November 23 2017: Brain week (Hjerneuken) 2017: latest news on stroke research

On 23/11-2017 we held an open meeting on stroke at Oslo University Hospital. There was great support for the meeting and many who attended. We thank everyone who attended the meeting.
Some of the presentations will be posted after the meeting.

PROGRAM  
Hva er hjerneslag? Professor David Russell
Hva er symptomene på hjerneslag? Overlege Mona Skjelland
Hvordan kan jeg unngå hjerneslag? Dr. Else Charlotte Sandset
Akutt behandling av hjerneslag Overlege Anne Hege Aamodt
Hjerneslagbehandlingen i Oslo - i takt med tiden? Overlege Christian G. Lund
"Bli sett – hørt – bli tatt på alvor!" Generalsekretær i LHL Hjerneslag Tommy Skar
From left: consultant Christian G. Lund, professor David Russell, physician Else Charlotte Sandset, consultant Anne Hege Aamodt and general sekretary in LHL Stroke Tommy Skar.

 
Page visits: 1452