Henrik HolmstrømGroup leader
Henrik Holmstrøm
Group leader

PRECISE - Pediatric Research group for Epidemiology, Cardiology, Imaging, Signaling and Experimental studies

Forskningsgruppen har som overordnet formål å fremme forskning som kan være til nytte for hjertesyke barn og ungdommer, særlig ved medfødte hjertesykdommer. Virksomheten er interdisiplinær og basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Gruppens forskning er inndelt i følgende tre hovedområder:

 • Klinisk forskning innen diagnostikk, behandling og oppfølging, samt vurdering av behandlingsresultater
 • Epidemiologi og registerbasert forskning
 • Metode-utvikling, særlig medisinsk bruk av komplekse digitale teknikker

Forskningsgruppen har sitt utgangspunkt i Barnehjerteseksjonen ved OUS, Rikshospitalet. Vi ønsker å samle fagmiljøet, og den kliniske tilknytningen er ønskelig både tematisk og stillingsmessig. Gruppen ledes av Henrik Holmstrøm i samarbeid med Erik Thaulow og Gaute Døhlen.

PRECISE ble etablert i 2016 og er en videreføring av seksjonens tidligere forskningsgruppe (PedHeart) som ble startet i 2013.

Gruppens vitenskapelig ansatte omfatter 1 professor, 1 forsker og 2 postdoc i tillegg til stipendiater. Medlemmene har per i dag veiledningsansvar for ca 10 PhD-prosjekter. En rekke nye prosjekter er startet og antas å danne grunnlag for et stabilt forskningsnettverk.

Gruppen har tett samarbeid med brukerforeningen, FFHB.

Pågående studier

 • Fontanprosjektet. Omfattende tverrfaglig oppfølgningsprosjekt hos ungdommer med univentrikulære hjertefeil. (Vibeke Klungerbo, Simone Diab, Erik Thaulow, Gaute Døhlen og Thomas Møller)
 • Three-dimensional display of heart models. Tredimensjonale fremstillingsmetoder av hjertefeil til bruk i klinikk, ved beslutningsstøtte og veiledning. (Henrik Brun)
 • Livet skal leves. (Heart defects in Infants; presentation, detection and rescue) Tverrfaglig samhandlingsprosjekt om oppdagelse av medfødt hjertefeil og komplikasjoner første to år. (Gunnar Wik, Elin Hjorth-Johansen, Jarle Jortveit og Henrik Holmstrøm)
 • Neo-Doppler. Samarbeid med NTNU og Barneavd i Trondheim om utprøving av nye ultralydmetoder. (Martin Leth-Olsen, Henrik Holmstrøm og Gaute Døhlen)
 • Hemodynamisk simulering. Samarbeid med NORCE og UiS om digitale strømningsmodeller. (Lan Ludvig Vinningland, Charlotte de Lange, Henrik Brun, Henrik Holmstrøm)
 • Radiation doses during heart catheterization. Samarbeid med Universitetet I Sørøst-Norge. (Utheya Thevatas, Gaute Døhlen, Henrik Holmstrøm)
 • Forebygging av plutselig død hos barn med genetisk hjertesykdom. Samarbeid med ProCardio, OUS. (Marit Kristine Smedsrud, Gaute Døhlen)

Utvalgte publikasjoner

 1. Brun H, Pelanis E, Wiig O et al. (2020) Blandet virkelighet- ny bildeteknologi i klinisk bruk. Tidsskr Nor Legeforen
 2. Wik G, Jortveit J, Sitras V, Døhlen G, Rønnestad A, Holmstrøm H. (2020) Preoperative mortality in severe congenital heart defects: Incidence, causes and time trends. Archives of Disease in Childhood
 3. Christensen AH, Nygaard S, Rolid K, Nytrøen K, Gullestad L, Fiane A, et al. (2020) Early Signs of Sinoatrial Reinnervation in the Transplanted Heart. Transplantation;
 4. Harbron RW, Thierry-Chef I, Pearce MS, Bernier MO, Dreuil S, Rage E, Andreassi MG, Picano E, Dreger S, Zeeb H, Olerud H, Thevathas U, Kjaerheim K, Døhlen G, Jahnen A, Hermen J, Chumak V, Bakhanova E, Voloskyi V, Borrego D, Lee C, Dabin J. (2020) The HARMONIC project: Study design for assessment of cancer risks following cardiac fluoroscopy in childhood. J Radiol Prot 2020 Jul 15. Epub 2020 jul 15
 5. Kristoffersen AW, Knudsen PK, Møller T. (2020) SARS-CoV-2 infection in an infant with severe dilated cardiomyopathy. Cardiol Young

Finansieringskilder

 • Interne forskningsmidler fra Barne- og ungdomsklinikken, OUS
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Ekstrastiftelsen Helse- og Rehabilitering
 • FFHB (v/ Forskningsfond, innsamlede midler)
 • Diverse fond (Lasse Liten fond, Odd Fellow Medisinsk-Vitenskapelige Forskingsfond, Trygve J.B. Hoffs Fond)
 • Familien Blix` fond til fremme av medisinsk forskning
Publisert 27. okt. 2014 13:28 - Sist endret 24. nov. 2021 11:19

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere