Student researcher Hampus Erixon

 Research technician Hampus Erixon

Hydrocephalus ved subaraknoidal blødning

Bakgrunn. Subaraknoidal blødning (hjernehinneblødning) er en ytterst alvorlig type hjerneblødning med høy mortalitet og morbiditet. En viktig bidragsyter til dårlig behandlingsresultat er utvikling av hydrocephalus, både akutt i tilslutning til blødningen, men også senere i forløpet av blødningen (sekundær hydrocephalus). Ved nevrokirurgisk avdeling, OUS-Rikshospitalet pågår en aktiv forskning angående subaraknoidal blødning og hydrocephalus i regi av Neurovascular-Hydrocephalus Research Group. Prosjektet adresserer hydrocephalus etter subaraknoidal blødning, basert på et pasient materiale etablert i en randomisert studie gjennomført ved avdelingen 2005-2011 (Clinical Trials; NCT00248690). Pasient materialet inkluderer 97 pasienter hvorav 29 utviklet hydrocephalus. En rekke forhold angående pasientene, håndtering og behandlingsresultat er registrert.

Formål. Formålet med prosjektet er å identifisere risikofaktorer for utvikling av hydrocephalus etter subaraknoidalbldøning; spesielt fokuseres på betydning av blødningskilde (type aneurysme), omfang og lokalisasjon av blødning, behandlingstype (kirurgi vs. endovaskulær behandling), vasospasmer, behov for CSF drenasje under akutt behandling, og hjernetrykket den første tiden etter blødning.

Metode. Data fra pasientmaterialet er lagret på datafil på sykehusets server. Studenten baserer sine studier på data registrert i datafilene. Metodene blir behandling av informasjon lagret i Excel fil. For statistisk analyse anvendes programvaren SPSS. Fokus er hvordan hydrocephalus utvikling relaterer til innsamlede data.

 

 

 
Oct 13, 2012 Page visits: 5111