Henrik HolmstrømGroup leader
Henrik Holmstrøm
Group leader

English version of this page

PRECISE - Barnekardiologi

Forskergruppen har som overordnet formål å fremme forskning som kan være til nytte for hjertesyke barn og ungdommer, særlig ved medfødte hjertesykdommer.

Gruppens forskning er inndelt i følgende tre hovedområder:

 • Klinisk forskning innen diagnostikk, behandling og oppfølging, samt vurdering av behandlingsresultater
 • Epidemiologi og registerbasert forskning
 • Metode-utvikling, særlig medisinsk bruk av komplekse digitale teknikker

Om gruppen

PRECISE er et akronym for "Pediatric Research group for Epidemiology, Cardiology, Imaging, Signaling and Experimental studies".

Virksomheten er interdisiplinær og basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Forskergruppen har sitt utgangspunkt i Barnekardiologisk Avdeling, OUS, Rikshospitalet. Vi ønsker å samle fagmiljøet, og den kliniske tilknytningen er ønskelig både tematisk og stillingsmessig.

Gruppen ledes av Henrik Holmstrøm i samarbeid med Gaute Døhlen og Thomas Møller.

PRECISE ble etablert i 2016 og er en videreføring av seksjonens tidligere forskningsgruppe (PedHeart) som ble startet i 2013.

Gruppen har ca 15 faste og 10 assosierte medlemmer. De vitenskapelig ansatte omfatter én professor, én førsteamanuensis, én forsker, to postdoker og flere stipendiater. Medlemmene har per i dag veiledningsansvar for ca. ti ph.d-prosjekter. Flere prosjekter pågår i samarbeid med gruppens nettverk.

Pågående studier

 • Fontanprosjektet. Omfattende tverrfaglig oppfølgningsprosjekt hos ungdommer med univentrikulære hjertefeil. (Vibeke Klungerbo, Simone Diab, Gaute Døhlen, Henrik Holmstrøm og Thomas Møller)
 • Three-dimensional display of heart models. Tredimensjonale fremstillingsmetoder av hjertefeil til bruk i klinikk, ved beslutningsstøtte og veiledning. (Mathias Lippert og Henrik Brun)
 • Fjernstyrt og fjernassistert ekkokardiografi via 5G-overføring. Prosjektet ventes å vise dette kan gi resultater med standard metode for undersøkelse med kompetent undersøker ”bedside”. (Håvard Solvin, Henrik Holmstrøm og Henrik Brun)

 • Livet skal leves. (Heart defects in Infants; presentation, detection and rescue) Tverrfaglig samhandlingsprosjekt om oppdagelse av medfødt hjertefeil og komplikasjoner første to år. (Gunnar Wik, Jarle Jortveit, Gaute Døhlen og Henrik Holmstrøm)
 • HOBS (HjerteOBServasjons-appen), en mobilapp som har til hensikt å bedre oppfølgingen av familier med alvorlig hjertesyke nyfødte barn. (Gunnar Wik, Elin Hjorth-Johansen og Henrik Holmstrøm)

 • Neo-Doppler. Samarbeid med NTNU og Barneavd i Trondheim om utprøving av nye ultralydmetoder. (Jakob Klcovansky, Henrik Holmstrøm og Gaute Døhlen)
 • Hemodynamisk simulering. Samarbeid med NORCE og UiS om digitale strømningsmodeller. (Jan Ludvig Vinningland, Charlotte de Lange, Henrik Brun, Henrik Holmstrøm)
 • Radiation doses during heart catheterization. Samarbeid med Universitetet I Sørøst-Norge og internasjonale partnere knyttet til EU-prosjektet «Harmonic». (Susmita Afroz , Gaute Døhlen)
 • Forebygging av plutselig død hos barn med genetisk hjertesykdom. Samarbeid med ProCardio, OUS. (Marit Kristine Smedsrud, Gaute Døhlen)

Utvalgte publikasjoner

 1. Smedsrud MK, Chivulescu M, Forså MI, Castrini I, Aabel EW, Rootwelt-Norberg C, Bogsrud MP, Edvardsen T, Hasselberg Ne, Früh A, Haugaa KH. Highly malignant disease in childhood-onset arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Eur Heart J 2022 Dec 01;43(45):4694. PMID: 36036653
 2. Holten-Andersen M, Lippert M, Holmstrøm H, Brun H, Døhlen G. Current outcomes of live-born children with double outlet right ventricle in Norway. Eur J Cardiothorac Surg 2022 Dec 02;63(1). PMID: 36472441
 3. Hjorth-Johansen E, Børøsund E, Moen A, Harmens A, Martinsen I, Wik G, Fredriksen BE, Eger SHW, Holmstrøm H. Heart OBServation app: development of a decision support tool for parents of infants with severe cardiac disease. Cardiol Young 2022 Aug 08. PMID: 35938297
 4. Möller T, Klungerbo V, Diab S, Holmstrøm H, Edvardsen E, Grindheim G, Brun H, Thaulow E, Köhn-Luque A, Rösner A, Døhlen G. Circulatory Response to Rapid Volume Expansion and Cardiorespiratory Fitness in Fontan Circulation. Pediatr Cardiol 2022 Apr;43(4):903. PMID: 34921324
 5. Christensen AH, Nygaard S, Rolid K, Nytrøen K, Gullestad L, Fiane A, Thaulow E, Døhlen G, Saul JP, Wyller VBB. Strong evidence for parasympathetic sinoatrial reinnervation after heart transplantation. J Heart Lung Transplant 2022 Jul;41(7):898. PMID:34924265.

Finansieringskilder

 • Interne forskningsmidler fra Barne- og ungdomsklinikken, OUS
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Ekstrastiftelsen Helse- og Rehabilitering
 • FFHB (v/ Forskningsfond, innsamlede midler)
 • Diverse fond (Lasse Liten fond, Odd Fellow Medisinsk-Vitenskapelige Forskingsfond, Trygve J.B. Hoffs Fond)
 • Familien Blix` fond til fremme av medisinsk forskning
Publisert 27. okt. 2014 13:28 - Sist endret 2. nov. 2023 12:30

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Henrik Holmstrøm Universitetet i Oslo
 • Anders Haugom Christensen Universitetet i Oslo
 • Mads Nikolaj Holten-Andersen Universitetet i Oslo
 • Gunnar Wik Universitetet i Oslo
 • Vibeke Klungerbo Universitetet i Oslo
 • Marlen Fossan Aas Universitetet i Oslo
 • Gaute Døhlen
 • Thomas Møller
 • Henrik Brun
 • Andreas Fruh
 • Martin Ystgård
 • Simone Diab
 • Jarle Jortveit
 • Christine Vaksdal-Nilsen
 • Jakob Klcovansky
 • Marit Kristine Smedsrud
 • Elin Hjorth-Johansen
 • Charlotte de Lange
 • Jan Ludvig Vinningland
 • Ingeborg Martinsen
 • Aslak Widerøe Kristoffersen
 • Mathias Lippert
 • Håvard Solvin
 • Katja Stein
 • Emil Stefors
 • Susmita Afroz
 • Clara Bratholm
Detaljert oversikt over deltakere