Collaborations

Avd. for traumatologi – OUS (prof Næss, prof Gaarder)

Sykehusene i Skien, Kalnes, og Trondheim

Sunnaas Sykehus  (prof Stanghelle)

Prof Michel Struys gruppe, Groeningen, Belgium

Braccia group, Lancaster, UK   (prof Stefanovska, prof McClintock)

Prospect gruppen, ESRA (prof Marc van der Velde, prof Podgatzki-Zahn, prof Schug)

IOC (prof Engebretsen, dr Hainline)

Avd. for smerte, St.Olav Hospital (prof Borchgrevinck)

Høgskolen i Østfold (1.amm. Ann-Chatrin Leonardsen)

UiO, Institutt for Helse og Samfunn (prof Rustøen)

UiO, OUS-Ullevaal, Delirium Group (prof V.B. Wyller)

UiO, Pain-detector Group (prof H. Storm)

Avd. For smertebehandling, OUS,  (prof A. Stubhaug, dr. L.P. Granan)

Avd. for gynekologi og obstetrikk, OUS, Ullevål (prof M Lieng og 1.amm. Katariina Laine)

NORWAC: Norwegian Aid Committtee for Paletinians

BBRaun, medical: Instrumentation (Edmon©) for exhaled propofol measurements

 
Page visits: 737