Nevrovax Vaksinerespons ved MS

Om studien «Vaksinerespons ved MS» (Nevrovax):

Mange har blitt med i studien av vaksinerespons ved MS (Nevrovax). Dette er en nasjonal studie, der vi ønsker å kartlegge vaksinerespons ved MS. Det er viktig at man både samtykker, fyller ut spørreskjemaet og tar blodprøve. Det er fortsatt mulig å bli med i studien. Dersom man deltar og avgir blodprøve, vil man motta svar på Helsenorge.no. Prøvesvaret sendes ikke automatisk til fastlegen og det registreres ikke i koronasertifikatet.

Generell informasjon om studien finner du her Vaksinerespons ved multippel sklerose - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no).

Informasjon om studiedeltakelse og samtykke finner du her https://nettskjema.no/a/205548

Det er viktig at alle fyller ut spørreskjemaet som følger med studien. Dersom du har samtykket til studien, men ikke fylt ut spørreskjemaet, kan du gjøre det nå. Lenke til spørreskjemaet finner du her: https://nettskjema.no/a/205214

Generell informasjon om studien finner du her. Dersom du trenger individuelle råd om din situasjon, ber vi om at du kontakter din fastlege eller lokale nevrolog. For studiespesifikke spørsmål kan studieledelsen kontaktes på e-post: (lege Marton König) makoni@ous-hf.no

Nevrovax-studien undersøker utvikling av antistoffer mot koronaviruset (SARS-CoV-2). Svar på antistofftesten blir tilgjengelige for pasientene på helsenorge.no kort tid etter analysen (oftest innen 2-3 uker). Et positivt svar bekrefter tilstedeværelse av beskyttende antistoffer mot viruset, mens et negativt svar tyder på fravær av antistoffproduksjon og dermed muligens redusert beskyttelse. 

Resultatene fra denne studien registreres ikke i pasientenes korona-sertifikat.

Prøveresultatet fra studien Nevrovax, hvor mulige svaralternativer er angitt under, vises for pasientene på Helsenorge.no med forklaring under:

  • Påvist

Dette betyr at det er funnet antistoffer mot SARS-Cov-2 (koronavirus). Testen kan bli positiv etter vaksinasjon og/eller etter SARS-CoV-2-infeksjon.
MERK: Vi vet ikke hvor høyt nivå med antistoffer som er nødvendig for beskyttelse mot smitte og alvorlig sykdom. Det kan hende at du har antistoffer, men at nivået er lavere enn hos friske. Fordi vi ikke vet hvilket nivå som gir beskyttelse, kan ikke laboratoriet oppgi noen anbefaling utover svaret du får i Helsenorge. Påviste antistoffer er altså ingen garanti for full beskyttelse mot viruset.

  • Ikke påvist

Dette betyr at det ikke er påvist antistoffer. Et negativt svar tyder på fravær av antistoffproduksjon og dermed muligens redusert beskyttelse.
Hvis en ikke finner antistoffdannelse etter koronavaksinering kan man likevel ha en klinisk verdifull delvis beskyttelse, såkalt cellulær immunitet. Før vi vet mer vil vi likevel anbefale at pasienter regner seg som ubeskyttet hvis de ikke har påviste antistoffer.

  • Usikkert resultat

Noen ganger kan resultatet ligge i et grenseområde mellom påvist og ikke påvist. Det er da usikkert om det er antistoffer i prøven eller ikke. Prøver med usikkert resultat vil bli videresendt til Mikrobiologisk avdeling for alternativ analysemetode og du vil få svar derfra. Dersom resultatet er usikkert også ved den alternative analysemetoden vil en ny prøve ca. 3-4 uker senere noen ganger kunne gi en avklaring.

Vanlig spørsmål ved «Usikkert» eller «Ikke påvist» svar:

Vil jeg få tilbud om en vaksinedose til?  

Svar:

Oppdatert informasjon om tredje vaksinedose:

OBS: mandag 30. august informerte helseministeren om at Regjeringen besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby en tredje dose koronavaksine til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar. Personer med nedsatt immunforsvar anbefales en tredje vaksinedose - FHI

Foreløpig er det ikke klart hvem dette gjelder eller hvordan vaksineringen skal foregå. Det er ikke nødvendig å ta kontakt med fastlege eller nevrolog om dette før disse tingene blir mer avklart. Vi vil oppdatere disse sidene så snart vi vet mer.

Det er ikke kjent om ytterligere vaksinedoser vil påvirke vaksine-responsen hos personer som bruker MS-behnadlinger som rituksimab, okrelizumab, fingolimod eller ozanimod.

I samarbeid med FHI gjennomfører Nevrovax en studie der vi undersøker effekten av en tredje koronavaksinering. Dette gjør vi for å danne grunnlag for videre råd for denne pasientgruppen. En systematisk utvalgt undergruppe av de som er med i Nevrovax-studien har allerede fått tilbud om en tredje vaksinedose. De som får dette tilbudet kontaktes av studieledelsen, det er ikke nødvendig å kontakte oss.

Studieledelsen i Nevrovax er i tett kontakt med FHI om revaksinering av grupper med lav eller manglende antistoffrespons etter fullvaksinering. Foreløpig vet vi ikke om studien vil bli utvidet eller når det kommer oppdaterte råd om revaksinering for denne pasientgruppen. Vi arbeider aktivt for at denne gruppen skal ivaretas best mulig.

Jeg har fått koronasertifikat. Er dette fremdeles gyldig?
Svar: Koronasertifikatet påvirkes ikke av prøvesvaret, og er fremdeles gyldig.

Hvor stor risiko har jeg for koronasmitte og alvorlig sykdom?
Svar: Hvis en ikke finner antistoffdannelse etter koronavaksinering kan du likevel ha fått en klinisk verdifull delvis beskyttelse mot alvorlig sykdom eller smitte. Aktivering av T-celler er også en del av vaksineresponsen, såkalt cellulær immunitet. Før vi vet mer vil vi likevel anbefale at pasienter som ikke har påviste antistoffer regner seg som ubeskyttet.

Hvordan skal jeg konkret forholde meg til smittevern som ubeskyttet?

Vi anbefaler at MS-pasienter forholder seg til råd fra FHI og kommunen de bor i for konkrete og oppdaterte smitteråd. Se FHI Avstand, sosial og fysisk kontakt - FHI

Aktuelle lenker:

Koronavirus - helsenorge.no 
Koronavirus sars-CoV-2 (coronavirus) – fakta, råd og tiltak - FHI 
Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (MS) - Helse Bergen (helse-bergen.no) 
Vaksinerespons ved multippel sklerose - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no) 
https://www.ous-research.no/ms/

Studien er godkjent av Regional Etisk Komite og av fagrådet til Norsk MS-register og biobank.

Dette skrivet er laget på bakgrunn av diskusjon i nasjonalt møte i Nevrovax 19.08.21 og kommentarer i etterkant og er sammenfattet av Gro Nygaard 23.08.21.