Karoline Flengsrud

  • Recident; MD
 

Publications 2019

Flengsrud K, Toft M, Dietrichs E (2019)
[Essential tremor]
Tidsskr Nor Laegeforen, 139 (8)
DOI 10.4045/tidsskr.18.0904, PubMed 31062562

Flengsrud K, Toft M, Dietrichs E (2019)
Essential tremor
Tidsskr. Nor. Laegeforen., 139 (8), 722-725

Page visits: 85