Seminars

Project meetings on Thursdays – 
Time: 12.00 –- 13.00 Place: Room E3.4018, Rikshospitalet

Autumn 2019 
03.10.2019Nina Gunnes - Presentasjon og funksjon ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse
17.10.2019Lill Trine Nyfløt - Dør mor under svangerskap og fødsel i Norge
31.10.2019Silje Pettersen - Forebygging av alvorlig blødning ved fødsel
14.11.2019Brit Solvor Riska - Forekomst og overlevelse etter hoftebrudd: Betydningen av kjønnsforskjeller i sykelighet og bruken av anti-osteoporose medisiner
28.11.2019Marte M. Reigstad - ART variabelen i MFR validering
12.12.2019Gun Lisbet Opheim - Sammenhengen mellom mors kost, blodsirkulasjonen i placenta og fosterets lever, og fostervekst og -utvikling
  

Open seminars in statistics and research methodology [in Norwegian] every Thursday
Time: 10.00 - 12.00. Place: Room E3.4018, Rikshospitalet

Get the latest update on these meetings by joining the closed Facebook group:
"Metodemøter ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse".

  
  
  
  
  
  

 

 
Page visits: 2341