Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Medlemmer av forskningsgruppen

  • Ingvil K. Sørbye, PhD, lege og post.doc (OUS, MIPREG)
  • Kathrine Frey Frøslie, PhD, statistiker og post.doc (OUS, HOD)
  • Ritsa Storeng, cellebiolog, Dr. Philos og seniorforsker (OUS, HOD)
  • Lisa Forsén, PhD, statistiker og seniorforsker (OUS, HOD)
  • Anne Lise Helgesen, PhD, lege og post.doc (OUS, HOD)
  • Edoardo Botteri, PhD, forsker (OUS, HOD)
  • Nathalie C. Støer, PhD, biostatistiker og post.doc (OUS, HOD)
  • Marte Myhre Reigstad, PhD, lege og post.doc (OUS,HOD)
  • Iqbal Al-Zirqi, PhD, lege og post.doc (OUS, HOD)
  • Sølvi Taraldsen, lege og stipendiat (OUS, HOD)
  • Sukhjeet Bains, lege og stipendiat (OUS, NFR)
  • Kristin H. Skullerud, lege og stipendiat (OUS, HOD)
  • Silje Pettersen, lege og stipendiat (OUS, HSØ)
  • Lill Trine Nyfløt, PhD, lege og post.doc (OUS, HSØ)
  • Linn Marie Sørbye, jordmor og stipendiat (OUS, HOD)
  • Oscar Tranvåg, PhD, forsker og post.doc (OUS, HOD)
  • Gun Lisbet Opheim, lege og stipendiat (OUS, HOD)
  • Hilde Halland, lege og stipendiat (OUS, HOD)
  • Trond Melbye Michelsen, PhD, lege og post.doc. (OUS, HOD)
  • Cassie Trewin, statistiker og stipendiat (OUS, HOD)
  • Katrine M. Owe, PhD, fysioterapeut og post.doc (OUS, HOD)
  • Åse Ruth Eggemoen, PhD, lege og post.doc (OUS, HOD)
  • Nan B. Oldereid, PhD, overlege (Livio), assosiert medlem
  • Anne Omland, PhD, overlege (OUS), assosiert medlem

Forskningsgruppens formål og strategi

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse arbeider med sykdommer som primært rammer kvinner herunder reproduktiv helse og kjønnsforskjeller i helse.
Tjenestens kjerneaktivitet er kunnskapsformidling, forskning og fagutvikling. Kompetansetjenesten har etablert nasjonale og internasjonale fagnettverk som bidrar til forskning om årsaksforhold og behandling av sykdommer innen områdene reproduksjon og kjønnsforskjeller i helse. Tjenesten har også etablert et nasjonalt register som understøtter implementering av kunnskapsbasert praksis i svangerskapsomsorgen. Tjenesten formidler kunnskap gjennom kurs, hjemmesider, blogg på forskning.no og vitenskapelige publikasjoner. Målet er å være en nasjonal aktør som fremmer kunnskap om kvinners helse i et livsløpsperspektiv til myndigheter, helsepersonell og publikum.

Pågående studier

 • MiPreg prosjektet: bedret svangerskapsomsorg til kvinner i Oslo med migrantbakgrunn
 • Har etniske minoritetskvinner egentlig ikke vitamin D-mangel på tross av lave verdier av serum 25(OH)D?
 • Forebygging av alvorlig blødning ved fødsel
 • AP-GELP studien: Effekter av behandling med apremilast hos kvinner med genital erosiv lichen planus
 • Time-lapse imaging of human preimplantation embryos: a predictive tool in the IVF lab and clinical practise?
 • Sunn mor - livslang helse for mor og barn
 • Forekomst og overlevelse etter hoftebrudd: Betydningen av kjønnsforskjeller i sykelighet og bruken av anti-osteoporose medisiner
 • Overvekt i svangerskap og fødsel – Kan fysisk aktivitet og moderat vektøkning redusere risiko for komplikasjoner?
 • Integrated Care Innovation - Home time
 • Behandling av kvinner med kjønnslemlestelse
 • FEMALEHEART projektet: Kjønnsforskjeller i hjertesvikt ved fedme - link til hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon
 • STORK 3: Sammenhengen mellom mors kost, blodsirkulasjonen i placenta og fosterets lever, og fostervekst og -utvikling
 • Analyse av blodsukkerregulering ved hjelp av funksjonell dataanalyse
 • Menopausal hormonbehandling og risiko for kreft i eggstokker, tykk- og endetarm
 • Bekkensmerter etter fødsel: Prognostiske faktorer og konsekvenser
 • Kreftinsidens hos kvinner etter behandling med IVF i Norge
 • Uterusruptur i dagens fødselshjelp
 • Sosial ulikhet i brystkreftinsidens og dødelighet blant kvinner i Norge
 • Auditstudie av maternelle dødsfall i Norge
 • Forekomst av hjerte- og karsykdom etter hysterektomi og ooforektomi hos norske kvinner
 • Eldre kvinner og fysisk aktivitet

Finansieringskilder

Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Sør-Øst
NFR

Viktigste nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Nasjonale

Internasjonale

Kreftregisteret Seksjon for internasjonal kvinne- og barnehelse, Universitet i Uppsala
Folkehelseinstituttet Nordisk auditgruppe for maternelle dødsfall
Eldre-BOTT National Cancer Institute, NIH, USA
Norsk auditgruppe for maternelle dødsfall ROAM Reproductive outcome and migration
Referansegruppe med HN, HM, HV og HSØ til oppfølging av det nasjonale mandatet FOKO Nettverk for kjønnslemlestelse


Forskningsgruppens vitenskapelige produksjon 2018

Peer-reviewed originale forskningsartikler:  29

Avlagte doktorgrader: 3

Cecilie Heramb
Hereditary breast cancer in South-Eastern Norway
Disputert: November 2018
Hovedveileder: Lovise O. Mæhle

Andrea Milde Øhrn
Unrecognized Myocardial Infarction - Pain tolerance, prognosis and pathogenesis in men and women
Disputert: Mars 2018
Hovedveileder: Haakon Lindekleiv

Guri Bårdstu Majak
Pregnancy in kidney transplanted women: outcomes and effects on long-term maternal health and graft survival
Disputert: Januar 2018
Hovedveileder: Trond M. Michelsen

Invited speaker

Ingvil Sørbye: “Maternal Betablocker use and risk of Small-for Gestational-Age Infant in women with cardiac disease”. Cardiac Problems in Pregnancy International Congress, Bologna, Italy.

Ingvil Sørbye: “Birthweight of babies born to migrant mothers- what role does destination country play?” MERH 2018 - 1st World Congress on Migration, Ethnicity, Race and Health, Edinburgh, UK.

Selekterte publikasjoner fra gruppen:

 1. Bernitz S, Dalbye R, Zhang J, Eggebø TM, Frøslie KF, Olsen IC, Blix E, Øian P.
  The frequency of intrapartum caesarean section use with the WHO partograph versus Zhang's guideline in the Labour Progression Study (LaPS): a multicentre, cluster-randomised controlled trial.
  Lancet. 2019 Jan 26;393(10169):340-348.

 2. Halland H, Lønnebakken MT, Pristaj N, Saeed S, Midtbø H, Einarsen E, Gerdts E.
  Sex differences in subclinical cardiac disease in overweight and obesity (the FATCOR study).
  Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2018 Oct;28(10):1054-1060.

 3. Al-Zirqi I, Daltveit AK, Vangen S.
  Infant Outcome after Complete Uterine Rupture.
  Am J Obstet Gynecol. 2018 Jul;219(1):109.e1-109.e8.

 4. L Riska BS, Forsén L, Omsland TK, Søgaard AJ, Meyer HE, Holvik K.
  Does the Association of Comorbidity with 1-Year Mortality After Hip Fracture Differ According to Gender? The Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS).
  J Am Geriatr Soc. 2018 Mar;66(3):553-558

 5. Opheim GL, Zucknick M, Henriksen T, Haugen G.
  A maternal meal affects clinical Doppler parameters in the fetal middle cerebral artery.
  PLoS One. 2018 Dec31;13(12):e0209990.
      
 6. Nyfløt LT, Ellingsen L, Yli BM, Øian P, Vangen S.
  Maternal deaths from hypertensive disorders: lessons learnt.
  Acta Obstet Gynecol Scand. 2018 Apr 17. [Epub ahead of print]    
 7. Heramb C, Wangensteen T, Grindedal EM, Ariansen SL, Lothe S, Heimdal KR, Mæhle L.
  BRCA1 and BRCA2 mutation spectrum - an update on mutation distribution in a large cancer genetics clinic in Norway.
  Hered Cancer Clin Pract. 2018 Jan10;16:3.

 8. Øhrn AM, Schirmer H, von Hanno T, Mathiesen EB, Arntzen KA, Bertelsen G, Njølstad I, Løchen ML, Wilsgaard T, Bairey Merz CN, Lindekleiv H.
  Small and large vessel disease in persons with unrecognized compared to recognized myocardial infarction: The Tromsø Study 2007-2008.
  Int J Cardiol. 2018 Feb 15;253:14-19.    

 

 
Page visits: 2169