Seminars

Project meetings on Thursdays – 
Time: 12.00 –- 13.00 Place: Room E3.4018, Rikshospitalet

Autumn 2019  
03.10.2019 Nina Gunnes - Presentasjon og funksjon ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse
17.10.2019 Lill Trine Nyfløt - Dør mor under svangerskap og fødsel i Norge
31.10.2019 Brit Solvor Riska - Forekomst og overlevelse etter hoftebrudd: Betydningen av kjønnsforskjeller i sykelighet og bruken av anti-osteoporose medisiner
14.11.2019 Silje Pettersen - Forebygging av alvorlig blødning ved fødsel
28.11.2019 Katrine M. Owe - Katrines deltakelse i MiPreg prosjektet
12.12.2019 Gun Lisbet Opheim - Sammenhengen mellom mors kost, blodsirkulasjonen i placenta og fosterets lever, og fostervekst og -utvikling
   

Open seminars in statistics and research methodology [in Norwegian] every Thursday
Time: 10.00 - 12.00. Place: Room E3.4018, Rikshospitalet

Get the latest update on these meetings by joining the closed Facebook group:
"Metodemøter ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse".

29.8 2019 Høstens første metodemøte v/Nina Gunnes
Descriptive statistics – Part 1
5.9 2019 Descriptive statistics – Part 2
12.9 2019 Descriptive statistics – Part 2 cont.
19.9 2019 Chance and Probability – Part 1
10.10 2019 Chance and Probability - Part 2
17.10 2019 The Binomial Distribution
7.11 2019 The Normal Distribution - Part 1
14.11 2019 The Normal Distribution - Part 2
21.11 2019  
28.11 2019  
5.12 2019  
12.12 2019  
19.12 2019  
   
   

 

 
Page visits: 2584