Kronikk i Klassekampen: Avskaff Norges Forskningsråd

...Skill snørr og barter slik at fri forskning blir reelt forskerstyrt i en åpen prosess. Gi midlene til de institusjonene som i størst grad representerer forskningens uavhengighet og kvalitet...
 
Sep 13, 2002 Page visits: 5053