NervOUS research group

Petter Strømme
Group leader

NervOUS I

Vi forsker på barnenevrologiske sykdommer.

Formål og strategi

Fokuset for professor Petter Strømme og gruppen NervOUS I sin forskning er epidemiologi av barnenevrologiske sykdommer, dette omfatter nevrometabolske, nevrodegenerative, autismerelaterte og nevromuskulære sykdomsgrupper. Forskergruppen deltar blant annet i multisenter kliniske forsøk. Petter Strømme er særlig opptatt av translasjonsaspektet av faget, hvor resultater fra basalstudier av forsøksdyr med sykdommer som er relevante for human sykdom kaster lys over aktuelle kliniske problemstillinger.

Pågående studier:

 • Translasjonsstudie på sykdomsmekanismer påvist ved heleksomsekvensering av progressive encefalopatier. En rekke underprosjekter er initiert i samarbeid med utenlandske sentra
 • Translasjonsforskning på utviklingshemming, hyperaktivitet og autisme forårsaket av defekte ionevekslere (Na+ - H+ exchangers; NHE)
 • MS i et klinisk materiale
 • Forekomst av nevromuskulære sykdommer i Helse Sør-Øst
 • Limb-girdle type 2 (subtype 2I) hos barn og unge
 • Genmodifiserende behandling ved Duchenne muskeldystrofi
 • Håndtering av benign hydrocephalus  - kirurgisk behandling eller avventing, hva er konsekvensene? (studien utgår fra Haukeland)
 • Registering og oppfølging av barn og unge med Neuronal Ceroid Lipofucinose i Norge
 • Prosjekt relatert til barn med spisevansker
 • Steroiders virkning på umodent nervesystem
 • Thyroksinets påvirkning på umoden nervesystem
 • Opprettelse av Nasjonalt nettverk for spinal dysrafisme og Nasjonalt register for spinal dysrafisme og hydrocephalus
 • Enzymerstatningsterapi ved mucopolysaccharidose type IV (Morquio syndrom)
 • Ketogen diett ved behandlingsresistent epilepsi
 • Norrie syndrom (X-bundet retinal dysplasi)

Viktigste samarbeidspartnere

Nasjonale

 • Avdeling for medisinsk genetikk, OUS
 • Farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk Institutt, UiO
 • Haukeland universitetssykehus
 • Klinikk for psykisk helse og avhengighet
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Det norske Radiumhospital

Internasjonale

 • GlaxoSmithKline
 • Wilhelm Johannsen Centre for functional Genome Research, Department of cellular and Molecular Medicine, Københavns universitet
 • BioMarin Pharmaceuticals Inc
 • Erasmus MC University Medical Center Rotterdam
 • University of Amsterdam

Finansieringskilder

 • OUS HF
 • Snekloa-fondet
 • Helse og rehabilitering (Extrastiftelsen)
Publisert 27. juni 2012 11:26 - Sist endret 29. sep. 2015 13:43

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Petter Strømme
 • Ingrid Helland
 • Inger Sandvig
 • Bjørn Bjurulf
 • Sean Wallace
 • Gro Anita Gauslå
 • Magnhild Rasmussen
 • Petra Aden
 • Selma Mujezinovic Larsen
 • Hilde Margrete Dahl
 • Ellen Johanne Annexstad
Detaljert oversikt over deltakere