The Interprofessional Research group of children’s Surgical department (InteRSurg)

The Interprofessional Research group of children’s Surgical department (InteRSurg), established in 2021, aim to develop a strong research milieu, characterized by methodological diversity and interdisciplinary work, with clear relevance to pediatric nursing in the projects that are initiated by the research group.

The research group will develop research along these three themes:

  1. Medical and healthcare research relevant to the patient mix at the Children’s Surgical department
  2. Education, learning and competence development of healthcare personnel in clinical activities
  3. Research on interprofessional interaction in complex clinical and organizational contexts, which also includes implementation research

InteRSurg forskningskonferanse 19.10.2023

Kjære alle,

Vi har gleden av å invitere til gratis tverrfaglig konferanse om barn på sykehus, profesjonell samhandling og kvalitet 19. oktober på Rikshospitalet – InteRSurg forskningskonferanse.

Konferansens faglige utgangspunkt er forskningsgruppen The Interprofessional Research group of children’s Surgical department (InteRSurg), en tverrfaglig forskningsgruppe med et barnesykepleiefaglig tyngdepunkt, forankret i Kirurgisk avdeling for barn (KAB) ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og med utstrakt samarbeid blant annet med OsloMet. 

Konferansen som arrangeres for andre gang. I år kommer blant annet professor Renee Manworren fra Feinberg School of Medicine, Northwestern University for å snakke om hvordan vi kan endre vår kultur og forståelse for barns smerte, og førsteamanuensis Anette Winger, OsloMet – storbyuniversitetet for å snakke om hvordan bygge opp et forskningsmiljø for palliativ omsorg for barn og unge. I tillegg presenteres mange spennende pågående og gjennomførte forskningsprosjekter knyttet nettopp til barn og sykehus. Se programmet vedlagt.

Program (åpne som PDF)

Påmelding skjer her.