Research group members

Senior researchers and post doc candidates

Tone Rustøen, professor, group leader
Signe Berit Bentsen, professor, operasjonssykepleier
Kirsti Tøien, PhD, post doc, intensivsykepleier
Kristin Hofsø, PhD, post doc, intensivsykepleier
Helene Berntzen, PhD, fag og forskningssykepleier, intensivsykepleier
Elizabeth Reine, PhD, fagutviklingssykepleier, anestesisykepleier


PhD candidates

Renato Mesina, intensivsykepleier
Benedikte Bjøro, operasjonssykepleier
Christin Saltnes Hansen, intensivsykepleier
Mi Stjernberg, intensivsykepleier
Ragnhild Nyhagen, intensivsykepleier
Lisa Marie Gruv Högvall, intensivsykepleier
Mona Austenå, intensivsykepleier
Mette Dokken, intensivsykepleier
Kristina Fjone, fysioterapeut
Malin Irene Brandvold, intensivsykepleier
Åse Valsø, intensivsykepleier
Jeanette Finstad, OUS, Akuttklinikken, anestesisykepleier
Kristin Sunde Flatlandsmo, intensivsykepleier (under oppstart)
Øystein Buer, prest


Associated group members:

Milada C. Småstuen, Professor, stataistiker, Oslo Met
Siv Stafseth, PhD, OUS Akuttklinikken, intensivsykepleier
Antonija Petosic, PhD student, OUS, Akuttklinikken, intensivsykepleier
Anne Strand Finstad, phd student, OUS, Akuttklinikken, anestesisykepleier
Brita Fosser Olsen, Phd, post doc, sykehuset Kalnes, intensivsykepleier
Mette Kure Nikolaisen, PhD student, Kalnes, intensivsykepleier
Edda Johansen, PhD, førsteamanuensis, USN, intensivsykepleier
Klara Friberg, PhD student , Kalnes, intensivsykepleier
Hanne Alfheim, PhD, VID Diakonhjemmet, intensivsykepleier
Aina Evensen Helme, Phd student, OUS Medisinsk intensiv, intensivsykepleier
Knut Magne Kolstadbråten, OUS, Akuttklinikken, intensivsykepleier
Stine Engebretsen, OUS, Akuttklinikken, akuttsykepleier
Cathrine Buaas Tverdal, OUS, Nevroklinikken, sykepleier
Kristin Alm Kruse, PhD student, Akuttklinikken, intensivsykepleier

 
Page visits: 2003