Helene Berntzen

  • Fag-og forskningssykepleier, PO/Int, Akuttklinikken; PhD

Kristin Hofsø

  • Intensive Care Nurse, post doc; PhD
  • +47 23 07 37 02

Kirsti Tøien

  • Intensive Care Nurse, post doc; PhD
  • +47 22 11 79 71

Mette Dokken

  • Phd candidate