Nevrovax Vaksinerespons ved MS

 

I studien NevroVAX undersøker vi utvikling immunitet (beskyttelse) etter vaksiner blant personer med multippel sklerose. Deltakelse forutsetter samtykke til studien, utfylling av digitalt spørreskjema og en, eller flere blodprøver tatt i forbindelse med vaksinasjon.

Humoral beskyttelse drives av antistoffer, vi undersøker derfor utvikling av antistoffer mot SARS-CoV-2 i en blodprøve som tas 3-12 uker etter fullvaksinering enten hos fastlegen, eller sammen med andre aktuelle prøver ved lokalsykehusene. Svar på antistofftesten blir tilgjengelige for pasientene på helsenorge.no kort tid etter analysen. Et positivt svar bekrefter tilstedeværelse av beskyttende antistoffer mot viruset, mens et negativt svar tyder på muligens redusert beskyttelse. Resultatene fra denne studien registreres ikke i pasientenes korona-pass. Prøveresultatet, hvor mulige svaralternativer er angitt under, vises for pasientene på Helsenorge.no med forklaring.

Studier av cellulær beskyttelse (som drives av T-lymfocytter) som alternativ til antistoffmediert beskyttelse er på gang og gjøres i et utvalg av pasienter.

 

STUDIEN ER FORTSATT ÅPEN; TA KONTAKT VIA EPOST (makoni@ous-hf.no) DERSOM DU ØNSKER Å DELTA ELLER HA MER INFORMASJON.