Group members

Main members:

Bård Røsok

Overlege (gruppeleder)

OUS

Bjørn Atle Bjørnbeth

Seksjonleder, overlege

OUS

Kristoffer Lassen

Overlege

OUS

Olaug Villanger

Overlege

OUS

Sheraz Yaqub

Overlege

OUS

Kristoffer Watten Brudvik

LIS

OUS

Åsmund Fretland

LIS

OUS


Associated members:

Bjørn Edwin

Professor/ Overlege

OUS og UiO

Arild Nesbakken

Professor/ Overlege

OUS og UiO

Ragnhild Lothe

Professor

UiO

Pål Dag Line

Professor/overlege

OUS og UiO

Einar Martin Åndahl

Overlege

OUS

Henrik Reims

Overlege

OUS

Eric Dorenberg

Overlege

OUS

Ulrik Carling

Overlege

OUS

Trygve Syversveen

Overlege

OUS

Knut Brabrand

Overlege

OUS

Andreas Abildgaard

Overlege

OUS

Knut Jørgen Labori

Overlege

OUS

Mona E. Revheim

Overlege

OUS

Kjetil Taskèn

Professor

UiO

Mushech Sahakyan

Stipendiat

UiO

Vegard Dagenborg

Overlege

OUS