Collaborations

Professor Mary Jarden, Rigshospitalet i København, og København universitet.
Professor Ingrid Egerod, Rigshospitalet i København, og København universitet
Ass professor Suzanne Forsyth Herling, Rigshospitalet i København, og København universitet
Klinisk professor, Thordis Thomsen, Herlev Universitets sykehus, Herlev, og København universitet
Professor Anners Lerdal, Lovisenberg Diakonale sykehus
Professor, Berit Valeberg, Avd for sykepleie, Oslo Met
Overlege PhD Are M Holm, Lungemedisinsk avdeling, OUS
Professor Kristin Bjordal, Oslo sykehus service, OUS og UiO
Professor em. Øivind Ekeberg, OUS og UiO
Førsteamanuensis og intensivsykepleier Hanne Alfheim, ViD, Diakonhjemmet
Professor em. Kathleen Puntillo, University of California, San Francisco, USA
Førsteamanuensis Nina Kynø, intensivsykepleier og barnesykepleier, Oslo Met
Associate professor Mark von den Boogaard, Radboud University Medical Center
PhD, Eirik Bunæs, leder Norsk Intensiv og Pandemiregister, Helse Vest
Førsteamanuensis Ranveig Lind, intensivsykepleier, Universitetet i Tromsø
Professor Petter Kr Borchgrevink, St Olavs hospital, Nasjonal kompetansetjeneste for pasienter med sammensatte lidelser og NTNU.
Førsteamanuensis Reidun Sandvik, Høgskolen på Vestlandet

Sykehus
Rigshospitalet København
Sykehuset Østfold, Kalnes
Sykehuset Sørlandet, Kristiansand
Akershus Universitetssykehus
St Olav hospital, Trondheim
Haukeland universitetssykehus, Bergen

 
Page visits: 2044