NevroVAX: Vaksinerespons ved MS

NevroVAX er en nasjonal studie som undersøker vaksineresponser blant personer med MS. Vi kartlegger både antistoffdannelse (såkalt humoral immunrespons) og aktivering av T-celler (såkalt cellulære immunrespons). I studien tas det blodprøver (analysesvaret deles med deltakerne via helsenorge.no) etter hver vaksinedose og deltakere er bedt om å fylle ut spørreskjema ved noen anledninger. 

Studien utføres i samarbeid mellom Oslo universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Sørlandet sykehus, Norsk MS-register og Biobank, Folkehelseinstituttet og MS-forbundet.

Deltakelse i studien forutsetter at du fyller ut og signerer både digitalt samtykke og spørreskjema. Lenken til skjemaene finner du i invitasjonsbrevet, husk på at du trenger Bank-ID for signering. Etter dette kan du skrive ut vedlagt blodprøveblankett, føre på dine personalia øverst til høyre og medbringe dette enten til fastlegekontorets eller lokalsykehusets laboratorie for blodprøvetaking (du kan delta selv om det har gått mer enn 12 uker siden du ble fullvaksinert). 

Du kommer til samtykkeskrivet ved å trykke på denne lenken: https://nettskjema.no/a/205548

Du blir automatisk videresendt til spørreskjema etter signering, men dersom dette ikke skjer, kommer du til spørreskjemaet ved å trykke på denne lenken: https://nettskjema.no/a/205214

På denne nettsiden finner du også nyttig informasjon om