Seminars

Project meetings on Thursdays – 
Time: 12.00 –- 13.00 Place: Room E3.4018, Rikshospitalet or virtual on join.nhn.no

Autumn 2020  
13.8 2020 Linn Marie Sørbye: Preterm fødsel og konsekvenser for mor og barn i livsløpsperspektiv
27.8 2020 Christina H. Engelhart: Intermitterende auskultasjon som fosterovervåking under fødselen
10.9 2020 Gun Lisbet Opheim: STORK3: Sammenhengen mellom mors kost, blodsirkulasjonen i placenta og fosterets lever, og fostervekst og utvikling
24.9 2020 Hege Skytte: Lipid profiler og deres betydning for placenta dysfunksjon
22.10 2020 Sukhjeet Bains: MIPREG – Bedret svangerskapsomsorg til kvinner i Oslo med migrantbakgrunn
5.11 2020 Oscar Tranvåg: Rusavhengige menneskers verdighet (RUVER-prosjektet)
19.11 2020 Katrine M. Owe: Trening og atrieflimmer hos kvinner og menn  
3.12 2020 Kristin H. Skullerud: AP-GELP studien: Effekter av behandling med Apremilast hos kvinner med genital erosiv lichen planus
17.12 2020 Solvor Riska: Forekomst og overlevelse etter hoftebrudd: betydningen av kjønnsforskjeller i sykelighet og bruken av anti-osteoporose legemidler
   
   

Open seminars in statistics and research methodology [in Norwegian] every Thursday
Time: 10.00 - 12.00. Place: Room E3.4018, Rikshospitalet

Get the latest update on these meetings by joining the closed Facebook group:
"Metodemøter ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse".

Neste møte  annonseres i Facebookgruppen
19.11 2020

Linear Regression - Part 2
Linear Regression - Part1

deretter  3.12 og 17.12

Previous lectures

Epidemiological Studies - Part 2
Epidemiological Studies – Part 1

Basic Concepts of Epidemiology - Part 2
Basic Concepts of Epidemiology – Part 1

 

 
Page visits: 3529