Long term goals

Målet er å forbedre pasienters kliniske tilstand i etterkant av anestesiprosedyrer, delvis ved å optimalisere aspekter ved selve anestesiprosedyren (bedre doseringskontroll, optimale medikamenter og metoder, ivaretakelse av fysiologi) dels ved å ha fokus på viktige post-anestetiske aspekter, slik som smerte, fatigue, normotermi, sikkerhert og opplevd kvalitet. Det arbeides med farmakologisk modellering av propofol hos adipøse, nye analgetiske metoder postoperativt (medikamenter, nerveblokader), styring av anestesidybde med EEG og ekspiratorisk propofol måling, smertelindring etter store traumer, kvalitet og sikkerhet etter anestesi/operasjon og intensivopphold. Spre og implementere gruppens kliniske resultater nasjonalt og internasjonalt, og stimuelere til forskning i utvalgte områder med lite ressurser.

 
Page visits: 700