Henrik HolmstrømGroup leader
Henrik Holmstrøm
Group leader

PRECISE - Pediatric Research group for Epidemiology, Cardiology, Imaging, Signaling and Experimental studies

Forskningsgruppen har som overordnet formål å fremme forskning som kan være til nytte for hjertesyke barn og ungdommer, særlig ved medfødte hjertesykdommer. Virksomheten er interdisiplinær og basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Gruppens forskning er inndelt i følgende tre hovedområder:

 • Klinisk forskning innen diagnostikk, behandling og oppfølging, samt vurdering av behandlingsresultater
 • Epidemiologi og registerbasert forskning
 • Metode-utvikling, særlig medisinsk bruk av komplekse digitale teknikker

Forskningsgruppen har sitt utgangspunkt i Barnehjerteseksjonen ved OUS, Rikshospitalet. Vi ønsker å samle fagmiljøet, og den kliniske tilknytningen er ønskelig både tematisk og stillingsmessig. Gruppen ledes av Henrik Holmstrøm i samarbeid med Erik Thaulow og Gaute Døhlen.

PRECISE ble etablert i 2016 og er en videreføring av seksjonens tidligere forskningsgruppe (PedHeart) som ble startet i 2013.

Gruppens vitenskapelig ansatte omfatter 2 professorer og 3 postdoc i tillegg til stipendiater. Medlemmene har per i dag veiledningsansvar for ca 10 PhD-prosjekter. En rekke nye prosjekter er startet og antas å danne grunnlag for et stabilt forskningsnettverk.

Gruppen har tett samarbeid med brukerforeningen, FFHB.

Pågående studier

 • Fontanprosjektet. Omfattende tverrfaglig oppfølgningsprosjekt hos ungdommer med univentrikulære hjertefeil. (Vibeke Klungerbo, Simone Diab, Erik Thaulow, Gaute Døhlen og Thomas Møller)
 • TrueHeart. Tredimensjonale fremstillingsmetoder av hjertefeil til bruk i klinikk og undervisning. (Henrik Brun)
 • Livet skal leves. (Heart defects in Infants; presentation, detection and rescue.) Tverrfaglig samhandlingsprosjekt om oppdagelse av medfødt hjertefeil og komplikasjoner første to år. (Gunnar Wik, Gaute Døhlen, Jarle Jortveit og Henrik Holmstrøm)
 • Causes and consequences of autonomic reinnervention after heart transplantation. Oppfølgningsprosjekt etter hjertetransplantasjon med en omfattende fysiologisk protokoll. (Erik Thaulow, Gaute Døhlen, Anders Haugom Christensen)
 • Infant blood pressure: normal values and risk factors for high blood pressure in infancy. Prospektiv kohortstudie i samarbeid med PreventADALL. (Henrik Holmstrøm, Peder A. Granlund)
 • Fluid balance assessed by colloid osmotic pressure in plasma and the interstitum. PhD-prosjekt i avslutningsfasen om væskebalansen i vev hos barn med hjertefeil. (Gunnar Norgård, Henrik Holmstrøm, Marianne Indrebø).
 • DORV-prosjektet. En retrospektiv kohortstudie av barn med DORV i Norge 2000-2012 (Mads Holten Andersen, Gaute Døhlen).
 • HOBS. App som har til hensikt å bedre oppfølgingen av familier som reiser hjem med alvorlig hjertesyke nyfødte barn. (Elin Hjorth-Johansen, Gunnar Wik, Henrik Holmstrøm)
 • Neo-Doppler. Samarbeid med NTNU og Barneavd i Trondheim om utprøving av nye ultralydmetoder. (Martin Leth-Olsen, Gaute Døhlen)
 • ImNut. Samarbeid med Nyfødtavd, UUS om postnatal utvikling av sirkulajonen. (Marlen Fossan Aas, Henrik Holmstrøm)
 • Jervell og Lange-Nielsens syndrom - en multiorgansykdom. (Andreas Früh)
 • Hemodynamisk simulering. Samarbeid med NORCE og UiS om digitale strømningsmodeller. (Lan Ludvig Vinningland, Charlotte de Lange, Henrik Brun, Henrik Holmstrøm)
 • Radiation doses during heart catheterization. Samarbeid med Universitetet I Sørøst-Norge. (Utheya Thevatas, Gaute Døhlen, Henrik Holmstrøm)

Finansieringskilder

 • Interne forskningsmidler fra Barne- og ungdomsklinikken, OUS
 • Helse SørØst
 • Ekstrastiftelsen Helse- og Rehabilitering
 • FFHB (v/ Forskningsfond, innsamlede midler)
 • Diverse fond (Lasse Liten fond, Odd Fellow Medisinsk-Vitenskapelige Forskingsfond, Trygve J.B. Hoffs Fond)
 • Familien Blix` fond til fremme av medisinsk forskning
Publisert 27. okt. 2014 13:28 - Sist endret 26. juni 2020 16:02

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere