Research projects

 • Deskriptiv epidemiologi ved SLE og inflammatoriske barnerevmatologiske sykdommer
 • Forekomst, forløp, behandling og organmanifestasjoner av juvenile inflammatoriske bindevevssykdommer i Norge 
 • Miljøfaktorers betydning for utvikling av juvenil idiopatisk artritt (JIA) og JIA fenotype
 • Miljøgifters betydning for utvikling av JIA
 • Genetiske predisponerende faktorer for JIA og SLE
 • Stratifisere SLE og JIA pasienter i forskjellige genetiske grupper 
 • Betydning av gen – miljø samspill for utvikling av JIA og SLE
 • Hvordan autoimmun sykdom i familien samt genetisk predisposisjon hos foreldre påvirker utvikling av inflammatorisk revmatisk sykdom hos barn
 • Organ affeksjon ved SLE og juvenil dermatomyositt (JDM)
 • Kardiovaskulær affeksjon ved JDM etter lang tids sykdomsvarighet
 • Fysisk form og utholdenhet med hovedfokus på JIA, JDM og SLE 
 • Klassifikasjon av revmatiske sykdommer
 
Page visits: 67