Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

     

Medlemmer av forskningsgruppen

  • Åshild Bjørnerem, professor og seniorforsker (OUS, HOD)
  • Malin Eberhard-Gran, professor og seniorforsker (OUS, HOD)
  • Katariina Laine, førsteamanuensis og seniorforsker (OUS)
  • Iqbal Al-Zirqi, PhD, overlege (OUS, HOD)
  • Marte Myhre Reigstad, PhD, overlege (OUS, HOD)
  • Katrine M. Owe, PhD, forsker (OUS, HOD)
  • Nina Gunnes, PhD, statistiker (OUS, HOD)
  • Nathalie C. Støer, PhD, forsker (OUS, HOD)
  • Ingvil K. Sørbye, PhD, lege og post.doc (OUS, MIPREG)
  • Anne Lise Helgesen, PhD, overlege og post.doc (OUS, HOD)
  • Lill Trine Nyfløt, PhD, overlege og post.doc (OUS, HSØ)
  • Linn Marie Sørbye, PhD, jordmor og post.doc (OUS, HOD)
  • Åse Ruth Eggemoen, PhD, lege og post.doc (OUS, HOD)
  • Hege Nyhus Skytte, jordmor og stipendiat (OUS, HOD)
  • Christina H. Engelhart, jordmor og stipendiat (OUS, HOD)
  • Anja G. Linde, lege og stipendiat (OUS, HOD)
  • Ingvild B. Refsnæs, lege og stipendiat (OUS, HOD)
  • Sølvi Taraldsen, lege og stipendiat (OUS, HOD)
  • Sukhjeet Bains, lege og stipendiat (OUS, NFR)
  • Kristin H. Skullerud, lege og stipendiat (OUS, HOD)
  • Silje Pettersen, lege og stipendiat (OUS, HSØ)
  • Cassie Trewin, statistiker og stipendiat (OUS, HOD)
  • Ingrid Langen, lege og stipendiat (OUS, HSØ)
  • Kjersti Engen Marsdal, jordmor og stipendiat (OUS, OsloMet)
  • Liv Ellingsen, overlege (OUS), assosiert medlem
  • Nan B. Oldereid, PhD, overlege (Livio), assosiert medlem
  • Ritsa Storeng, cellebiolog Dr. philos, assosiert medlem
  • Anne Omland, PhD, overlege (OUS), assosiert medlem

Forskningsgruppens formål og strategi

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning har som formål å bidra til å utvikle og heve kvaliteten på kunnskap om kvinnehelse og -sykdom, samt å overføre kunnskap tilbake til hele behandlingskjeden.

Det nasjonale senteret skal gjennomføre forskningsprosjekter, og sikre at helsepersonell får overført kunnskap fra slik forskning i sitt arbeid både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Nettverksbygging på tvers av fagfelt og regioner blir fortsatt en viktig del av forskningssenterets oppgaver. Satsingen er i tråd med regjeringens seks punkter for bedre kvinnehelse.

Det nasjonale forskningssenteret skal først og fremst bygge kompetanse innen kvinnehelse og kjønnsforskjeller i helse. Formidling av kunnskap gjennom undervisning i grunnutdanning, videre- og etterutdanning vil fortsatt være en av senterets viktigste oppgaver.

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning skal fremme kunnskap om kvinners helse i et livsløpsperspektiv til myndigheter, helsepersonell og publikum.

Pågående studier

 • The rise of personalized medicine and drug repurposing in breast cancer: a real world evidence study in Norway.
 • The PURPLE Study
 • Sex differences in behavioral and biological risk factors for incident atrial fibrillation in Norway.
 • Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester for endometriose, fertilitetsbehandling og hysterektomi i Norge - SEE-Endo studien.
 • Fødsel i fokus
 • NoFRACT – Norwegian Capture the Fracture Initiative
 • Effekt av vektendring og amming (EVA-studien) på risikofaktorer for hjerte-karsykdom
 • Subklinisk hjertesykdom blant pasienter med kronisk inflammasjon
 • Tryggere svangerskap ved revmatoid artritt
 • Preterm fødsel og konsekvenser for mor og barn i et livsløpsperspektiv
 • Intermitterende auskultasjon som fosterovervåking under fødsel
 • Lipid profiler og deres betydning for placentær dysfunksjon
 • MiPreg prosjektet: bedret svangerskapsomsorg til kvinner i Oslo med migrantbakgrunn
 • Har etniske minoritetskvinner egentlig ikke vitamin D-mangel på tross av lave verdier av serum 25(OH)D?
 • Forebygging av alvorlig blødning ved fødsel
 • AP-GELP studien: Effekter av behandling med apremilast hos kvinner med genital erosiv lichen planus
 • Time-lapse imaging of human preimplantation embryos: a predictive tool in the IVF lab and clinical practise?
 • Sunn mor - livslang helse for mor og barn
 • Forekomst og overlevelse etter hoftebrudd: Betydningen av kjønnsforskjeller i sykelighet og bruken av anti-osteoporose medisiner
 • Behandling av kvinner med kjønnslemlestelse
 • Menopausal hormonbehandling og risiko for kreft i eggstokker, tykk- og endetarm
 • Bekkensmerter etter fødsel: Prognostiske faktorer og konsekvenser
 • Kreftinsidens hos kvinner etter behandling med IVF i Norge
 • Uterusruptur i dagens fødselshjelp
 • Sosial ulikhet i brystkreftinsidens og dødelighet blant kvinner i Norge
 • Auditstudie av maternelle dødsfall i Norge

Finansieringskilder

Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Sør-Øst
NFR

Viktigste nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Nasjonale

Internasjonale

Kreftregisteret Seksjon for internasjonal kvinne- og barnehelse, Universitet i Uppsala
Folkehelseinstituttet Nordisk auditgruppe for maternelle dødsfall
Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner Global Fragility Fracture Network 
Eldre-BOTT Nordic Marcé Society
Norsk auditgruppe for maternelle dødsfall ROAM Reproductive outcome and migration
Referansegruppe med HN, HM, HV og HSØ til oppfølging av det nasjonale mandatet FOKO Nettverk for kjønnslemlestelse


Forskningsgruppens vitenskapelige produksjon 2022

Peer-reviewed originale forskningsartikler36

Doktorgrader: 1
Sukhjeet Bains - Maternity care for recently migrated women in Oslo, Norway
Disputert:
Juni 2022
Hovedveileder: Ingvil K. Sørbye

Selekterte publikasjoner fra gruppen:

Menopausal hormone therapy and melanoma risk in the Australian longitudinal study on women's health.
Botteri E, Xu Z, Støer NC, Mishra GD.
Maturitas. 2022 Jun;160:1-3.

Preconception leisure-time physical activity and family history of stroke and myocardial infarction associate with preterm delivery: findings from a Norwegian cohort.
Engen T, Owe KM, Horn J, Sulo G, Næss ØE, Juliusson PB, Morken NH, Egeland GM.
BMC Pregnancy Childbirth. 2022 Apr 20;22(1):341.

A​ntidepressant Fill and Dose Trajectories in Pregnant Women with Depression and/or Anxiety: A Norwegian Registry Linkage Study.
Trinh NTH, Nordeng HME, Bandoli G, Palmsten K, Eberhard-Gran M, Lupattelli A.
Clin Epidemiol. 2022 Dec 5;14:1439-1451​. eCollection 2022.

Contribution of an extensive medication-based comorbidity index (Rx-Risk) in explaining the excess mortality after hip fracture in older Norwegians: a NOREPOS cohort study.
Holvik K, Hjellvik V, Karlstad Ø, Gunnes N, Hoff M, Tell GS, Meyer HE.
BMJ Open. 2022 May 2;12(5):e057823.

​Different pathways for preterm birth between singleton and twin pregnancies: a population-based registry study of 481 176 nulliparous women.
Tingleff T, Räisänen S, Vikanes Å, Sandvik L, Sugulle M, Murzakanova G, Laine K.
BJOG. 2022 Nov 13. Online ahead of print.

Maternal mortality in eight European countries with enhanced surveillance systems: descriptive population based study.
Diguisto C, Saucedo M, Kallianidis A, Bloemenkamp K, Bødker B, Buoncristiano M et al.
BMJ 2022; 379 :e07062​.
BMJ Editorial:
Accurate surveillance of maternal deaths is an international priority.

Peripartum hysterectomy due to severe postpartum hemorrhage: A hospital-based study.
Pettersen S, Falk RS, Vangen SNyfløt LT.
Acta Obstet Gynecol Scand. 2022 Jul;101(7):819-826.

Practice, skills and experience with the Pinard stethoscope for intrapartum Foetal monitoring: Focus group interviews with Norwegian midwives.
Engelhart CH, Nilsen ABV, Pay ASD, Maude R, Kaasen A, Blix E.
Midwifery. 2022 May;108:103288.

Depressive symptoms and experiences of birthing mothers during COVID-19 pandemic.
Eberhard-Gran M, Engelsen LY, Al-Zirqi IVangen S.
Tidsskr Nor Laegeforen. 2022 Feb 4;142(3).

 
Page visits: 4482