New interview in "Healthtalk" (in Norwegian)

CD37 CAR immunterapi for norske pasienter

- Vi har jobbet med å utvikle CD37 CAR immunterapi siden 2015, og håper dette snart blir en studie der norske pasienter kan bli med, sier Else Marit Inderberg. Hun og forskerteamet ved Radiumhospitalet utvikler celleterapi for pasienter med lymfekreft og solide svulster.
 
Page visits: 503