June 15th 12 - 16.30: Symposium on inflammation connected with professor Stig S. Frøland turning 70

Stig S. Frřland

There will be held a symposium connected with professor Stig S. Frøland turning 70.
Time: Tuesday June 15th, from 12 to 16.30.
Venue: Large Auditorium, Rikshospitalet.

The lectures will be in Norwegian. The symposium is entitled:
"Inflammasjon som sykdomsmekanisme ved human sykdom - fra laboratorium til klinikk og tilbake igjen".

12.00–12.20: Stig S. Frøland: 40 år som brobyggende forsker. Professor Pål Aukrust, Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet.

12.20-12.40: Hvor i cellen finner vi Toll-lignende reseptorer og betyr lokalisering noe for deres funksjoner? Professor Terje Espevik, Institutt for kreftforskning og molekylĂŚr medisin, NTNU, Trondheim

12.40-13.00: Kombinert hemming av komplement og CD14 reduserer gramnegativ bakterie indusert inflammasjon – nytt prinsipp for behandling av sepsis? Professor Tom Eirik Mollnes, Immunologisk institutt, Universitetet i Oslo.

13.00-13.20: Neil3: en ny regulator av progenitor celle proliferasjon ved ischemisk skade. Professor Magnar Bjørüs, Laboratorium for molekylÌr biologi, Mikrobiologisk Institutt, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

13.20-13.50: Pause.

13.50-14.10: Er sekretorisk IgA nyttig? Professor Per BrandtzĂŚg, LIIPAT, Institutt for patologi, Universitetet i Oslo.

14.10-14.30: Cytomegalovirus: beretning om et ekte Rikshospital dyr. Professor Halvor Rollag, Mikrobiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet.

14.30-14.50: Immunpatogenese ved invasiv Aspergillose. Professor Fredrik MĂźller, Mikrobiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

14.50-15.00: Pause

15.00-15.20: HIV – etter koleraens tid. Professor Dag Kvale, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål

15.20-15.40: Barn med primĂŚr immunsvikt - behandlingsmuligheter. Professor Tore Abrahamsen, Barnemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

15.40-16.00: Immunmodulerende behandling ved hjertesvik. Professor Lars Gullestad, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet.

Møteledere: Professor Pül Aukrust og professor Fredrik Mßller

Download program in PDF format

 
Page visits: 5538