Seminars

Project meetings on Thursdays – 
Time: 12.00 –- 13.00 Place: Room E3.4018, Rikshospitalet or virtual on join.nhn.no

Autumn 2020  
13.8 2020 Linn Marie Sørbye: Preterm fødsel og konsekvenser for mor og barn i livsløpsperspektiv
27.8 2020 Christina H. Engelhart: Intermitterende auskultasjon som fosterovervåking under fødselen
10.9 2020 Gun Lisbet Opheim: STORK3: Sammenhengen mellom mors kost, blodsirkulasjonen i placenta og fosterets lever, og fostervekst og utvikling
24.9 2020 Hege Skytte: Lipid profiler og deres betydning for placenta dysfunksjon
8.10 2020 Åse Ruth Eggemoen: Har etniske minoritetskvinner egentlig ikke vitamin D-mangel på tross av lave verdier av serum 25(OH)D?
22.10 2020 Sukhjeet Bains: MIPREG – Bedret svangerskapsomsorg til kvinner i Oslo med migrantbakgrunn
 5.11 2020 Oscar Tranvåg: Integrated Care Innovation – Home time
19.11 2020 Kristin H. Skullerud: AP-GELP studien: Effekter av behandling med Apremilast hos kvinner med genital erosiv lichen planus
 3.12 2020 Deependra Singh: Menopausal hormonterapi (MHT) og risiko for kreft i bryst, eggstokker, tykk- og endetarm
17.12 2020 Solvor Riska: Forekomst og overlevelse etter hoftebrudd: betydningen av kjønnsforskjeller i sykelighet og bruken av anti-osteoporose legemidler
   

Open seminars in statistics and research methodology [in Norwegian] every Thursday
Time: 10.00 - 12.00. Place: Room E3.4018, Rikshospitalet

Get the latest update on these meetings by joining the closed Facebook group:
"Metodemøter ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse".

Neste møter  annonseres i Facebookgruppen
   
Previous lectures

Lecture 14: Clinical Trials – Part 1
Lecture 13: Comparing Means – Part 2
Lecture 12: Comparing Means – Part 1
Lecture 11: The Poisson distribution
Lecture 10: The Chi-Squared Test

Lecture 9: Comparison of Two Probabilities
Lecture 8: Estimation of Probability
Lecture 7: The Normal Distribution - Part 2
Lecture 6: The Normal Distribution - Part 1
Lecture 5: The Binomial Distribution
Lecture 4: Chance and Probability - Part 2
Lecture 3: Chance and Probability – Part 1
Lecture 2: Descriptive statistics – Part 2
Lecture 1: Descriptive statistics – Part 1

Nina Gunnes

 

 
Page visits: 3294