?
  6. Registerstudier? Registre- nå også i Norge ??

 

Jeg inviterte gruppen til Tor Inge med på opprinnelig møte angående forskningsinstruksen , og opprettholder avtalen tirsdag 11/6 kl.12.30, Anestesiens møterom D1,3 etasje. Vår forskningsgruppe vil være arrangør av seminaret, men Tor Inges gruppe ønsker å bidra ved behov.

 

God pinse

Mvh

Hilde

 

Hei, jeg har akkurat lagt lagt ut en mail, men kjører dobbelt med informasjon på web-side og mail en liten stund  før vi går over til å hovedsaklig bruke denne web-siden.

Vedlagt invitasjon til FU-møte 28/5 kl.14-16 i grønt auditorium RH. Tema: AI

 

Link til  påmelding til miniseminar om mixed model analyse for repeterte målinger ved Milada C Småstuen.

Onsdag 19.06 kl. 9.00 – 10.30

Sted:

Møterommet, 3. etg bygg 15, Ullevål sykehus (ved mange påmeldte finner vi større lokale)

 https://nettskjema.no/a/118867

Recommended reading:

Scientists rise up against statistical significance
Valentin Amrhein, Sander Greenland, Blake McShane and more than 800 signatories call for an end to hyped claims and the dismissal of possibly crucial effects.
https://www.nature.com/articles/d41586-019-00857-9