Seminars

Project meetings on Thursdays – 
Time: 12.00 – 13.00 Place: Room H1.326, Rikshospitalet or virtual on join.nhn.no

Vår 2024  
01.02.2024 Oscar Tranvåg - Tilsiktet, utilsiktet, uventet? Smitteverntiltakenes konsekvenser for sykehjemsbeboere under covid-19-pandemien
15.02.2024 Lill Trine Nyfløt - Erfaringer fra arbeidet med mødredødsfall i Norge og Norden, veien videre fra forskning til rutinemessig overvåking
29.02.2024 Anja G. Linde - Subclinical cardiac and arterial damage in patients with inflammatory diseases
07.03.2024 Kathrine F. Vandraas/Nathalie C. Støer - The rise of personalized medicine and drug repurposing in breast cancer: a real world evidence study in Norway
14.03.2024 Kristin Skullerud - AP-GELP studien
21.03.2024 Marianne Natvik - Kvinners informasjonsbehov om overgangsalderen, en tverrsnittstudie fra norsk allmennpraksis
11.04.2024 Åse Ruth Eggemoen 
25.04.2024 TBA
23.05.2024 Ingrid Langen
30.05.2024 Silje Malen Andreassen - 
06.06.2024 TBA
   

Open seminars in statistics and research methodology [in Norwegian] on Thursdays
Time: 10.00 - 12.00. Place: Room H1.326, Rikshospitalet

Get the latest update on these meetings by joining the closed Facebook group:
"Metodemøter ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse".

Neste møte  annonseres i Facebookgruppen
   

Previous lectures

07. The Normal Distribution - Part 2
06. The Normal Distribution - Part 1
05. The Binomial Distribution
04. Chance and Probability - Part 2
03. Chance and Probability - Part 1
02. Descriptive Statistics - Part 2
01. Descriptive Statistics - Part 1

Data types
Partial F Test
Likelihood Ratio Test
Interaction - Part 2
Interaction - Part 1
Non-parametric ROC Analysis
Poisson Regression - Part 2
Poisson Regression - Part 1

Survival Analysis - Part 2
Survival Analysis - Part 1
Logistic Regression
Linear Regression - Part 2
Linear Regression - Part1
Epidemiological Studies - Part 2
Epidemiological Studies – Part 1
Basic Concepts of Epidemiology - Part 2
Basic Concepts of Epidemiology – Part 1

 

 
Page visits: 5670