Group member list

Ellen Ruud, group leader
Vegard Bruun Wyller, PhD, overlege (Ahus), professor II (UiO)
Finn Wesenberg, PhD, overlege (OUS) og professor II (UiO)
Anne Grete Bechensteen, PhD, overlege (OUS)
Suzanne Crowley, PhD, overlege (OUS)
Bernward Zeller, overlege og stipendiat (OUS)
Adriani Kanellopoulos, overlege (Ahus) og stipendiat (OUS)
Live Korsvold, sykepleier og stipendiat (OUS)
Dag Sulheim, overlege og stipendiat (OUS)
Even Fagermoen, overlege og stipendiat (OUS)
Anette Winger, sykepleier og stipendiat (OUS)
Sissel Nygaard, overlege og stipendiat (OUS)
Heidi Glosli, PhD, overlege (OUS)
Jochen Büchner, PhD, overlege (OUS)
Einar Stensvold, overlege (OUS)
Karl Ludwig Reichelt, forsker (OUS)
Steinunn Egeland, undervisningssykepleier (OUS)
Tone Lindmoe Leinebø, musikkterapeut og sykepleier (OUS)
Stine Blichfeldt Ærø, musikkterapeut (OUS)
Monica Cheng Munthe-Kaas, overlege/forsker (OUS)
Phoi Phoi Diep, overlege og stipendiat (OUS)
Anita Puhr, cand psychol og stipendiat (OUS)
Elna H Larsen, studiesykepleier og masterstudent (OUS)

 
Page visits: 4403