Seminars

Project meetings on Thursdays – 
Time: 12.00 –- 13.00 Place: Room E3.4018, Rikshospitalet

Spring 2020  
16.1 2020 Marte M. Reigstad: Hvordan være en inspirerende veileder for PhD stipendiater?
30.1 2020 Eldrid Borgan: Slik lager du video som fenger til tidsskrifter, elektroniske poster og blogg
13.2 2020 Iqbal al-Zirqi: Siste nytt om uterusruptur
27.2 2020 Marie Cecilie P. Roland: Nytt prosjekt om "Sunn mor"
5.3 2020 Trond M. Michelsen: Nytt om placentaprosjektet
19.3 2020 Ingvil K. Sørbye: Nytt fra MiPreg
2.4 2020 Shabana Sayed: Time-lapse imaging i IVF behandling
16.4 2020 Enid Leren Myhre: Utvikling av en webside for gravide i tidlig fødsel
30.4 2020 Silje Pettersen: Forebygging av alvorlig blødning ved fødsel
14.5 2020 Nina Gunnes: Om statistikk prosjekt
28.5 2020 TBA
4.6 2020 TBA

Open seminars in statistics and research methodology [in Norwegian] every Thursday
Time: 10.00 - 12.00. Place: Room E3.4018, Rikshospitalet

Get the latest update on these meetings by joining the closed Facebook group:
"Metodemøter ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse".

   
16.1 2020 The Chi-Squared Test
Høst 2019

Lecture 9: Comparison of Two Probabilities
Lecture 8: Estimation of Probability
Lecture 7: The Normal Distribution - Part 1
Lecture 6: The Normal Distribution - Part 2
Lecture 5: The Binomial Distribution
Lecture 4: Chance and Probability – Part 1
Lecture 3: Chance and Probability - Part 2
Lecture 2: Descriptive statistics – Part 1
Lecture 1: Descriptive statistics – Part 2
Nina Gunnes

 

 
Page visits: 2805