Welcome to: Research group for patient reported outcomes and health economics

Forskningsgruppe for pasientrapportert resultat og helseøkonomi

Forskningsgruppe for pasientrapportert resultat og helseøkonomi er en veletablert forskningsgruppe som utgår fra Avdeling for transplantasjon ved Oslo universitetssykehus. Forskningsgruppen har som mål å fungere som et bredt og støttende forskningsnettverk for å bidra til forskning av høy kvalitet.

Bruk av mål på pasientrapporterte utfall er blitt et sentralt verktøy i kliniske studier. Helseøkonomiske analyser er viktig som grunnlag for prioriteringer i helsevesenet. Medlemmene i forskningsgruppen representerer et bredt fagfelt med en felles metodeforankring.

 
Page visits: 2307