Per Olav Berve disputerte 1. februar 2024

Overlege og spesialist i anestesi, Per Olav Berve, Luftambulanseavdelingen Prehospital klinikk, Oslo universitetssykehus (OUS), forsvarte sin doktorgradsavhandling "Improving haemodynamics and ventilation monitoring during cardiopulmonary resuscitation. Lessons learned from clinical studies" den 1. februar.

Berves forskning har fokusert på gjenoppliving ved hjertestans (HLR), ved å forbedre overvåkingen av blodsirkulasjon og respirasjon under prosessen, og å teste ut effekten av aktiv dekompresjon med en brystkompresjonsmasking i en klinisk studie. 

 

I en studie med 210 hjertestanspasienter undersøkte Berve effektene av en ny brystkompresjonsmaskin under gjenoppliving. Denne brystkompresjonsmaskinen gir i tillegg til kompresjoner, også aktiv dekompresjon ved å løfte brystbeinet inntil 3 cm i dekompresjonsfasen. Den nye maskinen ble sammenliknet med en standard brystkompresjonsmaskin som løfter brystbenet tilbake til utgangsposisjonen. I studien var det ingen forskjeller mellom de to maskinene i målinger av blodsirkulasjon, men i mange tilfeller løftet ikke den nye maskinen brystbeinet som forutsatt. Når aktiv dekompresjon faktisk skjedde, ga det en forbedring i hjernens oksygentilførsel. Det var ingen forskjeller i bivirkninger eller skadepanorama etter gjenopplivningen. 

I tillegg til hovedstudien, bestod Berves doktorgradsarbeid også av to prosjekter som tok for seg mangel på velegnede metoder for å overvåke pustearbeidet under HLR. Disse studiene bygger på at endringer i den elektriske motstanden i brystkassen mellom defibrillatorelektrodene gir informasjon om innholdet av luft og blod i brysthulen. I en studie på frivillige pasienter i narkose  fant Berve og hans team at formen og størrelsen på svingningene i  den transthorakale impedanskurven, kunne brukes som et ikke-invasivt verktøy for å finne nøyaktig start på ut-pustene og volumet på inn-pustene. 

Som en del av forsvaret av sin avhandling holdt Berve en prøveforelesning om temaet "Cardiac arrest - pathophysiological aspects on current treatment with cardiopulmonary resuscitation". Denne leksjonen ga en oversikt over moderne konsepter innen fysiologi relatert til hjertestans.

Disputasleder fra UiO var Professor Per Steinar Halvorsen
Komiteen bestod av: 
1. opponent Professor Therese Djärv – Karolinska Instituttet, Stockholm,
2. opponent Professor Jon-Kenneth Heltne – Universitetet i Bergen
Komiteleder Professor II Theis Tønnessen – UiO

Veilederne har vært Lars Wik og Jo Kramer-Johansen, begge fra prehospital klinikk.

Fra venstre: Jo Kramer-Johansen, Per Olav Berve og Lars Wik

 

 
Page visits: 243