Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

Nytt navn

Fra 1.1 2020 har vi endret navn til Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning


Medlemmer av forskningsgruppen

  • Ingvil K. Sørbye, PhD, lege og post.doc (OUS, MIPREG)
  • Nina Gunnes, PhD, statistiker(OUS, HOD)
  • Ritsa Storeng, cellebiolog, Dr. Philos og seniorforsker (OUS, HOD)
  • Iqbal Al-Zirqi, PhD, lege og post.doc (OUS, HOD)
  • Anne Lise Helgesen, PhD, lege og post.doc (OUS, HOD)
  • Deependra Singh, PhD, forsker (OUS, HOD)
  • Hege Nyhus Skytte, jordmor og stipendiat (OUS, HOD)
  • Marte Myhre Reigstad, PhD, lege og post.doc (OUS,HOD)
  • Christina H. Engelhart, jordmor og stipendiat (OUS, HOD)
  • Sølvi Taraldsen, lege og stipendiat (OUS, HOD)
  • Sukhjeet Bains, lege og stipendiat (OUS, NFR)
  • Kristin H. Skullerud, lege og stipendiat (OUS, HOD)
  • Silje Pettersen, lege og stipendiat (OUS, HSØ)
  • Lill Trine Nyfløt, PhD, lege og post.doc (OUS, HSØ)
  • Linn Marie Sørbye, jordmor og stipendiat (OUS, HOD)
  • Oscar Tranvåg, PhD, forsker og post.doc (OUS, HOD)
  • Gun Lisbet Opheim, lege og stipendiat (OUS, HOD)
  • Trond Melbye Michelsen, PhD, lege og post.doc. (OUS, HOD)
  • Cassie Trewin, statistiker og stipendiat (OUS, HOD)
  • Katrine M. Owe, PhD, fysioterapeut og post.doc (OUS, HOD)
  • Åse Ruth Eggemoen, PhD, lege og post.doc (OUS, HOD)
  • Kjersti Engen Marsdal, jordmor og stipendiat (OUS, OsloMet)
  • Nan B. Oldereid, PhD, overlege (Livio), assosiert medlem
  • Anne Omland, PhD, overlege (OUS), assosiert medlem

Forskningsgruppens formål og strategi

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning arbeider med sykdommer som primært rammer kvinner herunder reproduktiv helse og kjønnsforskjeller i helse.
Tjenestens kjerneaktivitet er kunnskapsformidling, forskning og fagutvikling. Kompetansetjenesten har etablert nasjonale og internasjonale fagnettverk som bidrar til forskning om årsaksforhold og behandling av sykdommer innen områdene reproduksjon og kjønnsforskjeller i helse. Tjenesten har også etablert et nasjonalt register som understøtter implementering av kunnskapsbasert praksis i svangerskapsomsorgen. Tjenesten formidler kunnskap gjennom kurs, hjemmesider, blogg på forskning.no og vitenskapelige publikasjoner. Målet er å være en nasjonal aktør som fremmer kunnskap om kvinners helse i et livsløpsperspektiv til myndigheter, helsepersonell og publikum.

Pågående studier

 • Intermitterende auskultasjon som fosterovervåking under fødsel
 • Lipid profiler og deres betydning for placentær dysfunksjon
 • MiPreg prosjektet: bedret svangerskapsomsorg til kvinner i Oslo med migrantbakgrunn
 • Har etniske minoritetskvinner egentlig ikke vitamin D-mangel på tross av lave verdier av serum 25(OH)D?
 • Forebygging av alvorlig blødning ved fødsel
 • AP-GELP studien: Effekter av behandling med apremilast hos kvinner med genital erosiv lichen planus
 • Time-lapse imaging of human preimplantation embryos: a predictive tool in the IVF lab and clinical practise?
 • Sunn mor - livslang helse for mor og barn
 • Forekomst og overlevelse etter hoftebrudd: Betydningen av kjønnsforskjeller i sykelighet og bruken av anti-osteoporose medisiner
 • Overvekt i svangerskap og fødsel – Kan fysisk aktivitet og moderat vektøkning redusere risiko for komplikasjoner?
 • Integrated Care Innovation - Home time
 • Behandling av kvinner med kjønnslemlestelse
 • FEMALEHEART projektet:Subclinical myocardial dysfunction in patients with chronic inflammation
 • STORK 3: Sammenhengen mellom mors kost, blodsirkulasjonen i placenta og fosterets lever, og fostervekst og -utvikling
 • Menopausal hormonbehandling og risiko for kreft i eggstokker, tykk- og endetarm
 • Bekkensmerter etter fødsel: Prognostiske faktorer og konsekvenser
 • Kreftinsidens hos kvinner etter behandling med IVF i Norge
 • Uterusruptur i dagens fødselshjelp
 • Sosial ulikhet i brystkreftinsidens og dødelighet blant kvinner i Norge
 • Auditstudie av maternelle dødsfall i Norge
 • Forekomst av hjerte- og karsykdom etter hysterektomi og ooforektomi hos norske kvinner

Finansieringskilder

Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Sør-Øst
NFR

Viktigste nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Nasjonale

Internasjonale

Kreftregisteret Seksjon for internasjonal kvinne- og barnehelse, Universitet i Uppsala
Folkehelseinstituttet Nordisk auditgruppe for maternelle dødsfall
Eldre-BOTT National Cancer Institute, NIH, USA
Norsk auditgruppe for maternelle dødsfall ROAM Reproductive outcome and migration
Referansegruppe med HN, HM, HV og HSØ til oppfølging av det nasjonale mandatet FOKO Nettverk for kjønnslemlestelse


Forskningsgruppens vitenskapelige produksjon 2019

Peer-reviewed originale forskningsartikler:  27

Avlagte doktorgrader: 2

Hilde Halland
Fitness in fatness - associations with cardiovascular risk factors and subclinical disease
Disputert: Mai 2019
Hovedveileder: Eva Gerdts

Linn Marie Sørbye
Maternal weight, weight change and perinatal outcomes: Can physical activity and gestational weight gain modify the risk?
Disputert: Februar 2019
Hovedveileder: Nils-Halvdan Morken

Invited speaker

Ingvil Sørbye: “Lost in translation: Reproductive health among migrants”. NFOG kurs, Stockholm.

Ingvil Sørbye: “Lost in translation: Reproductive health among migrants” DSOG kurs, København.

Selekterte publikasjoner fra gruppen:

 1. Botteri E, Støer NC, Weiderpass E, Pukkala E, Ylikorkala O, Lyytinen H.
  Menopausal Hormone Therapy and Risk of Melanoma: A Nationwide Register-Based Study in Finland.
  Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2019 Nov;28(11):1857-1860.     

 2. Horne H, Holme AM, Roland MCP, Holm MB, Haugen G, Henriksen T, Michelsen TM.
  Maternal-fetal cholesterol transfer in human term pregnancies.
  Placenta. 2019 Nov;87:23-29 .

 3. Sørbye IK, Vangen S, Juarez SP, Bolumar F, Morisaka N, Gissler M, Andersen A-M N, Racape J, Small R, Wood R, Urquia ML
  Birhtweight of babies born to migrant mothers - what role do integration policies play?
  SSM - Polulation health 9 (2019) 100503.

 4. Owe KM, Støer N, Wold BH, Magnus MC, Nystad W, Vikanes ÅV.
  Leisure-time physical activity before pregnancy and risk of hyperemesis gravidarum: a population-based cohort study.
  Prev Med. 2019 Aug;125:49-54.    

 5. Halland H, Matre K, Einarsen E, Midtbø H, Saeed S, Pristaj N, Lønnebakken MT, Gerdts E.
  Effect of fitness on cardiac structure and function in overweight and obesity (the FATCOR study).
  Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2019 Jul;29(7):710-717.
      
 6. Opheim GL, Henriksen T, Haugen G.
  The effect of a maternal meal on fetal liver blood flow.
  PLoS One. 2019 Jun 12;14(6):e0216176.  

 

 
Page visits: 2715